WHAT IS THE FUTURE OF MOTION DESIGN? Ohlédnutí se za festivalem MOUVO

Festival Mouvo 2017, zdroj: Mouvo Festival Mouvo 2017, zdroj: Mouvo

S motion designem se setkáváte v každodenním životě doslova na každém kroku. Je součástí reklam, filmů, ale také mobilních aplikací. V rámci festivalu Mouvo, který se uskutečnil 17. a 18. 2. v pražském Divadle Archa, měli návštěvníci jedinečnou příležitost vyslechnout si prezentace špiček v tomto oboru.

Mouvo je první festival, který v České republice představil motion design ve všech jeho formách. Jedná se  progresivní a stále více se rozvíjející odvětví. V rámci dvoudenního festivalu představili svou práci jak začínající autoři, tak světově proslulí designéři.

Grafika festivalu Mouvo 2017, Studio Oficina, zdroj: MouvoGrafika festivalu Mouvo 2017, Studio Oficina, zdroj: Mouvo

Druhý ročník festivalu, stejně jako první, organizovalo Oficina Studio. S pracemi tohoto českého studia se mnozí setkávají denně, aniž by o tom věděli. Oficina Studio je autorem vizuální identity televizní stanice Prima Zoom, spotů Prima COOL a samozřejmě vizuálu festivalu Mouvo.

JOHN SCHLEMMER ANEB VÝVOJ GOOGLE APPS

John Schlemmer vede tým motion designérů v Googlu. Motion design je nedílnou částí všech Google aplikací a celkového uživatelského rozhraní. Pokud používáte Google kalendář nebo Gmail, setkáváte se s výsledky prací divize vedené Schlemmerem denně. Schlemmerův příspěvek byl logicky vystavěn a odpověděl na otázku, co znamená kvalitní motion design. Pohyb není pouze pěkným vizuálním efektem, ale má svůj význam, což se propisuje do výsledného pojetí.

Google divize motion designu vedená Johnem Schlemmerem, zdroj: MouvoGoogle divize motion designu vedená Johnem Schlemmerem, zdroj: Mouvo

Motion, stejně jako veškerý design, s sebou přináší obrovskou míru zodpovědnosti, což je nezbytné při vývoji zohlednit. Koncovému uživateli zpříjemňuje práci s elektornickým zařízením, udržuje jeho pozornost i při načítání aplikace, aniž by se na jednotlivé pohyby na displeji výrazně soustředil. Křivky každého pohybu, akcelerace jednotlivých bodů, mezery a odsazení jednotlivých částí jsou promyšleny do posledního detailu a milisekundy.

Google divize motion designu vedená Johnem Schlemmerem, zdroj: MouvoGoogle divize motion designu vedená Johnem Schlemmerem, zdroj: Mouvo

Schlemmer ve své prezentaci představil zásadní přístup v navrhování, a sice práci s obsahem, detailem a formou s ohledem na uživatele. Návštěvníkům festivalu nechal nahlédnout do divize motion design Googlu a ukázal řadu na první pohled jednoduchých řešení, za nimiž stojí obrovské úsilí, práce a dlouhý vývoj. Výsledky nejsou okázalé, ba naopak: střídmé, solidní a kvalitní.

DBLG, ANEB MOTION VIZUÁL 3D TISKEM

Gilbert Grant, zakladatel a kreativní ředitel londýnského studia DBLG, v rámci festivalu Mouvo představil vybrané výsledky svého týmu. DBLG je v současné době nominované na prestižní ocenění Beazley Designs of the Year v kategorii grafiky za vizuální identitu televizní stanice Channel 4. Mezi jinými představil Grant v rámci festivalu i projekt rebrandingu Channel 4. V DBLG pracují s 3D tiskem, prostřednictvím něhož převádějí virtuální prostředí do fyzického světa a následně zpět. Vytištěné kusy dále animují, čímž vytvářejí nové obsahy a schémata.

DBLG, Channel 4, zdroj: http://dblg.co.ukDBLG, Channel 4, zdroj: http://dblg.co.uk

Původní logo Channel 4 bylo první 3D modelovananou motion grafikou, která se objevila na britských televizních obrazovkách. Designéři DBLG dekonstruovali původní logo tak, aby se jeho dílčí části vždy ve více či méně očekávaných situacích objevovaly ve vysílání. Kreativní, inovativní a do značné míry i riskantní krok s sebou přinesl zcela progresivní pojetí loga s důrazem na tradici za použití nových technologií. V kombinaci s upraveným fontem Chadwick, který vychází z klasického British Boldu, je výsledný efekt dotažený do detailu, což výrazně formuje celek.

SPIN STUDIO A PROMĚNLIVOST LOGA V ČASE

Londýnské Spin Studio v rámci sobotního programu detailněji představilo několik projektů. Prvním z nich byl redesign loga a vizuální identiy University of Creative Arts. Logo je navrženo tak, aby bylo snadno modifikovatelné. Jinými slovy Spin Studio každý rok dílčími obměnami (např. 3D, strukturami, barvami atd.) upravuje logo s důrazem na zachování jeho identity.

Spin Studio, UCA, zdroj: http://spin.co.uk/work/university-for-the-creative-artsSpin Studio, UCA, zdroj: http://spin.co.uk/work/university-for-the-creative-arts

Další projekt se týkal vizuální identity Art Fairu Collect, zaměřeného na sběratelství. Spin Studio si jako výchozí bod při navrhování loga zvolilo dvojité “ll” ve slově collect, které se zároveň stalo formativním prvkem umožňujícím dílčí změny se zachováním vlastní integrity. Spin studio představilo i vlastní publikační činnost věnovanou grafickému designu, obalům, vizuálním identitám i motion designu. Způsob navrhování, který je založen na dynamickém výsledku, je možný za předpokladu, že výchozí vizuální identita je promyšlena v obsahu i detailu.

BRADLEY MUNKOWITZ, AKA GMunk

Americký designér Breadly Munkowitz v rámci Mouvo festivalu představil jinou polohu motion designu. GMunk má ve svém portfoliu práce pro klienty jako Microsof, Audi, Samsung, Marlboro, Bacardi nebo Asus. Zároveň se podílel na tvorbě filmů, za všechny jmenujme Tron: Legacy 3D. Sobotní prezentaci čítající jedenáct set slidů Munkowitz uzavřel screenshotem svého nabitého diáře a sebe popsal jako time ninju. Ukázky práce prokládal GMunk gify a prezentaci završil vlastní sérií fotografií přírody se silným postprodukčním nábojem.

GMunk, zdroj: MouvoGMunk, zdroj: Mouvo

Munkowitzovo pojetí motion designu je založeno především na používání softwarů, jimiž generuje obrazy a výsledné efekty. Jinými slovy pohled na GMunkovy vybrané práce vzbuzuje spíše pocit, že se autor při vytváření vizuálů inspiruje samotnými nástroji, namísto toho, aby skrze ně realizoval promyšlený obsah. Na druhou stranu GMunk představil odlišný přístup k motion grafice, který divákovi přináší silný vizuální zážitek, což je také legitimní cesta.

BUDOUCNOST MOTION DESIGNU?

Každé z výše zmíněných studií či vybraných autorů se věnuje především komerčním zakázkám, které mají ve všech případech poměrně výrazný dopad na naši společnost. Často se jedná o reklamy, schémata kanálů a aplikací, tvorbu vizuálních identit a log nebo filmových efektů, které mohou být nenápadné, ale o to více podprahově formativní. Z toho důvodu je důležité používat softwary jako nástroje podporující realizaci promyšlených konceptů, nikoli jako generátory obrazů. Stejně jako Schlemmerem vedená divize Googlu i designéři DBLG a Spin Studia promýšlejí výsledný celek do nejmenšího detailu s důrazem na obsah, přehlednost a jednoduchost, čímž kultivují virtuální prostředí. I z toho důvodu vnímám příspěvky Johna Schlemmera, DBLG a Spin Studia jako jeden z vrcholů festivalového programu.

Související

Motion Design Festival MOUVO 2018
 

Motion Design Festival MOUVO 2018

Festival
23. 3. 2018 - 24. 3. 2018

Czech VR Fest - výstava
 

Czech VR Fest - výstava

Výstava
24. 5. 2017 - 25. 5. 2017

Motion design je dynamicky se rozvíjející obor. Výsledky mezioborové spolupráce představil festival Mouvo
Grafický design

Motion design je dynamicky se rozvíjející obor. Výsledky mezioborové spolupráce představil festival Mouvo

Alena Štěrbová - 2. 5. 2018 - 8 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení