Zajímá vás budoucnost Prahy? Výstava v CAMPu ukazuje občanům, jak využít Metropolitní plán

Praha připravila komunikační kampaň pro širokou veřejnost k představení Metropolitního plánu ve spolupráci s IPR Praha. | Zdroj: IPR Praha připravila komunikační kampaň pro širokou veřejnost k představení Metropolitního plánu ve spolupráci s IPR Praha. | Zdroj: IPR

Výhledy, kterým nic nebrání. Čtvrti, ve kterých nic nechybí. Metropole plná přírody a město, ve kterém budou moci bydlet i naše děti. To jsou jedny z hlavních hesel komunikační kampaně a výstavy k představení Metropolitního plánu. Praha je pro své obyvatele všudypřítomná, obklopuje nás při cestě do práce či na procházce se psem. Nejvíce ji cítíme tehdy, kdy nám něco nevyhovuje, narušuje náš každodenní chod a ovlivňuje tak naše životy. Ať jde o nedostupnost bydlení, nově zastavěný park či absenci laviček. Je proto důležité se o budoucí rozvoj Prahy nejen zajímat, ale zároveň se na jejím rozvoji i aktivně podílet.

Propojení Prahy s obyvateli 

To je Plán! Tak zní výstava v Centru architektury a městského plánování (CAMP), která vznikla k příležitosti představení chystaného Metropolitního plánu Prahy, jenž určí, jak se bude hlavní město během následujících let rozvíjet. Jelikož se jedná o komplikovaný a pro širokou veřejnost těžko uchopitelný dokument, Praha se jej rozhodla svým obyvatelům přiblížit právě skrze výstavu v CAMPu. Výstava tak umožňuje propojit město se svými obyvateli. „Metropolitní plán je nejdůležitějším dokumentem pro rozvoj Prahy. Ovlivní, kde se bude stavět, kolik vznikne nových parků či kudy povedou silnice. Zároveň se jedná o značně komplikovaný dokument, kterému není lehké porozumět. A od toho jsme tu my, abychom Pražanům tuto vizi pro město co nejvíce přiblížili. Jednoduše, lidsky, ale zároveň bez zbytečného populismu. Výstava To je Plán! má tuto ambici,“ vysvětluje Štěpán Bärtl, vedoucí CAMPu.

To je Plán! Nová výstava představí budoucnost Prahy. Upravený Metropolitní plán je zveřejněn v CAMPu, vyjádřit se může i veřejnost. | Zdroj: IPRTo je Plán! Nová výstava představí budoucnost Prahy. Upravený Metropolitní plán je zveřejněn v CAMPu, vyjádřit se může i veřejnost. | Zdroj: IPR

CAMP od samého začátku funguje jako prostředník mezi odborníky a širokou veřejností a umožňuje prostor pro dialog. „To, že člověk nevystudoval urbanismus, ještě neznamená, že špatné městské plánování nepocítí na vlastní kůži. Pochopí, že bydlet za Prahou, kde musí za obchody i za kulturou dojíždět autem, má své nevýhody. Ve Stromovce se určitě bude cítit příjemněji než v neudržované městské džungli na brownfieldu. Výstavy v CAMPu tyto principy vysvětlují a snaží se překlenout most mezi různými často diametrálně odlišnými zájmy,“ uvádí Štěpán Bärtl. Výstava To je Plán! pořádaná v rámci představení Metropolitního plánu tak otevírá téma mnohdy komplikované a nedotažené komunikace mezi těmi, kteří veřejný prostor utvářejí, a těmi, kteří jej sami užívají. Ptát se těch, kteří v daném prostoru budou každodenně žít, je tak základním principem při úspěšném územním plánování. 

Smyslem aktuální kampaně hlavního města je představit Metropolitní plán Prahy nikoliv jako odborný dokument, ale jako jasnou koncepci pro Prahu, která zlepší život jejím obyvatelům. | Zdroj: IPRSmyslem aktuální kampaně hlavního města je představit Metropolitní plán Prahy nikoliv jako odborný dokument, ale jako jasnou koncepci pro Prahu, která zlepší život jejím obyvatelům. | Zdroj: IPR

„Od samého začátku chceme být místem, kam se Pražané mohou přijít zeptat na cokoliv. Neříkám, že lidé vždy  skáčou radostí, když z CAMPu odcházejí. Ne každý například souhlasí s tím, že by se do Prahy mělo stěhovat více lidí, anebo s tím, že se staví přímo pod jeho okny. Minimálně ale odchází s tím, že ví, proč se některé věci ve městě dějí, že má město dlouhodobou vizi, že nejde o nějaký úřednický rozmar. Můžeme pak spolu sice nesouhlasit a hádat se, ale máme aspoň společný rámec, ve kterém se pohybujeme. Informace od obyvatel jednotlivých lokalit a městských částí jsou pro celkový výsledek ty nejcennější. Proto i výstava To je plán! má dvě roviny – jedna vysvětluje principy, na kterých stavíme, druhá naopak umožňuje Pražanům diskutovat s autory plánu a přímo na místě k němu dát připomínku. Je to oboustranný proces,“ dodává Štěpán Bärtl.

Jít obyvatelům naproti 

Aby se mohli obyvatelé měst vyjádřit a na spoluvytváření metropole podílet, je důležité, aby se k nim zpráva o chystaném územním plánování dostala. Narážíme tak na další možné úskalí, kterým je komunikace mezi městem a obyvateli. Výstavu To je Plán! tak doprovází i nepřehlédnutelná komunikační kampaň, která byla naplánována ve spolupráci s oddělením komunikace s Odborem médií a marketingu MHMP a díky které se Pražané mohou srozumitelnou a odlehčenou formou seznámit se základními principy územního plánu a podílet se na jeho spoluutváření pomocí připomínkování skrze online aplikaci či Portál Pražana.

Hlavní témata, kterým se kampaň k Metropolitnímu plánu věnuje, se týkají veřejného prostoru, bydlení, klimatické změny nebo veřejné vybavenosti. | Zdroj: IPR Hlavní témata, kterým se kampaň k Metropolitnímu plánu věnuje, se týkají veřejného prostoru, bydlení, klimatické změny nebo veřejné vybavenosti. | Zdroj: IPR

Zeptali jsme se Anny-Marie Lichtenbergové, manažerky projektu kampaně za Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), jak díky správné komunikaci přilákat větší množství obyvatel se zájmem zapojit se do dění. „Cílem komunikace bylo především veřejnost informovat, že něco jako územní plán, v tomto případě Metropolitní, vůbec existuje a že je pro Prahu důležitým krokem pro její další rozvoj. Obecně je zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy naší prioritou. V roce 2015 proto vznikla na IPR Kancelář participace, která téměř každý projekt s veřejností konzultuje. U Metropolitního plánu se proto, kromě kampaně, která probíhá v ulicích Prahy, v MHD, v online médiích i v kinech, snažíme jít veřejnosti naproti. Po celé dva měsíce probíhá informační tour po městských částech, které objíždíme s naším bílým lodním kontejnerem a stánkem po obchodních centrech. Cílem je poskytnout lidem odpovědi na konkrétní otázky o jejich okolí. A pak máme v CAMPu výstavu, která se celý plán snaží vysvětlit jak laické, tak odborné veřejnosti a kam také lidé mohou přijít podat připomínku,“ vysvětluje Anna-Marie Lichtenbergová.

Milostný dopis Praze 

Samotná výstava To je Plán! je nahlížena skrze pět základních témat, z nichž to nadřazené a nejsilnější je klimatická změna. Výstava je rozdělena na dvě části, dvě mozkové hemisféry – racionální a emocionální. Racionální, tedy vysvětlující, je věnován Bílý sál, který je formován jako veřejné konzultační místo. Návštěvníkům se zde věnují průvodci, kteří dokážou zodpovědět jejich otázky, umí je navést na správné místo v Plánu, ať už v tištěné, či digitální podobě, a pomůžou jim také vznést formální dotaz či připomínku. Černý sál je naopak převážně zážitkem emocionálním. Podlaha je augmentovaná pěti tematickými hravými animacemi. Skrze velké projekční plátno je do Černého sálu vyříznuto okno, kterým diváci nahlíží do různých lokalit Prahy citlivě vybraných s ohledem na rozmanitost metropole a prezentovaných 1:1. První rovinou, v přístupné formě, komunikujeme pět základních témat. V druhé rovině pozorovatele vybízíme k vyšší citlivosti a pozornému vnímání prostředí kolem nás. Zároveň jsme chtěli zájemcům nabídnout čas k rozjímání nad různorodou povahou interakce města a přírody. Tyto momenty jsou umocněny malířskou interpretací a animátorskou hrou s časem,“ vysvětluje Martin Hejl, kurátor výstavy ze studia Loom on the Moon.

Výstava, jejíž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhá v obou sálech CAMPu. | Zdroj: IPRVýstava, jejíž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhá v obou sálech CAMPu. | Zdroj: IPR

Každý návštěvník přichází za Metropolitním plánem s jinou potřebou, jinou zvědavostí. Právě proto je vyprávění vrstevnaté, aby si každý našel vlastní tón a rychlost, které mu umožní se s Plánem blíže seznámit. Žádná vrstva není důležitější než jiná, dohromady tvoří jeden celek. Nabízíme divákům časovou oázu, v níž se mohou ponořit do magických okamžiků, kdy příroda interaguje s metropolí, nebo do poetických momentů uvnitř města – pár, co se v podvečer náhodně potká na zastávce a nemá si co říct, běh parkem za rozbřesku anebo okamžik těsně před polibkem. Celé pásmo je koncipováno jako milostný dopis Praze,“ dodává na závěr Martin Hejl.

A jaký je zájem Pražanů? 

Myslím si, že větší zájem o Prahu je vidět například na návštěvnosti CAMPu, která od roku 2017 neustále roste. Lidé mají i větší přehled, co se kde děje. Těší mě, že i média dávají rozvoji mnohem více prostoru a lidé mají možnost se o budoucnosti Prahy dozvědět z mnoha stran. Poprvé jsme právě s kontejnerem vyjeli do ulic v roce 2018, s prvním zveřejněním Metropolitního plánu, a od té doby je to standardem k téměř všem našim projektům. Lidé se za čtyři roky naučili chodit ptát i diskutovat, což je obrovský pokrok. Snažíme se proto mluvit o budoucnosti Prahy co nejlidštěji,“ uvádí Anna-Marie Lichtenbergová

Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu je k dispozici na webu metropolitniplan.praha.eu, kde je také online aplikace pro jeho připomínkování. | Zdroj: IPR Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu je k dispozici na webu metropolitniplan.praha.eu, kde je také online aplikace pro jeho připomínkování. | Zdroj: IPR

V rámci kampaně bylo vytvořeno pět doprovodných videí studiem NICE.film, ve kterých se objevují známé herecké osobnosti jako Jan Vlasák, Tomáš Jeřábek nebo Robert Mikluš. Videa jsou ke zhlédnutí na sociálních sítích, webových stránkách nebo na přednáškách a prezentacích hlavního města. Přikládáme odkaz na youtubový kanál, kde naleznete veškerá videa. Začátek byl trochu komplikovaný, jelikož bylo důležité najít správnou formu, jak předat hlavní sdělení Metropolitního plánu. V další fázi vývoje bylo důležité ty sdělení předat divákovi zajímavým a vtipným způsobem. Šlo mi hlavně o to, aby Pražan pochopil vážnost tohoto tématu zábavným způsobem a trochu to v něm rezonovalo,“ dodává na závěr Alex J. Jindrák, producent ze studia NICE.film.

Výstava To je Plán! probíhá do 30. června

Související

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace
Grafický design

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace

Kateřina Matějková Žáková - 5. 4. 2022 - 13 min.

Ambiciózní Ostrava. Třetí největší sídlo republiky má novou funkci městského architekta a vize, jak zlepšit kvalitu života
Interiér a architektura

Ambiciózní Ostrava. Třetí největší sídlo republiky má novou funkci městského architekta a vize, jak zlepšit kvalitu života

Nikol Galé - 27. 1. 2021 - 8 min.

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky
Produktový design

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky

Petra Boháčová - 26. 3. 2020 - 5 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024