Za lepší veřejný prostor! Brno bude svědkem prvního ročníku festivalu Window Pop, který nabádá k snížení vizuálního smogu

Zapište si do kalendářů – už tento podzim se Brno dočká svého prvního festivalu věnovaného veřejnému prostoru a lidem ve městě! WINDOW POP propojuje udržitelný design, architekturu a umění přímo v centru Brna. Za organizací stojí spolek Naše kultivovaná města, který se zformoval z originální brněnské soutěže Výloha roku. Jejich vizí je ekologické a inklusivní město, kde neexistují bariéry a které zároveň poskytuje atraktivní lokální obchody – výloha je galerií pro všechny. V rámci sérií čtyř akcí, naplánovaných od října 2023 do ledna 2024, se můžete těšit na komentované procházky brněnskou zelení, soutěž DESIGN AWARD pro lokální obchodníky i konferenci, na které vystoupí přední čeští odborníci na světelné znečištění, vizuální smog i péči o městskou zeleň.