Vytáhnout „nápady ze šuplíku“. Tradice keramických sympozií sahá do 60. let, i dnes patří mezi zásadní tvůrčí momenty

SYMPASYMPO, studentské keramické sympozium, se letos konalo v Plzni na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara od 17. do 23. července. | Foto: Dorota Franková SYMPASYMPO, studentské keramické sympozium, se letos konalo v Plzni na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara od 17. do 23. července. | Foto: Dorota Franková

V červenci letošního roku proběhl již třetí ročník studentského keramického sympozia SYMPASYMPO. Práce, které v rámci tématu Trpělivost porcelán přináší na plzeňské SUTNARCE vznikly, jsou nyní k vidění na výstavě Breaking Point v kreativním prostoru DEPO2015, v tamní galerii GAFA. Expozici můžete navštívit až do 1. února 2024, kdy ji slavnostně zakončí dernisáží. Křest katalogu, shrnujícího dosavadní historii sympozia, následně proběhne 21. února. Nejen o chystaném katalogu či budoucnosti SYMPASYMPO jsme si povídali s Kateřinou Kopeckou a Kryštofem Hejným.

Ať žije keramika!

SYMPASYMPO je keramické sympozium pořádané studenty a studentkami ateliérů keramiky. Projektu dala vzniknout myšlenka propojit nejen současné studentstvo keramiky, ale i všechny mladé tvůrce a tvůrkyně, kteří s tímto materiálem pracují. Dle slov Kateřiny Kopecké, jedné z organizátorek letošního ročníku, scházel studentům prostor pro seznamování se, navazování kontaktů a sdílení zkušeností, proto si ho po první covidové vlně vytvořili sami. „Účastníci sympozia přijdou do společného prostoru a stráví spolu několik velice intenzivních dní, během kterých se smazává rivalita mezi jednotlivými ateliéry. Všichni zjišťují, že ostatní jsou taky jen studenti a lidé. Nikdo si nezávidí a vzniká prostor pro společné konzultace a diskusi,“ vysvětluje Kateřina.

Záměrem sympozia je vytvořit prostor pro propojení a vytvoření meziuniverzitní komunity mladých keramiků a keramiček. | Foto: Dorota FrankováZáměrem sympozia je vytvořit prostor pro propojení a vytvoření meziuniverzitní komunity mladých keramiků a keramiček. | Foto: Dorota Franková

První ročník SYMPASYMPO se uskutečnil za podpory ateliéru Designu keramiky v Ústí nad Labem s cílem zrealizovat osobní „covidové resty“, druhý proběhl na UMPRUM v Praze a letos zavítal na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Samotná témata jednotlivých ročníků sympozia napovídají tomu, že jeho hlavním cílem je vytvářet meziuniverzitní komunitu českých keramiků a keramiček. „Každý ateliér je svým způsobem vyprofilovaný. Studenti na ně již nastupují s předpokladem, co se mohou naučit a co je jiné ve srovnání s ostatními ateliéry. Na půdorysu SYMPASYMPO se mohou tyto atributy doplňovat, a dochází tak k přesnějšímu rozpoznání jednotlivých kvalit,“ doplňuje Kryštof Hejný, kurátor výstavy a autor chystaného katalogu SYMPASYMPO.

Ohlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováOhlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Jak se rodí sympozium

Tradice keramických sympozií je v Česku výrazná a typicky vznikala nikoliv v područí konkrétní instituce, ale samoorganizací keramiků a keramické komunity. „To je případ SYMPASYMPO i Bechyňského keramického sympozia, které existuje od roku 1966 a navazuje na myšlenku keramických seminářů, jež začal v roce 1963 organizovat Kurt Ohnsorg v rakouské keramičce v Gmunden. Čeští umělci v průběhu let tyto teoreticko-praktické semináře navštěvovali a na jejich základě se rozhodli založit vlastní platformu, která by sloužila k umělecké výměně na mezinárodní úrovni. Ta zároveň měla určitým způsobem posouvat domácí diskurz od závislosti na tvůrčích odvětvích dekorativní plastiky a průmyslového návrhu směrem k volné tvorbě a sochařskému projevu,“ popisuje Kryštof. 

Ohlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováOhlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Ohlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováOhlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Organizaci bechyňského sympozia posléze převzalo pražské Uměleckoprůmyslové museum a ze sympozia se stala bienální událost sjednocená společnými tématy. Vedle této tradice, jež pokračuje dodnes, vznikaly v 80. letech drobnější platformy zaměřené na méně formální setkávání – patřily mezi ně například společné tematické výstavy keramiků Keramono či tzv. hrnková sympozia v Dubí. „Až v roce 2010 navázala Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem pod záštitou docenta Pavla Jarkovského na tradici vlastním mezinárodním studentským sympoziem. V čele projektu s názvem Keep In Touch stojí v současnosti Antonín Tomášek, ústecký vedoucí ateliéru Designu keramiky,“ shrnuje Kryštof.

Ohlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováOhlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Každá pec, jiná ves

Témata a práce, které na SYMPASYMPO vznikají, jsou založené na vlastnostech daného ateliéru. V Ústí se zaměřují především na porcelán a spolupráci s průmyslovým odvětvím, v Praze kladou důraz na materiálový experiment a ateliérovou volnou tvorbu, Plzeň zase nabízí možnost vysokého výpalu a velkoformátového 3D tisku, který na jiné škole v republice není. „Během sympozia je pro mě osobně důležité více vyzdvihnout náš ateliér,“ říká Kateřina. Sympozium představuje místo či proces, při kterém mohou umělci realizovat dílčí projekty, zhmotnit myšlenky a vytáhnout „nápady ze šuplíku“. Zároveň pro účastníky otevírá prostor k posunu tam, kde by se skrze ateliérová zadání a omezený čas v průběhu běžné školní praxe sami rozvíjet nemohli. „Největším přínosem je pro mě však možnost sejít se s ostatními studenty v jednom městě a strávit s nimi celý týden. Je to skvělá příležitost k odpočinku a zpomalení. Člověk si může dovolit tvořit v naprosto jiném tempu než během semestru a klauzurních prací. Nevnímám to tak pouze já, pro mnohé účastníky představuje sympozium takovou keramickou dovolenou,“ dodává s úsměvem Kateřina.

Události jako SYMPASYMPO představují vzácnou a důležitou příležitost volně se ve své tvorbě realizovat. | Foto: Dorota FrankováUdálosti jako SYMPASYMPO představují vzácnou a důležitou příležitost volně se ve své tvorbě realizovat. | Foto: Dorota Franková

Studenti nebo umělci, kteří se chtějí na SYMPASYMPO přihlásit, si musí být schopni po technické stránce poradit s vlastní tvorbou. Kvůli své koncentrovanosti akce neposkytuje příležitost ani na umělecký, ani na technologický výzkum. Sympozium je obecně více o samotných účastnících a o tom, co si ze sympozia odnesou, než o tom, jak se sympozium může projevovat navenek. Veřejnost nicméně může během sympozia navštívit doprovodný edukativní program ve formě přednášek a workshopů. Letošní ročník sympozia hledal odpovědi na otázky ohledně postudijního života keramika – jaké to je založit vlastní značku či jak obstát v dnešním světě. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni si zároveň připravila workshop o práci a tisknutí porcelánu na 3D tiskárně. Téma celého sympozia Trpělivost porcelán přináší, jež vycházelo z hlavního zaměření ateliéru, současně účastníkům přichystalo týden práce s tvrdým porcelánem.

Ohlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováOhlédnutí za letošním ročníkem SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Doprovodný program sympozia tvoří přednášky a workshopy. | Foto: Dorota FrankováDoprovodný program sympozia tvoří přednášky a workshopy. | Foto: Dorota Franková

Mezi vedlejší ambice sympozia patří i zformulování a předání získaného know-how balíčku další skupině organizátorů. Zachytit v jeho průběhu množství nabytých poznatků totiž není snadné, i proto se od sebe jednotlivé ročníky výrazně liší. Zkušenost s organizací sympozia navíc dle Kryštofova názoru výrazně přispívá v budoucím uplatnění se mimo školu. „Ač vzniká z neformálního základu, v důsledku vyžaduje výrazné strukturální myšlení a schopnost dlouhodobější vize. Tento projekt, kterého se studenti keramických ateliérů jakožto eventuální organizátoři mohou, a nemusí zúčastnit, je zajisté přínosem, který v budoucnosti zužitkují.“ Kateřina doplňuje: „Podílet se na organizaci sympozia je zajímavá zkušenost a rozhodně bych ji doporučila i ostatním studentům. Dnes už bych některé věci udělala lépe, ale zkušenost je zkušenost a myslím si, že výsledek stojí za to.“

Ateliér Keramického designu na SUTNARCE se zaměřuje převážně na tvorbu z porcelánu. Tématem letošního sympozia se proto stal slogan Trpělivost porcelán přináší. | Foto: Dorota FrankováAteliér Keramického designu na SUTNARCE se zaměřuje převážně na tvorbu z porcelánu. Tématem letošního sympozia se proto stal slogan Trpělivost porcelán přináší. | Foto: Dorota Franková

Bod zlomu

Výsledné práce z letošního studentského keramického sympozia nyní můžete vidět na vlastní oči i vy! Od 7. prosince běží v prostoru plzeňského DEPO2015, konkrétně v jeho části galerie GAFA, výstava s názvem Breaking Point. Název naráží jednak na křehkost používaného materiálu, jednak na jakousi mrazivou zarputilost současné generace, která se tomuto materiálu věnuje, a také na rozchod s funkcí coby ústředního bodu vztahu keramického artefaktu a člověka. Navštívit ji můžete až do 1. února 2024, kdy proběhne dernisáž. Následně se můžete těšit na křest katalogu letošního ročníku sympozia, který se uskuteční 21. února. Předchozí ročníky SYMPASYMPO totiž vlastní katalogy neměly, skrze novou publikaci tak sympozium shrne svou dosavadní tříletou historii. „Rádi bychom pozvali čtenáře k návštěvě výstavy v Plzni a zejména potom ke koupi nebo alespoň k zájmu o publikaci, která vzniká,“ zvou Kateřina s Kryštofem.

Výsledné práce účastníků SYMPASYMPO 2023 jsou prezentovány na výstavě Breaking Point v plzeňském DEPO2015. Expozici můžete navštívit až do 1. února 2024.| Zdroj: SYMPASYMPOVýsledné práce účastníků SYMPASYMPO 2023 jsou prezentovány na výstavě Breaking Point v plzeňském DEPO2015. Expozici můžete navštívit až do 1. února 2024.| Zdroj: SYMPASYMPO

Katalog bude sestávat z multioborových rozhovorů s účastníky letošního sympozia. „Diskutovali jsme jak jejich vlastní tvorbu, tak jejich názor na budoucnost keramického odvětví i samotného sympozia. Pro katalog také vznikl rozhovor se zakladatelkou SYMPASYMPO, někdejší studentkou FDULS a UMPRUM Sárou Kordovou. V neposlední řadě v publikaci naleznete esej, která situuje SYMPASYMPO do kontextu evropských sympozií,“ prozrazuje Kryštof, který zmiňované rozhovory vedl. „Katalog vychází v nákladu kolem 100 výtisků a my bychom si přáli, aby byl z části zařazený do běžné knižní distribuce,“ dodává Kryštof. Doprovodnému vizuálnímu materiálu a grafické úpravě věnuje péči doktorandka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Dayana Grigoryan. Formátem se publikace blíží žánru zinu, obrazovým časopiseckým publikacím s bohatou výpravou a graficky designovou složkou.

Vernisáž výstavy Breaking Point proběhla 6. prosince 2023. | Foto: Dorota FrankováVernisáž výstavy Breaking Point proběhla 6. prosince 2023. | Foto: Dorota Franková

K vidění budou práce studentů a studentek, které vznikly v průběhu letošního SYMPASYMPO na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. | Foto: Dorota FrankováK vidění budou práce studentů a studentek, které vznikly v průběhu letošního SYMPASYMPO na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. | Foto: Dorota Franková

SYMPASYMPO momentálně stojí na rozcestí a ještě není zcela jasné, jakým směrem se vydá. Během zmiňovaných rozhovorů s účastníky letošního ročníku vznikly dvě představy o tom, kam by mohlo sympozium směřovat. „Jednak by se sympozium mohlo vyvázat z regionálního kontextu a stát se nomádským sympoziem. To znamená, že by byla zachována dominantní společenská funkce skrze historii předchozích ročníků. Nicméně by už nebylo tolik důležité, aby se propojovaly československé ateliéry, ale spíše to, aby se sympozium dostalo na další a další místa. Takový vývoj pochopitelně předpokládá, že by se sympozium z organizačního hlediska více otevřelo a propagovalo k přeshraničním školám,“ nastiňuje Kryštof jednu z možností. „Druhá varianta je o něco abstraktnější. Účastníci letošního sympozia mluvili o tom, že každý ročník SYMPASYMPO dává vzniknout komunitě, která pokračuje v kontaktu i po skončení samotného sympozia, až se může zdát, že daný ročník SYMPASYMPO nikdy neskončil. To je příležitost k zamyšlení se nad samotným formátem sympozia a nad dematerializací události – ve smyslu komunity, která není omezená hranicemi regionu, jazykem nebo generační spřízněností. Taková podoba pak může vytvářet určité infrastruktury, které zároveň poslouží jako živná půda pro celý obor keramiky,“ uzavírá Kryštof. 

Ukázka studentských prací letošního ročníku SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováUkázka studentských prací letošního ročníku SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Ukázka studentských prací letošního ročníku SYMPASYMPO. | Foto: Dorota FrankováUkázka studentských prací letošního ročníku SYMPASYMPO. | Foto: Dorota Franková

Související

Žijeme lidsky? Svaz Československého díla 1914-1948
 

Žijeme lidsky? Svaz Československého díla 1914-1948

Výstava
23. 5. 2024 - 15. 9. 2024

Křest katalogu SYMPASYMPO
 

Křest katalogu SYMPASYMPO

Pop up
21. 2. 2024, 18:00 - 23:59

Věřím mladým lidem. Mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát!  A to jako společnost potřebujeme, říká vedoucí ateliéru keramiky na UJEP
Produktový design

Věřím mladým lidem. Mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát! A to jako společnost potřebujeme, říká vedoucí ateliéru keramiky na UJEP

Eliška Vrbová - 18. 12. 2023 - 10 min.

Ke skutečné renesanci jsou potřeba spotřebitelé, kteří unikátní práci ocení. Přehlídka ukazuje tradiční řemesla, jež pomalu mizí z našich životů
Produktový design

Ke skutečné renesanci jsou potřeba spotřebitelé, kteří unikátní práci ocení. Přehlídka ukazuje tradiční řemesla, jež pomalu mizí z našich životů

Redakce Czechdesign - 4. 12. 2023 - 10 min.

Pít už jen z hlíny. Jaká keramická studia byste rozhodně neměli minout?
Produktový design

Pít už jen z hlíny. Jaká keramická studia byste rozhodně neměli minout?

Tereza Urban - 17. 8. 2023 - 9 min.

Ohlédnutí za Mikulovem. Festival autorského designu je pro řadu designérů nejoblíbenější část roku, ptáme se proč?
Produktový design

Ohlédnutí za Mikulovem. Festival autorského designu je pro řadu designérů nejoblíbenější část roku, ptáme se proč?

Tereza Patzenhauerová - 8. 9. 2023 - 24 min.

V českém prostředí chybí keramika jako volné umění. V jihočeské Bechyni už od roku 1966 hledají alternativní možnosti jejího využití
Ostatní

V českém prostředí chybí keramika jako volné umění. V jihočeské Bechyni už od roku 1966 hledají alternativní možnosti jejího využití

Tereza Bíbová - 13. 8. 2021 - 8 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení