Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vítězka soutěže Zlaté mladé ručičky Radka Gičevová | Foto: Anželika Rybak Vítězka soutěže Zlaté mladé ručičky Radka Gičevová | Foto: Anželika Rybak

Vdechnout použitým věcem nový smysl. Studentka navrhla multifunkční paraván a vyhrála soutěž Zlaté mladé ručičky

V mezinárodní soutěži Zlaté mladé ručičky měli studenti za úkol vytvořit nový kancelářský prvek ze starého nábytku, který byl již v bance používán. Zástupci Raiffeisenbank a odborné poroty nakonec vybrali návrh Radky Gičevové, studentky Produktového designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která navrhla multifunkční paraván, jenž prostor spojuje a rozděluje zároveň.

Současná pandemie změnila způsob, jakým pracujeme, a v kancelářích mnoho z nás tráví čím dál tím méně času. Pracovní týmy se postupně naučily svou práci převádět do online prostředí, u čehož řada z nich do určité míry zůstane i po skončení tohoto obtížného období. To byl případ i Raiffeisenbank, jejíž zaměstnanci tráví polovinu pracovní doby doma. „Uvědomili jsme si, že prostorové uspořádání kanceláří a open space již nebude vyhovovat novým požadavkům na interaktivní spolupráci menších týmů. Z aktuální situace též vyplynulo, že disponujeme množstvím nábytku, který zcela neodpovídá novým požadavkům. A jelikož velmi citlivě vnímáme likvidaci materiálu jen kvůli změně jeho funkčnosti jako plýtvání, bylo vyhlášení soutěže smysluplným řešením jak z pohledu udržitelnosti, tak nové pracovní výzvy,“ vysvětluje Jakub Stuchlík, Research & Development specialista.

Vizuál k soutěži Zlaté mladé ručičky | Zdroj: RaiffeisenbankVizuál k soutěži Zlaté mladé ručičky | Zdroj: Raiffeisenbank

Do soutěže se mohli přihlásit studenti vysokých a středních škol. Jejich nápady jsou totiž často velmi inovativní a nepodrobují se zaběhnutým pravidlům. Zkrátka, dokážou přemýšlet ‚out of box‘Vidět ve starém nábytku konstrukční materiál pro zcela nové kousky, které budou vyhovovat novým požadavkům, je přesně přístup, který potřebujeme. Kromě toho dává naše banka mladým lidem prostor k realizaci jejich nápadů i v jiných oblastech, kde, stejně jako v této soutěži, přicházejí s úžasnými řešeními,“ doplňuje Jakub Stuchlík. 

Do soutěže se mohli přihlásit studenti vysokých a středních škol. Radka Gičevová a Jakub Stuchlík (Research & Development specialista) | Foto: Anželika RybakDo soutěže se mohli přihlásit studenti vysokých a středních škol. Radka Gičevová a Jakub Stuchlík (Research & Development specialista) | Foto: Anželika Rybak

Porota, jež byla složena z odborníků z Raiffeisenbank a nezávislých expertů z prostředí poradenství v oblasti pracovního prostředí, vybrala návrh Radky Gičevové na základě několika kritérií – realizovatelnost, udržitelnost, zohlednění nového pracovního procesu a estetický vliv na prostor. Jak Jakub Stuchlík vysvětluje: „Jde o vítěznou kombinaci využití materiálu, souhry s prostředím a funkcí objektu. Na paravánu byla efektivně zužitkována dřevěná deska z kancelářského stolu a zároveň i kovové nohy. Výborně funguje se současným prostředím, jelikož má zadní část strukturu dřeva kancelářských stolů a zepředu disponuje příjemnými barvami relaxačních zón. Tento paraván je ideální k oddělení open officu a prostoru vyhrazeného k odpočinku, který zútulňuje, ale díky mezerám mezi panely zcela neuzavírá.“

V mezinárodní soutěži Zlaté mladé ručičky měli studenti za úkol vytvořit nový kancelářský prvek ze starého nábytku, který byl již v bance používán. | Foto: Anželika RybakV mezinárodní soutěži Zlaté mladé ručičky měli studenti za úkol vytvořit nový kancelářský prvek ze starého nábytku, který byl již v bance používán. | Foto: Anželika Rybak

Rozhovor s Radkou Gičevovou

Proč jste se rozhodla přihlásit do soutěže Raiffeisenbank – Zlaté mladé ručičky? 

RADKA: Momentálně se věnuji diplomové práci, která se k této soutěži tematicky pojila. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla přihlásit. 

Ve své diplomové práci se chcete zaměřovat na nábytek do kanceláří? 

RADKA: Ano, věnuji se interiérovým multifunkčním prvkům primárně určeným do kanceláří. Ráda bych svým produktem přispěla k vytvoření příjemného pracovního prostředí tak, že díky své funkčnosti a zároveň estetice zlepší práci v kanceláři. Vliv prostředí na výkonnost a fyzické či duševní zdraví je nepřehlédnutelný. Také se zajímám o recyklované či recyklovatelné materiály, které bych chtěla i v této práci využít. Mám zkušenost právě s recyklovanými akustickými textiliemi v interiéru. Uvažuji o jejich opětovném využití, protože problém hluku postihuje mnoho kanceláří, primárně ty typu open space. Přišlo mi tudíž příhodné vytvořit projekt, který mě do určité míry na moji diplomovou práci naladí a nakopne. V případě, že by měl úspěch, bych na něj mohla navázat a skrze něj i získat nějakou zpětnou vazbu a kontakty.

Vizualizace vítězného návrhu | Zdroj: Radka GičevováVizualizace vítězného návrhu | Zdroj: Radka Gičevová

Vizualizace vítězného návrhu | Zdroj: Radka GičevováVizualizace vítězného návrhu | Zdroj: Radka Gičevová

Jak jste se o soutěži dozvěděla? 

RADKA: Bylo to přes Instagram Fakulty multimediálních komunikací, podrobnosti pak skrze CZECHDESIGN a samotnou Raiffeisenbank. 

Cítíte právě z vaší fakulty podporu k účasti v podobných soutěžích? 

RADKA: Ano, my studenti jsme motivováni účastnit se soutěží, různých kreativních projektů, výstav, zahraničních stáží. Soutěže jsou mnohdy i v rámci povinných semestrálních zadání. Úsilí navíc je už na každém studentovi. Rovněž cítím zájem ateliérů o propojenost s praxí. S firmami spolupracujeme v průběhu celého akademického roku. Zda se pak výsledné produkty opravdu dostanou do výroby, je druhá věc.

Zástupci Raiffeisenbank a odborné poroty vybrali návrh Radky Gičevové, studentky Produktového designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. | Foto: Anželika RybakZástupci Raiffeisenbank a odborné poroty vybrali návrh Radky Gičevové, studentky Produktového designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. | Foto: Anželika Rybak

V čem vidíte největší přínos podobných soutěží? 

RADKA: Určitě vidím velký přínos v tom, že studenti získají kontakty a tím i možné spolupráce do budoucna. Dále nás také učí dodržovat určité deadliny a pracovat s nimi. Najednou nemáte projekt, který by byl roztahaný na půl roku, ale je vám dán jen krátký časový úsek. V praxi může mít designér na vytvoření určitého produktu někdy i jen několik dní. Skrze soutěže se učíme umět si dobře rozvrhnout jednotlivé kroky, dobře si nastavit time management. Častokrát se během zadání student naučí pracovat například s novým materiálem.

Cílem soutěže Zlaté mladé ručičky bylo navrhnout z již nepoužívaného nadbytečného nábytku nový produkt. Co pro vás bylo na celém zadání nejtěžším úkolem? 

RADKA: Pro mě bylo nejtěžší se nějakým způsobem vypořádat s materiálovým omezením. Vycházeli jsme zhruba ze čtyř hotových kusů nábytku, které již měly nějaké tvarosloví, které fungovalo. Získat z nich tudíž materiál tak, aby to ladilo k novému produktu, bylo celkem náročné.

V mezinárodní soutěži Zlaté mladé ručičky měli studenti za úkol vytvořit nový kancelářský prvek ze starého nábytku, který byl již v bance používán. | Foto: Anželika RybakV mezinárodní soutěži Zlaté mladé ručičky měli studenti za úkol vytvořit nový kancelářský prvek ze starého nábytku, který byl již v bance používán. | Foto: Anželika Rybak

Soutěž probíhala během této komplikované epidemické situace. Mohli jste se jako soutěžící na nábytek, ze kterého jste měli tvořit nový produkt, přijít podívat? Jak soutěž probíhala celkově? 

RADKA: Vycházeli jsme asi ze dvou stolů, dvou skřínek a jednoho paravánu. Osobně jsme se bohužel přijít podívat nemohli, ale Raiffeisenbank nám umožnila live stream, při kterém nám byly produkty představeny a mohli jsme se doptávat na různé otázky. 

Pracovala jste s tím, že má být váš produkt umístěn do jedné ze tří místností, které byly v zadání, nebo jste se snažila spíše o to, aby byl co nejvíce univerzální? 

RADKA: Snažila jsem se o co největší univerzálnost, aby můj výsledný produkt zapadnul do třech daných zón a aby pasoval k nábytku, který již v místnostech je. Pro mě bylo velmi důležité, abych neměnila jejich koncepci. Měla jsem dvě varianty, které jsem do soutěže přihlásila. Jeden paraván je doplněn o zeleň, druhý je potažen akustickou netkanou textilií. Raiffeisenbank si ale nakonec vybrala variantu B – univerzální paraván s textilií.

Chtěla byste se na vybavení kanceláří zaměřovat i do budoucna?  

RADKA: Otázce pracovního prostředí bych se určitě ráda věnovala i do budoucna. Myslím si, že (post)covidová doba otevírá možnosti v tom směru, že se kanceláře budou muset přizpůsobit novému stylu práce. Propojenost funkčnosti, ergonomie a taky estetiky v jednom celku je výzva. 

Vizualizace druhého návrhu Radky Gičevové | Zdroj: Radka GičevováVizualizace druhého návrhu Radky Gičevové | Zdroj: Radka Gičevová

Jak jste zmínila, v současné době pracuje velké množství lidí z home officu a o pracovním prostředí se v současné době mluví více než kdy předtím. V čem vidíte největší problém současných kanceláří? 

RADKA: Co například teď řeší Raiffeisenbank, je nadbytek pracovních míst. Jedna část lidí je na home office. Firmy budou muset více přemýšlet nad tím, jak s prostorem naložit. Myslím si, že vzniknou prostory, kde daný člověk nebude mít přesně stanovené pracovní místo, bude více flexibilní. Prostory budou více oddělené, bude potřeba více soukromí nebo zlepšení otázky akustiky vzhledem k většímu množství videocallů. Mé paravány by určitě mohly fungovat i v pracovní zóně, nejen v té relaxační. Úplně ideální by bylo mít jeden modulární produkt, který je možné využít v obou těchto zónách. 

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Další články