Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Ilustrace s Karlem Plackou na platformě Listovatel.cz | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové
Ilustrace s Karlem Plackou na platformě Listovatel.cz | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Většina učebnic je naprosto neuspokojivých, říká dvojice autorek, které vymyslely kreativní sešity spojující ilustraci s edukací

Mladé designérky Karla Gondeková a Karolína Matušková sdílejí nejen vášeň ke grafickému designu, ale i touhu o zpřístupnění kvalitních vizuálních materiálů všem, a to hlavně těm nejmenším. Ve své tvorbě se věnují vytváření nadčasových vzdělávacích aktivit pro děti a jejich předchozí mnohočetná spolupráce vyvrcholila společným absolventským projektem Listovatel a Otevřený sešit Karla Placky, poprvé představeným v červnu letošního roku na výstavě UMPRUM v Hale 13.

Platforma Listovatel a Otevřený sešit Karla Placky na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéPlatforma Listovatel a Otevřený sešit Karla Placky na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Propojení dětských her a grafického designu

Kreativní zvídavost provází obě už od dětství. Jako dítě jsem chtěla být malířkou a štětec v ruce byl jednou z mých nejoblíbenějších hraček,“ vysvětluje Karla Gondeková. V ZUŠ si vyzkoušela celou řadu všedních i nezvyklých výtvarných technik a své nadšení pro vizuální umění dále rozvíjela v oboru Propagačního výtvarnictví na SUPŠ v Karlových Varech. Příběh Karolíny Matuškové je podobný. „Ačkoliv nepocházím z umělecké rodiny, neustále jsem se odmala v něčem vrtala a tvořila. Mamka mimo vyučování na ZŠ vedla kroužky keramiky v kulturním centru Nová Trojka, kam si mě po školce brala. Tam jsem si vždy něco patlala z hlíny a můj zájem o kreativní činnost rostl.“ Po absolvování ZUŠ Karolína vystudovala grafický design na SUŠVH v Praze.

Vlevo: Ukázka z projektu Písmocvik, který vznikl na základě spolupráce Karolíny Matuškové a Terezy Saitz. Vpravo: Ukázka z projektu Stampic Karly Gondekové. | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéVlevo: Ukázka z projektu Písmocvik, který vznikl na základě spolupráce Karolíny Matuškové a Terezy Saitz. Vpravo: Ukázka z projektu Stampic Karly Gondekové. | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Cesty obou umělkyň se zkřížily při bakalářském studiu grafického designu na UJEP v Ústí nad Labem a poté při společném studiu na UMPRUM, Karla v Ateliéru ilustrace a grafiky a Karolína v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace. Při studiu v sobě objevily zájem o edukativní grafiku a zkoumání fúze dětských her, grafického designu a ilustrace. Karolína pochází z učitelské rodiny, což jí umožnilo přístup k současným vzdělávacím materiálům pro základní školy. Jak říká: „Většina učebnic je naprosto neuspokojivých jak po vizuální, tak i po obsahové stránce. To jsme si mohli blíže oťukat během studia na UMPRUM, kde jsme v rámci ateliéru GDVK zpracovávali slabikáře. Tyto poznatky a kreativní řešení autorek se odrazily v projektech jako Písmocvik, abecední sešit pro předškolní výuku, či v razítkové hře Stampic.

Platforma Listovatel s Otevřeným sešitem Karla Placky na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéPlatforma Listovatel s Otevřeným sešitem Karla Placky na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Reakce na pandemii

Jejich zájmy je přivedly k vzájemné kreativní spolupráci a nakonec i ke společnému diplomovému projektu. Pracovní listy Otevřený sešit Karla Placky a webová platforma Listovatel, která listy distribuuje, se zrodily v době, kdy se svět dětí zcela přesunul do virtuální roviny. Tam se prakticky odehrávalo vše od výuky a tělocviku ke hře a komunikaci s vnějším okolím. „Chtěly jsme reagovat na vývoj pandemie a přesun výuky dětí ze škol domů k obrazovkám, uzavření obchodů s literaturou a také finanční tíseň některých rodičů, kteří museli zůstat doma s dětmi,“ vysvětluje Karla.

Pracovní listy jsou určeny pro volný čas či jako doplňující materiál nad rámec výuky a již na první pohled slibují spoustu zábavy a kreativní i intelektuální stimulace. „U dětí rozvíjí logiku, kreativitu, myšlení v souvislostech, jemnou motoriku a sebereflexi.“ Děti, rodiče či učitelé si mohou v databázi zvolit mezi více než šedesáti aktivitami. Listovatel nabízí hned pět tematických okruhů, jako jsou například komunikace, světlo či pohyb. Jedním z pojících témat je i design, který, jak podotýká Karla, v současné české výuce zcela chybí. 

Otevřený sešit Karla Placky byl představen v tištěné podobě na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021. | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéOtevřený sešit Karla Placky byl představen v tištěné podobě na výstavě absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021. | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Kvalitní vzdělávací materiály pro všechny

 

Základním rysem pracovních listů byla od začátku jejich dostupnost. Listy jsou volně ke stažení a jsou uzpůsobeny pro běžný černobílý tisk ve formátu A4. Karla a Karolína poukazují na fakt, že na trhu je mnoho krásných a kvalitních knih a sešitů, kterým nechtějí konkurovat. Ony se však snaží tvořit pro ty, kteří si ne vždy mohou dovolit vizuálně i obsahově kvalitní materiály, a proto volí levnější varianty nižší kvality. „K & K volí logicky nejskromnější technologii, která potěší každého typografa i milovníka výrazných ilustrací — tisk černou na recyklovaný papír. Pracovní listy (...) si můžete doma vytisknout v ostrém rozlišení, bez velkého plýtvání tonerem. Ilustrátorka Karla Gondeková používá jednoduchou uzavřenou linku, kterou pro částečný kontrast doplňuje rastry (...). Designérka Karolína pak volí lehký grotesk a vzdušné promyšlené kompozice,“ komentuje projekt vedoucí Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM Juraj Horváth. Dodává, že projekt vyniká právě svou „obyčejností a neokázalostí. Jednotným grafickým řešením, které v sobě dobře propojuje nápad, formulaci problému i ilustrátorské řešení“.

Detail z výstavy absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéDetail z výstavy absolventských prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, DIPLOMKY a BAKALÁŘKY 2021 | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

A kdo je vlastně Karel Placka? Postava je pojítkem různorodých témat listů. Přicestoval svým strojem Časolítákem z minulosti a chce, aby mu děti pomohly poznat dnešní, pro Karla fascinující, svět. Na oplátku vypráví dětem o svých znalostech a zkušenostech z historie, která dala základy světu, jak jej známe dnes. Staršího hlavního hrdinu jsme zvolily z důvodu, že se stále víc prohlubuje propast mezi generacemi dětí a prarodičů, kteří mají o čem vyprávět. Naopak děti rostou společně s vývojem technologií a mnohem snadněji se v nich orientují, a proto to jsou právě ony, kdo má starší generace zasvěcovat a začleňovat do nového světa,“ objasňují designérky. 

Autorky měly možnost projekt ještě před publikováním otestovat jak se žáky ZŠ Chmelnice v Praze, tak se spolužáky na UMPRUM. Na výstavě v Pražské tržnici zaznamenaly spoustu pozitivních ohlasů. O listy byl zájem nejen v řadách dětí, ale i dospělých. Tvůrkyně mají v rukávu další kreativní nápady a chtějí projekt dále rozvíjet. „Chceme listy udržet bezplatně dostupné, proto půjdeme asi cestou grantů,“ sdílí Karolína.

Testování pracovních listů s žáky ZŠ Chmelnice v Praze | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny MatuškovéTestování pracovních listů s žáky ZŠ Chmelnice v Praze | Zdroj: Archiv Karly Gondekové a Karolíny Matuškové

Rozvoj dětské fantazie a kreativity

Kvalitní zpracování výukových materiálů je podle obou tvůrkyň zásadní. Poukazují na vizuální smog, se kterým se čtenáři v dnešních učebnicích často setkávají a který je spíše vyrušuje při učení. „Vizuální podoba by měla informace podpořit a ne je přebíjet. Materiály by měly být přehledné a strukturované a volené ilustrace i vizuální prvky opodstatněné, “ argumentují. Dodávají, že často není podstatou edukativních aktivit, aby dětem poskytly správné a přímočaré odpovědi, ale aby právě naopak pokládaly lépe směřované otázky a úkoly. Tím dětem nabídnou prostor k rozvoji vlastní fantazie a kreativního a kritického myšlení, tedy klíčových schopností budoucích generací k úspěšnému fungování v profesích 21. století. „Technologie s aplikacemi a hrami mají dané vizuální prostředí, ve kterém se děti pohybují a jsou jím formovány. Mnoho dětí neumí vzít do ruky tužku a samy si zvolit, co by mohly nakreslit.“ Autorky se proto rozhodly do listů zařadit i kreativněji orientované úkoly, kde je dětem dán prostor k osobitému pojetí a budování kreativní sebedůvěry.

Galerie

Další články