Změnit města a obydlí k lepšímu. Hodnotíme vítězné návrhy architektonické soutěže o cenu Bohuslava Fuchse

V letošním ročníku Ceny Bohuslava Fuchse zvítězil také projekt od Michaely Demjanovičové a Anny Šťastné. | Zdroj: archiv CBF V letošním ročníku Ceny Bohuslava Fuchse zvítězil také projekt od Michaely Demjanovičové a Anny Šťastné. | Zdroj: archiv CBF

Poetický x pragmatický x futuristický. Studenti Vysokého učení v Brně (VUT) v září soutěžili o Cenu Bohuslava Fuchse. Tu pravidelně pořádá studentský spolek SOFA, který na tamní univerzitě vznikl před deseti lety. Soutěž semestrálních prací už má v Brně své pevné místo a těší se nemalé prestiži. Zásluhu na tom má jednak porota, vždy složená ze zvučných jmen současné architektury (namátkou Jan Šépka, David Kraus, Mária Topolčanská nebo Adam Gebrian), ale i kvalita soutěžních prací. My pro vás přinášíme výběr těch nejlepších.

Michaela Demjanovičová
a Anna Šťastná

Česká města a vesnice se dlouhodobě proměňují pod nátlakem rychle rostoucí satelitní výstavby. Ta bohužel často rezignuje na charakter místa, je neosobní a nereflektuje potřeby starousedlíků, ani těch, kteří přišli do místa jako nováčci. Problém, který se týká celé republiky, je dlouhodobě neudržitelný a má fatální dopady na kvalitu života. Řešení tohoto problému se pokusila nastínit dvojice studentek z druhého a třetího ročníku, Michaela Demjanovičová a Anna Šťastná. A nutno říct, že víc než úspěšně.

Proměna města Fryšták podle Michaely Demjanovičové a Anny Šťastné | Zdroj: archiv CBFProměna města Fryšták podle Michaely Demjanovičové a Anny Šťastné | Zdroj: archiv CBF

Mladé studentky architektury si jako modelový příklad vybraly město Fryšták. Malé historické sídlo leží na úpatí Hostýnských vrchů, má pěkné historické náměstí, protínají ho cyklostezky a navíc nedaleko leží lákavá vodní nádrž stejného jména. Ideální místo pro život. I proto sem touží jít bydlet stále více lidí. Michaela a Anna přistoupily k řešení nové satelitní zástavby empaticky a dalo by se říct mentálně „po staru“.

Přemýšlely jak propojit staré s novým, hledaly nejvhodnější tvarové možnosti, které by doplnily současnou zástavbu, možnosti jak zefektivnit infrastrukturu, zkrátka jak docílit toho, aby nové bydlení nebylo jen nevzhledným apendixem Fryštáku, ale jeho organickou součástí.

Projekt komplexně řeší situaci a citlivě pohlíží na potřeby místních. | Zdroj: archiv CBFProjekt komplexně řeší situaci a citlivě pohlíží na potřeby místních. | Zdroj: archiv CBF

Za pozornost stojí také návrh renovace stávající hasičské zbrojnice, která by se po vhodném zásahu mohla stát místem kulturního setkávání i turistickou atrakcí. Komplexní řešení situace, citlivý pohled na potřeby místních i odpor k arogantnímu stylu výstavby jsou hlavní devízou projektu, který si ocenění zasloužil bez výhrad.

Anna Šťastná a Michaela Demjanovičová jsou autorky proměny města Fryšták | Zdroj: FacebookAnna Šťastná a Michaela Demjanovičová jsou autorky proměny města Fryšták | Zdroj: Facebook

Tereza Kusnierzová, Eva Macejková, Alexandra Maximová, Natália Pániková a Petr Malásek

Na základě teorií slavného nizozemského architekta Rema Koolhase zpracovali Tereza Kusnierzová, Eva Macejková, Alexandra Maximová, Natália Pániková a Petr Malásek téma, jim aktuálně nejbližší. Jak by měla a mohla vypadat ideální škola nového věku. Jednotlivým částem budovy přiřadili barvy, neboli elementy, které jim pomohly navrhnout co nejvhodnější strukturu budovy.

„Podstatu v prostoru jsme se snažili v reakci na člověka rozebrat a poté využít k vytvoření fakulty, která je poskládána z jednotlivých vlastností elementů a jejich vzájemných dialogů, ať pouze mezi elementy nebo i ve spojení s uživateli prostorů,“ komentují svůj projekt autoři.

Model vítězného týmu, který zpracovával téma školy nového věku podle teorií slavného nizozemského architekta Rema Koolhase. | Zdroj: archiv CBFModel vítězného týmu, který zpracovával téma školy nového věku podle teorií slavného nizozemského architekta Rema Koolhase. | Zdroj: archiv CBF

Na první pohled možná složitý elaborát poskytuje při hlubším zkoumání invenční a inspirativní pohled na možnosti architektury. Studenti řešili jednotlivé vztahy mezi střechou, podlahami, výtahy, hledali bariéry v prostoru i styčné plochy. Ve zkratce chodba jako svoboda – schody jako nejistota – fasáda jako rozhraní – stěna jako vymezení – střecha jako kontext. Výsledkem jejich studie je pak nejen působivý návrh nové fakulty s impozantní dramatickou střechou, ale také kniha, kde najdete všechny grafy a nákresy zaznamenané.

Části budovy rozdělené podle barev - chodba jako svoboda, schody jako nejistota, fasáda jako rozhraní, stěna jako vymezení, střecha jako kontext. | Zdroj: archiv CBFČásti budovy rozdělené podle barev - chodba jako svoboda, schody jako nejistota, fasáda jako rozhraní, stěna jako vymezení, střecha jako kontext. | Zdroj: archiv CBF

Karina Shumlyanska

Posledním z trojice oceněných projektů je poetická práce Kariny Shumlyanské. Mladá studentka původem z východní Ukrajiny se rozhodla, i vzhledem k vlastní zkušenosti, řešit problém domova. Na základě studií světla, míst v bytě a jeho využití, ale i energie zpracovala obšírnou práci, jejímž finálním výstupem je pak „zelený“ dům v odlehlé části města Šternberk. Organický a do přírody vrostlý projekt chce co nejméně zasahovat do okolní krajiny, je proto maximálně vzdušný a nenápadný.

Karina Shumlyanská představila projekt, který respektuje přírodu a stává se nenápadným. | Zdroj: archiv CBFKarina Shumlyanská představila projekt, který respektuje přírodu a stává se nenápadným. | Zdroj: archiv CBF

Půdorysem kopíruje okolní vodní meandry a kvůli přítomnosti vody stojí na vyvýšených trubkách. Práce, která především řeší, jak vhodně a empaticky stavět ve vztahu k přírodě, je snad stvrzením faktu, že nová generace architektů vidí sama sebe především jako pokorné služebníky hmoty. Čím míň ji do světa kolem nás vnesou, tím možná líp.

Karina Shumlyanska, jež zpracovala „zelený“ dům v odlehlé části města Šternberk a Tereza Kusnierzová spoluautorka projektu ideální školy nového věku. | Zdroj: FacebookKarina Shumlyanska, jež zpracovala „zelený“ dům v odlehlé části města Šternberk a Tereza Kusnierzová spoluautorka projektu ideální školy nového věku. | Zdroj: Facebook

SOFA a Cena Bohuslava Fuchse

SOFA (Studentská obec Fakulty architektury) je studentský spolek, který vznikl z iniciativy studentů před více než 10 lety. Úkolem spolku je propojovat všechny na fakultě, vytvářet fungující komunitu studentů a pedagogů a šířit vědomí o Fakultě architektury i mezi širokou veřejnost. Hlavní náplní je pořádání studentských akcí v průběhu akademického roku, ať již v prostorách fakulty, nebo i mimo ni. Tyto akce mají různý charakter, od soutěže semestrálních ateliérových prací (Cena Bohuslava Fuchse) přes vánoční večírek nebo zahájení semestru až po vydávání školního časopisu.

Uvnitř i mimo fakultu je cílem a snahou spolku především podporovat debatu o architektuře, o vzdělávání architektů a o profesi architekta jako takové, proto se SOFA snaží zprostředkovávat i volně přístupné přednáškové cykly, diskuze a výstavy.

Martin Pavlun, Tomáš Pilař a Michal Doležel jako externisti v letošní odborné porotě. | Zdroj: archiv CBFMartin Pavlun, Tomáš Pilař a Michal Doležel jako externisti v letošní odborné porotě. | Zdroj: archiv CBF

Cena Bohuslava Fuchse (CBF) je soutěž semestrálních ateliérových prací na půdě Fakulty architektury VUT v Brně, která probíhá dvakrát ročně na konci každého semestru. Porota se skládá ze tří uznávaných osobností architektonické scény nebo příbuzných oborů, nepůsobících na FA VUT, a tří studentů – držitelů této ceny z předcházejícího semestru.

V soutěži nejsou oceněny pouze jednotlivé ateliérové projekty, ale i nejlepší ateliér. Za dobu udělování ceny se v porotě vystřídala spousta zvučných jmen jako Marek Štěpán, David Kraus, Radko Květ, Szymon Rozwałka, Adam Gebrian, Mária Topolčanská, Ondřej Synek, Regina Loukotová, Jana Pavlová, Henrieta Moravčíková, Jan Šépka a mnoho dalších.

Konečné výsledky hodnocení ateliérů VUT odbornou porotou. | Zdroj: archiv CBFKonečné výsledky hodnocení ateliérů VUT odbornou porotou. | Zdroj: archiv CBF

Související

V bezpečí i ve vánici. Krkonoše se plní originálními a jednoduchými útulnami, které nehyzdí přírodu
Interiér a architektura

V bezpečí i ve vánici. Krkonoše se plní originálními a jednoduchými útulnami, které nehyzdí přírodu

Klára Rokosová - 12. 11. 2020 - 5 min.

 Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek
Interiér a architektura

Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek

Nikol Galé - 21. 9. 2020 - 9 min.

Desátý ročník soutěže Superstudio pro mladé architekty zná své vítěze. Bodovali studenti z Liberce
Interiér a architektura

Desátý ročník soutěže Superstudio pro mladé architekty zná své vítěze. Bodovali studenti z Liberce

Matěj Beránek - 24. 3. 2020 - 4 min.

Architekt severu. Petr Stolín sbírá jedno ocenění za druhým, jak vede svoje studenty v Liberci?
Interiér a architektura

Architekt severu. Petr Stolín sbírá jedno ocenění za druhým, jak vede svoje studenty v Liberci?

Nikol Galé - 22. 11. 2019 - 5 min.

Studenti z Brna navrhli malou útulnu z plastového odpadu. Bude bránit před špatným počasím i nepořádkem v lese
Design služeb

Studenti z Brna navrhli malou útulnu z plastového odpadu. Bude bránit před špatným počasím i nepořádkem v lese

Kateřina Kostková - 12. 9. 2019 - 2 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení