Vizuální styl, který mění image. Ústecký kraj představuje nový směr komunikace od studia Petrohrad

Nový logotyp Ústecký kraj z dílny studia Petrohrad | Zdroj: studio Petrohrad Nový logotyp Ústecký kraj z dílny studia Petrohrad | Zdroj: studio Petrohrad

Nový styl, který chce do vizuálního prostředí Ústeckého kraje vnést pozitivní impuls, a tak zlepšit reputaci, zvýšit jeho atraktivitu a změnit zažité stereotypy. Studio Petrohrad, které zvítězilo v soutěži organizace Czechdesign, vsadilo spolu s optimismem na přímočarost, jednoduchost a srozumitelnost.

Autoři Lukáš Pumpr a Lukáš Beran postavili nový vizuální styl na práci s písmem s autorskými prvky, což zaručuje jednoduchou aplikovatelnost, nadčasovost a dlouhodobou udržitelnost celého systému.

Dosud reprezentoval Ústecký kraj 20 let starý vizuální styl, který pracoval s krajským znakem a jeho symbolikou. Dosavadní logo vycházelo z druhého pole znaku kraje, jehož základem je brána Porta Bohemica, ve spodní části vodstvo a zelený rám, symbolizující pohoří. Existující vizuální identita však byla velmi obtížně aplikovatelná v malých formátech a neodpovídala již potřebám současné digitální komunikace.

Ukázka předešlého loga Ústeckého kraje I Zdroj: Ústecký kraj Ukázka předešlého loga Ústeckého kraje I Zdroj: Ústecký kraj

Za uplynulé dvě dekády však prošel značnými změnami celý region, především v oblasti rekultivace krajiny, průmyslu a technologií. Cílem soutěže tedy bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci Ústeckého kraje, posílit komunikaci směrem k jeho občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti, stejně tak do budoucna zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje.

Vítězný návrh

Kraj s přírodním a kulturním bohatstvím, kde se psaly začátky české historie, jde vstříc moderní době, a právě to se podařilo autorům ze studia Petrohrad vystihnout hravým symbolem.

Nová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit kraje| Zdroj: studio PetrohradNová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit kraje| Zdroj: studio Petrohrad

„Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru Ústeckého kraje pozitivní impuls. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Mostě nebo Kadani,“ popisují Lukáš Pumpr a Lukáš Beran ze studia Petrohrad. 

Designéři tak zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou, a vytvořili tak značku, která má silný komunikační potenciál. Barevnost vychází z barevnosti znaku kraje, ale nově jsou barvy zvýrazněny do maximálně sytých tónů. Primární je modrá, doplňková pak zelená, červená. Hlavním písmem byl zvolen grotesk Haffer SQ od studia Displaay.

Písmeno Ú ve slově Ústecký jako symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou I Zdroj: studio Petrohrad Písmeno Ú ve slově Ústecký jako symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou I Zdroj: studio Petrohrad

„Výsledný návrh nás zaujal svou hravostí a vtipem, který bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ zhodnotil hejtman Jan Schiller.

Porota designérské soutěže, ve které se kromě zástupců kraje sešli i nezávislí odborníci oboru, návrh ocenila jako moderní, odvážný a svěží, ale zároveň i funkční. Nejlépe odráží sebevědomí, potenciál kraje a potřeby jeho komunikace. 

Nová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit kraje| Zdroj: studio PetrohradNová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit kraje| Zdroj: studio Petrohrad

„Vítězný návrh má silný marketingový potenciál a splňuje náležitosti jak pro interní, tak i externí komunikaci krajského úřadu, ačkoliv v sobě nezapře humor a nadsázku. Vytvořený symbol je jedinečný a ve veřejném prostoru bude jasně vidět, popisuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign. 

Ukázky implementace nové vizuální identity na tiskovinách | Zdroj: studio PetrohradUkázky implementace nové vizuální identity na tiskovinách | Zdroj: studio Petrohrad

Kromě identity pro samotný kraj designéři navrhli též systém prezentace desítek příspěvkových organizací, jako jsou muzea, nemocnice nebo školy. Nová identita má za úkol i zefektivnění a zjednodušení komunikace kraje směrem k veřejnosti napříč tištěnými i digitálními kanály. 

Nová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro další komunikaci kraje | Zdroj: studio PetrohradNová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro další komunikaci kraje | Zdroj: studio Petrohrad

„V tuto chvíli děláme první kroky, abychom novou identitu co nejrychleji nasadili v rámci krajského úřadu. Následovat bude fáze implementace v rámci příspěvkových organizací kraje, to bude ta těžší část. Pokud se nám to podaří, jednotný styl bude patrný na první pohled a přispěje k srozumitelnější komunikaci směrem k občanům. Hotovo chceme mít do poloviny roku 2024,“ doplnila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

O vítězném studiu

Vítězný tým studio Petrohrad | Zdroj: Štěpán LohrVítězný tým studio Petrohrad | Zdroj: Štěpán Lohr

Studio Petrohrad bylo založeno v roce 2008 ve stejnojmenné plzeňské čtvrti tehdejšími spolužáky z ateliéru Multimédia Západočeské univerzity v Plzni Lukášem Pumprem a Petrem Polákem, k nimž se po letech přidal také grafický designér Lukáš Beran. Studio se ve své práci zaměřuje především na tvorbu vizuální identity, online videa a fotografie z oblasti architektury a designu. Část týmu se také věnuje pedagogické činnosti na pražské Scholastice a plzeňské Nerudovce. Mezi výrazné aktivity studia patří mimo jiné blog Naokraj pojednávající o lidech, kteří s rodinami opouštějí města a zapouštějí kořeny na venkově. Studio dlouhodobě spolupracuje s Městem Plzeň, Galerií Rudolfinum, Letištěm Václava Havla, pražskou AVU a mnoha dalšími subjekty.

O soutěži 

Soutěž pro Ústecký kraj probíhala pod vedením odborné organizace Czechdesign jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno 5 profesionálních grafických designérů a studií, a to na základě pečlivé rešerše dosavadních referencí. Jmenovitě se soutěže zúčastnili Kolargrafik studio, Libor Jelínek, studio Redesign, studio Petrohrad, studio TopEcht!.

Do druhé fáze soutěže postoupili Libor Jelínek, Redesign a studio Petrohrad. Návrhy finalistů budou představeny do konce roku v online magazínu Czechdesign.

Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Nezávislá část poroty:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka,
  • MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
  • MgA. Jiří Hanek – grafický designér.

Závislá část poroty:

  • Ing. Jan Schiller – hejtman Ústeckého kraje,
  • Bc. Jan Jelínek – vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí.

Přípravy projektu a jednotlivých zasedání porot se zúčastnili rovněž zástupci Ústeckého kraje, Krajského úřadu a vybraných příspěvkových organizací kraje.

Související

Ústecký kraj hledá po více než 20 letech novou vizuální identitu ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign
Grafický design

Ústecký kraj hledá po více než 20 letech novou vizuální identitu ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign

Aneta Jungvirt - 20. 5. 2022

Aktuálně z Czechdesignu: známe 5 finalistů v soutěži na vizuální styl Ústí nad Labem
Grafický design

Aktuálně z Czechdesignu: známe 5 finalistů v soutěži na vizuální styl Ústí nad Labem

Jarmila Řehořková - 11. 11. 2021

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024