Zlepšit život seniorům. Společnost rychle stárne a design hledá řešení, jak usnadnit fungování na konci cesty

Dle nejnovějších výzkumů je dokázáno, že naše populace stárne. Senioři tvoří téměř 20 % obyvatelstva naší republiky. Stárnutí populace tak vytváří nové výzvy a nabádá k řešení problémů, které tuto věkovou skupinu často potkávají. V reakci na výše zmíněnou problematiku navrhovali studenti FDULS v Plzni řešení, jak pomoci seniorům s problémy každodenního života. Níže přinášíme 3 nejlepší projekty s tématikou 3rd Age Design.

Klauzurní práce ateliérů Průmyslový design a Design Modelling na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni se v zimním semestru zabývala tématem 3rd Age Design. Pod vedením Mgr. art. Jana Korabečného a Mgr. art. Štěpána Soutnera zpracovávali studenti napříč ročníky téma reagující na rychlý nárůst počtu seniorů v naší republice i po celém světě a snažili se přijít s návrhy, které by usnadnily život jak seniorům, tak i nám ostatním. Mezi řešenými tématy se vyskytla například snížená pohyblivost seniorů, správné užívání léků, pomůcky do domácnosti nebo boj s chorobami. 

Jonáš Baierl

Jonáš Baierl | Zdroj: archiv FDULSJonáš Baierl | Zdroj: archiv FDULS

Student 2. ročníku ateliéru Design Modelling Jonáš Baierl se ve své klauzurní práci zaměřil na návrh invalidního vozíku. Ze své vlastní zkušenosti, kdy byl v kontaktu s lidmi využívající invalidní vozík jako hlavní pomůcku k pohybu, se rozhodl pozměnit jeho nedostatky, ať už funkční nebo estetické, se kterými se setkal. Jeho cílem bylo navrhnout vozík, který bude proti dnes používaným vozíkům především lehčí a snadněji rozložitelný.

Návrh invalidního vozíku od Jonáše Baierla | Zdroj: archiv FDULSNávrh invalidního vozíku od Jonáše Baierla | Zdroj: archiv FDULS

Ukázka složení rámu vozíku | Zdroj: archiv FDULSUkázka složení rámu vozíku | Zdroj: archiv FDULS

Výzvou bylo navrhnout invalidní vozík s co nejnižší hmotností, která by napomohla k jeho snadnější manipulaci. Zároveň se chtěl Jonáš držet nízké výrobní ceny, aby vozík mohl být dostupný široké veřejnosti. Díky tomu vsadil na jednoduše tvarovanou konstrukci, jejíž dominantou jsou bočnice z kompozitního deskového materiálu. Zajímavým prvkem vozíku je zadní plošina s kolečkem sloužící k převozu těžkých věcí anebo jako odrážedlo pro osobu vezoucí vozík.

Detailní popis částí vozíku | Zdroj: archiv FDULSDetailní popis částí vozíku | Zdroj: archiv FDULS

V současné době se návrh stále vyvíjí a už jsem ho představil firmě Compotech, se kterou teď jednám o případné výrobě. Vím, že je před realizací dlouhá cesta, ale těším se na proces prototypování a ladění nedostatků, který možná vykrystalizuje ve skutečný produkt, co může reálně pomoci lidem,“ prozrazuje Jonáš Baierl.

Kateřina Novotná

Kateřina Novotná | Zdroj: archiv FDULSKateřina Novotná | Zdroj: archiv FDULS

Problémy související s Parkinsonovou nemocí se rozhodla řešit Kateřina Novotná, studentka 1. ročníku MgA. v ateliéru Průmyslový design. Parkinsonova choroba je nevyléčitelné neurologické onemocnění, které způsobuje zpomalenost, špatnou rovnováhu, svalovou ztuhlost a třes. Právě třes vyskytující se nejčastěji jako třes rukou se stal hlavním tématem Kateřininy práce.

Pomocný navaděč ke snadnějšímu odemykání dveří pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou | Zdroj: archiv FDULSPomocný navaděč ke snadnějšímu odemykání dveří pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou | Zdroj: archiv FDULS

Znázornění použití navaděče pro snadnější zamykání / odemykání dveří | Zdroj: archiv FDULSZnázornění použití navaděče pro snadnější zamykání / odemykání dveří | Zdroj: archiv FDULS

Pro lidi trpící touto nemocí je obtížné vykonávat základní úkony jako oblékání nebo zamykání dveří. Kateřina tak přišla s návrhem, který by mohl usnadnit zamykání a odemykání dveří a napomoci těmto lidem překonat jednu z překážek každodenního života. 

Produkt tvoří dvě části – nástavec na klíč a cedulka s navaděčem. V přední části cedulky se nachází součást-navaděč, který má pomoci navézt třesoucí se ruku do klíčové dírky. Cílem bylo vytvořit nenápadného pomocníka, který by se hodil do jakéhokoliv interiéru a zároveň by nezpůsobil trvalé zásahy do dveří. Toho Kateřina docílila použitím oboustranných samolepících pásek k upevnění na dveře. 

Nástavec nabízí neomezené barevné provedení. | Zdroj: archiv FDULSNástavec nabízí neomezené barevné provedení. | Zdroj: archiv FDULS

Cedulka na dveře vychází ze standardizovaných rozměrů dveřního kování. Proto vznikly tři velikostní varianty, které by měly zaručit, že cedulka s navaděčem padne na téměř všechny dveře. Díky jednoduchému zpracování se cedulka může stát nejen interiérovým doplňkem s nepřebernými barevnými možnostmi, ale hlavně cenově dostupným pomocníkem pro osoby bojující s Parkinsonovou nemocí.

Jan Vítek

Jan Vítek | Zdroj: archiv FDULSJan Vítek | Zdroj: archiv FDULS

Jan Vítek, student 1. ročníku MgA. v ateliéru Průmyslový design, se zabýval distribucí léků v zařízeních pro seniory. Po zjištění faktu, že průměrný senior bere až 9 léků denně a že příprava prášků v domově seniorů s padesáti pacienty zabere sestrám až 3 hodiny denně, se Jan rozhodl navrhnout řešení, které by nejen ušetřilo čas sestrám, ale také zamezilo nesprávnou medikaci.

Stroj usnadňující práci sester v domovech pro seniory | Zdroj: archiv FDULSStroj usnadňující práci sester v domovech pro seniory | Zdroj: archiv FDULS

Stroj pojme až 196 druhů prášků. | Zdroj: archiv FDULSStroj pojme až 196 druhů prášků. | Zdroj: archiv FDULS

Plně automatizovaný stroj by dokázal uskladnit až 196 druhů prášků, přesně nachystat požadované léky pro pacienty a zároveň vést evidenci o vydaných lécích. Mezi dalšími funkcemi, kterými by stroj disponoval, by byla také možnost půlení a drcení prášků, která by sestrám umožnila snadnější manipulaci s léky. V otevírací části stroje by se nacházel prostor pro uložení nezbytností k manipulaci s léky, jako jsou hygienické rukavice nebo respirátory. Vedle něj by byl zabudovaný dávkovač dezinfekce.  

Stroj umožňuje také drcení léků. | Zdroj: archiv FDULSStroj umožňuje také drcení léků. | Zdroj: archiv FDULS

V domově pro seniory s padesáti pacienty by tento stroj mohl sestrám ušetřit až 25 hodin týdně, které by díky tomu mohly svůj čas věnovat pacientům a bojovat tak proti dalšímu problému dnešních dní – pocitu osamělosti. Zároveň by stroj dokázal eliminovat lidské chyby, které často vedou ke špatné medikaci nebo nevhodné kombinaci léků.

Další články