Za normálních okolností se sem nedostanete. Syrový prostor pasáže v centru Prahy ožívá díky výstavě plzeňských fotografů

Pražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna Feyrerová Pražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna Feyrerová

Na přelomu listopadu a prosince 2023 pořádala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni již 12. ročník mezinárodního sympozia Boundaries, tentokrát s podtitulem Travel. Letos poprvé se sympozium vedle fotografie zaměřilo i na další oblasti audiovizuálního umění. Součástí sympozia je i čtveřice výstav – pražská výstava v pasáži Lucerna byla prodloužena do konce ledna!

Plzeňští fotografové vystavují v Praze

Téma cestování už dlouho inspiruje umělce, spisovatele, básníky, fotografy, filmaře, hudebníky, sociology, vědce, inženýry i širokou veřejnost. Ve všech svých podobách je cestování tématem, které se vyskytuje v tvorbě současných umělců a které propojuje to, co je zde, s tím, co je jinde, známé s neznámým, rutinu s napětím nejrůznějších dobrodružství, bezpečí se zranitelností.

Pražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna FeyrerováPražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna Feyrerová

„Cílem sympozia byla před dvanácti lety jednak podpora nově vzniknuvšího ateliéru Fotografie, především pak vytvoření stabilní platformy, která Plzni i Plzeňskému kraji bolestivě chyběla. Na rozdíl od jiných krajských metropolí zde naprosto absentuje pódium pro fotografii. Galerie a muzea se této výtvarné disciplíně buďto nevěnují programově, nebo naprosto sporadicky. Se sympoziem vznikl každoročně se opakující projekt, který nejrůznějšími způsoby veřejnosti představuje současnou fotografickou tvorbu, nejvýznamnější autory i obsahové proudy,“ vysvětluje nový koncept Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a zároveň zakladatel sympozia.

Projekt Boundaries: Travel je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a Plzeňského kraje. | Zdroj: Anna FeyrerováProjekt Boundaries: Travel je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a Plzeňského kraje. | Zdroj: Anna Feyrerová

Letos byl do koncepce poprvé strukturálně zařazen okruh další multimediální tvorby, jako je animovaná a video tvorba nebo interaktivní a prostorové artefakty. Podle Aubrechta se jedná o reflexi vnitřní transformace fakultní struktury i reakci na rostoucí transdisciplinární charakter uměleckých výstupů. Třídenní program sympozia zahrnoval přednášky a workshopy tuzemských i zahraničních umělců, kurátorů a teoretiků, kteří se svým vlastním způsobem zabývají cestováním a některými z mnoha dalších souvisejících témat.

Letos byl do koncepce poprvé strukturálně zařazen okruh další multimediální tvorby, jako je animovaná a video tvorba nebo interaktivní a prostorové artefakty. | Zdroj: Anna FeyrerováLetos byl do koncepce poprvé strukturálně zařazen okruh další multimediální tvorby, jako je animovaná a video tvorba nebo interaktivní a prostorové artefakty. | Zdroj: Anna Feyrerová

Michael Bielický představil své umělecké projekty, které se zabývají fyzickými i metafyzickými dimenzemi. Denisa Reshef Kera nabídla nový náhled na to, jako využívat kombinaci vědy, technologií a umění k zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných. Martin Kollár hovořil o fotografické kronice zaznamenávající současnost a osvětlující absurditu a nevysvětlitelné jevy naší doby. Thomas Kuijpers provedl diváky svým sběratelským šílenstvím a podělil se s nimi o motivy, které jej k těmto projektům přivedly.

Letos poprvé se sympozium vedle fotografie zaměřilo i na další oblasti audiovizuálního umění. | Zdroj: Anna FeyrerováLetos poprvé se sympozium vedle fotografie zaměřilo i na další oblasti audiovizuálního umění. | Zdroj: Anna Feyrerová

Nika Kupyrova se věnovala tvárné hranici mezi digitálem a analogem a práci s výstavním prostorem jakožto narativním prostředkem. Felice Moramarco nahlížel na koncept cestování jako na proces transformace, který se vyvíjí v čase a je ovlivňován setkáními s vnějšími činiteli. Sami Siva zkoumal roli fotografie při vytváření diachronního procesu mezi „vlastním já“ a „těmi ostatními“. A konečně Elejan van der Velde představil výběr svých prací v kontextu pasáže z knihy Espèces d’espaces autora George Pereca.

Přednášky byly přístupné i široké veřejnosti. Veřejnost zároveň mohla navštívit i čtveřici výstav, z nichž tři se nachází v Plzni a jedna v Praze. Pražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna.

Pražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna FeyrerováPražská výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) V 3KINO Art Passage v Lucerně byla prodloužena až do 28. ledna. | Zdroj: Anna Feyrerová

„Pražská výstava, uváděná v rámci sympozia Boundaries, je naprosto unikátní v několika směrech. Jednak je to fascinující přehlídka tvorby předních českých a světových uměleckých osobností, zároveň se instalace nachází ve zcela atypických a za normálních okolností veřejnosti nepřístupných prostorách pasáže U Nováků. Pestrost vystavených děl vytváří dialog s rozmanitostí a syrovostí netradičního prostoru. Divák zde může zažít neobvyklý umělecký zážitek v kombinaci s napětím hledačů pokladů,“ doplňuje Vojtěch Aubrecht.

Související

Architektura ve šperku. Studenti Sutnarky našli inspiraci v díle geniálního stavitele Santiniho
Produktový design

Architektura ve šperku. Studenti Sutnarky našli inspiraci v díle geniálního stavitele Santiniho

Tereza Urban - 27. 9. 2023 - 9 min.

Progresivní Sutnarka. Kurátor Jan Van Woensel přišel s nápadem, jak sdílet inspirativní myšlenky významných osobností online
Ostatní

Progresivní Sutnarka. Kurátor Jan Van Woensel přišel s nápadem, jak sdílet inspirativní myšlenky významných osobností online

Nikol Galé - 15. 6. 2020 - 5 min.

Studovat design, ilustraci a animovanou tvorbu v Plzni. Sutnarka otevírá nové ateliéry, vedené předními osobnostmi z oboru
Kritika a teorie

Studovat design, ilustraci a animovanou tvorbu v Plzni. Sutnarka otevírá nové ateliéry, vedené předními osobnostmi z oboru

Tereza Urban - 20. 11. 2019 - 5 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024