Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Soutěžní návrhy loga pro Výstaviště Praha zleva od Frank Atelier, studia Colmo a tria Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal Soutěžní návrhy loga pro Výstaviště Praha zleva od Frank Atelier, studia Colmo a tria Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Výstaviště Praha s novou vizuální identitou. Představujeme finálové návrhy v designérské soutěži

Výstaviště Praha se stává unikátním víceúčelovým areálem, kam přibývají herní, sportovní a volnočasové prvky a kde se rozšiřuje i programová nabídka. To vše bude reflektovat i nová vizuální identita, kterou Výstaviště Praha našlo v designérské soutěži, pořádané odbornou organizací CZECHDESIGN. Se svým konceptem Na Výstavišti vyhrálo trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal. Seznamte se i se dvěma dalšími finálovými návrhy z druhého kola soutěže od Frank Atelier a studia Colmo.

„Výstaviště prochází největší proměnou za poslední desítky let. Dlouho zanedbávaný areál se postupně mění na moderní společensko-kulturní areál s širokou nabídkou volnočasových aktivit. Postupně prochází kompletní rekonstrukcí venkovní plochy a jednotlivé budovy, vznikají nové volnočasové aktivity, připravuje se nová programová nabídka areálu, celý prostor postupně dostává novou estetiku vizuální i obsahovou. Novou vizuální identitu vnímáme jako výraznou součást této přeměny, a proto jsme se spojili s CZECHDESIGN, kteří mají s takovými soutěžemi velké zkušenosti,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva.

Do soutežních zadání byly promítnuty změny, kterými areál Výstaviště Praha prochází, a nastíněn další budoucí vývoj. Designerům se podařilo tyto aspekty podchytit a zapracovat, a tak se ve finále sešly výrazné koncepty vizuální identity.

Colmo

Hlavní myšlenkou návrhu studia Colmo bylo vytvoření jednoduché vizuální zkratky, která by identifikovala konkrétní místo ve městě, byla dostatečně rozpoznatelná širokou veřejností a zárověň nabízela prostor pro další interpretace.

Návrh instalace v areálu Výstaviště Praha | Zdroj: Studio ColmoNávrh instalace v areálu Výstaviště Praha | Zdroj: Studio Colmo

„Poměrně komplikovaný název instituce toto neumožňuje, proto bylo nutné najít zástupný symbol. Využili jsme zažitého a zkráceného názvu Výstaviště, z něhož jsme abstrahovali jednoduchý tvar trojúhelníku, volně navazující na literu V,“ komentují Miroslav Roubíček a Markéta Hanzalová ze studia Colmo. 

„Chtěli jsme představit Výstaviště Praha jako novou, důležitou a sebevědomou kulturní a společenskou platformu spíše než komerčně-sportovní,“ doplňují.  

Soutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Studio ColmoSoutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Studio Colmo

Jednoduchou značku tvoří zmiňovaný trojúhelník jako stylizace litery V a případně název Výstaviště Praha (písmo Tusker Grotesk).

„Pro jednotlivé materiály jsme vytvořili pomyslnou mřížku, ve které se odehrávají kompoziční organické variace s typografií, fotografiemi, ilustracemi, grafickými elementy a trojúhelníkem. Ten je používán vždy v černé barvě, a stává se tak vizuální dominantou a důležitým identifikačním prvkem,“ popisují autoři.

Návrh outdoorové reklamy pro Výstaviště Praha | Zdroj: Studio ColmoNávrh outdoorové reklamy pro Výstaviště Praha | Zdroj: Studio Colmo

Významnými prvky identity od studia Colmo jsou typografie, barvy a variabilita kompozice, díky kterým lze vyjádřit rozmanitost aktivit Výstaviště Praha. Zvolené písmo nabízí pestrou škálu řezů a nemá příliš sportovní charakter, který byl připomínkován v prvním kole soutěže. „Právě citlivá práce s kompozicí dodává vizuálu hravou, nekorporátní atmosféru,“ doplňují autoři.

Příklady použití vizuálního stylu Výstaviště Praha v praxi | Zdroj: Studio ColmoPříklady použití vizuálního stylu Výstaviště Praha v praxi | Zdroj: Studio Colmo

Návrh podoby merchandisingu Výstaviště Praha  | Zdroj: Studio ColmoNávrh podoby merchandisingu Výstaviště Praha | Zdroj: Studio Colmo

Autoři předložili silný a vizuálně svěží návrh, který je dobře rozvedený do jednotlivých aplikací a drží v grafické jednotě. Symbol trojúhelníku je výrazný, zapamatovatelný a funguje s jakýmkoliv obsahem, hodnotí Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Ve druhém kole se významně povedlo návrh upravit, zvolený font působí výraznějším a současně kompaktnějším dojmem. Předložený systém od studia Colmo umožňuje pro výstupy typu billboard, plakát nebo leták skládat fotografie/text/symbol trojúhelníku modulárním stavebnicovým způsobem, a vytvářet tak výrazné koláže. Barevnost nabízí škálu pěti barev a nabízí měnit tonalitu barev z pohledu sezón/let.

Návrh studia Colmo vychází vstříc požadavku vytvořit jednotnou tvář akcí, které Výstaviště pořádá, zatímco pro akce spolupořádané umožňuje využít samostatné výrazné logo. Avšak porota se domnívala, že návrh je až příliš uzavřený. Rozmanitost programu by mohly varianty grafického systému brzy vyčerpat.

Frank Atelier

Do prvního kola soutěže přinesli autoři z Frank Atelier nový název instituce, a to Park výstaviště. Což připouštěla pravidla soutěže jako možnost, ale autoři museli také povinně zpracovat současný název. Změnou názvu chtěli reflektovat přeměnu konceptu na multifunkční areál, který nabízí širokou škálu vyžití a trávení volného času. Dualitu přitom promítli i do vizuální identity a loga.

Soutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank AtelierSoutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank Atelier

„Základním grafickým prvkem jsou dva samostatné obdélníky, jejichž propojení tvoří písmeno V. Přičemž jeden může symbolizovat park, druhý výstaviště. Ale to je jen první z možných interpretací. Další přichází s variantou, že místo nabízí ideální možnost skloubit různé aktivity: sport a výstavu, koncert a grilování, badminton a osvěžení,“ popisuje David Hanousek z Frank Atelier.

Soutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank AtelierSoutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank Atelier

Ve druhém kole ale studio na doporučení poroty pracovalo již se stávajícím označením Výstaviště Praha, přesto zůstal nenarušen smysl loga a vizuální identity.

Soutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha, barevná paleta | Zdroj: Frank AtelierSoutěžní návrh loga pro Výstaviště Praha, barevná paleta | Zdroj: Frank Atelier

„Barevnou škálu a práci s layoutem jsme vytyčili ve dvou možných přístupech, které fungují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Jeden je pevně definovaný, klade důraz na jednoduchost a srozumitelnost sdělení, druhý dovoluje volnější práci s formátem a je určen především pro informace o akcích, kde fotografie nebo ilustrace nese důležitou část sdělení,“ komentuje Hanousek.

Grafický koncept vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Frank AtelierGrafický koncept vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Frank Atelier

Návrh outdoorové reklamy pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank AtelierNávrh outdoorové reklamy pro Výstaviště Praha | Zdroj: Frank Atelier

Autoři též v druhém kole upustili od původně zvoleného fontu Gradual a pracovali s fontem Dazzed od Martina Váchy (písmolijna a studio Displaay). „Není tak výrazný, nekřičí tolik a nestrhává pozornost primárně na sebe. Dazzed svá specifika a charakter poodhalí až při bližším zkoumání,“ doplňuje Hanousek.

Příklad fungování vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Frank AtelierPříklad fungování vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Frank Atelier

Koncept předložené vizuální identity od Frank Atelier je výrazný. Dominantní prvek v podobě spojení obdelníků dává prostor pro využití fotografií, barev, textů. Práce s rámečky ale nabízí příliš mnoho variant a může působit až chaoticky,hodnotí Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Porota kladně hodnotila font, který je střídmější, ale působí osobitě. Povedený byl též připravený systém layoutů B2B tiskovin, umožnující praktické využití aplikací dalších grafiků, kteří by v praxi mohli s návrhy pracovat.

Celkově vizuální styl svou otevřeností, množstvím variant a rozmanitostí nepůsobí dostatečně koncepčně a atraktivně. Obsahově i formálně je v pořádku, chybí však radikálnější a originálnější uchopení celého tématu a jakýsi novátorský pohled, který by více akcentoval změnu konceptu zadavatele.

Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Vítězem designérské soutěže se stal koncept „Na Výstavišti“, za kterým stojí trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal. Seznámili jsme vás s ním v samostatném článku.

Vizuální styl Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin OdehnalVizuální styl Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Autoři pracovali s myšlenkou, že slovo výstaviště má význam, který je vzhledem k dnešní funkci areálu spíše okrajový a rozhodně nevystihuje jeho podstatu a rozsah. Zároveň jde ale o zažitý pojem, který každý zná a používá.

„Chápeme Výstaviště jako prostor, který zastřešuje velmi rozdílné aktivity a funkce a je využíván širokým okruhem lidí napříč generacemi. Navrhujeme sice název nový, ale s využitím stávajícího. Naší snahou je z původního názvu udělat název místní, jednoduchým přidáním předložky ‚Na', protože Výstaviště vnímáme hlavně jako označení místa,“ popisují vítězové představu, ze které vycházeli.

Příklad použití vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin OdehnalPříklad použití vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Logo vždy funguje ve spojení s dalším slovem nebo případně textem týkajícím se potřebné funkce (Bazén Na Výstavišti, Festival Na Výstavišti, Logo Na Výstavišti, Relaxujte Na Výstavišti, Sejdeme se Na Výstavišti...). Kombinuje dva fonty, patkový Rhymes (autor Jakub Samek) a bezpatkový Monument (Dinamo).

Návrh merchandisingu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin OdehnalNávrh merchandisingu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

„Celý vizuální styl funguje podobně jako areál. Jasně ohraničujeme prostor pro nejrůznější aktivity, informace a styly. Nabízí nám to velkou variabilitu a různorodost. Zároveň identita umožňuje komunikaci. Přímo oslovuje návštěvníky, může vést až k dialogu a stavbě příběhů,“ komentují autoři.

Příklad aplikace vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin OdehnalPříklad aplikace vizuálního stylu Výstaviště Praha | Zdroj: Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Předložený soutěžní koncept porota ohodnotila jako nejradikálnější ze všech soutěžních návrhů. Zároveň mu ale nechyběl vtip a nadsázka. Prezentace je promyšlená s vkladem specifického humoru a rozumným typografickým provedení merkantilních tiskovin. Návrh má potenciál dodat Výstavišti novou dynamiku a odstřihnout se od pachuti spojené s částí aktivit Výstaviště z dob nedávných i dávno minulých.

Nová vizuální identita Výstaviště není konceptem pracujícím se silným logem, jedná se o koncept silné vizuální komunikace v pravém slova smyslu. Síla této značky je v myšlence: návrh komunikuje, nápaditým způsobem vtahuje, smazává hranice mezi logem a slovem/slovním označením, komentuje Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Autoři pojali Výstaviště jako prostor, který zastřešuje velmi rozdílné aktivity a funkce a je využíván širokým okruhem lidí napříč generacemi. Vytvořili nový místní název jednoduchým přidáním předložky „Na“. Ačkoli se jedná spíše o konceptuální přístup a práci s textem, celý vizuální styl je v každém detailu výtvarně na velmi dobré úrovni,hodnotí Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Od července 2020 probíhá aplikace vizuálního stylu Výstaviště Praha a koncept byl nominován na Czech Grand Design 2020 v kategorii Grafický designér roku.

O soutěži

Designérská soutěž byla organizována v roce 2020 jako uzavřená a dvoukolová.

Do prvního kola byli vyzváni grafici/studia: Čestmír Přindiš, Frank Atelier, Grizzlink, Martin Poláček, Ondřej Zámiš, Colmo, Studio Divize, trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec a Martin Odehnal.

Do druhého kola postoupili: Frank Atelier, Colmo, trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec a Martin Odehnal.

Více o vítězném návrhu a samotné soutěži se dozvíte v článku Na Výstavišti! Výstaviště Praha prochází změnou a představuje silnou a nápaditou vizuální identitu od designérského tria.

Další články