Zdeněk Kovář

Zdeněk Kovář při otevření výstavy k 80. narozeninám Zdeněk Kovář při otevření výstavy k 80. narozeninám

21. června zemřel ve Zlíně ve věku 87 let nestor českých průmyslových designérů Zdeněk Kovář.

Se jménem profesora Zdeňka Kováře je spojen vznik a vývoj průmyslového výtvarnictví v Československu, kterému věnoval jak svou vlastní rozsáhlou tvorbu, tak i svou činnost pedagogickou. Tento žák sochaře Vincence Makovského, vyzbrojený nejen výtvarným talentem, ale i technickým nadáním a praktickými zkušenostmi z výroby a konstrukce v Baťových závodech, navázal na Makovského průkopnickou designérskou práci na revolverovém soustruhu R50 a radiální vrtačce VR 8 z počátku 40.let a dále ji ve své designérské činnosti rozvíjel.

Jako průmyslový výtvarník spolupracoval od 40. let s množstvím průmyslových podniků jako např. MAS Zlín, Nářadí Hulín, Tesla Liptovský Hrádok, Přerovské strojírny, Kovo Bzenec, Let Kunovice, Meopta Přerov, Tatra Kopřivnice a s celou řadou dalších. Z jeho ateliéru vyšlo velké množství návrhů strojů a zařízení pro lehký průmysl, nářadí a nástrojů, dopravních prostředků (především Tatra 603 a nákladní Tatra 137,138), ale i lékařských nástrojů, gramofonů telefonů ad. Velká část těchto návrhů se dočkala realizace.

Těžiště Kovářovy designérské tvorby tkví ve tvarování nástrojů a nářadí. Tam začal uplatňovat ergonomická hlediska, patrná již na jeho tvarech ovládacích pák strojů. Princip správného uchopení nástroje prosazovaný i v jeho pedagogické práci, patří k jeho významným přínosům v průmyslovém výtvarnictví a v této oblasti spolupracoval s lékaři firmy Baťa ve Zlíně. Proto byl také vybrán jako jediný čs. průmyslový výtvarník k prezentaci své tvorby na prestižní výstavě ve Vídní, kterou pod názvem Hand und Griff sestavil Carl Auböck a Walter Zeischegg.

Souběžně rozvíjel Kovář také sochařskou tvorbu včetně volné plastiky. Vytvořil řadu figurálních studií, portrétů i reliéfů. Nelze opomenout ani jeho sochařskou tvorbu, část z ní věnoval Kovář také volné plastice. Tvoří ji řada figurálních studií, portrétů i reliéfů. V padesátých letech se zde projevil vliv socialistického – nebo spíše sociálního – realismu. Z jeho nejznámějších děl je možno jmenovat Torzo Dur-moll a abstraktní kompozice Rychlost a Zrození hvězdy.

Kovářův přístup k tvarování předmětů, určených pro sériovou výrobu, byl pod vlivem Vincence Makovského výrazně sochařský. Celou svou činností důsledně představoval tzv.organický styl v průmyslovém výtvarnictví. Zdeněk Kovář se svou tvorbou účastnil řady domácích i zahraničních výstav, z nichž poslední byla výstava v  "Zdeněk Kovář a jeho žáci" v roce 1987 v Praze. Nyní je samozřejmě zastoupen v současné expozici NG ve Veletržním paláci v Praze a počítá se s jeho tvorbou pro připravovanou expozici NTM v Praze.

Významnou částí jeho životního zaměření byla práce pedagogická. Kovářovi náleží zásluhy za založení a rozvoj oboru průmyslového výtvarnictví na čs. uměleckoprůmyslových školách, především oboru tvarování strojů a nástrojů. Tam začal odborně vzdělávat průmyslové výtvarníky v Československu, nejprve na středoškolské úrovni a od roku 1959 pak na půdě vysokoškolské. S profesorem Zdeňkem Kovářem začal jako pedagog spolupracovat ing. arch. František Crhák, společně vytvořili i některé designérské projekty. Nelze nevzpomenout také jeho dlouholetého asistenta a oddaného spolupracovníka, Gustava Hlávky, který byl jedním z jeho prvních žáků.

Zdeněk Kovář vychoval několik desítek studentů, z nichž např. Miroslav Klíma a Zdeněk Kadlec pokračovali v jeho práci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, nyní tam po M. Klímovi nastoupil další Kovářův žák mladší generace, Vojtěch Anderle. Pavel Škarka převzal od roku 1990 po profesoru Zdeňku Kovářovi vedení již samostatné katedry designu VŠUP ve Zlíně. V současné době zde působí rovněž absolventi oboru tvarování strojů a nástrojů Ivan Linhart a František Burian, kteří vedou ateliéry designu výrobků I. a II.

Zdeněk Kovář - životopisná data

26. 1. 1917

narodil se ve Vsetíně

1931 – 33

vyučil se strojním a ručním ševcem

1933 – 36

vyučil se strojním zámečníkem Baťových obuvnických závodů ve Zlíně

1939 - 43

studoval na Škole umění ve Zlíně, v sochařském ateliéru V.Makovského

1944 - 47

pracoval jako výtvarník všech konstrukcí Zlínských strojírenských závodů MAS

od r.1947

vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Gottwaldově,

po r.1952

po přemístění školy do Uherského Hradiště vedl oddělení tvarování strojů a nástrojů

1952

je vyzván k účasti na výstavě Hand und Griff ve Vídni

1947

získal čestné uznání na VIII.trienále v Miláně

1956

udělen Řád práce

1958

oceněn 4x Grand Prix na Expo 58 v Bruselu

1959

založil a vedl jako mimořádný vysokoškolský profesor detašovaný ateliér tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, detašovaný v Gottwaldově

1961

jmenován řádným profesorem VŠUP

1961 – 66

pracoval jako konzultant Kaufmann International Awards New York

1977

jmenován zasloužilým umělcem

1981 - 89

pracoval jako vedoucí profesor katedry tvarování strojů a nástrojů VŠUP v Gottwaldově

1982

udělen titul národní umělec

1989

opouští školu a zůstává tvořit ve vlastním ateliéru ve Zlíně.

21.07.2004

umírá ve věku 87 let ve Zlíně

jelínek
Kavelky MYP 2024