Vznikl zde památník Stalina i Žižky. Nyní budou na Ořechovce studenti hledat řešení environmentální krize

Ateliér volné tvorby I začal postupně v prostorách Kafkárny definovat program, který propojuje ekologii a umění. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM Ateliér volné tvorby I začal postupně v prostorách Kafkárny definovat program, který propojuje ekologii a umění. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Poetické místo v blízkosti pražské Ořechovky, ve kterém před sto lety Bohumil Kafka tvořil proslulou sochu Jana Žižky, znovu ožívá jako Centrum pro umění a ekologii (CUEU). Nový život mu vdechli studenti a vedoucí Ateliéru volného umění I z pražské UMPRUM. Z bývalého sochařského ateliéru je nyní prostor, který slouží nejen ke vzdělávacím účelům, ale především jako platforma pro nové nápady a projekty, které jsou v souladu s ekologií a udržitelným rozvojem.

Od Žižky po Hostinu

Kafkárna původně vznikla jako zázemí pro tvorbu monumentálních skulptur sochaře Bohumila Kafky. V této celodřevěné budově tehdy vznikala například socha Jana Žižky na pražský Vítkov či model Stalinova pomníku na Letnou. Prostor to byl tak velký, že když Kafka pracoval na soše majestátního lva, mohl ho přímo v ateliéru tvořit podle živého modelu.

Interiér bývalého ateliéru Bohumila Kafky, který nyní slouží studentům UMPRUM. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMInteriér bývalého ateliéru Bohumila Kafky, který nyní slouží studentům UMPRUM. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Za normalizace ateliér využívali kamenosochaři, po revoluci ale místo získala Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Prostor od té doby sloužil studentům sochařství pod vedením výtvarníka Kurta Gebauera, který se zasadil o to, aby škola mohla ateliér využívat. Současný Ateliér volného umění I pod vedením Dominika Langa a Kateřiny Vídenové přemístil svoji činnost z hlavní budovy do prostor Kafkárny již v loňském roce.

Ateliér sochařství zde řadu let vedl výtvarník Kurt Gebauer (vpravo). | Zdroj: Kafkárna UMPRUMAteliér sochařství zde řadu let vedl výtvarník Kurt Gebauer (vpravo). | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Spojení umění a ekologie

Negativní vliv člověka na životní prostředí je nezpochybnitelný a je důležité, aby se společnost pokusila co nejvíce začleňovat ekologické jednání do praktické každodenní reality. Právě ateliér sochařství proto začal loni otevírat prostor Kafkárny veřejnosti a postupně definovat program, který propojuje ekologii s uměním.

Ateliér volné tvorby I (sochařství) začal postupně v prostorách Kafkárny definovat program, který propojuje ekologii a umění. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMAteliér volné tvorby I (sochařství) začal postupně v prostorách Kafkárny definovat program, který propojuje ekologii a umění. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Kromě udržitelnosti akcentuje také další témata, jako je inkluze nebo péče o veřejný prostor. Program byl zahájený sérií tzv. Hostin, které by se daly popsat jako komunitní hodování, kombinované s přednáškami a uměleckými performancemi. Účastníci Hostin měli za úkol společně uvařit večeři co nejšetrněji k životnímu prostředí, tedy z lokálních surovin, levně a v souladu s konceptem zero waste.

Součástí programu byla v loňském roce série komunitních večeří – Hostin. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMSoučástí programu byla v loňském roce série komunitních večeří – Hostin. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Situace, do které se dostala naše planeta, je velmi žalostná, a je mimo jiné úkolem designérů, umělců a architektů, aby na tuto situaci reagovali. Umělci již dlouho nevytvářejí pouze hezké věci, nechtějí tuto planetu pouze zkrášlit, ale snaží se ji zachránit. My už se řadu let snažíme environmentální témata zapojovat do našich studijních programů, například tzv. Zelenou soutěží. A velmi vítáme to, že tato témata hýbají školou nejen shora, ale také zdola,“ podotýká rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Nový start

Díky finanční podpoře z Norských fondů, kterou ateliér v loňském roce získal, může UMPRUM v zeleném programu pokračovat i v příštích dvou letech. V rámci projektu Kafkárna – Centrum pro umění a ekologii (CUEU) se tak v budoucnu uskuteční tři několikadenní vzdělávací workshopy/sympozia, a to v říjnu 2022, květnu 2023 a říjnu 2023. Vernisáž se pak chystá na duben 2024.

V příštích dvou letech může Kafkárna díky podpoře Norských fondů v zeleném programu pokračovat. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMV příštích dvou letech může Kafkárna díky podpoře Norských fondů v zeleném programu pokračovat. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Kromě toho ateliér nabídne i kratší akce pro studenty a veřejnost – workshopy, večeře, čtení, přednášky či promítání. Od léta 2022 se počítá se zapojením Kafkárny do různých akcí (např. festival Den architektury či sousedská slavnost Zažít město jinak). Z bývalého ateliéru, který měl být původně pouze dočasný, se tak o sto let později stává kreativní prostředí, ve kterém se zájemci mohou vzdělávat, zkoušet nové věci, seznamovat se s příklady dobré praxe a reagovat na současné dění uměleckou tvorbou.

Součástí Kafkárny je také magická zahrada, kterou zdobí (nejen) studentské práce. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMSoučástí Kafkárny je také magická zahrada, kterou zdobí (nejen) studentské práce. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

„Chceme prostor otevřít nejen studentům naší školy, ale i široké veřejnosti. Stejně jako během Hostin, kdy už jsme navázali kontakty s okolními sousedy. Právě téma komunit a společné tvorby, práce a zábavy, tj. decentralizace a částečná soběstačnost, jsou klíčovými momenty při přemýšlení o fungující ekologické budoucnosti,říká Kateřina Vídenová.

Exteriér ateliéru bude veřejnosti přístupný po celý rok. | Zdroj: Kafkárna UMPRUMExteriér ateliéru bude veřejnosti přístupný po celý rok. | Zdroj: Kafkárna UMPRUM

Interiér s historicky cennou duší není jediným důležitým prvkem tohoto místa. Ateliér stojí uprostřed okouzlující zahrady, která roste v souladu s permakulturními principy a zároveň slouží jako venkovní expozice sochařských děl studentů i absolventů. Venkovní expozice Zahrada bude pro veřejnost přístupná i mimo dobu konání akcí programu.

Související

Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší, myslí si teoretička Klára Peloušková, která se věnuje možnostem udržitelného designu
Produktový design

Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší, myslí si teoretička Klára Peloušková, která se věnuje možnostem udržitelného designu

Barbora Čápová - 14. 2. 2022 - 13 min.

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost
Grafický design

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost

Martina Freitagová - 31. 5. 2019 - 4 min.

Kdo rozčeří designérský rybníček? 5 talentů z pražské UMPRUM, které se vyplatí sledovat
Produktový design

Kdo rozčeří designérský rybníček? 5 talentů z pražské UMPRUM, které se vyplatí sledovat

Veronika Pařízková - 22. 6. 2018 - 5 min.

Světová ocenění za ekologické stavby
 

Světová ocenění za ekologické stavby

Holcim Foundation - 10. 7. 2006 - 7 min.

Diplomové práce na UMPRUM: Ulovená svítidla, ručně psaná písma i vizuální styl pro metro
Interiér a architektura

Diplomové práce na UMPRUM: Ulovená svítidla, ručně psaná písma i vizuální styl pro metro

Radka Machalická - 27. 7. 2016

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024