Žít ve staré ruině má své kouzlo. Příklady povedených renovací, které vrátily rozbořeným domům život

Dům v ruině je ukázkou citlivé rekonstrukce, jejíž výsledkem jsou dokonale souznící původní prvky s novým designem. ORA. | Foto: BoysPlayNice Dům v ruině je ukázkou citlivé rekonstrukce, jejíž výsledkem jsou dokonale souznící původní prvky s novým designem. ORA. | Foto: BoysPlayNice

Jak je možné přistupovat ke starým a chátrajícím domům? Není nutné přijít o autenticitu stáří. Někdy není potřeba ani bourat. Je-li vizuální prolínání starého a nového světa pojato citlivou formou, výsledkem jsou místa se svébytnou atmosférou. Důležitou roli hraje přístup a vnímání samotných tvůrců-architektů.

Dům na hradbách

Probuzení staré budovu k novému životu přibližuje projekt Domu na hradbách od architektů NEUHĀUSL HUNAL. Původně šlo o dlouhá léta neužívaný (dvoj)dům, nacházející se v romantickém sousedství židovského hřbitova a potoku Roušarka v městské památkové zóně Sušice. Oba tyto domy se půdorysně přimykají k vnějšímu opevnění města a historické hradební zdivo dokonce tvoří jižní stěnu přístavby.

Dům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek UlehlaDům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek Ulehla

Objekt si zvenku zachoval své původní rysy, proměnily se především dispozice interiéru, z původního kadeřnictví vznikly dva samostatné byty. Součástí objektu je společná chodba, ze které se vstupuje do skladu, technické místnosti a obou bytů. Přízemní byt tvoří podélný obytný prostor s kamny, ke schodišti do horního bytu se vstupuje uzamykatelnými dveřmi.

Dům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek UlehlaDům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek Ulehla

Dům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek UlehlaDům na hradbách, NEUHĀUSL HUNAL | Foto: Radek Ulehla

Interiér prostorů v patře a chodbu prosvětlují střešní okna. Jádrem horního bytu je společný obývací prostor spojený s kuchyní a stolováním, celým prostorem prostupují důmyslně přiznané sloupky, vzpěry, vaznice a kleštiny.

Hlavní myšlenkou této rekonstrukce se stalo funkční sjednocení a zároveň odlišení nového a starého. Rekonstrukce objektu respektuje jeho původní ráz, přístavba byla naopak jemně aktualizována. Obojí se odehrává v rámci stávajících hmot bez jakýchkoli externích doplňků. Odlišení je kromě původních, drobných hmotových rozdílů formulováno barevností fasády a charakterem i velikostí okenních otvorů.

Dům na hradbách, původní stav | Zdroj: NEUHĀUSL HUNAL Dům na hradbách, původní stav | Zdroj: NEUHĀUSL HUNAL

Rekonstrukce jsou nedílná součást architektury.“ – David Neuhäusl

Architekt David Neuhäusl vnímá projekty tohoto typu z několika rovin: „Rekonstrukce jsou nedílná součást architektury, která bude hrát stále významnější roli. Pokud je pro nás udržitelnost téma, což by rozhodně být měla, rekonstrukce jsou de facto povinnost – ekologicky, ekonomicky i kulturně.“

Vamberský domek

Další ukázkou zdařilé rekonstrukce je domek ve Vamberku. Nachází se blízko náměstí, na protáhlém dvorku mezi prvním a druhým plánem budov, jež tvoří figuru starého města. Pak už je výšková hrana na skále směrem k řece Zdobnici, kde stojí ruina bývalé likérky. Z tohoto místa se lze kochat pohledem do údolí, na továrny a dál za ně na vzdálený horizont do krajiny. Na toto vše reaguje architektura rekonstrukce domečku od architekta Martina Kožnára.

Vamberský domek | Foto: Peter FaboVamberský domek | Foto: Peter Fabo

Domek starý cca 120 let byl dříve využíván jako sklad, jeho proměna dala vzniknout jednomu společnému, obytnému a spacímu prostoru. Atmosféru místa dotváří promyšlené zásahy, jako jsou zbourané klenby nebo otevřený prostor do střechy. Interiér je tvořen kletovanou omítkou a fasády omítkou hlazenou v přírodních odstínech bílé. Staré vamberské domy a zídky jsou doslova poslepované z opuky a pískovce. Autentickým prvkem se proto stala přiznaná opuková zeď, ke které je domek přilepen a prochází celou parcelou.

Vamberský domek | Foto: Peter FaboVamberský domek | Foto: Peter Fabo

Vamberský domek | Foto: Peter FaboVamberský domek | Foto: Peter Fabo

Minimální kuchyňce s jídelnou ve vstupu dominuje designový dřez, malá koupelna je obložena místním pískovcem s nádhernou vnitřní kresbou. V interiéru se vyjímají černé a zinkované kovové prvky, zajímavým detailem je také stará litinová „kočka“, tvořící lustr.

Modřínová okna v naturální barevnosti a přilehlá terasa poskytují působivé propojení s navazujícím dvorkem, tichým a intimním prostorem orientovaným ke slunci.

Vamberský domek | Foto: Peter FaboVamberský domek | Foto: Peter Fabo

„Když do starého přichází nová energie a vzniká něco třetího.“ – Martin Kožnár 

Pro architekta Martina Kožnára jsou podobné projekty výzvou: „Vždy se jedná o svébytnou výzvu, kde jsou nějaké limity, omezení, ale také vztah s tím starým příběhem, kdy do toho starého přichází nová energie a vzniká něco třetího. Je to alchymie a nejzajímavější je to pak skutečně prožít po realizaci, zjišťovat, co funguje nebo co to přináší nového, nečekaného. Jakou to má novou kvalitu. To mě hodně baví. Mluvíte zde s jakýmisi kořeny. Je to i o respektu, ale také o tom oživení, co přichází.“

Probíhající rekonstrukce | Zdroj: Martin Kožnár Probíhající rekonstrukce | Zdroj: Martin Kožnár

Obnova chalupy, Polička

Pelčák a partner architekti se ujali úprav historického statku na Českomoravské vysočině. Vzniklo malebné místo souznící s místní architekturou, které je vkusně doplněno o moderní prvky. 

Původní křídlo chlévů, uzavírající z východu nevelký dvůr vůči rozlehlému sadu, bylo nahrazeno dřevostavbou se skleněnými fasádami. Dosud tmavý dvůr tak získal výhled i světlo a tedy novou kvalitu obytného atria a dům velkorysý otevřený obytný prostor. Možnosti užívání domu a prostorových zážitků rozšiřují průhledy ze dvora skrze nové obytné křídlo do sadu.

Obnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti | Foto: Filip ŠlapalObnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti | Foto: Filip Šlapal

Obnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti. | Foto: Filip ŠlapalObnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti. | Foto: Filip Šlapal

Stará část domu prošla repasí a byla opatřena replikami původních oken a dveří. Nová část užívá tytéž přírodní materiály, jako je dřevo a keramika jednoduchých geometrických tvarů.

Obnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti | Foto: Filip ŠlapalObnova chalupy v Poličce, Pelčák a partner architekti | Foto: Filip Šlapal

Vtisknout stavbě vícevrstevnatost.“ – Petr Pelčák

Architekt Petr Pelčák vnímá staré domy jako nesmírně cenné. „Obsahují řemeslo a mají paměť. Práce s nimi současně naplňuje i zavazuje.“ 

Při obnově chalupy v Poličce ho zaujalo místo a citlivý a příjemný stavebník – brněnská intelektuální rodina. Díky nim se stavba podařila. „Abstrakce historických forem a materiálů je zde naší estetickou koncepcí. Záměrem bylo vtisknout stavbě vícevrstevnatost interpretující její historii a současně vytvořit esteticky jednotný a působivý celek – věcnou, konkrétní a jednoduchou stavbu.“

Obnova chalupy v Poličce, původní stav | Zdroj: Pelčák a partner architektiObnova chalupy v Poličce, původní stav | Zdroj: Pelčák a partner architekti

Kavárna v Noutonicích

Severozápadně od Prahy se nachází Noutonice. Tato malá obec se podobně jako spousta dalších podobných míst postupně probouzí k životu. Snahou je přitáhnout nové obyvatele i turisty, čemuž dopomáhá také kvalitní architektura. Jednu z místních budov se pokusili zadaptovat Objektor Architekti. Výsledkem je útulná oáza pro relaxaci a posezení u kávy.

Kavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: alex shoots buildingsKavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: alex shoots buildings

Kavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: Alex Shoots BuildingsKavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: Alex Shoots Buildings

Adaptace historické budovy statku na kavárnu s dvorem navazuje na přilehlý jezdecký areál. Hlavní děj se odehrává za vraty, kde poloveřejný prostor nahrazuje roli nefunkční návsi. Na dvoře se žulovou dlažbou je zasazena vzrostlá lípa, kolem které probíhá neformální život kavárny, atmosféru venkovského stavení dokreslují koňské stáje.

Ve vnitřní dispozici neproběhlo mnoha změn. Tektonicky působivé prostory byly očištěny od nánosů času. Důležitým prvkem pro obsluhu dvora byl návrh nového otvoru výdejního okna. Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že toto okno už na místě historicky bylo.

Kavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: Alex Shoots BuildingsKavárna v Noutonicích, Objektor Architekti | Foto: Alex Shoots Buildings

„Odstranění přebytečných vrstev času.“ – Jakub Červenka

„Mě osobně nepřestává překvapovat moment, kdy se odstraní všechny přebytečné vrstvy času. Odhalí se tektonika samotné stavby a celý dům se zhluboka nadechne,“ popisuje architekt Jakub Červenka některé momenty, které vnímá při realizacích. 

Dům v ruině

Bývalá usedlost, která byla za minulého režimu přestavěna na sýpku. Později ruina ohlodaná až na kost, z níž zbyla jen cihelná obálka se střechou. Do této situace vstoupilo architektonické studio ORA, navrhlo zafixovat stávající stav romantické ruiny a vstoupit do domu nově.

Dům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNiceDům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNice

Do stávající kulisy ruiny byl vystavěn nový izolovaný dům, který díky tomu splňuje všechny současné energetické standardy. Většina materiálu na místě zůstala, jen se přeskládala. Mezi novou a původní strukturou je udržovaná větraná mezera, konstrukce se nedotýkají.

Dům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNiceDům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNice

Cihlová struktura rozehrává emoce uvnitř i venku. Okna nesedí úplně přesně na otvory ve staré zdi, stará zeď je tak místy přítomná i v interiéru a dochází k vizuálnímu prolínání obou světů. Novostavba se skrze otvory ve staré zdi dere ven, naopak stará zeď skrze nová okna vstupuje dovnitř. 

Dům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNiceDům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNice

Dům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNiceDům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNice

Kulatý stůl v hale komunikuje s masivním dubovým stolem venku, kam se lze přesunout a být tak blíž okolní krajině. Součástí pozemku je otevřená plocha trávníku a prostorná zahrada.

„Rekonstrukce jsou dobro.“ – Jan Hora

Staré domy jsou pro architekty ORA výzvou, konáním dobra. Jak k těmto realizacím přistupují, přibližují na projektu Dům v ruině: „Projekt je naším manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít o autenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky památkářsky. Zároveň je i v takovém případě možné stavět ekonomicky za použití současných materiálů a dosahovat požadovaných parametrů.“

Dům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNiceDům v ruině, ORA | Foto: BoysPlayNice

Související

Po staletí chátrala, nyní se opět stane užitečnou. Usedlost Cibulka přemění v dětský hospic tým architekta Petra Hájka
Interiér a architektura

Po staletí chátrala, nyní se opět stane užitečnou. Usedlost Cibulka přemění v dětský hospic tým architekta Petra Hájka

CZECHDESIGN.CZ - 16. 3. 2022 - 8 min.

Opuštěná ruina, která dostala druhou šanci. Samotu Hojšín objevila parta kamarádů a rozhodla se jí vdechnout nový život
Interiér a architektura

Opuštěná ruina, která dostala druhou šanci. Samotu Hojšín objevila parta kamarádů a rozhodla se jí vdechnout nový život

Veronika Pařízková - 24. 11. 2021 - 5 min.

Na jihu Moravy vzkřísili ruinu. Na statku Kocanda se po léta vyráběla keramika, nyní je zde nejhezčí hotel regionu
Interiér a architektura

Na jihu Moravy vzkřísili ruinu. Na statku Kocanda se po léta vyráběla keramika, nyní je zde nejhezčí hotel regionu

Klára Rokosová - 21. 9. 2021 - 10 min.

Nová naděje pro chátrající továrny. Liberecký architekt se snaží vrátit zdevastovaným industriálním stavbám lesk a smysl
Interiér a architektura

Nová naděje pro chátrající továrny. Liberecký architekt se snaží vrátit zdevastovaným industriálním stavbám lesk a smysl

Nela Kuhnová - 9. 2. 2021 - 15 min.

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk
Interiér a architektura

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk

Nela Kuhnová - 10. 9. 2020 - 9 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024