Zdánlivě nesourodá trojice. MUD Benešov připravil výstavu tří mladých umělců, které toužil propojit dohromady

Ve dnech 9. září až 23. října 2022 bude v Muzeu umění a designu Benešov představena tvorba tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové. | Foto: Lukáš Hlavín / fotografie umělců | Zdroj: archiv umělců Ve dnech 9. září až 23. října 2022 bude v Muzeu umění a designu Benešov představena tvorba tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové. | Foto: Lukáš Hlavín / fotografie umělců | Zdroj: archiv umělců

O tvorbě tří mladých umělců, malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové, kurátoři Muzea umění a designu Benešov tvrdí, že zdánlivě nemá žádný propojující prvek, přičemž na slovo „zdánlivě“ je kladen důraz. Společné tematické linky jsme se proto vydali najít na vlastní kůži u příležitosti vernisáže, která proběhla 8. září.

První setkání

Přicházíme do MUD Benešov mezi prvními, a máme tak příležitost prohlédnout si celý prostor přízemní výstavní síně ještě bez většího množství lidí. Ne nadlouho. Pár minut po našem příchodu se zaplní celá vstupní síň. Z odposlechnutých rozhovorů je zřejmé, že velká část lidí je pravidelnými návštěvníky tohoto muzea. Atmosféra je plná očekávání. Zahájení první poprázdninové výstavy neprobíhá jako obvykle uvnitř výstavních sálů, ale z důvodu aktuálního dispozičního řešení na schodech muzea. Po úvodním představení tří nadějných mladých umělců ředitelkou muzea Gabrielou Francovou se dostávají ke slovu oba kurátoři MUD: Barbora Pavliš, která má v muzeu na starosti sbírky moderního a současného umění, a Kryštof Hejný, jenž se specializuje na grafický a produktový design.

Ve dnech 9. září až 23. října 2022 bude v Muzeu umění a designu Benešov představena tvorba tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové. | Foto: Lukáš HlavínVe dnech 9. září až 23. října 2022 bude v Muzeu umění a designu Benešov představena tvorba tří mladých umělců: malířky Markéty Kolářové, keramika Tomáše Černého a fotografky Natálie Hájkové. | Foto: Lukáš Hlavín

„Když jsme s Kryštofem tuto výstavu připravovali, jedním z mých cílů bylo udělat výstavu, ze které bych měla radost.​ Chtěli jsme vybrat umělce, jejichž tvorba nás oslovuje a zajímá. Záleželo nám však na tom, aby se všechny tři výstavy vzájemně propojily. Výsledek můžete číst samostatně i dohromady,“ přibližuje Barbora koncept výstavy. Ke slovu se následně dostávají i samotní umělci, kteří představují svou tvorbu.

Propojující prvky

O propojující prvek těchto výstav se pokusil grafický designér Matej Vojtuš. „Matej vytvořil čistě vizuální interpretaci děl. Namísto slov, která by výstavy uváděla, jsou použity grafické symboly, které máme všichni v pasivním užívání, stále však zůstávají tajemné. Ve spojení s díly mohou lidé do symbolů vkládat různé významy,“ vysvětluje tuto stránku výstavy Kryštof Hejný. Jak mi následně vysvětluje Barbora Pavliš, spolupráce s Matejem probíhala zprvu jen na dálku.

Tvorba Tomáše Černého | Foto: Lukáš HlavínTvorba Tomáše Černého | Foto: Lukáš Hlavín

Společně s Kryštofem sepsali několik desítek pojmů souvisejících s vystavovanými díly, na základě nichž Matej vymýšlel padnoucí piktogramy. Sadu třiceti až čtyřiceti pojmů pak kurátoři roztřídili k jednotlivým výstavám. „Výběr se však v čase proměňoval,“ upozorňuje mě Barbora a dodává, „na plakátech a pozvánkách máme jednu sadu, na brožurách pak úplně jinou, stejně tak jako na výstavě. Některé jsou hodně čitelné – jako je třeba smrt nebo hrob –, jiné jsou zase více abstraktní. Můžete si do nich promítnout svou vlastní zkušenost.“

Postupně se přesouváme do sálu s obrazy Markéty Kolářové, jež ve své tvorbě hojně pracuje s motivy z mytologie. Markéta absolvovala obor malba na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa. Spolupráce s MUD Benešov pro ni není zcela první. Před třemi lety byla její díla součástí tematické výstavy Krajinow. „Jako pro čerstvou absolventku AVU to pro mě byl zásadní moment, od té doby se má tvorba ale vcelku proměnila,“ popisuje Markéta svou první zkušenost s vystavováním v tomto muzeu.

Markéta Kolářová absolvovala AVU, kde studovala malbu v ateliérech Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa. | Foto: Lukáš HlavínMarkéta Kolářová absolvovala AVU, kde studovala malbu v ateliérech Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa. | Foto: Lukáš Hlavín

Tvorba Markéty Kolářové | Foto: Lukáš HlavínTvorba Markéty Kolářové | Foto: Lukáš Hlavín

Výběr umělců

Nápad oslovit Markétu i pro tuto výstavu vzešel od Barbory, která si s ní spolupráci velmi pochvaluje. „Skrze Markétinu instagramovou prezentaci jsem mohla sledovat, jak se její tvorba vyvíjí. Jediná náročná věc na práci s Markétou je ta, že obrazy tvoří strašnou rychlostí,“ směje se Barbora. Markétu prvně oslovila na přelomu května a června, v době, kdy byla tato malířka na Filipínách ponořena do tvorby dalšího ze svých cyklů. „Markétu jsem zastihla při návratu z Filipín, kdy měla rozpracovaný nový cyklus inspirovaný právě pobytem v jihovýchodní Asii. Měsíc před výstavou ještě pracovala na největších plátnech. Do poslední chvíle jsme tak nevěděly, jak přesně bude instalace vypadat. Nakonec jsme zvolily umístění obrazů do prostoru, aby bylo možné mezi plátny procházet a vnímat, jakou technikou jsou namalované. Markéta totiž v Asii využívala techniku malby na nenašepsované plátno, aby mohla i velkoformátové obrazy snadno převézt do Česka, vysvětluje mi Barbora souběžně s tím, jak se v sálu rozeznívají první smyčcové tóny elektronické skladby hudebníka, herce a grafického designéra Jiřího Konvalinky, který má na starosti hudební vložku.

V rámci vernisáže vystoupil držitel hudební ceny Anděl v kategorii Elektronická hudba Jiří Konvalinka. | Foto: Lukáš HlavínV rámci vernisáže vystoupil držitel hudební ceny Anděl v kategorii Elektronická hudba Jiří Konvalinka. | Foto: Lukáš Hlavín

Vybrat hudební doprovod k výstavě je vždy trochu risk, jelikož je to lehce něco jiného, než když si hudbu pustíte u sebe na počítači. Nikdy přesně nevíte, jak bude rezonovat v prostoru. Nakonec jsme oslovili Jirku Konvalinku, muzikanta, skladatele, herce i grafického designéra v jedné osobě, jehož dynamické hudební vystoupení na elektrické housle skvěle zapadlo do konceptu výstavy. Nevěděl, zda stihne dorazit včas, a nakonec dorazil jen chvíli před začátkem,“ dodává Barbora, která zároveň doplňuje, že k současnému umění je výběr hudební vložky vždy trochu oříškem. 

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 8. září. | Foto: Lukáš HlavínVernisáž proběhla ve čtvrtek 8. září. | Foto: Lukáš Hlavín

Obrazy, objekty, fotografie

Po konci hudebního vystoupení se návštěvníci rozmělňují po dalších sálech přízemních výstavních prostor muzea, a my tak máme možnost prohlédnout si podrobně díla jednotlivých umělců, jejichž tvorbu spojuje téma rituálu, mýtů či téma náhody. U každého se propisuje trochu jinak. Natálie má rituál ve svých fotografiích, které osobitě znázorňují keltský pohřeb, přímo vepsaný. Markéta svým vlastním způsobem objevuje rituály dávných či vzdálených kultur a snaží se je znázornit svou vlastní optikou. Tomáš o svých dílech mluví také jako o rituální záležitosti, spíše ale z osobního hlediska – že ve své tvorbě opakuje stále tu stejnou činnost, ale vznikají přitom nové věci,“ popisuje Barbora.

Keramik Tomáš Černý vystudoval obor sochařství se specializací keramika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. | Foto: Lukáš HlavínKeramik Tomáš Černý vystudoval obor sochařství se specializací keramika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. | Foto: Lukáš Hlavín

Poslední umělkyní, jejíž tvorba je na výstavě k vidění, je Natálie Hájková, jež studuje obor fotografie na pražské FAMU. | Foto: Lukáš HlavínPoslední umělkyní, jejíž tvorba je na výstavě k vidění, je Natálie Hájková, jež studuje obor fotografie na pražské FAMU. | Foto: Lukáš Hlavín

Jméno čerstvého absolventa oboru sochařství se specializací na keramiku Tomáše Černého nebylo pro kurátory zcela neznámé. Kryštof Hejný se s ním setkal již na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, kde učí. V MUD Benešov můžete zhlédnout jeho sérii keramických děl, které, jak uvádí kurátoři, „vznikají z intuitivní kritiky zvykových schémat vnímání, morfologií předmětů běžně asociovaných s funkčností“. Poslední umělkyní vystavující svou tvorbu je Natálie Hájková studující obor fotografie na pražské FAMU. Návštěvníci mohou zhlédnout dva její cykly na téma „hodina mezi psem a vlkem“. Zpracovává v něm svou představu o keltském pohřbu, „události, která ze své podstaty nikdy neměla být vizuálně zachycena. Autorka tak částečně vytvořila svůj vlastní rituál, částečně pracovala s vizuálními obrazy vystavěnými na základě archeologických nálezů“. Jméno Natálie padlo ve spojení s touto výstavou prvně z úst edukátorů muzea. „Přišli za námi s tím, že mají nápad na velmi mladé umělce, které znají a mohli by se nám do konceptu hodit,“ vypráví mi Barbora.

Vlevo: tvorba Natálie Hájkové, vpravo: Výstavu doplňuje instalace od Martina Vlčka. | Foto: Lukáš HlavínVlevo: tvorba Natálie Hájkové, vpravo: Výstavu doplňuje instalace od Martina Vlčka. | Foto: Lukáš Hlavín

V tu dobu se už návštěvníci pomalu rozcházejí. My odcházíme také a odnášíme si zážitky z výstavy, která podněcuje k zamyšlení, jaké rituály obklopují v životě nás samotné. I přesto, že hudební složka dodala během vernisáže samotné výstavě zase trochu jiný nádech a do jisté míry zážitek umocnila, doporučujeme si ji projít v tichosti a vyhradit si na ni dostatek času.

Vernisáž tří výstav | KOLÁŘOVÁ/ČERNÝ/HÁJKOVÁ | Zdroj: MUD Benešov

KOLÁŘOVÁ / ČERNÝ / HÁJKOVÁ

Kurátoři: Barbora Pavliš a Kryštof Hejný

Kdy: 9. 9. – 23. 10. 2022

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Vždy mě fascinovaly prázdné vyhřáté pelíšky, říká ryzí sochařka Josefína Dušková, jejíž tvorbu vystavuje MUD Benešov
Umění

Vždy mě fascinovaly prázdné vyhřáté pelíšky, říká ryzí sochařka Josefína Dušková, jejíž tvorbu vystavuje MUD Benešov

Lilia Gutiérrez - 27. 6. 2022 - 6 min.

Všechny věci jsou výjimečné, my už je jen nevnímáme, protože nám zevšedněly, říkají kurátorky výstavy Všednost v MUD Benešov
Produktový design

Všechny věci jsou výjimečné, my už je jen nevnímáme, protože nám zevšedněly, říkají kurátorky výstavy Všednost v MUD Benešov

Markéta Blažková - 11. 10. 2021 - 15 min.

Benešov je pro lidi zvenčí špatně uchopitelný, říkají kurátorky výstavy DŮM X MUD. V Muzeu umění a designu řeší architekturu a současnou podobu města
Interiér a architektura

Benešov je pro lidi zvenčí špatně uchopitelný, říkají kurátorky výstavy DŮM X MUD. V Muzeu umění a designu řeší architekturu a současnou podobu města

Magdaléna Rosůlková - 30. 10. 2020 - 12 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024