Zbourat a zapomenout, nebo obdivovat a chránit? aneb Petr Klíma - Růžena Žertová – architektka domů i věcí

Růžena Žertová. Foto: Daniela Dostálková Růžena Žertová. Foto: Daniela Dostálková

V současné době hledá široká veřejnost i památkáři vztah k budovám, které vznikly v minulé dekádě na našem území, velice složitě. Jaký zaujmout postoj k domům, jež jsou symbolem totality a normalizace? Pomoct tříbit tento názor by mohla nedávno vydaná kniha Petra Klímy o architektce Růženě Žertové.

Boj za památkovou ochranu budov, především z 60. a 70. let, je v poslední době aktuálním tématem, které plní stránky nejen odborných časopisů. Debaty se točí např. kolem budovy Transgasu nebo Parkhotelu v Praze, hotelu Continental v Brně, nádraží Ostrava Vítkovice, hotelu Thermal Karlovy Vary a mnohých dalších. Oživit  zájem si ale zaslouží i architekti dané doby, na které bylo pozapomenuto ještě mnohem více, než na jejich tvorbu, která se dnes tak připomíná.

Publikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr Klíma.Publikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr Klíma.

Petr Klíma se tomuto tématu věnuje již delší dobu, v roce 2012 vydal knihu vycházející z jeho diplomové práce na pražské UMPRUM, KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965 – 1975. Projekt věnovaný patnácti obchodním domům 60. a 70.let, dokazuje že tato oblast architektury je aktuální a jde o téma, kde je stále dost co objevovat.

Ženy – architekty domů i věcí

Právě na KOTVY MÁJE navazuje publikace Růžena Žertová – Architektka domů i věcí, představující jednu z architektek zde zmíněných (pro upřesnění - dalšími jsou Alena Šrámková či Věra Machoninová). Brněnskou architektku Růženu Žertovou (*1932) publikace vykresluje jako výjimečnou osobnost, která ve své tvorbě kombinuje racionální uvažování – tedy jak řeší provoz domu, jeho konstrukci, materiály - s vynikající výtvarnou intuicí.

Obchodní dům Labe v Ústí nad Labem - autorka Růžena Žertová. Foto: archiv Petr KlímaObchodní dům Labe v Ústí nad Labem - autorka Růžena Žertová. Foto: archiv Petr Klíma

Jako architektku ji už poučená veřejnost měla možnost zaregistrovat, kniha ale představuje i jinou polohu její tvorby, jež v širším povědomí doposud nebyla, výtvarné a designérské návrhy šperků a svítidel. Součástí publikace je i velice poutavý rozhovor s architektkou a také tři texty, jejichž témata její tvorbu přesahují – stať věnovaná architektu Petru Žertovi, mladšímu bratrovi Růženy a tvorba jejího životního partnera Igora Svobody, jeho tvorba se s prací jeho ženy protíná v několika bodech.

Publikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr Klíma.Publikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr Klíma.

Růžena Žertová – pracovní život

Původně ani architektkou být nechtěla, přesto tomu zasvětila většinu svého života. Mezi lety 1960 – 1983 navrhla několik významných obchodních domů – Priory v Košicích, Pardubicích, Ostravě, či obchodní dům Labe v Ústí nad Labem, vedle toho vyniká i její nerealizovaná studie obchodního domu Prior v Jihlavě. Editor knihy do samostatného textu zařadil i architektčiny soutěžní návrhy československého pavilonu Expo 1967 v Montrealu, univerzální administrativní budovy v Praze-Bohnicích a území zahradnické přehlídky WIG ve Vídni. Další kapitoly tvoří její pozdější dílo, obracející se zejména ke stavbám pro bydlení, na než v polistopadové době navázala projekty obytných domůurbanistickými studiemi.

Unikátní částí knihy jsou kapitoly představující návrhy svítidel a šperků, kde zúročila své vlohy kombinování racionálního a intuitivně výtvarného uvažování.  Její světla, prodávaná v galerijním obchodě Dílo, si získala značnou oblibu tehdejší veřejnosti. Svítidla byla výsledkem technologických pokusů, které prováděla s kovy a tkaninami, ale uplatnila je i v realizacích oděvních doplňků a titanových šperků. Společně dokážou doslova uhranout svojí výtvarnou stránkou a pestrou barevností.

Obchodní dům Prior v Pardubicích - autorka Růžena Žertová. Foto: archiv Petr KlímaObchodní dům Prior v Pardubicích - autorka Růžena Žertová. Foto: archiv Petr Klíma

Barva je pro Růženu Žertovou důležitým tématem, které se v architektuře výrazně projevilo při návrhu její nejznámější práce, obchodního domu v Pardubicích. Bohužel je dnes unikátní červený plášť domu narušen moderním přílepkem průměrného shoping mallu (bez toho aby tato „modernizace“ vůbec byla s autorkou konzultována). Právě tato situace dokládá, jak důležitá je debata o ochraně a respektu k architektuře 60. a 70.let vzniklé na našem území. Sečteme-li množství vrstev práce této výjimečné ženy, je třeba souhlasit s editorem knihy, skutečně se jedná o jednu ze zásadních postav české architektury, designu a uměleckého řemesla.

Publikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr KlímaPublikace Růžena Žertová - Architektka domů i věcí. Foto: archiv Petr Klíma

Publikace

První dojem z publikace může být ambivalentní, pro laického čtenáře je text popisující architektonickou tvorbu R. Žertové poněkud náročný, výborně ho ale vyvažují další části knihy, především  rozhovor, vykreslující její životní peripetie.  Pro poučenou veřejnost a hlavně pro architekty je kniha vynikající, důležitá pro zaplnění doposud prázdných míst naší historie architektury.  Jistě tuto kategorii čtenářů potěší i závěrečná kapitola s výčtem českých a slovenských architektek v Architektuře ČS(S)R 1946 – 1989. Druhá věc, jež na první pohled není extra poutavá, je strohá grafická úprava - Matěj Činčera a Jan Kloss - včetně obalu knihy z režného plátna, jež svojí střídmostí pravděpodobně záměrně vyvažuje výraznou estetiku plnou barev v tvorbě architektky. Doporučuji ale nenechat se tím odradit a dát šanci této nenápadné knize o výjimečné postavě naší architektury a designu druhé poloviny minulého století.

Růžena Žertová – Architektka domů i věcí. Koncepce a editace knihy: Petr Klíma (ed.) Texty: Petra Gajdová, Michaela Janečková, Petr Klíma, Martina Mertová, Petr Pelčák, Jaroslav Sedlák, Šárka Svobodová, Barbora ŠImonová, Adam Štech, Darina Zavadilová. Grafický design: Matěj Čičera a Jan Kloss.Vydala: UMPRUM v roce 2016

Publikace je momentálně k dostání na našem shopu.

Související

KOTVY MÁJE
Ostatní

KOTVY MÁJE

Petr Klíma - 23. 2. 2011 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024