Vizionáři v Praze! Krajinářští architekti, kteří stojí za proměnou New Yorku nebo Amsterdamu, představí své vize na přednáškách spolku Kruh

Od března se návštěvníci mohou těšit na sedm inspirativních večerů, které otevírají nové obzory tohoto oboru architektury a do České republiky přiváží každoročně to nejlepší ze světových tendencí, představí se zástupci z krajinářské scény od Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemska, Irska až po USA. | Zdroj: KRUH Od března se návštěvníci mohou těšit na sedm inspirativních večerů, které otevírají nové obzory tohoto oboru architektury a do České republiky přiváží každoročně to nejlepší ze světových tendencí, představí se zástupci z krajinářské scény od Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemska, Irska až po USA. | Zdroj: KRUH

24. ročník cyklu přednášek o architektuře ukáže proměny v New Yorku nebo Amsterdamu, představí tvůrce soukromé přírodní rezervace v Irsku nebo ředitelku krajinářské sekce norského studia Snøhetta. V Praze vystoupí vizionáři pracující s jiným pojetím krajiny a veřejných prostranství tak, aby byly odolné vůči proměnám společnosti i klimatu. Od března se návštěvníci mohou těšit na sedm inspirativních večerů, které otevírají nové obzory tohoto oboru architektury a do České republiky přiváží každoročně to nejlepší ze světových tendencí, představí se zástupci z krajinářské scény od Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemska, Irska až po USA.

Spolek Kruh se v již tradičních přednáškách o architektuře bude věnovat poprvé tématu krajiny. Cyklus inspirativních večerů nazvaný Kra/jiná představí vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporou biologické rozmanitosti. Proměňují a zlepšují místa nejen pro trávení volného času a rekreaci lidí, ale i pro život ostatních druhů, a vhodným řešením pomáhají zlepšovat místní klima i kvalitu ovzduší.

Cyklus přednášek nazvaný Kra/jiná se tradičně koná první čtvrtek v měsíci ve vybraných sálech v Praze. | Zdroj: KRUHCyklus přednášek nazvaný Kra/jiná se tradičně koná první čtvrtek v měsíci ve vybraných sálech v Praze. | Zdroj: KRUH

Pozvaní krajinářští architekti nejsou designéři, ale stratégové rozvoje daných oblastí, vizionáři, vytvářejí lepší, zdravější a odolnější životní prostředí a to nejen pro lidi, ale i pro další druhy. Jsou v tomto smyslu inovátoři, kteří dokáží místo komplexně transformovat s ohledem na budoucí rozvoj oblasti. Součástí návrhu, který se realizuje i desítky let, je tak převážně odolávání dlouhodobým změnám, reagují tak na výzvy našeho století, kterým čelí naše životní prostředí. Řeší komplexně postindustriální a kontaminované oblasti, břehy řek a potoků, zmírňují efekt města jako tepelného ostrova, vytváří městské divočiny, ale i ekosystémy v příměstských, venkovských i regionálních oblastech. Jejich návrhy jsou založené na respektu k přírodě a regeneraci ekosystémů, podporují biologickou rozmanitost, a tak i řeší sociální problémy,“ říká dramaturgyně cyklu Marcela Steinbachová.

Spolek Kruh se v již tradičních přednáškách o architektuře bude věnovat poprvé tématu krajiny. | Zdroj: KRUHSpolek Kruh se v již tradičních přednáškách o architektuře bude věnovat poprvé tématu krajiny. | Zdroj: KRUH

Cyklus přednášek nazvaný Kra/jiná se tradičně koná první čtvrtek v měsíci ve vybraných sálech v Praze. Na první březnové přednášce s názvem Pohledem zvířat aneb kdo je naším zákazníkem? se představí dva zástupci nizozemského ateliéru DS Landscape Architects – Maike van Stiphout a Fred Booy. Ve svých projektech zohledňují nejen potřeby lidí, ale i zvířat a rostlin. Jejich návrhy tak podporují rozmanitost druhů a na přednášce představí inkluzivní nástroje pro navrhování na příkladech realizací v Rotterdamu, Haagu a Amsterdamu.

V dubnu vystoupí zástupci berlínského ateliéru Loidl, kteří stojí za příkladnými proměnami nevyužitých míst ve městech. Příkladnou realizací jejich ateliéru je velkorysá, ale i poetická a jednoduchá proměna parku na bývalém kolejišti Gleisdreieck poblíž Potsdamer Platz v Berlíně. V květnu přijede ředitelka krajinářské sekce ateliéru Snøhetta, vizionářka Michelle Delk, která byla nedávno oceněna nejvyšším oceněním Americké společnosti krajinářských architektů (ASLA) za svůj přínos pro profesi a společnost. Přednášku doplní i Thomas Kissling, zástupce švýcarského studia Vogt Landscape Architects, které se proslavilo např. krajinářskými úpravami u Tate Modern v Londýně.

Cyklus inspirativních večerů nazvaný Kra/jiná představí vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporou biologické rozmanitosti. | Zdroj: KRUHCyklus inspirativních večerů nazvaný Kra/jiná představí vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporou biologické rozmanitosti. | Zdroj: KRUH

Jarní cyklus v červnu zakončí specifický krajinářský ateliér Wagon z Paříže, jehož architekti se nezabývají pouze návrhy, ale jsou přítomni u procesu proměny míst a některé části i sami fyzicky realizují. Pracují na místě výhradně s místními materiály, rostlinami, historií a podmínkami a ty se snaží netradičně využít pro současné krajinářské řešení, které vychází z respektu a ze zájmu o místní podmínky. Tak vznikl i jejich inovativní projekt asfaltové zahrady, využití asfaltových povrchů pro krajinářské řešení. Na podzim se představí proměny New Yorku, vystoupí Signe Nielsen z ateliéru MNLA a Thomas Balsley ze studia SWA, majitel a tvůrce divočiny v Irsku Randal Plunkett a hlavní krajinářský architekt města Amsterdam Ton Muller.  

Na podzim se představí proměny New Yorku, vystoupí Signe Nielsen z ateliéru MNLA a Thomas Balsley ze studia SWA, majitel a tvůrce divočiny v Irsku Randal Plunkett a hlavní krajinářský architekt města Amsterdam Ton Muller. | Zdroj: KRUHNa podzim se představí proměny New Yorku, vystoupí Signe Nielsen z ateliéru MNLA a Thomas Balsley ze studia SWA, majitel a tvůrce divočiny v Irsku Randal Plunkett a hlavní krajinářský architekt města Amsterdam Ton Muller. | Zdroj: KRUH

Spolek KRUH

Spolek KRUH se věnuje osvětě v architektuře již od roku 2001. Hlavním cílem je snaha představit veřejnosti kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Kruh pořádá celoroční cykly přednášek se světovými i místními architekty, ale i celorepublikový festival Den architektury a filmový festival Film a architektura.  

Akce jsou pořádány v centru metropole a jsou určeny pro profesionály i veřejnost se zájmem o architekturu a veřejný prostor. Přednášky se zahraničními hosty probíhají v anglickém jazyce, vybrané z nich budou tlumočeny do češtiny. Základní vstupné je 150 Kč a za zvýhodněnou cenu pro studenty nebo seniory za 130 Kč.  

Přednášející a jejich hosté v jarním bloku 2024:

Související

Švýcarský statik Jürg Conzett představí nejen návrhy lávek a mostů, ale i památkové obnovy industriálních staveb
Interiér a architektura

Švýcarský statik Jürg Conzett představí nejen návrhy lávek a mostů, ale i památkové obnovy industriálních staveb

Redakce Czechdesign - 29. 11. 2023

Jak znovu využít staré budovy a jejich materiál? Možnosti představí významný britský architekt a pedagog Tom Emerson
Interiér a architektura

Jak znovu využít staré budovy a jejich materiál? Možnosti představí významný britský architekt a pedagog Tom Emerson

Redakce Czechdesign - 23. 10. 2023

Problémy českých měst a jejich (ne)kvalitní architektury jsou si často velmi podobné, myslí si dramaturgyně festivalu Film a architektura
Interiér a architektura

Problémy českých měst a jejich (ne)kvalitní architektury jsou si často velmi podobné, myslí si dramaturgyně festivalu Film a architektura

Redakce Czechdesign - 28. 9. 2023

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení