Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Vizuální identita Muzea literatury. Představujeme nevítězné soutěžní návrhy

Památník národního písemnictví se postupně mění na moderní literární muzeum pod značkou Muzeum literatury. Celou tuto transformaci má podpořit nová vizuální identita, která vzešla z designérské soutěže pořádané ve spolupráci s organizací Czechdesign. Soutěž byla vyhlášena jako uzavřená a dvoukolová. Celkem bylo vyzváno 7 účastníků, jejichž návrhy vám představujeme.

Do druhého kola postoupilo Studio Marvil a 20YY Designers. Vítězem a realizátorem zakázky se stalo studio 20YY Designers, Studio Marvil se tímto zařadilo na pomyslné druhé místo. Návrh vítězného studia jsme vám představili v samostatném článku

Studio Marvil

Koncept značky a vizuální identity vychází z lapidárního grafického symbolu, který ve své jednoduché verzi odkazuje k písmenu L. Jeho zmnožením pak vzniká vícevýznamový obraz symbolizující rohy v knize nebo samotné knižní svazky. Symbol tvoří základ pro variabilní práci, která si – i přes veškerou rozmanitost – zachovává vnitřní logiku a jednotu. 

Návrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio MarvilNávrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio Marvil

Návrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio MarvilNávrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio Marvil

Návrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio MarvilNávrh vizuální identity Studia Marvil | Zdroj: Studio Marvil

Návrh předložil výrazný a silný koncept, který má velmi vysokou úroveň grafického zpracování. Největší síla návrhu tkví v jeho variabilitě. Jde o dynamickou identitu, která je jednoduše aplikovatelná, pružná a snadno rozpoznatelná, uvedla odborná porota.Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš

Návrh této trojice staví na myšlence, že Muzeum literatury neobsahuje pouze knihy, ale má také rozsáhlý depozitář artefaktů. Tento fakt se odráží v konceptu identity, který má dvě složky. Typografickou značku, využívající dva různé fonty, a doplňkový symbol, který pracuje s představivostí diváka

Koncept v sobě skrývá i myšlenku lásky k literatuře a značka je pak jakýsi Amorův šíp lásky, jelikož literatura je srdcová záležitost. Šíp, šipka určuje směr, upoutává a akcentuje.

Návrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta SteinertNávrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta Steinert

Návrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta SteinertNávrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta Steinert

Návrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta SteinertNávrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta Steinert

Návrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta SteinertNávrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta Steinert

Odborná porota ocenila myšlenku zhmotněnou do silného symbolu: Tato idea odpovídá charakteru a jedinečnosti muzea a má potenciál v komunikaci dobře fungovat. Oceňujeme především návrh označení budovy a navigační systém, kde symbol šípu dobře funguje. Návrh má však několik problematických míst, kvůli kterým nebyl doporučen k postupu do 2. kola soutěže. Systém vizuální identity je příliš uzavřený a velmi určující, takže nenabízí mnoho cest pro další rozvinutí a použití pro praxi muzea.“

Návrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta SteinertNávrh vizuální identity týmu Adam Uchytil + Markéta Steinert a Jakub Korouš | Zdroj: Markéta Steinert

Dipozitiv

Reklamní plochy jako vitrína v muzeu. S touto ušlechtilou ideou pracuje studio Dipozitiv. Samotný návrh je postaven na dvou iniciálách liter L a M, jejichž vizualita reaguje na téma, které zrovna prezentuje. Například na výstupech spojených s národním obrozením je zápas českého lva s rakouskouherskou orlicí, kdežto na iniciálách k secesním podkladům jsou vyobrazené florální motivy.

Logo je postaveno na principu měnící se „knižní“ iniciály, která reflektuje téma konkrétního výstavního okruhu. | Zdroj: DipozitivLogo je postaveno na principu měnící se „knižní“ iniciály, která reflektuje téma konkrétního výstavního okruhu. | Zdroj: Dipozitiv

Cedulka označuje významná místa literární historie a otevírá speciální obsah. | Zdroj: DipozitivCedulka označuje významná místa literární historie a otevírá speciální obsah. | Zdroj: Dipozitiv

Plátěné tašky s iniciálou jsou jedním z navržených propagačních předmětů. | Zdroj: DipozitivPlátěné tašky s iniciálou jsou jedním z navržených propagačních předmětů. | Zdroj: Dipozitiv

Soutěžní návrh předložil koncept založený na nosné myšlence oživení iniciál, které odkazují na staré tisky. Oceňujeme také výrazný přesah do digitálního prostředí, který je pro instituce tohoto typu důležitý a může nabídnout nové cesty prezentace sbírek. Velký důraz na virtuální expozice bohužel upozadil vizualitu projektu, která je pro tuto soutěž stěžejní,hodnotila porota soutěže.

Cedulka označuje významná místa literární historie a otevírá speciální obsah. | Zdroj: DipozitivCedulka označuje významná místa literární historie a otevírá speciální obsah. | Zdroj: Dipozitiv

KONTRA

Další studio, které pracuje s typografií, je brand studio KONTRA. Konkrétně tedy vychází ze stylizace písmene L. Logotyp je zároveň stylizován do tvaru připomínající otevřenou knihu a perspektivně ubíhající prostor muzea. Tento princip je rozvinut v dalších materiálech a značeních, která jsou situována do kompozice L. Barevnost je navržena jako černobílá a doplňková zelená.

Návrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRANávrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRA

Návrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRANávrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRA

Návrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRANávrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRA

Koncept pracuje s vizuálně výrazným symbolem písmene ‚L‘, který je v souladu s charakterem a jedinečností muzea. Logo, které vzniklo zmnožením písmene ‚L‘, je definováno do uzavřeného tvaru. Tato uzavřenost se propisuje i do celkového konceptu vizuálního stylu – umístění loga, obrázků a textů, jež nedovoluje koncept dále rozvíjet a adekvátně ho propsat do všech výstupů a formátů, shrnula porota.

Návrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRANávrh vizuální identity studia KONTRA | Zdroj: KONTRA

Little Greta

Odkaz na osobní otisk spisovatele v díle a odkaz na čtenáře, který se do díla noří. Vzájemný vztah těchto dvou aktérů. Právě tato symbolika se odráží v logu, které je klíčovým prvkem návrhu. To se skládá z textové části a symbolu. Symbol tvoří hlava, která prochází listem papíru.

Návrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little GretaNávrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little Greta

Návrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little GretaNávrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little Greta

Návrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little GretaNávrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little Greta

Porota ocenila nápaditost nosné myšlenky: „Soutěžní návrh předložil koncept postavený na zajímavé myšlence založené na vztahu autora a čtenáře literárních textů, který je znázorněn prostupováním stranou knihy. Grafické zobrazení této myšlenky však není přesvědčivě provedeno, zahrnuje příliš mnoho nesourodých grafických prvků a neposkytuje funkční a otevřený systém pro komunikaci.“ 

Návrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little GretaNávrh vizuální identity studia Little Greta | Zdroj: Little Greta

Průběh soutěže

Soutěž byla vyhlášena jako uzavřená a dvoukolová. Vyzváno bylo celkem 7 účastníků, přičemž se jich nakonec zúčastnilo 6. Do 2. kola postoupilo Studio Marvil a studio 20YY Designers, které se stalo konečným vítězem a získalo zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Muzea literatury, včetně grafického řešení nové expozice v Petchkově vile.

Soutěžní návrhy v obou kolech vyhodnocovala odborná porota jmenovaná zadavatelem soutěže ve složení: 

Externí odborníci:
MgA. Tomáš Brousil – typograf, pedagog UMPRUM,
MgA. Zuzana Lednická – grafická designérka, Studio Najbrt,
Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička grafického designu, pedagožka na Scholastice.

Zástupci muzea:
Mgr. Zdeněk Freisleben – ředitel instituce,
Mgr. Vladimír Uhlík – vedoucí Oddělení prezentace sbírky.

Další články