Vozí do Prahy největší cirkusové hvězdy a nezapomínají ani na ekologii. Festival Letní Letná se vydal cestou zodpovědné udržitelnosti

20. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná proběhne 17. 8. – 3. 9. 2023 v Letenských sadech v Praze. | Foto: František Ortmann 20. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná proběhne 17. 8. – 3. 9. 2023 v Letenských sadech v Praze. | Foto: František Ortmann

Letní Letná slaví dvacet let a podvacáté také postaví svůj novocirkusový svět v pražských Letenských sadech, tentokrát ve dnech 17. srpna až 3. září. To, že organizátoři našli místo, které je plné zeleně, stromů a má pohodovou atmosféru, považují více za štěstí než za samozřejmost a k místu s tímto vědomím také zodpovědně přistupují. Jak se ale stalo, že největší český festival nového cirkusu zakotvil svá šapitó zrovna na Letné?

„Vedla k tomu poměrně úsměvná příhoda. V Letenských sadech jsem před dvaceti lety zkoušel jezdit na kolečkových bruslích a v místech, kde dnes stojí festival, jsem to příliš neustál a skončil potlučený v trávě mezi kořeny. Ale v tu chvíli jsem také viděl, jak je to krásné místo, nikdy dřív jsem v těchto zákoutích parku nebyl. Když jsem pak o pár týdnů později přemýšlel, kde v Praze uskutečnit představení Grimm Daniela Gulka, okamžitě se mi vrátila tato situace. A tak jsme tam dodnes,“ popisuje Jiří Turek, ředitel a zakladatel Letní Letné.

Festival Letní Letná do necelých tří týdnů koncentruje to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby. | Foto: František OrtmannFestival Letní Letná do necelých tří týdnů koncentruje to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby. | Foto: František Ortmann

Prioritou od prvního ročníku bylo najít komorní a romantické místo, které má své kouzlo a bude spoluvytvářet rodinnou atmosféru festivalu, kde se budou lidé cítit dobře a budou se tam i rádi vracet. A to i proto, že jim tam v letních horkých dnech bude příjemně, budou obklopeni zelení a stromy.

„Jsme si vědomi nutnosti trvale udržitelného rozvoje festivalu i s ohledem na přírodu a na místo, kde se náš festival koná a jsme s ním spjati. Prostřednictvím ekologického programu festivalu Letní Letná se snažíme snížit ekologickou stopu festivalu, resp. jeho dopad na životní prostředí. Zaměřujeme se na 4 hlavní oblasti – dopravu, energie, odpady a obnovu zeleně, přibližuje výkonná ředitelka festivalu Ivana Pěkná Vrbíková.

Organizátoři festivalu se soustředí na třídění odpadu a jeho maximální využití. | Foto: František OrtmannOrganizátoři festivalu se soustředí na třídění odpadu a jeho maximální využití. | Foto: František Ortmann

Jednou z největších zátěží festivalů jsou energie, resp. spotřeba el. energie. Díky umístění festivalu v Letenských sadech jsou organizátoři schopni se připojit přímo do elektrické rozvodné sítě, čímž prakticky eliminují potřebu diesel generátorů a spotřebu nafty.

Výsledky výzkumů ukazují, že vůbec největší zátěží festivalu je ale doprava. Nejde jen o návštěvníky, ale i o převoz materiálu, vybavení, účinkujících i samotného organizačního týmu. Vzhledem k tomu, že Letní Letná je městským festivalem, využívá do maximální možné míry místních zdrojů. Festival je dobře dostupný MHD, kterou návštěvníci využívají. Každý, kdo žije v Praze, navíc ví, jak složité je parkovat na Letné. O to víc festival vybízí návštěvníky k využití pohodlí městské dopravy. Co se týká účinkujících ze zahraničí, ti necestují a zůstávají přímo v zázemí festivalu po celou dobu jeho konání. 

Návštěvníky čeká kromě večerních představení i bohatý divadelní program pro děti a také doprovodný program, který je pro ně připraven z velké části zdarma a vyplňuje celý den. | Foto: František OrtmannNávštěvníky čeká kromě večerních představení i bohatý divadelní program pro děti a také doprovodný program, který je pro ně připraven z velké části zdarma a vyplňuje celý den. | Foto: František Ortmann

„V rámci přesunů po festivalovém areálu využíváme elektrické dopravní prostředky nebo kola. V našich krocích směrem k udržitelnosti a ekologii nám naštěstí pomáhají i někteří z našich partnerů, třeba právě v oblasti eco mobility. Máme tak k dispozici ecargo kola pro svoz odpadu a elektro auta, kterými zajišťujeme především mobilitu hostů, ale i dalších osob, které jsou součástí festivalu. Další naší výhodou je to, že nemusíme dovážet vodu, jsme napojeni přímo na vodovodní řad,“ říká Ivana. 

Letní Letná myslí na životní prostředí již od svého počátku a organizátoři jsou si moc dobře vědomi toho, co jim prostor na Letné přináší, ať už jde o zázemí, atmosféru nebo možnost pečovat o místo, kde žijeme. Posledních 10 let se intenzivně snaží o kvalitní ekologické hospodářství. 

V rámci přesunů po festivalovém areálu je možnost využití elektrických dopravních prostředků nebo kola. | Foto: František OrtmannV rámci přesunů po festivalovém areálu je možnost využití elektrických dopravních prostředků nebo kola. | Foto: František Ortmann

„Každým rokem se spolu s našimi partnery posouváme v hledání co nejekologičtější formy organizace festivalu. V první fázi předcházíme vzniku odpadu použitím ekologických materiálů a recyklováním nádobí v rámci gastro zóny. Samozřejmostí je použití vratných kelímků s vlastním sběratelským designem od různých umělců a výtvarníků. Opakovaně využíváme bannery z předchozích let. Dále se soustředíme na maximální využití odpadu jeho tříděním. V areálu festivalu instalujeme značné množství barevných popelnic s informačními cedulemi co a jak třídit. Kontinuálně působíme ekologickou osvětou na návštěvníky a i díky tomu se nám v roce 2022 podařilo zajistit, že 90% odpadu neskončilo na skládce, ale bylo přepracováno na alternativní palivo nebo předáno k recyklaci (5 t skla a 80 kg hliníkových plechovek). Věříme, že i na našem příkladu je dostatečně viditelné, že všechny tyto kroky mají smysl a můžeme třeba motivovat i další organizátory kulturních či jiných akcí, kde se potkávají tisícovky lidí,“ doplňuje Ivana Pěkná Vrbíková.

Závěrem stojí za zmínku i to, že po skončení akce a deinstalaci veškerého vybavení zajišťují organizátoři obnovu zeleně rekultivací ploch a výsadbou nové zeleně, čímž přispívají k téměř okamžitému vrácení životního prostředí do původního stavu. 

Samozřejmostí je na festivalu použití vratných kelímků. | Foto: František OrtmannSamozřejmostí je na festivalu použití vratných kelímků. | Foto: František Ortmann

Související

Proč jezdit do Berlína, když máme Brno? Ulice města lákají na sambu, divadlo nebo pouliční gastronomii
Ostatní

Proč jezdit do Berlína, když máme Brno? Ulice města lákají na sambu, divadlo nebo pouliční gastronomii

Jana Mattas Horáčková - 19. 7. 2021

Interaktivní instalace, sázka na mladé talenty i podpora lokálních umělců. Letošní Signal Festival opět rozzáří Prahu
Grafický design

Interaktivní instalace, sázka na mladé talenty i podpora lokálních umělců. Letošní Signal Festival opět rozzáří Prahu

Redakce Czechdesign - 18. 9. 2020

 Bydlet ve měste začíná být luxusem. Jaké strategie mohou bydlení zrovnoprávnit, nastíní festival reSITE
Interiér a architektura

Bydlet ve měste začíná být luxusem. Jaké strategie mohou bydlení zrovnoprávnit, nastíní festival reSITE

Tomáš Čech - 27. 4. 2018

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení