Zneužití modrotisku? Nová kolekce Footshopu a Adidasu využívá českou tradiční techniku, líbí se výsledek odborníkům?

Sběratelská edice Footshop x Adidas inspirovaná modrotiskem vznikla ve spolupráci s Matějem Rabadou. | Zdroj: Footshop Sběratelská edice Footshop x Adidas inspirovaná modrotiskem vznikla ve spolupráci s Matějem Rabadou. | Zdroj: Footshop

Footshop patří na tuzemské scéně i v zahraničí k vlivným hráčům v prodeji tenisek. Tento fakt dokazuje jejich nová kolekce vzniklá ve spolupráci se značkou Adidas, která se vyznačuje použitím tradiční metody modrotisku. Veřejnost včetně médií mluví o úspěchu, který přiblíží české a slovenské tradice mladým lidem a dostane je za hranice k mezinárodní klientele. Je tomu ale skutečně tak? Jedná se o citlivý přístup k modrotisku? Na to jsme se zeptali designérky zabývající se modrotiskem Alice Klouzkové a zakladatelky Krásné práce Kláry Hegerové a Michaely Kádnerové.

Navázání spolupráce s tak zásadní značkou světa tenisek, jakou Adidas bezpochyby je, jsme chtěli pojmout co nejsmysluplněji, proto jsme se rozhodli design postavit na česko-slovenské tradici modrotisku. Představuje symbol pro kořeny naší značky, která vznikla před téměř deseti lety právě v České republice,“ sdělil nám produktový manažer Footshopu Peter Kováč, který zároveň dodal, že zásadní podmínkou pro Adidas bylo představit skrze kolekci něco lokálního. Jedná se zatím o sběratelskou edici s asi 520 páry bot, jejichž prodej zahájili 10. října. 

Z editorialu kolekce Footshop x Adidas | Zdroj: FootshopZ editorialu kolekce Footshop x Adidas | Zdroj: Footshop

Modrotisk je bezpochyby záležitostí lokální a v posledních letech také trendy. Pro příklad můžeme zmínit chystanou kolekci Zuzany Osako pro český olympijský výbor v Tokiu nebo limitovanou kolekci šatů pro Pietro Filipi z roku 2019. Stejně jako u projektů Osako se ale i zde jedná spíše o produkt inspirovaný modrotiskem. Přestože byl modrotisk zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a je poslední dobou mediálně exponovaný, pořád se jedná o ohroženou tradiční techniku. Aby mohla vzniknout modrotisková metráž, je potřeba nejdříve zhotovit tiskové formy. Jinými slovy bez forem není modrotisk. V České republice v současné době umí zhotovit modrotiskovou formu tradičním výrobním postupem pouze dva formštechři: pan Milan Bartoš a pan Jaroslav Plucha,” vysvětluje Hegerová specifika modrotiskové metody. Modrobílé květy na modelu Superstar jsou digitální nápodobou prastaré techniky a se skutečným modrotiskem se setkáme pouze na prachovém pytli (dustbagu), který vyrobil modrotlač Matěj Rabada ve své dílně na Slovensku.  Kolekce Footshop x Adidas Superstar je tradičním modrotiskem inspirovaná, nicméně pro výrobu samotných modelů byla použita metoda digitálního modrotisku. Přiložený dustbag, který je součástí každého balení tenisek, byl však vyroben metodou tradičního modrotisku,“ dodává Kováč. 

Fotografie z editorialu nové kolekce Footshop x Adidas Blueprint | Zdroj: FootshopFotografie z editorialu nové kolekce Footshop x Adidas Blueprint | Zdroj: Footshop

Věc zvaná „digitální modrotisk“

Toto řešení se zdá jako logická volba vzhledem k nepraktičnosti tradiční indigové metody, která za určitých podmínek pouští barvu a pro uživatele tenisek by byla náročná na údržbu. Je nezpochybnitelné, že některé řemeslné techniky nejsou vhodné pro transfer do jiných médií, jako je tomu v případě modrotisku. Specifická technika dekorování látek z přírodních vláken přírodním indigem má své limity. Při přenosu této techniky v úrovni symbolu na současný užitý předmět je třeba učinit technologický ‚úkrok stranou‘. V případě realizace modrotiskových tenisek jsem v tomto směru shovívavá. Chápu zde ‚modrotisk‘ jako ve středoevropském prostředí srozumitelný symbol. Použitý dekor považuji za vkusný a zřetelně vycházející z tradice," hodnotí Kádnerová záměr Footshopu.

Fotografie z editorialu nové kolekce Footshop x Adidas Blueprint | Zdroj: FootshopFotografie z editorialu nové kolekce Footshop x Adidas Blueprint | Zdroj: Footshop

Podobný názor zastává také Klouzková, která nevidí problém v samotné kolekci, nýbrž v tendenci směšovat cokoliv modrobílého pod název modrotisku. Za zavádějící považuje převážně pojem tzv. digitální modrotisk, který v konečném výsledku může uškodit původní rukodělné technice. Nic jako digitální modrotisk neexistuje a byla bych proto ho vůbec nepoužívat. Pojem modrotisk je teď, i díky zápisu do UNESCO, trendy slovo a stává se, že většina lidí nejde k podstatě a pod modrotiskem si představí jakékoliv malé drobné bílé vzory na modrém podkladu. Motiv na teniskách Footshopu mi přijde zdařilý, protože vychází z tradičních motivů, ale zároveň reflektuje moderní znaky firmy Adidas. Díky použité technologii se však nejedná o modrotisk v pravém slova smyslu.

Vzor květiny byl inspirovaný tradičním modrotiskem a byl přizpůsoben pro účely prezentace obou značek (okvětní lístky jsou ve tvaru loga adidas a střed kytičky ve tvaru loga Footshop). | Zdroj: FootshopVzor květiny byl inspirovaný tradičním modrotiskem a byl přizpůsoben pro účely prezentace obou značek (okvětní lístky jsou ve tvaru loga adidas a střed kytičky ve tvaru loga Footshop). | Zdroj: Footshop

Pouhý marketing? Modrotisku jsme zajistili mediální pozornost, říká Footshop

K hodnocení celkového úmyslu Footshopu ale odborná veřejnost nepřistupuje tolik smířlivě. Kolekci vnímá zejména jako chytrý marketingový krok, který reaguje na aktuální potřeby konzumentů v hledání ztracených kořenů. Vyšší záměr ale pozbývá. Nechci nikomu křivdit, ale nedělám si iluze o velkých cílech. Myslím, že je to způsob, jak využít obecného trendu zájmu o ‚krajové zvláštnosti‘ v rámci stejno jediné Evropy. Snaha najít se, s něčím se identifikovat. To je dobrá pohnutka. Tenisky cílí na mladé, a právě z mladých Čechů cítím nejsilnější odtržení od vlastních kořenů. Jsem přesvědčená, že za to může zánik Krásné jizby a ÚLUV v roce 1995 a fakt, že se od té doby nepodařilo přes všechny snahy postavit instituci, která by v jejich práci pokračovala.Pokud sběratelské tenisky někoho přivedou k zájmu o vlastní tradice, bude to skvělé,“ sděluje Kádnerová. Podle Hegerové k popularizaci lokální tvorby mezi mladými nedojde a z kolekce se stane čistě exkluzivní záležitost: „Sama jsem zvědavá, jestli v botách Footshop x Adidas Superstar Blueprint uvidíme mladé lidi. Spíš ale tipuji, že se z ní stanou sběratelské kusy bez ohledu na to, zda jde o pravý modrotisk, nebo ne, protože je to jednoduše první česká limitovaná edice.“

Součástí balení tenisek je i dustbag, který obsahuje tradiční modrotisk | Zdroj: FootshopSoučástí balení tenisek je i dustbag, který obsahuje tradiční modrotisk | Zdroj: Footshop

Podle Klouzkové je navíc podstatné zabývat se tím, jaký skutečný dopad podobné kolaborace mají na ohrožené techniky. „Je důležité se ptát, co tato kolekce přinese modrotisku a modrotiskovým dílnám, protože bez nich tato technika nemůže dále přetrvat. Pokud velké firmy využívají tradiční vzory, tak by měly také primárně pomáhat těmto dílnám. Obecně vystupuju proti nápodobám, kdy výrobce využije jen trendy slovo modrotisk, bez toho aby byl produkt skutečně vyrobený touto tradiční technikou," říká a na kolaboraci Footshopu a Adidas pohlíží s určitou skepsí. Problematické se jí navíc jeví spojení český tradic s nadnárodní korporací, která je stále součástí fast fashion průmyslu, což jde proti významu tradiční výroby, jíž je udržitelný přístup a generační dědictví. Podle mě, když se někdo bude zajímat o modrotisk, tak půjde spíše do dílen na Moravě, než aby podporoval Adidas,“ dodává Klouzková. 

Spojení Adidas Superstar se značkou Footshop je velkým úspěchem pro sneakerskovou komunitu. | Zdroj: FootshopSpojení Adidas Superstar se značkou Footshop je velkým úspěchem pro sneakerskovou komunitu. | Zdroj: Footshop

Brand Manager Footshopu Jan Sedloň se stanoviskem Klouzkové nesouhlasí. Za nepřímou podporu tradiční techniky považuje schopnost firmy modrotisk dostatečně medializovat, což vnímá jako hlavní devizu nové kolekce: Naším cílem nebylo vykrást techniku, ale využít mediálních schopnosti naši firmy a ukázat hrdost na to, že jsme odkud jsme. V tuto chvíli nedokážeme podpořit všechny modrotiskové dílny v naší zemi, pokud má paní Klouzková nějaké přesně příklady, kde můžeme pomoci více, jsme určitě otevřeni další komunikaci. Jinak ano, pokud se někdo zajímá o modrotisk, může podpořit rovnou dílnu, ale náš cíl byl ukázat modrotisk v zemích, kde typicky není a docházelo tak k prvnímu setkání základny našich zákazníků s technikou.”

Sedloň navíc upozorňuje, že se firma snaží o jistou edukaci, a to třeba skrze tištěnou brožuru přiloženou u balení, díky níž se může 520 šťastlivců, kteří si zakoupili tenisky, přivzdělat na téma modrotisku.“Naše další komunikace tohoto tématu je spojena s edukaci ohledně modrotisku u nás na blogu. Plánujeme další spolupráci s dílnou a nechceme využívat toto téma jen pro naše potřeby. Naše komunikace nebyla nastavena jako pomoc pro dílny, ale diky kolekci jsme mohli techniku zmínit ve světových médiích a cílem bylo upozornit na to, odkud firma pochází. Už to, že spolu řešíme doplňující otázky a jisté pochybnosti o kolekci, je vlastně správně,“ doplňuje.

Editorial kolekce Footshopu x Adidas Superstar Blueprint | Zdroj: Lousy Auber, FootshopEditorial kolekce Footshopu x Adidas Superstar Blueprint | Zdroj: Lousy Auber, Footshop

Nutnost hledat progresivní nápady

Kolekce Footshop x Adidas Superstar Blueprint je bezpochyby vizuálně zdařilý projekt, který v komunitě streetwearového oblečení představuje velký úspěch. V otázce použití tradičních technik ale klouže po povrchu. Jak tedy k tradicím přistupovat lépe? Podle Klouzkové bychom je neměli vnímat pouze z perspektivy estetické funkce, nýbrž je používat k řešení aktuálních problémů udržitelnosti a ekologie, které patří k nevyhnutelným tématům současné módní produkce. Natisknutí folklorních motivů na látku zkrátka nestačí. Důležitý je posun do současnosti a zároveň se dívat do budoucnosti. Už několik let lze pozorovat silné tendence k návratu k rukodělným pracem a obnovení starých řemesel, hledají se nové cesty jejich využití. Například se jedná o barvení přírodními barvami, protože průmyslové barvení textilu patří k významným faktorům, které velmi zatěžují životní prostředí.”  Za inspirativní projekt z českého prostředí uvádí činnost doktorandky UMPRUM Lindy Havrlíkové, která hledá efektivní cesty, jak zpracovat ovčí vlnu, jež se v České republice většinou pálí, a vytváří z ní moderní produkty určené pro současnou klientelu. O projektu jsme si nedávno povídali přímo s autorkou Lindou Havrlíkovou.

Klouzková jako příklad smysluplného použití tradičních technik udává designérku Lindu Havrlíkovou. | Zdroj: Linda HavrlíkováKlouzková jako příklad smysluplného použití tradičních technik udává designérku Lindu Havrlíkovou. | Zdroj: Linda Havrlíková

K příkladům citlivého přístupu k tradici můžeme dále podle zakladatelek Krásné práce zařadit činnost české konceptuální umělkyně žijící v New Yorku Petry Valentové, která prosazuje tzv. co-design. Jedná se o princip skrze nějž navrací do kreativního procesu tiskaře, které nevnímá pouze jako manuální sílu, ale uznává jejich intelektuální kapacitu pocházející z mezigeneračních zkušeností. Konkrétně takto pracuje s tiskařkami z indického Bagru. 

Krásná práce je projekt, který od roku 2017 spojuje etnografy, designéry a historiky umění za účelem podpory tradičních řemesel. | Zdroj: Krásná práceKrásná práce je projekt, který od roku 2017 spojuje etnografy, designéry a historiky umění za účelem podpory tradičních řemesel. | Zdroj: Krásná práce

V podobném duchu vznikal projekt Inkognito, v němž Hegerová a Kádnerová oslovily trojici předních českých designérů, kteří ve spolupráci s třemi řemeslníky vytvořili návrhy nových typů výrobků. Jména designérů zůstávají neznámá, aby nově vzniklý předmět neztratil svůj status a měl šanci zůstat užitým řemeslným předmětem a neproměnil se ve sběratelský objekt. Proto jsme zvolili název Inkognito,“ říká Kádnerová. Záměr tohoto projektu mohou čtenáři Czechdesignu sami posoudit v rámci jejich listopadové přehlídky (5. - 27. 11.), která se bude konat v pražské Galerii 1.

Přestože se Footshop vydal opačnou cestou směrem k exkluzivitě, sběratelství a možné fetišizaci techniky, vykročil vstříc tradicím, což už je samo o sobě dobře i díky rozvířené debatě. Jestli kolekce Blueprint bude ale nakonec ku prospěchu modrotisku a tradičních dílen, ukáže čas. 

Klouzková se zabývá využitím tradičních technik v současném oděvním designu již dlouho. Příkladem je disertační práce na UMPRUM, v níž se věnovala hlavně modrotisku (ve spolupráci se Strážnickou dílnou). Výsledkem bylo vytvoření vlastního dekoru. | Zdroj: Alice KlouzkováKlouzková se zabývá využitím tradičních technik v současném oděvním designu již dlouho. Příkladem je disertační práce na UMPRUM, v níž se věnovala hlavně modrotisku (ve spolupráci se Strážnickou dílnou). Výsledkem bylo vytvoření vlastního dekoru. | Zdroj: Alice Klouzková

Experimenty Klouzkové s barvením lněných šatů v indigové lázni. | Zdroj: Alice Klouzková Experimenty Klouzkové s barvením lněných šatů v indigové lázni. | Zdroj: Alice Klouzková

Související

Navrací slávu ovčí vlně. Textilní designérka Linda Havrlíková věří, že vlna z lokálních zdrojů má veliký potenciál a snaží se ho využít
Produktový design

Navrací slávu ovčí vlně. Textilní designérka Linda Havrlíková věří, že vlna z lokálních zdrojů má veliký potenciál a snaží se ho využít

Barbora Čápová - 16. 10. 2020 - 9 min.

Vykradené tradice. Únor pohledem šéfredaktorky
Kritika a teorie

Vykradené tradice. Únor pohledem šéfredaktorky

Veronika Pařízková - 4. 3. 2019 - 5 min.

Češi na olympiádě obléknou modrotisk. Kolekci navrhne designérka, která hledá inspiraci v Japonsku i místním folklóru
Móda a šperk

Češi na olympiádě obléknou modrotisk. Kolekci navrhne designérka, která hledá inspiraci v Japonsku i místním folklóru

Magdaléna Rosůlková - 19. 2. 2019 - 6 min.

Jak to vidí Alice Klouzková
Móda a šperk

Jak to vidí Alice Klouzková

Michaela Juřenčáková - 11. 7. 2015 - 5 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024