Vesnický dům, který předčí všechna očekávání. Rekonstrukce v Trhových Svinech od Atelieru 111 architekti získala Českou cenu za architekturu

Dvorek s terasou a pohled z garáže, Dům na Kozině | Zdroj: Alex Shoots Buildings Dvorek s terasou a pohled z garáže, Dům na Kozině | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art, byly v úterý 8. listopadu vyhlášeny výsledky 7. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů (ČKA). Hlavní cenu získali Jiří a Barbora Weinzettlovi z Atelieru 111 architekti za návrh rodinného Domu na Kozině v Trhových Svinech. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi pěti díly. Vítěz i finalisté se etablovali z 29 nominovaných prací, které ČKA představila na nominačním večeru v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 7. ročníku ucházelo 201 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Uděleno bylo rovněž šest Cen partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za revitalizaci brownfieldu bývalé továrny, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé umístění provozovny v krajině, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení, Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem a Cena společnosti Vekra za promyšlené řešení energeticky úsporného zdravého bydlení.

Akademie České ceny za architekturu současně udělila ocenění Výjimečný počin Janě Kostelecké za přiblížení architektury dětem. 

Finalisty z 29 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedkyní Marialessandrou Secchi (Itálie), architektkou, urbanistkou a akademičkou. Dále v porotě zasedli architekt Ueli Brauen (Švýcarsko), architektka Katalin Csillag (Maďarsko), architekt a urbanista Patrick Koschuch (Nizozemsko), architekt Pavol Mikolajčák (Slovensko, Itálie), architektka, urbanistka a akademička Els Verbakel (Belgie, Izrael) a krajinářská architektka a akademička Kathrin Volk (Německo). Začátkem září porotci navštívili Českou republiku, aby zhlédli a posléze zevrubně prodiskutovali nominované stavby. Posoudili je a ocenili bez stanovení jakýchkoliv kategorií. „Jednalo se o díla různorodá co do rozsahu, programu i procesu realizace, která lze považovat za reprezentativní průřez současnou architektonickou praxí v České republice,“ shodli se porotci. „Architektura je porotou vnímána v nejširším kontextu, tedy je považována za oblast zahrnující také regeneraci měst, krajinářskou architekturu či interiérový design,“ doplnili.

Zhlédli dle svých slov „celé spektrum současné architektonické praxe: environmentální a sociální udržitelnost, řešení veřejného prostoru, vztah architektury a krajiny, využití tradičních a low-tech materiálů i inovace v architektonické produkci, zahušťování měst, specifickou tradici moderní architektury v České republice a konečně reinterpretaci tradice bydlení, a to jak v městském, tak venkovském kontextu“. „Návštěvy na místě měly obrovský význam, protože žádná fotografie ani kresba se nevyrovná přímému zážitku z architektury,“ dodávají ve svém závěrečném hodnocení soutěžní přehlídky. Význam cen udělovaných Českou komorou architektů chápou jako zvláštní moment zamyšlení nad architekturou samotnou, nad její úlohou a odpovědností, s níž se potýká ve společnosti. „Projekty, které jsou vybrány do finále, získávají status příkladů dobré praxe v architektuře.“

Hlavní cena a finalisté

Hlavní cenu porotci udělili Jiřímu a Barboře Weinzettlovým za návrh Domu na Kozině (2021). Autoři z Atelieru 111 architekti si vytvořili svůj vlastní domov propojením dvou sousedních domů určených k rekonstrukci spojených přes dvorky s domem třetím. Porota v tomto konceptu a jeho zhmotnění spatřuje výjimečný architektonický počin, který lze považovat za implicitní manifest podtrhující bohatý potenciál specifické pozornosti věnované vztahu města a venkova a rehabilitaci stávajícího zastavěného prostředí, přičemž atmosféra místa předčila očekávání založená na předložených obrázcích a plánech.

Dům na Kozině, vítěz České ceny za architekturu 2022 | Zdroj: Alex Shoots BuildingsDům na Kozině, vítěz České ceny za architekturu 2022 | Zdroj: Alex Shoots Buildings

„Celek se skládá z několika původních vesnických domů. Dva z nich byly propojeny a stal se z nich byt, v menším na druhé straně bloku je nyní garáž a hobby dílna. Výborně proporčně řešené hmoty spojují tři malé dvorky. První z nich je vstupní patio – klidné a intimní. Druhý je rozšířením obývacího a jídelního prostoru spojeného úzkým průchodem se třetím a největším – zelenou zahradou,“ popisují Dům na Kozině porotci. Oceňují, že si autoři dali záležet i na interiéru, analyzovali hmotu a zbavili se novějších stěn a vrstev. Všechny původní prvky byly zachovány nebo recyklovány. Dále vyzdvihují patrnou „důkladnou pozornost věnovanou plánování a realizaci a smysl pro dokonalost. Je to dům, kde žádná zástrčka nebo vypínač nebyly náhodné. Vše má své místo a účel“.

Interiér Domu na Kozině | Zdroj: Alex Shoots BuildingsInteriér Domu na Kozině | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Porotci zdůraznili výjimečnost díla i z hlediska energetické účinnosti: „Všechny nové prvky dosahují současných standardů; historické zdi byly izolovány pouze v nejnutnějších částech, přičemž byla zachována jejich přirozená struktura viditelná všude, kde to bylo možné. Vzhledem ke staletím, která tyto materiály vydrží, a zdrojům ušetřeným rekonstrukcí namísto demolice můžeme hovořit o skutečné udržitelnosti.“ Atelier 111 architekti uspěl v České ceně za architekturu již v minulosti, v ročníku 2019 se stal finalistou za realizaci Chaty u rybníka a o rok později porota vybrala mezi finalisty hned dvě jeho díla, Rodinný dům v Jinonicích a Dílny Opatov.  

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2022 získala kromě vítězné stavby čtyři další různorodá díla. Porotu zaujala Hlídka na Stráži (2021) navržená Janem Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti. Soubor pěti abstraktních vyhlídkových konstrukcí osazený na skalních výběžcích na hřebeni kopce Stráž nad Rokytnicí nad Jizerou je podle poroty „výsledkem intenzivního dialogu mezi topografií, vegetací a vizuálním vlivem na místo, vytvářejícím poetickou interakci mezi veřejností a těmito entitami. Projekt chytře reflektuje historii města a zároveň zůstává dostatečně abstraktní, aby netvořil přímé mimikry a umožnil každému návštěvníkovi vytvořit si svoji vlastní interpretaci a příběh kolem nich“. Hlídka na Stráži je tak „architektura pro smysly, kde se poezie potkává s důvtipem“.

Hlídka na stráži | Zdroj: BoysPlayNiceHlídka na stráži | Zdroj: BoysPlayNice

Finalistou se stala dále Knihovna IGI Vratislavice (atakarchitekti, 2021). Jedná se o projekt, který přeměnil stávající budovu bývalé fary propojenou s novostavbou knihovny na nový městský komunitní prostor. „Vznikl funkční mix, který mohou využívat všichni od těch nejmladších až po nejstarší,“ ocenila porota a dodala: „celý soubor je v nejlepším slova smyslu na svém místě, a to jak ve funkční skladbě, tak v měřítku a architektonickém řešení. Zástavba, která skutečně slouží obyvatelům. Místo, kde je dobré být.“

Exteriér a atrium Knihovny IGI | Zdroj: Tomáš SoučekExteriér a atrium Knihovny IGI | Zdroj: Tomáš Souček

Další Finalista, Palác elektrických podniků – rekonstrukce a konverze (2020) je prací Marka Tichého a spoluautorů z ateliéru TaK Architects. Podle porotců „úspěšně vdechuje nový život architektonickému komplexu a okolní čtvrti“ a současně „podtrhuje význam a potenciál architektonického dědictví 20. století“. Ocenili pečlivé studium originální stavby ze strany autorů a fakt, že „obtížnost procesu transformace pravděpodobně zvyšovaly také impozantní rozměry architektonického komplexu i snaha zachovat jeho jednotu a vyhnout se přílišné fragmentaci prostor“.

Palác elektrických podniků | Zdroj: KIVAPalác elektrických podniků | Zdroj: KIVA

Finalistou se stal také Pavilon Z (2021). Realizace navržená Martinem Krupauerem, Pavlem Kvintusem, Danielem Jeništou a Petrem Hornátem z kanceláře A8000 porotu zaujala pro efektivnost renovace. Ukazuje podle ní možnost pracovat „s vynikajícími výsledky také na stávajících budovách, vyhnout se zbytečným demolicím a obnovit i s nevelkým rozpočtem prostory s netušenými stavebními a architektonickými kvalitami“. Porotci konstatovali, že „je použit jednoduchý jazyk postavený na základních materiálech a barvách. Zvenčí budovu charakterizuje bílý kovový a copilitový skleněný plášť s velkými prosklenými otvory, které uvnitř vytvářejí velmi světlé prostředí. Ve večerních hodinách se budova promění ve velkou lucernu signalizující, že se uvnitř něco pořádá. Naopak černé stěny a závěsy v interiéru naznačují dematerializaci všech architektonických a konstrukčních prvků během koncertů nebo akcí“.

Pavilon Z | Zdroj: Ondřej BouškaPavilon Z | Zdroj: Ondřej Bouška

Čestné uznání

Porota udělila čestné uznání Sportovní hale / tělocvičně ZŠ Nový Hrozenkov (CONSEQUENCE FORMA /2021), dílu architektů Janici Šipulové a Martina Sládka, které již v České ceně za architekturu v červnu obdrželo Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila. Porota se rozhodla ocenit „přínos pro místní komunitu a zvláštní nasazení architektů při vytváření veřejných staveb, které sbližují lidi a poskytují společný prostor pro ocenění jedinečných kvalit jejich města a okolní krajiny“.

Sportovní hala / tělocvična ZŠ Nový Hrozenkov | Zdroj: BoysPlayNiceSportovní hala / tělocvična ZŠ Nový Hrozenkov | Zdroj: BoysPlayNice

Šest cen partnerů

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získalo Kulturní centrum – Pivovar Domažlice (Mepro, 2020). Hodnotitelé ocenili, že z architektonické soutěže vzešla příkladná rekonstrukce, která přizpůsobila původní budovu novým účelům. Ministerstvo pro místní rozvoj také vyzdvihuje, že byl původní objekt zachován a upraven. „Mnohé obdobné stavby takové štěstí neměly. Přestavba podpořila duch stavby a vytvořila chodsky vlídné prostředí. Rekonstrukce je kvalitně provedena, může se chlubit propracovanými detaily, ponechanými původními nosnými konstrukcemi a přiznanými novodobými zásahy.“

Exteriér a galerie Kulturního centra - Pivovaru Domažlice | Zdroj: Česká cena za architekturuExteriér a galerie Kulturního centra - Pivovaru Domažlice | Zdroj: Česká cena za architekturu

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za revitalizaci brownfieldu bývalé továrny patří projektu Vlněna v Brně (Studio acht, 2021). Ministerstvo ohodnotilo, že areál Vlněna je příkladnou revitalizací brownfieldu v místě bývalé stejnojmenné textilní továrny určené k demolici. V léta zanedbané lokalitě vznikl městotvorný živý areál. „Pozitivně je rovněž vnímáno rozhodnutí investora a architektů zachránit demoličním výměrem ohrožený Bochnerův palác, nejstarší brněnskou neorenesanční stavbu z roku 1867,“ ocenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vlněna | Zdroj: Tomáš SlavíkVlněna | Zdroj: Tomáš Slavík

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila Cenu za citlivé umístění provozovny v krajině Lihovaru s pěstitelskou pálenicí (OBJEKTOR ARCHITEKTI, 2021). Agentura ocenila citlivé umístění provozu lihovaru s pěstitelskou pálenicí v blízkosti území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. „Pozitivně je vnímáno především jednoduché hmotové řešení objektů, využití dřeva jako přírodního materiálu na fasádě a propojení objektu na zpracování ovoce přímo s přilehlým sadem.“

Lihovar s pěstitelskou pálenicí | Zdroj: Alex Shoots BuildingsLihovar s pěstitelskou pálenicí | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Bytové domy Bleriot v Praze (MACHAR & TEICHMAN, 2019). „Projekt je zdařilou ukázkou cenově dostupného bydlení. Jak urbanistickým, tak i architektonickým řešením včetně detailů a barevnosti povyšují okolní nepříliš kvalitní zástavbu při zachování příjemného obytného měřítka.“

Bytové domy Bleriot | Zdroj: Peter FaboBytové domy Bleriot | Zdroj: Peter Fabo

Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem byl vyznamenán Dům propojen se zelení (Iveta Langerová architekti, 2020). Společnost VELUX pozitivně hodnotí „citlivý přístup k rekonstrukci a velkorysé prosklení, díky kterému je dům dokonale prosvětlený a vrostlý do okolní přírody“.

Dům propojen se zelení | Zdroj: Roman Mlejnek PhotographyDům propojen se zelení | Zdroj: Roman Mlejnek Photography

Cenu společnosti Vekra za promyšlené řešení energeticky úsporného zdravého bydlení získal Bytový dům Rezidence Michelangelova v Praze (Podlipný Sladký architekti, 2021). Hodnotitele zaujala promyšlená funkčnost, maximální životnost, krása a zdraví, dle společnosti Vekra v jednoduchosti shrnutá filozofie bytového komplexu. Ocenili „promyšlené řešení energetického zajištění bytového komplexu, které spojuje využití fotovoltaiky, tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení bytů a rekuperaci tepla, pro což využívá v maximální míře alternativní zdroje energie“.

Bytový dům Rezidence Michelangelova | Zdroj: Alex TimpauBytový dům Rezidence Michelangelova | Zdroj: Alex Timpau

Výjimečný počin z oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za Výjimečný počin se dostalo Janě Kostelecké za přiblížení architektury dětem. Jana Kostelecká je známa díky knihám nakladatelství Jakost – D.O.M.E.K., Z.A.H.R.A.D.A., H.U.D.B.A., D.E.S.I.G.N., nedávno dále vydala knihy Plasticus Maritimus, Moře v 300 otázkách a odpovědích, Planeta Praha a také publikaci K čemu jsou architekti. Byla produkční několika výstav (např. Anastomosis) a organizuje již více než patnáct let spolu s dalšími přednáškový cyklus Pecha Kucha Night.

Související

Středověký hrad kraluje české architektuře. Jeho rekonstrukce vynesla autorům prestižní ocenění v soutěži Česká cena za architekturu
Interiér a architektura

Středověký hrad kraluje české architektuře. Jeho rekonstrukce vynesla autorům prestižní ocenění v soutěži Česká cena za architekturu

Redakce Czechdesign - 8. 11. 2021 - 13 min.

Sláva české architektuře. Kompletní výsledky prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2020
Interiér a architektura

Sláva české architektuře. Kompletní výsledky prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2020

Redakce Czechdesign - 27. 11. 2020 - 6 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení