Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Kniha 25 Hell Zins | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022 Kniha 25 Hell Zins | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Známe nejlepší mladé designéry roku! Porota odtajnila vítěze soutěže Národní cena za studentský design

Národní cena za studentský design oslavila 32. výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

O soutěži

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast 3D designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2022 patřil pracím v široké škále vizuální komunikace (knihy, typografie, vizuální styly, aplikace, plakáty, ad.). 

Letos se do soutěže přihlásilo 142 prací 163 autorů. Soutěžilo 117 prací. Do nominací postoupilo 63 prací. Porota posuzovala 9 prací v kategorii Aplikace, projekt, 26 prací v kategorii Kniha, 10 prací v kategorii Typografie, 10 prací v kategorii Vizuální styl a 8 prací v kategorii Plakát. 

Kniha Chazarský slovník | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Kniha Chazarský slovník | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Soutěž je anonymní. Přihlášené práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů univerzit a vysokých škol, národní středoškolská porota z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní odborná porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních grafických designérů ČR a zahraničí. Celkem hodnotilo studentské práce 38 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu. 

Poroty nominovaly v několikakolovém anonymním hodnocení k ocenění 63 prací. Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND získala Kateřina Puncmannová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Národní cenu za studentský design 2022 *JUNIOR Konrád Karlík z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze. Excelentní studentský design 2022 si odnesli Alber Weis z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Darjan Hardi z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Tereza Janáková a Daniel Barek z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Dvě tato ocenění putují do Polska – získala je Agnieszka Ejsymont a Iga Nawara z Akademie Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND získala Kateřina Puncmannová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND získala Kateřina Puncmannová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Dobrý studentský design 2022 získali Dominika Hynková z Vysoké školy kreativní komunikace, Pavel Kuja a Michal Tůma z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Klára Daniová a Vendula Frydrychová z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlín, Emma Folprechtová a 25 studentů z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze a ze Slovenska Diana Mrázová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislavě.

Kniha 25 Hell Zins | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Kniha 25 Hell Zins | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Vítězka mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND Kateřina Puncmannová z FDULS získává cenu Českých center (letenku a týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, voucher z IKEA ČR v hodnotě 6 000 Kč, voucher na knihy z produkce nakladatelského domu Albatros Media v hodnotě 2 000 Kč, roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories a právo užívat značku Národní cena za studentský design 2022 *GRAND.

Vizuální styl Cider Bohemia | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Vizuální styl Cider Bohemia | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Vítěz Národní ceny za studentský design 2022 *JUNIOR Konrád Karlík z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze obdržel pobyt v ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, voucher z IKEA ČR v hodnotě 4 000 Kč, voucher na kniky z produkce nakladatelského domu Albatros Media v hodnotě 2 000 Kč, roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories a právo užívat značku Národní cena za studentský design 2022 *JUNIOR.

Kniha Kladno | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Kniha Kladno | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Zvláštní ceny ve formě finančních odměn udělují v soutěži děkani a rektoři vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil děkan Fakulty umění a designu UJEP Karolíně Pucholtové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové ocenil práci Adriána Gubrici z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara si vybral čtyři práce – Konráda Karlíka z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze, Darjana Hardiho z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Adriána Gubrici z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Moniky Szlanty z Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie z Polska.

Aplikace Hop | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Aplikace Hop | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH udělila tři ceny – Dianě Mrázové z Vysokej školy výtvarných umění, Adriánu Gubricovi z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Marii Stavniichuk z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

Nadace českých výtvarných umělců ocenila práci Barbory Němcové z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a Adriána Gubrici z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Asociace užité grafiky a grafického designu si vybrala dvě práce – Barbory Němcové a Katrin Bittnerové z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Brněnské studio ATAK Design a stejně tak ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze ocenily japonskou práci Huang YaLi z Joshibi University of Art and Design. Nakladatelství Albatros Media, a. s., vybralo k vydání knihu Marta Kelbla z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.   

Kniha Linda má Emmu | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022Kniha Linda má Emmu | Zdroj: Národní cena za studentský design 2022

Cenu veřejnosti *GRAND získala Vendula Frydrychová z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu veřejnosti *JUNIOR Emma Folprechtová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova, Praha. 

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu je týmovou prací studentů Ateliéru vizuální komunikace z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením doc. akad. mal. Františka Stekera.

Další články