​Změřte síly s těmi nejlepšími v obalovém designu. Model Young Package vchází do nového ročníku s řadou změn, včetně historické výhry 17 000 euro

Radim Nový, projektový leader MYP | Foto: Jakub Zeman Radim Nový, projektový leader MYP | Foto: Jakub Zeman

Mezinárodní designová soutěž Model Young Package bude v roce 2023 zásadně rozšířena. Pod heslem „Thirsty for Packaging“ budou talentovaní designéři požádáni, aby vytvořili inovativní obaly pro zabalení nápojů všeho druhu. Na účastníky z celého světa čekají náročnější úkoly, nové výzvy a větší konkurence. O všech změnách, které tuto mezinárodní soutěž v příštím roce čekají, jsme si povídali s projektovým leaderem MYP Radimem Novým.

Letošní ročník soutěže nedávno úspěšně skončil. Designéři řešili obal na jídlo. Vyhrál váš favorit?

RADIM: Osobně se nepodílím na výběru vítězných prací, to je kompetence poroty. Tu se snažíme složit tak, aby byly zastoupeny různé pohledy na obaly, a dostali jsme tak relevantní hodnocení. Prvně vybíráme porotce, kteří se věnují obalům denně na profesionální úrovni, aby dodali především technické hodnocení. Dále produktové designéry, kteří jsou schopni hodnotit více směrem k estetice, originalitě a celkovému dojmu. Profesionály na obaly a design doplňujeme dalšími osobnostmi, které mají blízko k samotnému tématu, aniž by pocházeli přímo z oboru, aby jejich pohled zastoupil koncového uživatele. V rámci „Food is...“ ročníku porota vybrala převážně obaly, které splňovaly zadání a zároveň mají potenciál být s drobnými úpravami vyrobitelné, což je nakonec výhra pro všechny zúčastněné strany!

Předávání cen mezinárodní designové soutěže Model Young Package | Foto: Jakub ZemanPředávání cen mezinárodní designové soutěže Model Young Package | Foto: Jakub Zeman

Tématem dalšího ročníku budou obaly na nápoje. Jak a podle čeho témata vymýšlíte?

RADIM: Klíčovým vstupem je výzkum trhu. Ve společnosti Model dlouhodobě zkoumáme externí trendy, u kterých vidíme, jaký segment nebo jaká funkcionalita či inovace je slibná a rostoucí. K tomu samozřejmě bereme do úvahy, jaké segmenty trhu a zákazníků nyní výrobně pokrýváme či chceme pokrývat více. Jedná se tedy o strategické rozhodnutí, na kterém se podílí vícero lidí – z oblasti marketingu, produktového vývoje a prodeje. A nyní se těšíme, jaké koncepty nám soutěžící doručí. Jsme totiž „Thirsty for Packaging“!

1. místo v kategorii High School - Jiaozi, designérka Lea Romanowská | Foto: Jakub Zeman1. místo v kategorii High School - Jiaozi, designérka Lea Romanowská | Foto: Jakub Zeman

Jednou z podmínek opět je, že obal musí být papírový a recyklovatelný. Jaké další trendy a inovace sledujete v obalovém designu?

RADIM: Je jich mnoho. Inovace jsou dnes primárně poháněny nákladovostí a zároveň poptávkou po udržitelnosti. V praxi to znamená, že největší výzvy se dnes odehrávají v materiálových inovacích, jako jsou bariéry proti vlhkosti nebo mastnotě, o které je papír obohacen. Tyto bariéry mají být ideálně snadno rozložitelné nebo recyklovatelné. Umožnilo by to masivní nahrazení plastů, zejména v potravinářských obalech. Technologicky je dnes možné obohacení papíru, aby měl tzv. „chytré“ funkce, ale aby se to zaplatilo, je třeba velká kupní síla populace a poptávka v jednom, takže toto na trhu zatím příliš nevidíme. Samotné konstrukční optimalizace, tam již takový dynamický vývoj neprobíhá. Nicméně i zde je patrný důraz na materiálovou efektivitu, následování spotřebitelských trendů (např e-commerce atd.), multifunkčnost obalu a brand messaging. Což je v kostce naše zadání pro nadcházející „Thirsty for Packaging“ cyklus zaměřený na nápojové sekundární obaly.

Fotografie z galavečera předávání cen mezinárodní soutěže Model Young Package | Foto: Jakub ZemanFotografie z galavečera předávání cen mezinárodní soutěže Model Young Package | Foto: Jakub Zeman

Společnost Model Obaly, organizátor soutěže a jeden z největších evropských výrobců obalů, soutěž pořádá od roku 1996. Co ji k tomu na začátku vedlo?

RADIM: Podpora začínajících designérů, vůle nechat se inspirovat, cesta, jak propojit značku se světem a komunitou designu.

Letos se chystá celá řada změn. Prozradíte jaké? A proč jste se právě letos k takové řadě změn odhodlali?

RADIM: Z jednokolové soutěže transformujeme MYP na mezinárodní designérskou platformu zaměřenou na papírové obaly. Místo, kde se potkává talent a ideje s produkčním a obchodním zázemím a požadavky, které reprezentují konečné spotřebitele. K tomu účelu bylo potřeba udělat vícero změn. MYP bude dvoufázový, přičemž první fáze bude podobná jako dosavadní formát soutěže – bude ovšem třeba následovat soutěžní zadání v mnohem konkrétnější podobě než dříve. Další změnou je, že přihlašování prací pro první fázi bude digitální, to znamená, že velký význam bude mít nafocení a popis prototypů jejich autory.

1. místo v kategorii Unlimited - Spa Wafers Package, designérka Klára Kiesewetterová | Foto: Jakub Zeman1. místo v kategorii Unlimited - Spa Wafers Package, designérka Klára Kiesewetterová | Foto: Jakub Zeman

Nejlepší práce z první fáze budou fyzicky zaslány, porota vybere vítěze. Vítěz bude pozván do druhé fáze MYP, kde se společně s pozvanými známými designéry utká nad zákaznickým zadáním. Vítězný koncept pak bude určen pro reálnou výrobu. Při té příležitosti dostane vítěz podporu Inovačního centra Model Group. Z dalších změn bych rád uvedl online hlasování pro veřejnost se samostatným vyhlášením. Dále si účastníci přijdou na výrazně vyšší prize money, které jsou skutečně velmi atraktivní. Cílem změn je zvýšit přidanou hodnotu MYP pro designéry a pro nás jako organizátora. Tento nový formát více podporuje kvalitu prototypů a je hezkým propojením mladých nápadů se zavedenou praxí a reálnou poptávkou.

V příštím roce spolu budou poprvé poměřovat síly začínající mladí tvůrci a zaběhnutí, profesionálové. Nebojíte se, že budou mladí návrháři ve stresu z velké konkurence? Mají šanci porazit zkušené matadory?

RADIM: Nejen šanci, my z předchozí zkušenosti očekáváme, že ten, kdo nejlépe uchopí zadání a bude schopen vnímat materiálové, technické limity a možnosti papíru a lepenky, vyhraje. Pro talentované mladé designéry to vnímáme jako příležitost si vyzkoušet, jaké to je pracovat na klientském zadání, umět ho dodat včas a v neposlední řadě „prodat“ konečným hodnotitelům. Prize money je letos opravdu velkorysé. Celkem 17 000 euro jen v první fázi. Ale i v minulých ročnících mohli designéři získat nemalé prostředky.

3. místo v kategorii High School a zároveň Speciální Cena Inovačního Centra Model Group - Eggs with a Story, designérka Kateřina Hovorková | Fotografie: Jakub Zeman3. místo v kategorii High School a zároveň Speciální Cena Inovačního Centra Model Group - Eggs with a Story, designérka Kateřina Hovorková | Fotografie: Jakub Zeman

Je podmínka, že výherce musí peníze použít na něco konkrétního v rámci své tvorby?

RADIM: Podmínkou to určitě není. Na druhou stranu – vítěz první fáze může cestovat na workshopy se zákazníkem, příprava prototypů také nějaký čas zabere, takže se mu vyplacené peníze určitě budou hodit na pokrytí tohoto období a případných cest. Pak jsou tu další možnosti odměn, aniž by třeba soutěžící vyhrál některou z plánovaných cen. Díky tomu, že přihlášené prototypy interně hodnotíme i v rámci naší firmy, je zde šance, že zajímavé prototypy budeme, nezávisle na pohledu poroty, chtít rozpracovat dále pro naše zákazníky. V tom případě je tam jednorázová odměna za využití prototypu-nápadu. Více bude k přečtení v pravidlech soutěže.

Co může být potenciálně hlavní „kámen úrazu“ pro to, aby výrobce obalů pěkný nápad na obal odmítl? Složitá konstrukce? Nákladný proces vzniku?

RADIM: U výrobce, jako je například Model Group, jde o technické omezení dané strojovým vybavením. Některé opravdu netradiční obaly prostě nelze sériově vyrobit. U zákazníka zase může nastat nutnost vyvinout nebo zakoupit specifický stroj, který by náš obal sestavoval v rámci velkosériové výroby na jejich lince. Taková investice se ekonomicky vrátí až v okamžiku, kdy se bude vyrábět opravdu hodně velké množství obalů. V rámci druhé fáze MYP budeme mít tyto potenciální bariéry ošetřené briefingem ze strany zákazníka a nově také hodnocením v rámci poroty. Takže toto riziko jsme schopni eliminovat již na začátku procesu.

Předávání cen mezinárodní designové soutěže Model Young Package | Foto: Jakub ZemanPředávání cen mezinárodní designové soutěže Model Young Package | Foto: Jakub Zeman

Letos se propojujete s německým German Design Council. Proč?

RADIM: Expandujeme MYP do ostatních zemí, takže potřebujeme pro konkrétní trhy vhodné externí partnery. Stejně jako máme dlouhodobou spolupráci s Czechdesignem pro oblast ČR, nyní budujeme obdobný model v Německu. GDC nám doporučí kontakty na vhodné vzdělávací instituce, zpropaguje tam MYP a dále zafunguje jako ambasador MYP vůči designérské komunitě. Jako organizátor potřebujeme doporučit porotce a designéry, kteří se zúčastní druhé fáze MYP. Německem nekončíme, v dalších letech budeme získávat další partnery v rámci Evropy. Pro soutěžící to samozřejmě znamená postupně větší a větší konkurenci, pro nás jako organizátora zase větší kvalitu.

Řekněte jednou větou, proč by se měli designéři příštího ročníku zúčastnit?

RADIM: Nabízíme jedinečnou platformu, kde se talentovaní designéři mohou zviditelnit a ti nejlepší z nich změřit své síly s profesionály v oboru.

Model Young Package

1. kolo

Nadějné talenty ve věku 15 a více let předloží své prototypy inovativních nápojových obalů v digitální podobě do 31. března 2023 v souladu s briefem k tématu „Thirsty for Packaging“. V květnu 2023 porota vybere nejlepší návrhy ze všech přihlášených obalů.

Zde naleznete odkaz na formulář, aktivní od 1. prosince 2022.

2. kolo

Vítěz prvního kola soutěže vyvine dle požadavků zákazníka obalové řešení připravené k sériové výrobě. Od června 2023 dále se nad tímto zadáním utká s několika renomovanými designéry, pozvanými do soutěže. 

Související

Zabalili knedlíčky i oplatky. Atraktivně a ekologicky. Největší mezinárodní soutěž obalového designu představuje výsledky
Produktový design

Zabalili knedlíčky i oplatky. Atraktivně a ekologicky. Největší mezinárodní soutěž obalového designu představuje výsledky

Jarmila Řehořková - 18. 10. 2022 - 9 min.

jelínek
MYP 2024