Veřejná doprava v Praze bude mít novou a sjednocenou podobu. Soutěž na kompletní vizuální identitu vyhrálo studio superlative.works

Tramvaj v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works Tramvaj v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

Nové grafické řešení podoby dopravních prostředků a kompletní vizuální identity integrované veřejné dopravy Hl. m. Prahy a Středočeského kraje vzešlo z designérské soutěže, kterou měla na starosti profesionální organizace Czechdesign. Zástupce odborné poroty v soutěži nejvíce oslovil návrh vítězného studia superlative.works. Designéři navrhli velmi moderní, čisté grafické řešení celého systému, které svou barevností odkazuje také k ikonické tramvaji T3. Důležitým kritériem byla zejména přehlednost systému, komfortní čitelnost písma a bezpečnost. Bez nutnosti zvýšených nákladů budou nově pořizovaná vozidla pražské MHD v moderním a jednotném barevném provedení, které vzešlo poprvé v historii z designérské soutěže.

Cílem soutěže bylo prezentovat službu hromadné dopravy jako moderní, ale především srozumitelný a provázaný systém 21. století, usnadnit orientaci při cestování tak, aby cestující vždy našli všechny potřebné informace intuitivně na stejných nebo podobných místech, ve všech typech dopravních prostředků a bez ohledu na dopravce.

V systému Pražské integrované dopravy je nyní zahrnuto 27 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době 67. Aktuálně se systém PID rozšiřuje na celé území Středočeského kraje, proto je ten pravý čas na modernizaci a sjednocení vizuální prezentace celého systému tak, aby jeho uživatel na první pohled jasně identifikoval, že v mu v daném vozidle platí jízdenka PID.

Dosud totiž platil odlišný grafický manuál pro městské a příměstské autobusy, u vlaků, tramvají i metra se dosud žádný jednotící styl neuplatňoval.

Vlak v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.worksVlak v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

Kompletní vizuální identita 

Ačkoli nejviditelnější a nejdůležitější součástí vizuální komunikace bude jednotné grafické řešení dopravních prostředků – autobusů, metra, vlaků a tramvají, zahrnuje nový vizuální styl mnoho dalších jednotících prvků.

Systém PID i organizátor dopravy ROPID budou vizuálně propojení, což se projeví v podobě jednotných logotypů institucí i veškeré komunikace (kampaně a informační materiály, další tiskoviny, grafické označení uniforem personálu atd.).

Označení uniforem zaměstnanců systému PID | Zdroj: superlative.worksOznačení uniforem zaměstnanců systému PID | Zdroj: superlative.works

V novém designu budou dodávána všechna další nově pořizovaná vozidla nebo vozy, které projdou modernizací či velkou opravou a musely by se stejně nově lakovat nebo polepovat. Nové grafické řešení se netýká tradiční ikonické tramvaje T3 a zatím ani některých dalších typů vozidel, u nichž se v dohledné době neočekává nutnost přelakování (např. tramvaje typu 15T nebo metro typu M1).

Tramvaj T3 v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.worksTramvaj T3 v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

Postupná obnova vozového parku 

Jak říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy, k obměně podoby vozového parku bude docházet postupně: „Lak bude nahrazován v rámci běžné obnovy vozidel nebo celovozových nátěrů či laků vozidel při rekonstrukcích nebo velkých opravách a hlavně při doplňování vozového parku nákupu nových dopravních prostředků, kde by stejně k polepům a lakováním docházelo. Projekt tak nepřinese náklady navíc. Úplně stejně postupovaly při změně barevnosti svých vozidel České dráhy. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, věříme, že přinese úspory. Náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu byly 1.940 000 Kč, další realizace nebude stát nic navíc.“

Metro v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.worksMetro v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

V porotě soutěže pořádané organizací CZECHDESIGN zasedli, s převahou hlasů, nezávislí odborníci jako přední grafický designér Aleš Najbrt, autor loga a vizuálního stylu hl. m. Prahy, nebo prof. Rostislav Vaněk, spoluautor současného orientačního systému v pražském metru, a další grafici a typografové. Pro komplexitu poroty doplnila tým porotců také průmyslová designérka Anna Marešová. Součástí byli i odborníci na dopravu v Praze a Středočeském kraji jako Petr Tomčík, ředitel ROPID, nebo Martin Jareš, zástupce ředitele IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) pro dopravu.

Za porotu komentuje výsledek soutěže Filip Blažek: „Návrh studia superlative.works splnil všechny požadavky zadání: je nezaměnitelný, výrazný, zároveň barevností a jednoduchostí navazuje na dosavadní řešení. Myslím si, že pro cestující v Praze a Středočeském kraj bude sjednocení vzhledu dopravních prostředků velkým přínosem.“

Sjednocení barev hromadné dopravy

Vítězný návrh využívá pro Prahu symbolickou červenou barvu, která je právě tradiční barvou ikonické tramvaje T3 (pracuje dokonce se stejným odstínem z T3). Zároveň je červená i barvou loga hlavního města. Je doplněna odstínem světle šedé, která sjednocuje dosavadní rozdílné lakování dopravních prostředků. Aktuálně se totiž využívá minimálně 12 různých odstínů barev (mimo vlaků, kde je barev ještě více), nové řešení pak počítá pouze se 3 barvami (včetně vlaků).

Nákres autobusu v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.worksNákres autobusu v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

Bezpečnost, viditelnost, orientace 

Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy, které vycházejí z nového vizuálního stylu. Podpoří bezpečnost v provozu, snadnou viditelnost na dálku a orientaci při nastupování, neboť zpravidla označují jednotlivé dveře. Zároveň pražskou a středočeskou dopravu nezaměnitelně odliší od okolních dopravních systémů.

Autobus v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.worksAutobus v nové vizuální identitě PID | Zdroj: superlative.works

Zvolený odstín šedé navíc podpoří dojem celkově čistějších vozidel, na dosud používaných bílých lacích bylo znečištění způsobené běžným provozem více patrné. Výraznější použití nového loga PID posílí povědomí o jednotnosti systému napříč všemi druhy dopravy,” doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Nové logo PID | Zdroj: superlative.worksNové logo PID | Zdroj: superlative.works

Základem nového loga je litera „i“ s výraznou tečkou, která symbolizuje dopravní cestu a zastávku, výsek orientačního plánu, ale také figuru člověka/cestujícího. Zastupuje též slovo “integrovaná” ve značkách PID nebo ROPID. Písmo PID Grotesk, které na míru vytvořil přední český typograf Tomáš Brousil, splňuje požadavky na bezproblémovou čitelnost v tisku i na displejích.

Ke sjednocení grafiky dojde postupně v horizontu 15 let. Podobou vizuální údržbu vozů nyní chystají České dráhy na všech vlacích CityElefant, které jezdí na pomezí Prahy a Středočeského kraje. Jsem rád, že vítězný návrh vizuální identity je moderní, originální a zapamatovatelný, se silným a funkčním konceptem. Nová vizuální identita zajistí jednotné schéma označování dopravních prostředků tak, jako tomu je v předních evropských metropolích,“ uvádí pražský primátor Zdeněk Hřib.

Jsme rádi, že byla na takto významnou zakázku vypsána soutěž, o jejímž výsledku rozhodovala odborná porota. Zadavatel vybral řešení, které v rozsáhlém systému PID usnadní cestujícím orientaci, a dává jasný signál, že v živoucím městě je hromadná doprava prioritou.“ uvádí autoři ze superlative.works.

První vozidla by měla v novém designu jezdit už v průběhu roku 2020. Celá identita je připravena také pro Středočeský kraj, jehož zástupci byli u celého procesu soutěže přítomni. V současné době se detaily spolupráce v této oblasti mezi kraji dolaďují.

superlative.works

Autoři: MgA. Petr Štěpán, Bc. Bohumil Vašák, Doc. MgA. Mikuláš Macháček.

Designéři Mikuláš Macháček, Petr Štěpán a Bohumil Vašák se spojili pod hlavičkou superlative.works.

Dohromady představují vice jak 60 let zkušenosti s tvorbou corporate identity a grafickým designem v dopravě (mj. Petr Štěpán obdržel cenu Czech Grand Design za orientační systém a vizuální styl Českých drah). Kromě aplikovaného designu se zajímají o jeho sociální přesahy a jsou pedagogicky činní. Autoři mají za sebou zakázky pro velké značky ze soukromé i státní sféry, např. práci pro Českou televizi, gastronomické skupiny Ambiente a Together nebo Divadlo Archa a Činoherní klub. Mikuláš Macháček je také vedoucím pedagogem Ateliéru grafického designu 2 na FaVU VUT v Brně.

Účastníci soutěže

Soutěže se zúčastnila přední česká renomovaná, ale především zkušená grafická studia. Jejich portfolio odpovídá praxi a zkušenostem potřebným pro realizaci vypsané zakázky.

 • Heyduk, Musil & Strnad
 • Mr. Steinert
 • ReDesign
 • Side2
 • superlative.works

Porota soutěže

Nezávislá část poroty:

 • Rostislav Vaněk, grafický designér,
 • Aleš Najbrt, grafický designér,
 • FiIip Blažek, grafický designér,
 • Anna Marešová, průmyslová a produktová designérka,
 • Radek Sidun, typograf.

Závislá část poroty:

 • Adam Scheinherr, náměstek primátora Hl. m Prahy pro dopravu,
 • František Petrtýl, radní pro oblast dopravy, Středočeský kraj,
 • Petr Tomčík, ředitel ROPID,
 • Michal Štěpán, ředitel IDSK,

Členové s hlasem poradním:

 • Vojtěch Novotný, vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení ROPID,
 • Oldřich Buchetka, oddělení marketingu IDSK.

Návrhy dalších účastníků soutěže přineseme v některém z následujících článků.

Související

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme podobu hromadné dopravy Prahy a Středočeského kraje
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme podobu hromadné dopravy Prahy a Středočeského kraje

Jarmila Řehořková - 17. 9. 2019

Po stopách MHD budoucnosti
Grafický design

Po stopách MHD budoucnosti

Veronika Pařízková - 8. 8. 2016

 Aleš Najbrt: Design pro mě představuje řešení
Grafický design

Aleš Najbrt: Design pro mě představuje řešení

Radka Machalická - 7. 12. 2015

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024