Zvíře v nás a Universa

Zvíře v nás Zvíře v nás

Rozhovor s Lenkou Kahuda Klokočkovou.

To, že komiks nemusí znamenat jen bubliny, zářivé barvy s gradienty, vnadné ženy a svalovci v pláštěnkách začíná být v povědomí i českých fanoušků. O tom, jak se k tomuto médiu staví mladí studenti a čerství absolventi uměleckých škol nám ukazují knihy „Zvíře v nás“ a „Universa“.

MgA. Lenka Kahuda Kločková je čerstvou absolventkou ateliéru Grafiky I (škola Jiřího Lindovského) na pražské AVU. Kromě svojí tvorby, která se pohybuje především v oblasti kresby a volné grafiky, na sebe upozornila publikacemi Zvíře v nás (CZ) − Čestné uznání v kategorii autorských knih v celostátní soutěži Grafika roku 2011Universa (CZ/EN) , které představují zajímavé autory z prostředí AVU a VŠUP. Knihy vydala sama autorka konceptu a (majitelka) Edice současné akademické kresby (E.S.A.K./E.C.A.D), tj. Lenka Kahuda Klokokčová ve spolupráci s Akademií výtvarných umění, která publikace podpořila dvěma finančními granty, záštitou i ISBN nakladatelství AVU. Na rozdíl od většiny komiksových sborníků se jako editorka zaměřuje na komiksy, které svým pojetím přesahují tento žánr a pohybují se na pomezí volné kresby a ilustrace. Pro takové komiksy si vymyslela i vlastní označení "artics", což by se dalo volně přeložit jako umělecký komiks. Svůj projekt představila například i na loňském KomiksFestu.

Jaký máš vztah ke komiksu? Byla jsi čtenářka od dětství nebo tě začal zajímat později, spíš jako forma uměleckého vyjádření?

V komiksu hledám formy sdělení, které propojují vizuální hodnotu příběhu obrazu se scénářem literárního díla. Vnímám to jako fungující symbiózu. Často však, a to především u současného českého mainstreamového komiksu, zjišťuji pokulhávání v tomto propojení. Buď mi něco překáží ve výtvarné kvalitě pojednání, nebo se příběh podaří kreslíři bravurně zvládnout, ale scénář je plytký. Se zahraniční scénou, která je na našem trhu, nemám tak velké zkušenosti. V žádném případě se neoznačuji za odborníka, který by chtěl přetvářet ustálené systémy nebo někomu kázat o nejlepší variantě komiksového řešení. V podstatě jsem v tomto žánru nováček, který se rád zapojí a přiučí. Z dětství si vybavuji komiksy z časopisů Sluníčko, Mateřídouška a porevolučních magazínů Klokánek a Čau (v něm vycházel na pokračování slavný Rahan). V knižní podobě jsme doma měli Šalamounova Maxipsa Fíka, příběhy o kocouru Vavřinci a jeho přátelích. Ze záhadných důvodů nám rodiče nekupovali tradiční Čtyřlístek. Vzpomínám si na spousty nekomiksových knih s plejádou českých ilustrátorských es, jimiž jsem dodnes ovlivněná. Zaznamenala jsem i Asterixe, Garfilda a německé časopisy pro děti, které byly doslova „nabušené“ komiksy, ale tehdy jsem ještě nerozuměla textům v bublinách.

Co bylo motivem vzniku E.S.A.K.?

Prvotní myšlenka knihy komiksu pochází z roku 2007, tehdy jsem toužila zrealizovat kreslený příběh bez textu Pyromantik (bude k vidění ve FAFÁKu, very independent local comix zinu, 2013). Pár scén jsem už měla nakreslených, ale pak jsem komiks odložila naneurčito. Roku 2011 vypsala AVU grantovou soutěž, do níž jsem se chtěla přihlásit. Rozhodovala jsem se tehdy mezi třemi projekty. Po konzultaci s dobrou rádkyní, slečnou Blankou Čermákovou (PR AVU), jsem se rozhodla pro knihu grafických příběhů. Pro větší úspěšnost projektu v soutěži jsem k sobě přibrala dalších pět autorek. Koncepce E.S.A.K. vychází tedy z této 1. knihy Zvíře v nás, na kterou nám AVU přidělila nemalou částku a ISBN. Základní myšlenkou Edice je poskytnout prostor kreslířům a grafikům, studentům vysokých uměleckých škol, kteří se prostřednictvím knih prezentují veřejnosti. Většinou studenti vystavují malby, konceptuální, novo-mediální a sochařskou tvorbou. Kresebné a grafické práce jsou, podle mého názoru, často potlačovány a odsouvány do undergroundu. Přitom kresba je živá, plnohodnotná umělecká disciplína, stále procházející evolucí. Vrátím se k termínům studenti „vysokých uměleckých“ škol a „současné akademické“ kresby. Nemá to znamenat žádné kastování ani „akademismus“. Označení funguje coby indikátor kvality, tedy určitý výběr kreslířů a především slouží jako marketingové promo pro veřejnost, která na tato slova slyší.

Jakým způsobem vybíráš témata a potenciální autory? Máš nějaké vysněné tvůrce, které bys ráda oslovila pro další knihu?

Témata přichází sama, ale jen některá, po dlouhých úvahách, projdou mou vlastní selekcí. Měla by být víceznačná, trochu filosofická, otevřená autorově fantazii. Neediční Zvíře v nás bylo původně pracovním názvem, který knize nakonec zůstal. Sázela jsem na psychologickou výpověď jednotlivých autorek a podařilo se. Universa jsem zadala autorům-mužům, kniha měla být a je temná. Téma Soused, na kterém genderově smíšená skupina šesti studentů právě teď pracuje, trochu svádí autory k realistické formě, ale nechme se překvapit. Autory si zatím vybírám z mého okolí. Jsou to lidé, o nichž jsem přesvědčená, že svébytně obstojí. Sleduji jejich souvislou tvorbu, rukopis a kreslířské schopnosti. Do budoucna bych byla ráda, aby se mi sami studenti hlásili a posílali svá portfolia. Nyní se chodím dívat do škol na klauzury, ale samozřejmě nestíhám jezdit do vzdálenějších míst, jako jsou například FVU Ostravské univerzity a FAVU Masarykovy univerzity v Brně. Mám v plánu spolupracovat i se studenty ze zahraničí a vytvořit tak jedinečné kolekce mezinárodních sbírek kresby :)

Jakou odezvu měly publikace v akademickém prostředí a jakou mezi komiksovými fandy a ostatními editory?

Myslím, že moji vrstevníci, studenti a absolventi AVU a VŠUP knihy přinejmenším zahlédli. Jestli je zaregistrovali pedagogové z větší míry, netuším. Fanoušci, pokud je tak smím nazvat, jsou převážně z branže, tady lidé, kteří tvoří a reflektují knižní kulturu. Nemohu tvrdit, že jsou to typičtí čeští komiksoví fandové. Když jsem knihy prezentovala na KomiksFestu 2012 přišli čtyři mladí lidé a moc žánru neholdovali. V distribuci se také projevilo, že velké obchody s komiksovým zbožím o knihy nejeví zájem. Odvolávají se na vkus zákazníků. Slečna Fantová (Seqence o.s.) předloni tvrdila něco ve smyslu: „Takových artových komiksů vzniká na umprumce spousta“, … „to s klasickým komiksem nemá nic společného“, … „čeští komiksoví nadšenci chtějí klasiku“. Těmto myšlenkám se nebráním a ani nemám snahu označovat grafické příběhy, které s autory připravujeme, klasickým komiksem. Proto jsem pro náš žánr použila trefnější přízvisko ARTICS [artyks]. Dobrou zprávou je, že Zvíře v nás je prezentováno Ministerstvem kultury ČR na velkých knižních veletrzích (Frankfurt, Moskva, Lipsko), paradoxně v sérii knih pod společnou hlavičkou Nový český komiks :)

Sleduješ podobné pokusy o sblížení komiksu a volného umění v cizině? Jak se k tomu staví v zahraničí?

Ano, prohlížela jsem si spousty knih v Belgii, která je komiksem proslulá. Člověk může na jednom místě objevit množství přístupů tvorby, včetně autorských tisků a vydání, přitom se nikdo s nikým nepře. Proto nerozumím jisté xenofobii některých velkých českých nakladatelů, distributorů a festivalů…

Kde můžou čtenáři na knihy v nejbližší době narazit?

Zvíře v nás bylo v květnu vystaveno na 15. ročníku soutěže Fenomén kniha, kterou organizovala Katedra výtvarné výchovy PdF MU v Brně. V červnu jsem se s knihami zúčastnila festivalu malých nakladatelů Knihex na pražské náplavce. Knihy se snažím prezentovat i prodávat osobně při každé vhodné příležitosti. Tak abych plnila svůj koncept − přibližování studentské tvorby široké veřejnosti − knihy prodávám neziskově, tj. za cenu tisku (to se nerovná ceně celé výroby, poznámka LKK). Neziskově se prodávají také na AVU v Praze. Jistě jsou k mání i u mých oblíbených prodejců, jimiž je Krakatit a Polí5 v Praze. Dále knihami disponuje několik českých a zahraničních knižních distributorů ve svých e-shopech. V rámci možností se snažím s knihami jezdit na různé festivaly a bleší trhy.

Můžou se čtenáři těšit na další knihy edice, jaké jsou Tvé další ediční a umělecké plány?

Jak jsem již zmínila, na 2. knize edice (v celkovém pořadí třetí) Soused, se pracuje. Ráda bych ediční řadu rozšířila o mnohé další tituly. Jediné, co mi ve vydávání brání, jsou obligátně čas a peníze. Chystám se nabídnout svůj záměr prostřednictvím fundraisingové organizace. Dalším oříškem je nakladatel (lépe řečeno poskytovatel ISBN), který by si E.S.A.K. vzal pod křídla, ale přitom by mi ponechal know-how i práva a zachoval by charakter neziskového prodeje, což je zatím požadavek jako ze science fiction :) Doposud tuto funkci plnila AVU, která by se v budoucnu uvedla jako přímý nakladatel další ediční knihy. Knihu by vydala v mé spolupráci již s nulovým finančním příspěvkem. Podle těchto podmínek bych vyměnila vlastní autorství, práci a investice za ISBN a na tato kritéria se mi, zatím, přistoupit nechce.

Knihu Soused se chystám vyrobit příští rok (2014). Snad se situace s nakladatelem vyjasní. Knihy se chystám číslovat a mohou se stát bibliofilskou / sběratelskou záležitostí. Jako každou předchozí publikaci budeme „Souseda“ křtít v některém z populárních pražských klubů. Křty obvykle doprovází výstava originálů autorských příběhů. Ráda se se čtenáři a našimi sympatizanty setkám osobně.

Na závěr bych, prostřednictvím tohoto článku, chtěla vyzvat studenty vysokých uměleckých škol, aby se mi neváhali ozvat https://www.facebook.com/EsakEcadBox a poslali mi svá portfolia. Figurovat jako autor příběhu v knize, je příležitost, jak trvanlivě prezentovat své kresby / grafiky v Čechách i zahraničí a nic za to nezaplatit. Z dalších spoluprací vzniknou další knihy Edice současné akademické kresby.

Děkuji Ti, Marku, za rozhovor.
Zdravím čtenáře CZECHDESIGN.CZ
Lenka Kahuda Klokočková

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024