Věřím mladým lidem. Mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát! A to jako společnost potřebujeme, říká vedoucí ateliéru keramiky na UJEP

Antonín Tomášek, vedoucí ateliéru Design keramiky na FUD UJEP, ve svém ateliéru ve Školské ulici v centru Prahy. | Foto: Anna Marie Křížová Antonín Tomášek, vedoucí ateliéru Design keramiky na FUD UJEP, ve svém ateliéru ve Školské ulici v centru Prahy. | Foto: Anna Marie Křížová

Patří dnes k předním českým tvůrcům keramiky a porcelánu, jeho plastiky či design jsou k vidění daleko za hranicemi. Dlouhodobě se snaží o revitalizaci českého porcelánového průmyslu, kterému věnoval i svoji habilitační práci nazvanou „Jako když to znáte, ale ještě jste to neviděli“. K čemu Antonín Tomášek vede své studenty na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jaký má názor na současnou generaci mladých tvůrců a jak vnímá sociální sítě? Nejen o tom jsme si povídali v jeho ateliéru v samém centru Prahy.

Vy sám jste vystudoval UMPRUM, proč jste se tehdy před devíti lety rozhodl vést ateliér Design keramiky právě na Fakultě umění a designu (FUD) v Ústí nad Labem?

ANTONÍN: Ústecká Fakulta umění a designu se v čase radikálně proměnila. Mohu to porovnat, protože jsem tady koncem devadesátých let studoval u docenta akademického sochaře Pavla Jarkovského. Byl to punk, krásné a bláznivé roky. Následně jsem přešel do Prahy k profesoru Šerákovi. Dnes na fakultě vedu ateliér Design keramiky a mimo práci jsem rád, že se tady můžu setkat s kolegy, s přáteli. Nebudu je jmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale koukněte na stránky fakulty. Vedle kateder zaměřených na umění a design jsou zde také neateliérové součásti Katedra dějin a teorie uměníKatedra všeobecné průpravy. A nesmím zapomenout ani na skvělé mistry dílen. Hovořím o tom, protože po Covidu vnímám setkávání s lidmi jinak. Uvědomil jsem si, že je pro mě velké štěstí pohybovat se v takovéto společnosti. Ale konkrétně k otázce – rozhodl jsem se na základě setkání se studenty, kteří přišli do mého ateliéru v Praze a oslovili mě pro účast ve výběrovém řízení.

Studenti přišli za vámi, abyste se účastnil výběrového řízení? To asi není úplně běžný postup…

ANTONÍN: Výzva, abych se přihlásil, přišla nejdříve z akademické obce. Tam jsem, myslím, s pokorou a v úctě statečně vzdoroval. Chtěl jsem totiž věnovat energii především vlastní práci. Ale ve chvíli, kdy jsem slyšel argumenty studentů, rozhodl jsem se do toho jít. 

Co to bylo za argumenty?

ANTONÍN: Z odstupu už jen to gesto, že jim to nebylo jedno. Prostě přišli se zájmem na kus řeči. Řekli apatii ne, takže jsem jim rozuměl.

Tvorba Antonína Tomáška je aktuálně součástí výstavy Made by Fire v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Moravské galerii v Brně. | Foto: Anna Marie KřížováTvorba Antonína Tomáška je aktuálně součástí výstavy Made by Fire v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Moravské galerii v Brně. | Foto: Anna Marie Křížová

Jak se podle vás ateliér za dobu vašeho působení proměnil?

ANTONÍN: Proměnilo se prostředí a možnosti všech fakultních ateliérů. Design keramiky dnes poskytuje studijní zázemí od řemesla po digitalizaci – 3D tisky, nově se na fakultě pracuje s AI a z druhé strany u nás v ateliéru budeme pálit keramiku také v peci na dřevo. Máme možnost experimentovat. Vedle toho se změnili lidé. Přicházejí k nám z nejrůznějších středních škol a gymnázií. Často jsou nezaostření na to, co konkrétně chtějí. Vnímám to pozitivně. Je to pro mě přirozený stav věcí, protože dnešní doba rozostřenost produkuje. Těší mě, že zájemci o studium mají upřímnou potřebu tvořit a něčeho se dotknout. Chtějí se vzdělávat, pracovat v ateliérech a v dílnách. To je základ všechno, ostatní si lze poměrně rychle doplnit. Za mě mají všichni rovnou šanci.

Výměna generací studentů a jakým způsobem přistupují k tvorbě nebo jak probíhá dialog s vyučujícími v rámci ateliérů je poměrně diskutované téma – výrazně se otevřelo i v médiích s ohledem na odchod Jiřího Černického z UMPRUM. Jak tuto debatu vnímáte vy?

ANTONÍN: Přijde mi fascinující, že díky míru, alespoň co se Evropy týká, ale i třeba vakcinaci, stravě, jednoduše prodloužené délce života, se nám naskytla jedinečná možnost setkání mnoha generací v jednom dni. Údajně je to poprvé za existenci lidstva, takže není třeba plakat. Jsem rád, že je v tomto směru fakulta otevřené prostředí. Zní to jako fráze, ale je to důležité. Druhá věc je, že pokud máte za cíl si vzájemně porozumět a efektivně si předat potřebné, musíte vědomě rozlišovat, k jaké generaci hovoříte. Není to můj postřeh. Je to funkční efektivní model z oblasti managementu. Naplnění tohoto principu však není automaticky dané z pozice. Každý lídr skupiny s tímto může vědomě pracovat. Se zaujetím se sám sebe ptám, na co je tato nejmladší generace odpovědí. 

V čem je dnešní generace studentů specifická?

ANTONÍN: Hledá se autenticita. Vstupuje se opět, ale jinak, do surreálna a mapuje se míra toho, kde končí vliv náhodného algoritmu a kde začíná osobní definice typu: kdo vlastně jsem, co je svoboda, úspěch, ekologie, kde začíná manipulace, greenwashing a mnohé další. Každá generace má svoji citlivost a své obavy. Existuje řada podcastů a debat na toto téma. Za sebe jen dodám, že věřím mladým lidem – mají svoji otevřenost, upřímnost a chtějí se ptát! A to jako společnost potřebujeme.

Co je pro vás v souvislosti s ateliérem i fakultou důležité? Na co kladete důraz? A jaké znalosti a dovednosti by si měli z vaší výuky lidé odnést?

ANTONÍN: Uvědomuji si, že je to práce s časem, s neuvěřitelným a neopakovatelným životním obdobím, které studující má. Z druhé strany i já chci dělat to, co považuji za smysluplné a co není ztráta času. Proto s asistentkou ateliéru Janou Linhartovou věnujeme pečlivě pozornost ateliérové výuce a myslím si, že s tímto vědomím i celý ateliér následně přistupuje k našim společným konzultacím a debatám. Vědí, že jsou to oni, kdo má možnost se někam posunout a dozvědět se více o oboru i o sobě. Koncepčně si představuju ateliér jako koridor, kde na jedné straně máte aktuální technologické a digitální možnosti, na straně druhé stojí klasické řemeslo a materiál. Je pro nás podstatné vytvořit takové podmínky, aby ateliérem vedla pro všechny cesta, která individuálně každému pomůže najít smysl ve vlastním projektu. Ukazujeme si nástroje, které pomůžou zvolené téma artikulovat, materializovat, jakkoliv uchopit. Ale abychom se neuzavřeli do pohodlné bubliny, mám také, řekněme, podmínku. Nechci studující minimálně rok vidět, musí odjet na stáže do zahraničí, jinak to neprojde – je to s nadsázkou, ale jsou to zásadní zkušenosti pro praxi i život. Fakulta v tomhle studenty neuvěřitelně podporuje.

Součástí porcelánového portfolia Antonína Tomáška je například kolekce SOLO, kterou navrhl pro manufakturu Rudolf Kämpf společně s Davidem Sílou. | Foto: Anna Marie KřížováSoučástí porcelánového portfolia Antonína Tomáška je například kolekce SOLO, kterou navrhl pro manufakturu Rudolf Kämpf společně s Davidem Sílou. | Foto: Anna Marie Křížová

Poměrně často se mluví o tom, že se na uměleckých školách učí, jak věci vytvořit, ale ta část, co bude potom – byznysová, obchodní, jak se skutečně tvorbou uživit – už možná zůstává trochu stranou. Jak s tímhle pracujete ve vašem ateliéru? 

ANTONÍN: Umět komunikovat v týmu, s výrobci i s galeriemi, to je část výbavy, díky které absolventi vstupují do kulturního prostředí i mimo keramiku a nacházejí zde práci. Na fakultě jsou výukové bloky marketingu, autorského práva či seberozvoje. V ateliéru říkám: „uč se tím, že to děláš“, což znamená – buď součástí reálné praxe a převezmi potřebnou odpovědnost. Zároveň vidím smysl v konfrontaci se zahraničím. Tady jen stručně poznamenám, že fakultaateliér Design keramiky pořádají pro začínající tvůrce mezinárodní bienále porcelánu pro design a umění s názvem KEEP IN TOUCH, kde v únoru 2024 můžou zájemci reagovat na open call. Doporučuji věnovat pozornost!

Když otevřeme téma přímo vaší sebeprezentace, novinářka Eva Slunečková ve svém pravidelném newsletteru Design filtr poukázala na to, že nemáte ani sociální sítě, ani web, kde byste svoji tvorbu prezentoval. Jak k tomu tedy přistupujete u sebe, když studenty k sebeprezentaci vedete?

ANTONÍN: Od toho jsou přátelé, aby vás v dobrém provokovali! (smích) Moji práci prezentují stránky značek, studií či galerií, se kterými spolupracuji. Web či instagram má konkrétně v mém případě smysl v podobě sdíleného a rozšiřujícího se portfolia. Navzdory tomu, nebo právě proto, abych pochopil, co nám Meta prostor nabízí, mě zajímá, jak sociální sítě fungují. Sleduji způsoby, jak se firmy, designéři i umělci prezentují, podcasty i kampaně. Například v módě můžete jednoduše vidět, co ve společnosti rezonuje za otázky.

Ve své habilitační práci se Antonín Tomášek zaměřuje mimo jiné na spolupráci českého porcelánového průmyslu s designéry. | Foto: Anna Marie KřížováVe své habilitační práci se Antonín Tomášek zaměřuje mimo jiné na spolupráci českého porcelánového průmyslu s designéry. | Foto: Anna Marie Křížová

Mají dnes vůbec mladí designéři jinou možnost, než na sociálních sítích být? Vy jste se vyprofiloval v době, kdy ještě buď vůbec neexistovaly, nebo se používaly jiným způsobem. Může se dnes designér dostat tam, kde jste vy, bez používání těchto platforem?

ANTONÍN: Stále je potřeba akce, být pracovitý a komunikovat. Kdo se mimo uvedené učí zpracovávat přirozený stres a nevzdává to, toho si zajímavé projekty najdou. Když jste samostatný a zvídavý, vstoupíte do praxe a budete růst. Žijeme v Česku, kde se všichni tak trochu známe, tady je v tomto směru jednodušší start. V zahraničí je větší konkurence, ale i tam se uplatní ten, kdo má před sebou cíl.

A dostane se takto jednoduše k povědomí o designu například veřejnost v regionech?

ANTONÍN: V ateliéru říkám, že když vás to někam táhne, tak běžte. Jednoduše je potřeba začít teď. Když jste na startu, nečekejte na zadání, na to, až vás někdo objeví. Udělejte první krok. Zaklepejte na dveře a řekněte: „Dobrý den, pane Špalku, vy jste mistr truhlář a já teď studuji design, co kdybychom spolupracovali? Mám nápady!“ Jaká je pravděpodobnost, že vás na instagramu najde výborný řemeslník? Možná ani on sám dost dobře ještě neví, že potřebuje k růstu designéra. Nedá se očekávat v této rovině, že sociální prostředí je sebespásné ve smyslu – mám webovky, mám instagram, mám sledovanost, tak to přijde. Jak jsem uvedl, ano, je to základ profesního portfolia, ale stejně to končí u samotné proaktivity každého jednotlivce.  A zde více než kde jinde platí, že štěstí přeje připraveným. A moji studenti a studentky připraveni jsou a mají na to!

 

Související

Největší přehlídka českého skla, keramiky a porcelánu v novodobé historii míří do Brna. Ptáme se kurátorů, proč se na ni vydat
Produktový design

Největší přehlídka českého skla, keramiky a porcelánu v novodobé historii míří do Brna. Ptáme se kurátorů, proč se na ni vydat

Tereza Urban - 16. 11. 2023

Je současný porcelán jen zbytečný lapač prachu? Mladá generace dokazuje, že jejich práce má větší potenciál, než jen stárnout na poličce
Produktový design

Je současný porcelán jen zbytečný lapač prachu? Mladá generace dokazuje, že jejich práce má větší potenciál, než jen stárnout na poličce

Michala Dlapová - 18. 1. 2023

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí
Grafický design

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí

Nikol Galé - 6. 1. 2023

Severočeská líheň talentů. Vybíráme umělce a designéry z UJEP v Ústí nad Labem, o kterých zaručeně ještě uslyšíte!
Ostatní

Severočeská líheň talentů. Vybíráme umělce a designéry z UJEP v Ústí nad Labem, o kterých zaručeně ještě uslyšíte!

Nikol Galé - 11. 10. 2022

V českém prostředí chybí keramika jako volné umění. V jihočeské Bechyni už od roku 1966 hledají alternativní možnosti jejího využití
Ostatní

V českém prostředí chybí keramika jako volné umění. V jihočeské Bechyni už od roku 1966 hledají alternativní možnosti jejího využití

Tereza Bíbová - 13. 8. 2021

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem
Produktový design

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem

Tereza Bíbová - 9. 9. 2020

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024