Zrekonstruovaným Národním muzeem vás provede nový orientační systém. Kdo je jeho autorem a jak vznikal?

Vítězný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous Vítězný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Na konci léta vyzvalo Národní muzeum ve spolupráci s CZECHDESIGN 5 designérů k předložení návrhu na řešení informačního a orientačního systému. Ten má propojit Historickou a Novou budovu Národního muzea a zpřehlednit pohyb návštěvníkům i zaměstnancům. Představujeme vítězný návrh a proces, který za ním stál.

Národní muzeum se rozhodlo oslovit CZECHDESIGN po prvním neúspěšném pokusu s vyhlášením otevřené soutěže, do které se nepřihlásil dostatek kvalitních návrhů. Jako nejvhodnější formu hledání orientačního systému pro tento projekt jsme zvolili uzavřenou soutěž, do které jsme oslovili autorské týmy ve složení grafický designér + produktový designér nebo architektonické studio.  

Systém pro snadnou orientaci v prostoru

Národní muzeum v soutěži hledalo řešení pro informační a orientační systém Historické a Nové budovy Národního muzea, které by umožnilo návštěvníkům i zaměstnancům snadnou orientaci v prostoru obou budov. Systém by měl také propojit obě stylově od sebe velmi vzdálené budovy nově vznikajícího komplexu současným, funkčním a uživatelsky přívětivým systémem při respektování architektonických stylů obou budov. Součástí projektu bylo grafické řešení systému a ideový návrh jeho pasivních prvků (stojanů, cedulí). 

Vítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Pečlivě připravená soutěž

Samotné soutěži předcházely rešerše a důkladná příprava soutěžních podmínek tak, aby byl zajištěn kvalitní výsledek a férový průběh soutěže. Na přípravné fázi pracovalo Oddělení marketingu Národního muzea a tým CZECHDESIGN. Součástí soutěže byl kromě grafického zpracování systému také návrh tzv. pasivních prvků (stojanů, cedulí apod.). Proto měli oslovení designéři za úkol vytvořit si autorský tým skládající se z grafického designéra a produktového designéra nebo architekta.

V jednokolové soutěži se tak utkaly následující týmy: 
Petr Hák Architecture/Design + OKOLO,
Stanislav HolýMiroko Maroko,
Ondřej HoráčekMjölk architekti,
Roman Černohous + esté architekti,
Markéta Steinert + Herrmann & Coufal
.

Za práci odevzdanou v soutěži všichni účastníci obdrželi skicovné ve výši 25 000 Kč. 

Vítězný návrh

Odborná porota složená ze zástupců Národního muze a externích odborníků, vyhodnotila jako nejlepší návrh týmu Roman Černohous a esté architekti. Jejich řešení staví na panelech, které se jednoduše přizpůsobují svému podkladu, a nezasahují tak výrazněji do prostoru. Tento přístup je snadno aplikovatelný jak do Historické, tak do Nové budovy Národního muzea. Porotu zaujala především variabilita systému a důstojnost a reprezentativnost, kterou řešení nabízí v obou tak stylově odlišných prostorách, čímž je sjednocuje.

Vítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

„Nový informační a orientační systém je navržen jako jasně čitelná současná vrstva, navázaná na interiéry historické i nové budovy. Na aplikační limity odpovídá zvolená prostorově úsporná forma samostatně stojících nosičů – „otisků“ svého nejbližšího okolí. Hlavním prvkem jsou kovové panely, které svým tvarem reagují na konkrétní umístění v prostoru a oběma budovám se přizpůsobují. Nepůsobí tak jako fyzické ani pohledové bariéry, umožňují nerušený pohyb všemi přístupnými zónami a expozicemi, ale zároveň jsou snadno rozpoznatelné,“  komentují svou práci Roman Černohous a esté architekti.

Vyjádření poroty

V odborné porotě návrhy hodnotil typograf a grafický designér Rostislav Vaněk, produktový designér Petr Polák, architekt Josef Smutný, který je autorem architektonického řešení návštěvnického pohybu po budovách NM, a Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN.  

"Autorský tým předložil návrh, který ze všech předložených soutěžních prací nejvíce respektuje charakter obou budov Národního muzea a nejcitlivěji a nejdůstojněji doplní interiér zejména Historické budovy při zachování všech funkcí a požadavků. Porota ocenila vysokou kvalitu návrhu, skvělou typografii a nápadité a graficky velmi dobře pojaté piktogramy. Pasivní prvky systému (nosiče) byly porotou nejvýše hodnoceny zejména proto, že nezasahují do prostoru, působí nenápadně a zároveň plní svoji funkci. Návrh nebrání komunikaci a toku lidí v budově a zároveň je schopný zprostředkovat důležité navigační informace. Návrh poskytl velmi dobré řešení z hlediska proporcí a měřítka jednotlivých nosičů i výšky umístěných informací, které nesou. Princip “oblévání” sloupů a stěn je do určité míry mobilní a schopen akceptovat budoucí změny provozu, aniž by muselo dojít ke změně konceptu celého návrhu,“ znělo v hodnocení poroty.

Vítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Roman Černohous + esté architekti

Typograf a grafický designér Roman Černohous absolvoval v roce 2010 pražskou UMPRUM v ateliéru Karla Halouna, obor Písmo a typografie. V nedávné době na sebe upozornil novou vizuální identitou Městských divadel pražských, na které spolupracoval s Ondřejem Zámišem. Architektonické studio esté architekti, které tvoří Michal Škrna a Tereza Tejkalová, mají za sebou realizace řady interiérů soukromých i veřejných staveb, mimo jiné i filmové haly pro Prague Studios, na kterých pracovali opět v týmu s Romanem Černohousem.

Vítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Vítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítěžný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Realizace až v příštím roce

Vítězný tým teď bude čekat dopracování celého návrhu a spolupráce na výrobě a realizaci celého projektu. Jejich práce obnáší vyhotovení návrhů všech typů pasivních prvků (nosičů a ukazatelů), vytvoření série autorských piktogramů, směrovek, informačních tabulí, to vše do obou budov muzea na Václavském náměstí. Dále je součástí projektu vyhotovení veškerých prvků značení v šatnách, muzejním obchodě, knihovně, informačních stáncích, ve vstupních prostorech, u pokladen, venkovní označení Nové budovy NM a také grafické zpracování interaktivních obrazovek. Zakázka, na které bude tým pracovat několik měsíců má finanční hodnotu 500.000 Kč.

Součástí následné práce vítězného týmu je dopracování konceptu ve spolupráci se zadavatelem. Realizovaná podoba orientačního systému tak nemusí plně odpovídat soutěžnímu návrhu. Instalace nového informačního a orientačního systému je součástí rozsáhlé rekonstrukce Národního muzea a se zavedením jeho finální podoby se počítá v průběhu roku 2019. Slavnostní otevření Historické budovy bude provázet pouze provizorní systém.

Vítězný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman ČernohousVítězný návrh Romana Černohouse a esté architektů, zdroj: Roman Černohous

Další soutěžní návrhy představíme v následujícím článku.

Související

5 designérů soutěží o zakázku na orientační systém Národního muzea
Grafický design

5 designérů soutěží o zakázku na orientační systém Národního muzea

Zdislava Pilařová, Kamila Matoušková - 15. 8. 2018

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024