Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková

Eva Vopelková zvítězila v designérské soutěži na nový vizuální styl města Litoměřice, kterou měla na starosti organizace CZECHDESIGN. Její návrh využívá dominanty města i ilustrace.

Historické město v Ústeckém kraji jednotnou vizuální identitu hledalo úplně poprvé, do té doby ke komunikaci využívalo pouze heraldický symbol, prezentace města i jeho organizací byla roztříštěná. Novou podobu vizuálního stylu definovala dvoukolová uzavřená soutěž.

Kalich, Labe a ilustrace

Vítězka Eva Vopelková do značky města aplikovala dominantu Litoměřic, budovu Kalich, a doplnila ji vlnkou znázorňující řeku Labe. Samostatný Kalich s vlnkou zároveň zastupuje jako zjednodušená verze značku města. Pro vizuál zvolila písmo Urban Grotesk navržené Tomášem Brousilem a Suitcase Type Foundry.

Samolepky s novým vizuálním stylem, zdroj: Eva VopelkováSamolepky s novým vizuálním stylem, zdroj: Eva Vopelková

Město Litoměřice je plné aktivních a vstřícných lidí. Záměrně nenavazuji na původní heraldický znak laděný do rudé barvy, se kterým bych se jako občan města dnes neztotožnila. Nový vizuální styl promlouvá kombinací barev modré a okrové. Inspirací jsou jak původní barvy města (žlutá s modrou), tak hradby s řekou,“ komentuje návrh autorka.

Součástí vizuální identity jsou i ilustrace, pro které Eva Vopelková čerpala inspiraci přímo ve městě samotném.

Ilustrace pro použití organizací, zdroj: Eva VopelkováIlustrace pro použití organizací, zdroj: Eva Vopelková

Navrhuje více možností, jak s ilustracemi pracovat: „V prvním případě ilustrace doplňuje značku a tvoří s ní jeden celek. Ve druhém případě jsem nastavila pravidla tak, aby se z ilustrace použily jen abstraktní výseky, které lze kombinovat s fotografií i obsáhlejším textem. Inspirací mi byly procházky městem, kdy si všímá člověk víc detailů a tvarů než města jako celku,“ dodává.

Vlajky, zdroj: Eva VopelkováVlajky, zdroj: Eva Vopelková

Autorka navrhla i podobu značek pro orientační systém města a symboly pro komunikaci městských organizací. „Za městské organizace budou mluvit jednoduché výstižné symboly podtržené vlnkou. Stejným principem jako používá město ilustraci, budou organizace používat vlastní vzory.“

Vizitky, zdroj: Eva VopelkováVizitky, zdroj: Eva Vopelková

V Litoměřicích už byl vizuální styl představen na setkání zastupitelstva města, postupně se ve městě samotném začíná objevovat a vyvolává pozitivní reakce.

Jsme rádi, že porota po dlouhé diskusi zvolila právě grafický návrh Evy Vopelkové. Tato mladá autorka dokázala velmi dobře vystihnout a charakterizovat Litoměřice, a to jak z hlediska ztvárnění architektonických dominant města, použitých linií, piktogramů, tak i volbou barevného provedení. Město Litoměřice si v rámci letošních oslav 800. výročí založení vyzkoušelo funkčnost grafického vizuálu navrženého speciálně pro toto výročí. Věříme, že obdobně úspěšný bude i nový grafický design, jehož prostřednictvím se Litoměřice budou v následujících letech prezentovat nejen směrem ke svým občanům, ale také k návštěvníkům,“ komentuje Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ, členka komise soutěže.

Polep MHD, zdroj: Eva VopelkováPolep MHD, zdroj: Eva Vopelková

Hrnky, zdroj: Eva VopelkováHrnky, zdroj: Eva Vopelková

Logo na náměstí, zdroj: Eva VopelkováLogo na náměstí, zdroj: Eva Vopelková

Eva Vopelková

Litoměřická rodačka a grafička je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Má zkušenosti s návrhy pro státní instituce i soukromé subjekty a naposledy upoutala pozornost vizuálem k oslavám 800 let Litoměřic, které probíhají v roce 2019. Aktuálně zakládá vlastní studio SVÉRÁZ.

Eva Vopelková, zdroj: Eva VopelkováEva Vopelková, zdroj: Eva Vopelková

Průběh soutěže

Loni už radnice udělala první krok směrem k práci s celistvou identitou a pro výročí 800 let vybrala nejlepší grafický návrh, který vytvořila také Eva Vopelková.

Byl to jakýsi pilotní projekt, kdy jsme si vyzkoušeli, jak se spolupracuje s designéry, jak pro nás může profesionální grafika fungovat a v čem je prospěšná. Přineslo nám to ujištění, že novou komplexní vizuální identitu potřebujeme a chceme jít cestou soutěže,“ říká Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ.

Pořádáním soutěže byla pověřena organizace CZECHDESIGN.

Cílem designérské soutěže bylo najít nový jednotný vizuální styl, který bude město dobře a dlouhodobě reprezentovat, vystihne jeho charakter a obyvatelé se s ním ztotožní. Zároveň bude fungovat pro komunikaci s místními, turisty a partnery a jako skutečný propojovací prvek napříč městem a pro všechny příspěvkové organizace.

V prvním kole se zúčastnilo 5 grafiků/studií: Ondřej Zámiš, Eva Vopelková, Studio Shapito / Jakub Konupka, Studio Colmo / Markéta Hanzalová a Miroslav Roubíček, Lemon Design / Štěpán Holič.

Do kola druhého postoupily 3 subjekty: Eva Vopelková, Studio Colmo / Markéta Hanzalová a Miroslav Roubíček, Lemon Design / Štěpán Holič.

Všichni účastníci v prvním i druhém kole obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Litoměřic a její implementaci.

O výsledcích soutěže rozhodla porota, o které jsme informovali v tomto článku.

Galerie

Další články