Víc bezpečí pro školáky i rozšíření stromořadí. Studio edit! navrhlo novou podobu Korunovační ulice

Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. | Zdroj: editarchitects.com Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. | Zdroj: editarchitects.com

Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. Úpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný „Letenský muzejní distrikt“, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, která nalezne novou podobu v architektonické soutěži. MČ Praha 7 nyní představuje koncepční studii pro ulici Korunovační, jejíhož zpracování se zhostilo pražské architektonické studio edit! architects.

„Koncepční studie byla zpracována jako důležitý materiál pro koordinaci jednotlivých projektů, které změní ráz této významné letenské třídy. Cílem je sladit obnovu veřejné infrastruktury a další plánované úpravy, které budou postupně realizovány různými organizacemi. Úkolem studie je zajistit provázanost těchto aktivit a neznemožnit jedním projektem realizaci jiného. V ulici Korunovační chceme především zvýšit bezpečnost dopravy, zajistit podmínky pro obnovu a doplnění uličního stromořadí či předzahrádek a celkově zvýšit estetiku zdejšího veřejného prostoru, říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Úpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný „Letenský muzejní distrikt“, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, která nalezne novou podobu v architektonické soutěži. | Zdroj: editarchitects.comÚpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný „Letenský muzejní distrikt“, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, která nalezne novou podobu v architektonické soutěži. | Zdroj: editarchitects.com

Tak, jak je v Praze 7 zvykem, byli k plánování budoucí podoby ulice Korunovační přizváni také místní občané. Před samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety „Společně po Letné“, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. Za účasti zástupců radnice i architektů poté proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační a setkání s občany ve Vodárenské věži, kde byl představen koncept studie k připomínkám. Na výsledné podobě studie se tak vedle odborníků z řad zástupců MČ Praha 7, Památkového ústavu, IPR, architektů, dopravních specialistů a dendrologů podílela také širší veřejnost, především pak místní obyvatelé.

Před samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety „Společně po Letné“, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. | Zdroj: editarchitects.comPřed samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety „Společně po Letné“, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. | Zdroj: editarchitects.com

Současný stav | Zdroj: praha7.czSoučasný stav | Zdroj: praha7.cz

„Těší mě, že zapojování občanů do plánování Prahy je již naprostým standardem. Koncepční studie Korunovační je důležitým projektem, který myslí nejenom na chodce a cyklisty, ale zároveň na životní prostředí. Celá koncepce bude následně koordinována také s proměnou Muzejního distriktu, jehož podoba bude vybrána v rámci architektonicko-urbanistické soutěže. Ta bude vyhlášena už zkraje tohoto jara,“ komentuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech. | Zdroj: editarchitects.comV návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech. | Zdroj: editarchitects.com

Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. Studio edit! architects v navržené studii koordinuje dílčí plánované projekty obnovy infrastruktury a navrhuje v souvislosti s přítomností školských zařízení nové uspořádání ulice s důrazem na zlepšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu. Architekti se také zaměřují na zajištění podmínek pro obnovu a doplnění uličního stromořadí a kladou důraz na celkovou estetiku veřejného prostoru. Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách ulice funkčně rozděleným do tří pásem: stromořadí, chodníky a předzahrádky, které se tímto přiblíží zpět k domům a alespoň částečně tak ulici navrátí původního ducha.

Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. | Zdroj: editarchitects.comSoučasná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. | Zdroj: editarchitects.com

V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech. Jsou zde navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků. Vzhledem k plánovanému propojení dvou městských parků se v plánech nezapomíná ani na cyklisty. Jeden z autorů studie architekt Šimon Dočekal z edit! architects k dopravnímu řešení uvádí: „Cílem je zjednodušit a zpřehlednit průjezd ulicí na kole a umožnit bezpečně vjet cyklistům na chodník zejména kvůli přítomnosti základní školy a dvou mateřských škol v ulici Na Výšinách.“

Jsou zde navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků. | Zdroj: editarchitects.comJsou zde navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků. | Zdroj: editarchitects.com

Do studie se výrazně promítají zásady modrozelené infrastruktury, jejímž cílem je zkvalitnění veřejného prostoru prostřednictvím výrazné revitalizace a výsadby nové zeleně. V plánech se počítá s možností participace veřejnosti na podobě předzahrádek. Na těch se budou střídat trvalkové záhony, keře, okrasné traviny a solitérní vícekmenné keře. Ke zlepšení zdravotního stavu stromů v hlavním stromořadí přispěje zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek. Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky mimo zimní období. Rovněž se plánuje vysadit nové stromy mimo hlavní stromořadí. Jejich výsadbou se zkvalitní veřejný prostor zejména na nárožích křižovatek s Korunovační ulicí.

Vzhledem k plánovanému propojení dvou městských parků se v plánech nezapomíná ani na cyklisty. | Zdroj: editarchitects.comVzhledem k plánovanému propojení dvou městských parků se v plánech nezapomíná ani na cyklisty. | Zdroj: editarchitects.com

Vybrané vizualizace ke koordinačně koncepční studii mohou zájemci zhlédnout na stránkách editarchitects.com či na webu MČ Praha 7 praha7.cz/korunovacni.

Související

Odpočinek na české lavičce uprostřed Itálie. Malebné městečko Fabriano umístilo do svých uliček a na náměstí výrobky značky mmcité
Produktový design

Odpočinek na české lavičce uprostřed Itálie. Malebné městečko Fabriano umístilo do svých uliček a na náměstí výrobky značky mmcité

Tereza Urban - 24. 12. 2021 - 7 min.

Kodaň na Praze 7. Zanedbané podchody u metra Vltavská se jako zázrakem proměnily v kultivovaný veřejný prostor
Ostatní

Kodaň na Praze 7. Zanedbané podchody u metra Vltavská se jako zázrakem proměnily v kultivovaný veřejný prostor

Lilia Gutiérrez - 23. 11. 2021 - 8 min.

Podchody, kde se nebojíte ani smrady nedusíte. Hlavní nádraží se těší na nové pěší tunely k vlakům od BOD architekti
Interiér a architektura

Podchody, kde se nebojíte ani smrady nedusíte. Hlavní nádraží se těší na nové pěší tunely k vlakům od BOD architekti

Michaela Rusová - 19. 11. 2021 - 14 min.

Zanedbané náměstí se přeměnilo na útulné místo pro odpočinek. Žižkov se těší z revitalizace Kostnického náměstí
Interiér a architektura

Zanedbané náměstí se přeměnilo na útulné místo pro odpočinek. Žižkov se těší z revitalizace Kostnického náměstí

Aneta Pospíšilová - 8. 7. 2021 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024