Životopis Jindřicha Halabaly

Designér, teoretik, publicista a pedagog Jindřich Halabala nepochybně patří k nejzajímavějším osobnostem v oblasti tvorby nábytku v meziválečném a poválečném období.

Jako hlavní architekt brněnských Spojených UP závodů, podniku, který je všeobecně považován za průkopníka průmyslové výroby nábytku u nás, měl zásadní vliv na formování výrobního programu, na reklamní a prodejní strategii této významné nábytkářské společnosti. Ovlivnil vývoj obou základních řad skříňového sestavovacího nábytku, vyráběných pod názvem H a E, a mnoha typů dřevěného sedacího nábytku, navrhl originální modely nábytku kovového, které se vyráběly po roce 1930 v hodonínské pobočce Spojených UP závodů. Jako autor netradičně řešených modelů kovového sedacího nábytku je oceňován i v mezinárodním kontextu. Halabalovy návrhy koberců, jež se staly nedílnou součástí interiérů zařizovaných společností, jsou kvalitou srovnatelné s pracemi předních českých návrhářů bytových textilií.

Do Spojených UP závodů byl Jindřich Halabala přijat na základě inzerátu v roce 1928 jako vedoucí pražské prodejny. Díky své houževnatosti a talentu v této funkci uspěl a již počátkem roku 1930 byl přeložen do brněnského ústředí firmy na místo hlavního architekta. Stal se nejbližším spolupracovníkem vrchního ředitele podniku Vladimíra Marečka a vedle mnoha povinností získal také řadu kompetencí. Zodpovídal za skladbu výrobního sortimentu a sám některé kusy nábytku navrhoval, určoval charakter propagace výrobků, na níž se osobně podílel kromě jiného jako fotograf, zavedl vysokou kulturu prodeje, k jejíž úrovni přispíval způsob prezentace bytového zařízení, instalovaného včetně všech doplňků, jako byly koberce, lustry, peřiny, ale i brýle či noční prádlo. Dle pamětníků právě spolupráce Jindřicha Halabaly a Vladimíra Marečka, dvou nadaných tvůrčích osobností, určila směr, kterým se Spojené UP závody ubíraly. Jejich společným zájmem bylo dosáhnout v sériové produkci nábytku nejvyšší možné kvality výrobků a přijatelných cen, díky nimž mohly být výrobky dostupné nejširším vrstvám obyvatelstva.

Své bohaté zkušenosti shrnul Jindřich Halabala ve dvou odborných publikacích, které jsou dodnes aktuální a čtivé, a v časopiseckých a novinových článcích a studiích. Pro poznání dobové atmosféry, zásad koncipování interiéru a bytových doplňků i pro pochopení autorova způsobu myšlení je nedocenitelná příručka Jak si zařídím byt levně, moderně, hygienicky, připravená společně s brněnským architektem Josefem Poláškem. Publikace Výroba nábytku, tvorba a konstrukce obsahuje vedle cenných informací historického rázu praktické shrnutí poznatků o všech faktorech ovlivňujících tvorbu nábytku, o materiálech, technologiích, o typologickém členění, o platných normách, ale též o projektování nebo způsobech prodeje nábytku. Halabalova představa o kvalitě bydlení, o nábytku, který má být tvarově elegantní, dokonale zpracovaný, bezchybně funkční, skladebný, variabilní, mobilní a přitom dostupný nejširším vrstvám obyvatelstva, zůstává stále inspirujícím a nadčasovým odkazem. Jméno Jindřicha Halabaly je navždy neoddělitelně spjato se jménem Spojených UP závodů, s podnikem, který si také díky jeho iniciativě a dovednostem vybudoval pozici vynikající nábytkářské firmy a stal se synonymem dobrého vkusu a kvalitního bydlení.

Spojené UP závody v Brně patřily ve své době k největším a současně nejvýznamnějším výrobcům nábytku u nás. Jako jedny z prvních začaly vyrábět nábytek průmyslovou cestou a dokázaly přizpůsobit design svých produktů módním trendům i dobovým požadavkům v souladu se světovým vývojem. Ovlivnily pojetí moderní bytové kultury a utváření bytového vybavení, ale také podobu veřejných interiérů a jejich zařízení. Již v první polovině dvacátých let 20. století byly Spojené UP závody pověstné kvalitním zpracováním, snahou o dobrý návrh, přiměřeně nízkou cenou a zajímavou reklamou. Expanze této akciové společnosti následovala v dalším desetiletí.

V souvislosti s činností Spojených UP závodů je třeba vyzdvihnout především komplexnost pohledu na bytovou kulturu, šíři a rozmanitost produktů. Podnik vlastnil vedle továren na výrobu nábytku a moderních prodejen také lesy, pilu a dýhárnu v Karlovicích a stal se pokud jde o dodávky dřeva a dýh nezávislým na dodavatelích. Díky promyšleným a úspěšným investicím bylo možno zahájit z podnětu ředitele Marečka výrobu parket a dveřních zárubní, v podnikových dílnách se vyrábělo i nábytkové kování a kovový nábytek. Značka „UP“ byla ve své době synonymem kvality, ať se jednalo u UP nábytek, UP parkety, UP zárubně nebo UP čistící prostředky a bohatý doplňkový „UP sortiment“. UP závody nabízely v síti svých prodejen kompletní vybavení domácnosti od ložnic, obývacích pokojů a jídelen, přes zařízení pánských pracoven až po praktické, účelně dělené kuchyňské kredence. Zákazník mohl vybírat vybavení z celé řady příborníků, jídelních, většinou rozkládacích stolů a menších společenských stolků, jídelních židlí a čalouněných odpočinkových křesel. V nabídce byla též široká škála květinových stolků, stoly karetní a servírovací, lampy s odkládacím stolečkem nebo rozkládací gauče. „Naším cílem není jen prodávání nábytku, ale hlavně vytváření domovů, v nichž byste byli spokojeni a šťastni“, uvádí se v propagačních materiálech.

Představu o produkci Spojených UP závodů lze dnes získat především z reklamních materiálů publikovaných v časopisech Měsíc, Salon, Světozor, Žijeme a mnoha dalších nebo z podnikových propagačních tiskovin vydávaných kolem roku 1938 například pod názvem Pro dobré bydlení. V těchto materiálech však není vyráběný sortiment zachycen v celé šíři. Doklady o kompletní produkci Spojených UP závodů nejsou dochovány ani ve veřejných či soukromých archivech.

Spojené UP závody vytvořily ve své době jedinečný komplexní a úspěšně fungující systém propojení racionální výroby a prodeje, podpořený kultivovanou propagační strategií podniku. Nábytek Spojených UP závodů se prosadil díky optimálnímu spojení dokonalého designu, funkčnosti a účelnosti. Stal se vzorem pro mnohé další výrobce, jimiž byl napodobován. „Víme, že může být napodoben zevně, ale rovněž víme, že nemůže býti nikdy za tutéž cenu stejně dokonale vyroben z téhož materiálu.“ V tradici Spojených UP závodů pokračovala na Moravě řada menších výrobců nábytku, jejich příkladu následovaly desítky továren v Praze a jinde.

Jedním z cílů společnosti bylo vyrábět a prodávat kvalitní, přitom však levné bytové vybavení dostupné co nejširšímu okruhu zákazníků, tedy i nižším společenským vrstvám. Tomuto záměru vyhovoval zejména jednoduchý skladebný skříňový nábytek řady H. V průběhu třicátých let se ke stálým zákazníkům natrvalo zařadila klientela z vyšších společenských kruhů. Vedle sériové produkce se tak kolem poloviny třicátých let začala uplatňovat více výroba zakázková, a přestože většina bytů byla zařizována běžnými výrobními vzory, vznikaly také individuálně navržené, atypicky řešené modely. Tyto pak byly prezentovány v propagačních materiálech a vyráběny malosériově, na zakázku. Produkce Spojených UP závodů tak vyhovovala všem vrstvám zákazníků, jak odpovídá jejich reklamnímu prohlášení: „Jsme největším podnikem svého druhu ve střední Evropě. Máme vlastní pily, dýhárnu, parketárnu, továrnu na překližky, továrnu na kovový nábytek a tři továrny na dřevěný nábytek, takže celý výrobní proces od stromu až po hotový výrobek je soustředěn ve vlastních závodech. Naše výrobky jsou absolutně kvalitní a přitom levné...“.

Prof. akad. arch. JINDŘICH HALABALA

1903

24. května narozen v Koryčanech v rodině stolaře Štěpána Halabaly

1918 – 1920

vyučen stolařem v otcově dílně v Koryčanech

1920 – 1922

studuje Státní československou odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí

1922

studentská praxe ve Spojených UP závodech, seznamuje se s Janem Vaňkem

1922 – 1926

studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze – obor architektura, specializace nábytek a interiér u prof. Pavla Janáka

1926 – 1927

první návrhy nábytku a koberců

1927 – 1928

zaměstnán v ateliéru Bohumila Hübschmanna v Praze

1927

27. října sňatek s Pavlou Sekerkovou

1928

nastupuje do Spojených UP závodů jako vedoucí pražské prodejny v paláci Lucerna

1929

zakládajícím členem Svazu československého díla

2. listopadu narozen syn Jindra

1930

přeložen do brněnské centrály Spojených UP závodů jako vedoucí ateliéru

1930 – 1946

pracuje ve funkcích vedoucího ateliéru, prokuristy a ředitele pro vývoj nábytku, kde uplatňuje komplexní pojetí výroby, propagace a prodeje

1935

7. dubna narozen syn Ivan

společně s Josefem Poláškem vydává publikaci Jak si zařídím byt levně, moderně, hygienicky

1940

vydává publikaci Sestavovací nábytek

1945

17. září jmenován náměstkem ředitele prodejní organizace a ředitelem brněnské prodejny

1948

26. března jmenován náměstkem ředitele v záležitostech uměleckých a výtvarných pověřen vedením nově zřízeného Vývojového výzkumného střediska dřevoprůmyslu

1951 – 1954

externě přednáší na fakultě lesnického a dřevařského inženýrství při VŠPDI v Košicích

1954

podílí se na založení Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně, kde pracuje na částečný úvazek ve funkci hlavního architekta

1954 – 1969

působí na Dřevařské fakultě Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu, kde zakládá a vede Vědeckovýzkumný ústav

1954

jmenován mimořádným profesorem

1955

jmenován řádným profesorem

1958

jmenován předsedou výtvarné rady při Sdružení podniků nábytkářského průmyslu

1969

vydává publikaci Výroba nábytku, tvorba a konstrukce

1970

odchází do důchodu, pracuje na nedokončené publikaci o směrech vývoje skladebného nábytku

1978

18. listopadu umírá

Související

Německá perla kousek od hranic. Historický Norimberk láká i milovníky designu a architektury, kam se vydat?
Ostatní

Německá perla kousek od hranic. Historický Norimberk láká i milovníky designu a architektury, kam se vydat?

Adéla Zahálková - 29. 2. 2024

Prodává Pražanům proklatě dobré kuře. Spolumajitel restaurací KRO stojí za podniky, které dnes patří k nejlepším v metropoli
Ostatní

Prodává Pražanům proklatě dobré kuře. Spolumajitel restaurací KRO stojí za podniky, které dnes patří k nejlepším v metropoli

Tereza Bíbová - 22. 2. 2024

Unikátní šance pracovat s těmi nejlepšími. Signal Festival a PrusaLab vyhlašují open call pro letošní rok s šancí získat peníze i 3D tiskárnu
Ostatní

Unikátní šance pracovat s těmi nejlepšími. Signal Festival a PrusaLab vyhlašují open call pro letošní rok s šancí získat peníze i 3D tiskárnu

Redakce Czechdesign - 16. 2. 2024

Mezi jejich klienty patří NASA, Dior nebo Céline. Za 20 let své existence má Prague City University řadu mezinárodně úspěšných absolventů
Ostatní

Mezi jejich klienty patří NASA, Dior nebo Céline. Za 20 let své existence má Prague City University řadu mezinárodně úspěšných absolventů

Redakce Czechdesign - 29. 1. 2024

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi
Ostatní

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi

Nikol Galé - 14. 2. 2024

Jako malá chtěla být učitelkou a dům by si nechala navrhnout od rodičů. Otázky Na tělo vyplnila šperkařka Anežka Juhová
Ostatní

Jako malá chtěla být učitelkou a dům by si nechala navrhnout od rodičů. Otázky Na tělo vyplnila šperkařka Anežka Juhová

Tereza Patzenhauerová - 15. 2. 2024

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024