V tranzitu projeli Evropu a zkoumali změny v dopravní mobilitě. Výstava bude k vidění v brněnském Prioru, kterému hrozí demolice

Kolektiv Tracing Spaces uvede výstavu „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ v brněnském OC Dornych, dříve Prior. | Zdroj: ČT Ondřej Šimeček Kolektiv Tracing Spaces uvede výstavu „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ v brněnském OC Dornych, dříve Prior. | Zdroj: ČT Ondřej Šimeček

Prostor pro angažovanou architekturu, projekt Fakulty architektury VUT v Brně, otevře 24. 11. výstavu rakouského kolektivu Tracing Spaces „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ [Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition]. Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 22. 1. 2023 ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior (TESCO, dnes OC Dornych). Výstava započne sérii akcí a happeningů, které oživí významnou budovu brněnského brutalismu před plánovanou demolicí v roce 2023.

Výzkumný projekt Stop and Go, který vedli kurátoři a umělci Michael Zinganel a Michael Hieslmair, zkoumal postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí. Tyto tři případové studie jsou prezentovány především formou velkoplošných diagramů a abstraktních map cest, sítí a urbánních souostroví podél mezinárodních tras, které výzkumný tým projel ve své dodávce Ford Transit. V Prioru budou vystaveny také předměty, které si kurátoři přivezli ze svých výzkumných cest „terénem“. Součástí jsou i částečně dokumentární videodíla dalších umělců ve formě velkoformátových projekcí.

Legendární obchodní dům Prior | Zdroj: BAM, Foto: Michaela DvořákováLegendární obchodní dům Prior | Zdroj: BAM, Foto: Michaela Dvořáková

„Termín Panevropské dopravní koridory označuje dopravní spojení mezi bývalými zeměmi Východní a Západní Evropy. Jejich rozšíření je jedním z hlavních projektů plánování infrastruktury EU: Silniční dopravní koridory představují památníky modernizace států i sdružení států, které jsou plánovány, budovány a rozšiřovány pod politickým a ekonomickým tlakem (a protitlakem ekologických argumentů). Zároveň však představují zásobárnu představivosti, na kterou se může upínat množství snů (a nočních můr) jednotlivců i institucí. Koridory fungují jako magnet, přitahují věci i jednotlivce, kteří se po nich pohybují a přimykají se k nim. Tyto zkušenosti jsou zaznamenány v oficiálních statistikách kontrolních orgánů, ve zpravodajství masmédií, v každodenních příbězích uživatelů a okolních obyvatel, ve výzkumných zprávách a uměleckých dílech. Místa, kde je tok dopravy přerušen – autobusové terminály, logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště nebo hraniční přechody – jsou pozoruhodná tím, že nám umožňují číst strategie kontroly (nad)národních organizací a velkých podniků a motivy a biografie aktérů na cestě. Z tohoto procesu vzniká dynamický model urbanity, propojených souostroví, z nichž některá jsou každodenní rutinou multilokální existence aktérů přetvářena z ne-míst na intimní záchytné body,“ říkají o projektu kurátoři z kolektivu Tracing Spaces.

Na výstavě tak bude k vidění např. dílo Borise Despodova – dokument Koridor č. 8, pojednávající o ambiciózním, avšak nikdy nerealizovaném projektu výstavby silnice vedoucí od pobřeží Černého moře do Albánie; historie mezinárodního autobusového nádraží ve Vídni (z něhož vede nejfrekventovanější trasa do Srbska); video Želimira Žilnika ukazující osudy uprchlíků, kteří ještě před uprchlickou krizí v roce 2015 přišli ze severní Afriky, Sýrie, Iráku a Afghánistánu a uvízli v Srbsku; rytmy trajektového terminálu v Tallinnu a jeho spojení s Helsinkami, které udává charakter celého námořního přístavu, nebo video Zapomenutý prostor od Allana Sekuly a Noëla Burche, které nám umožňuje nahlédnout do kontejnerové lodní dopravy překlenující světové oceány.

OC Dornych | Zdroj: BAM, Foto: Michaela DvořákováOC Dornych | Zdroj: BAM, Foto: Michaela Dvořáková

Kolektiv Tracing Spaces založili v roce 2012 vídeňští historici, architekti, umělci a kurátoři Michael Hieslmair a Michael Zinganel ve Vídni. Jako nezávislá interdisciplinární výzkumná platforma koncipují a vytváří projekty, výstavy, publikace a další formáty na téma měst, mobility, cestovního ruchu a migrace, stejně jako umělecké projekty založené na uměleckém výzkumu. Od léta 2015 provozují prostor na vídeňském Nordwestbahnhof, jednom z posledních logistických uzlů ve vnitřním městě, kde postupně vzniká mnohovrstevnatá multimediální kartografie migračních a mobilních zkušeností zde pracujících aktérů, zasazená do sociálního prostředí logistické krajiny.

Součástí vernisáže ve čtvrtek 24. 11. v 18:00 bude i prezentace kurátorů výstavy. V rámci doprovodného programu proběhne diskuse s českými autory projektu Ocelová města o architektuře logistiky ve střední a východní Evropě, promítání filmů a komentované prohlídky po budově bývalého Prioru s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektkou Evou Truncovou. Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 podle návrhu architektů Zdeňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Na rok 2023 je plánována jeho demolice a na jeho místě vznikne komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.

Výstava bude zahájena 25. listopadu. | Zdroj: VUT BrnoVýstava bude zahájena 25. listopadu. | Zdroj: VUT Brno

Kurátorský tým: Michael Hieslmair | Michael Zinganel

S exponáty od: Noël Burch | Boris Despodov | Thomas Grabka | Martin Grabner | Michael Hieslmair | Emiliya Karaboeva | Mindaugas Kavaliauskas | Matthias Klos | Vesselina Nikolaeva | Katarzyna Osiecka | Zara Pfeifer | Tarmo Pikner | Maximilian Pramatarov | Rimini Protokoll | SO MAT-Archive | Allan Sekula | Gabriele Sturm | Las Vegas Studio | Tatjana Vukosavljević | Želimir Žilnik | Michael Zinganel

Výzkumný projekt Stop and Go vedli Michael Zinganel a Michael Hieslmair ve spolupráci s humánním geografem Tarmo Piknerem z Tallinnu a antropoložkou a historičkou Emilií Karaboevou ze Sofie. Projekt financoval Vídeňský fond pro vědu, výzkum a technologie (WWTF). Brněnská výstava je realizována ve spolupráci s Fakultou architektury VUT, pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a s finanční podporou Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, statutárního města Brna a České komory architektury.

Produkce: Karolína Plášková | Viola Rösch | Ruslan Dimov | Daniel Bemberger | Eva Truncová
Grafický design: Pavel Holomek
Překlady: Moudrý překlad
Organizační pomoc: Lucie Zádrapová | Adéla Šoborová
Konzultace: Jan Kristek

Doprovodný program

  • 24. 11. 2022 • 18:00 vernisáž + prezentace kurátorů Michaela Hieslmaira a Michaela Zinganela
  • 14. 12. 2022 • 17:00 komentovaná prohlídka Prioru
  • 14. 1. 2023 • 15:00 komentovaná prohlídka Prioru
  • 21. 1. 2023 • 15:00 komentovaná prohlídka Prioru

Související

Studenti VUT promění v cirkus budovu, kde působil Janáček. Festival Mařena zve do Brna!
Ostatní

Studenti VUT promění v cirkus budovu, kde působil Janáček. Festival Mařena zve do Brna!

Redakce Czechdesign - 29. 9. 2022 - 6 min.

Ať z krajiny není Václavák. Mladý student z FA VUT řeší, jak přírodě vrátit její panenský klid a původní charakter
Interiér a architektura

Ať z krajiny není Václavák. Mladý student z FA VUT řeší, jak přírodě vrátit její panenský klid a původní charakter

Tereza Urban - 5. 8. 2022 - 9 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024
Prostějov
SHOP BANNER UNOR 2024