Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Restaurace Baroque - U Tří růží | Foto: BoysPlayNice Restaurace Baroque - U Tří růží | Foto: BoysPlayNice

Vrátili krásu hostinci ze 17. století. Ateliér ADR zrenovoval historické prostory restaurace v broumovském klášteře

Atelier ADR ve spolupráci s Ing. arch. Annou Matouškovou se již dlouhodobě podílí na postupné revitalizaci areálu broumovského kláštera a snaží se citlivým přístupem navázat na mistrné dílo jeho stavitelů, mezi které se řadí i barokní mistři Kryštof Dietzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Po rozsáhlých úpravách klášterních zahrad, zahrnujících stavbu multifunkčního kulturního objektu Dřevník, přes realizaci kavárny Dietzenhofer, přišla další výzva na revitalizaci Růžového dvora, návrh nového Návštěvnického centra a především návrh restaurace U Tří růží do jižního křídla barokního komplexu.

Rekonstrukce s respektem

Umístění restaurace do jižního křídla kláštera symbolicky odkazuje na prostory původního hostince, který v komplexu fungoval od 17.století až do počátku 20. století. Historická souslednost minulého století se na objektu podepsala zchátráním a sérií nevhodných stavebních úprav, které jsou pro přístup minulého režimu ke kulturnímu bohatství bohužel typické. Zadáním investora bylo obnovit tyto prostory a vrátit jim život ve svém původním účelu, tedy stravování.

Nový interiér Restaurace Baroque - U Tří růží od ateliéru ADR | Foto: BoysPlayNiceNový interiér Restaurace Baroque - U Tří růží od ateliéru ADR | Foto: BoysPlayNice

Nejtěžším úkolem byl návrh funkčního rozvržení, které by respektovalo původní konstrukce a uspokojilo požadavky památkářů na maximální zachování autenticity dochovaných, historicky cenných prvků. Hlavní část restaurace je přístupná, stejně jako původní hostinec, z ulice Růžová a tvoří ho trojice vysokých křížových kleneb.

Krásné a elegantní klenby byly během rekonstrukce zachovány. | Foto: BoysPlayNiceKrásné a elegantní klenby byly během rekonstrukce zachovány. | Foto: BoysPlayNice

V centru jižního křídla je umístěna kuchyně, na kterou navazuje i prostorný samostatně pronajímatelný sál tvořený čtveřicí klenutých polí s centrálním pilířem. Celé zařízení je funkčně propojeno chodbou, která umožňuje přístup na zahrádku s letním barem v Růžovém dvoře, přístup k hygienickému zařízení a také pro zásobování kuchyně.

Osvětlení bylo navrženo tak, aby nenápadně vstupovalo do interiéru. | Foto: BoysPlayNiceOsvětlení bylo navrženo tak, aby nenápadně vstupovalo do interiéru. | Foto: BoysPlayNice

Elegantní interiér s perfektní kombinací materiálu

Samotnému interiéru výrazně dominují ladné křivky původních klenutých konstrukcí. Koncept složení materiálu pro interiér se odvíjel od možnosti repasování původní prkenné podlahy a jejímu dalšímu využití například pro obklad barových pultů. Dalším výrazným prvkem je odhalení původních vrstev výmaleb, které tvoří po obvodových stěnách restaurace přirozenou patinu.

Teracová dlažba v šachovnicovém vzoru zvýrazňuje interiér. | Foto: BoysPlayNiceTeracová dlažba v šachovnicovém vzoru zvýrazňuje interiér. | Foto: BoysPlayNice

Mezi restaurací a kuchyní je pomocí tradičního strukturovaného zasklení s tabulkovým členěním možnost lehce nahlédnout do útrob kuchyně. Interiér dále lokálně doplňují repasované prvky jako například původní kamna, kamenná ostění, kompozice různých malých okének a dvířek tam, kde by je nikdo nečekal. Na chodbách je položena teracová dlažba české výroby ve výrazném šachovnicovém vzoru. 

Původní špaletové okno. | Foto: BoysPlayNicePůvodní špaletové okno. | Foto: BoysPlayNice

Nenápadně důležité detaily

Hygienické boxy jsou do klenutých prostor vloženy formou nízkých vestaveb, aby původní klenby zůstaly vzdušné a čitelné. Výrazným prvkem v interiéru je zachování původních špaletových oken a kazetových dveří s masivní obložkovou zárubní. Historicky cenné prvky jsou repasované a ostatní vyrobeny nově jako repliky.

Osvětlení a další nezbytné pohledové prvky technického vybavení bylo navrženo tak, aby do prostoru vizuálně vstupovalo co nejméně výrazně. Interiér dále střídmě doplňují prvky z mosazi. Obložení stěn a sedací nábytek je volený v nenápadné světle šedé barvě doplněný dřevěnými dubovými stoly. Kontakt se dřevem a vychutnání pohledu do vzdušných střídmě zařízených klenutých prostor, může zprostředkovat návštěvníkům příjemný zážitek při vychutnání tradiční místní kuchyně.

Krásné spojení materiálu, mosaz a dřevo. | Foto: BoysPlayNiceKrásné spojení materiálu, mosaz a dřevo. | Foto: BoysPlayNice

Autoři

Projekt vznikl ve spolupráci ateliéru ADR a Ing. arch. Anny  Matouškové. ADR je architektonický ateliér založený Alešem Lapkou a Petrem Kolářem v roce 1996. První spolupráce dvojice zakladatelů vznikla už v roce 1992 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Ateliér ADR | Zdroj: adr.czAteliér ADR | Zdroj: adr.cz

Ateliér se v současnosti zaměřuje na projekty staveb a rekonstrukcí. Dále pak na projekty interiérů, kde úzce spolupracuje s výtvarnými umělci. ADR realizuje projekty nejenom v České republice ale i v zahraničí.

Za více než 25 let své existence si architekti vytvořili vlastní rukopis, za kterým stojí kreativní práce všech členů téměř čtyřicetičlenného týmu. Během posledních let byla odměněna řadou významných cen.

Galerie

Další články