V hlavní roli světlo. Současná sakrální architektura boduje a boří předsudky, jak má vypadat kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi,  zdroj: med pavlík architekti Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, zdroj: med pavlík architekti

Mohutné sakrální stavby vzbuzovaly respekt od pradávna. Zdobná místa, která dříve sloužila výhradně k setkávání věřících za účelem uctívání a chvály Boha, dnes nabývají dalších komunitních rozměrů. Jak ale dokazují čtyři příklady současných rekonstrukcí a nových výstaveb, chrámům a kaplím nadmíru sluší také moderní materiály, tvary a minimalistické pojetí.

Rodinná kaple u Sedlčan

autor: Ing. arch. Tomáš Henel a Ing. arch. Ondřej Fiala, OTA ATELIER s.r.o.

Základní materiály doplňují jen náboženské ikony z cest rodiny a mobiliář vytvořený lokálními řemeslníky, zdroj: Ota ateliér s.r.o.Základní materiály doplňují jen náboženské ikony z cest rodiny a mobiliář vytvořený lokálními řemeslníky, zdroj: Ota ateliér s.r.o.

S žádostí o postavení kaple pro rodinu a blízké přátele nepřichází investoři každý den – i proto bylo zadání příjemnou výzvou autorům návrhu. Základní tvarování stavby vychází ze vzpomínek autora na dětství strávené v Řecku, interiér kaple je prostý, čistý od rušivých elementů, základní materiály doplňují jen náboženské ikony z cest rodiny a mobiliář vytvořený lokálními řemeslníky.

Výstavba rodinné kaple byla příjemnou výzvou, zdroj: Ota atelier s.r.o.Výstavba rodinné kaple byla příjemnou výzvou, zdroj: Ota atelier s.r.o.

Kaple je orientovaná na trase západ-východ, vstupem se obrací směrem k obci. Stavba balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy, základní archetyp se zvonicí v průčelí doplňuje pás oken nad bočními stěnami. Betonové kostky pak kontrastují s tradiční břidlicí a žulou.

Kaple svatého Václava, Brno

autor: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír Petráš

Původní zařízení interiéru nevyhovovalo požadavkům prostoru, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír PetrášPůvodní zařízení interiéru nevyhovovalo požadavkům prostoru, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír Petráš

Zadáním projektu byla kompletní rekonstrukce kaple sv. Václava, původně postavené a vysvěcené roku 1906 na místě zvoničky. Součástí rekonstrukce byl i návrh interiéru, neboť ten původní po technické, architektonické, ale i praktické stránce nevyhovoval požadavkům pro daný typ objektu.

Lavice jsou z drásaného dubu s voskovou povrchovou úpravou, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír PetrášLavice jsou z drásaného dubu s voskovou povrchovou úpravou, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír Petráš

Hlavní dominantu celého interiéru tvoří kamenný oltář a dřevěné retabulum se svatostánkem, který zdobí obraz svatého Václava a jemný nápis Svatý Václave, oroduj za nás!, jenž odkazuje na původní kapličku. V čele je vsazen svatostánek z mosazného, tepaného plechu, na vrcholu retabula je pak umístěn původní kříž s červeným věčným světlem.

Svatý Václave, oroduj za nás!, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír PetrášSvatý Václave, oroduj za nás!, zdroj: Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Vladimír Petráš

Lavice v kapli, police i podstavec pro varhany jsou z drásaného dubu s voskovou povrchovou úpravou, interiér kapličky dotváří původní zachované dřevěné sochy na stěnách a zvonička. Na vstupu je osazena mříž, která umožňuje ponechat kapličku otevřenou k nahlédnutí i mimo bohoslužby. Třešničkou na dortu jsou repasovaná okna s vitrážovým zasklením podle zachovaného, reliéfovaného skla.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

autor: Lukáš Pavlík, MED PAVLÍK ARCHITEKTI s.r.o.

Nosným tématem rekonstrukce interiéru je světlo, které k nám přichází, zdroj: med pavlík architektiNosným tématem rekonstrukce interiéru je světlo, které k nám přichází, zdroj: med pavlík architekti

Chrudimský kostel je již téměř sedm století významnou sakrální i stavební dominantou centra města, unikátní svým osazením do terénu, kdy je podélný rozměr chrámu umocněn postupným zvyšováním podlahy směrem k hlavnímu oltáři. Interiéru vévodí řada historických artefaktů včetně barokního oltáře s obrazem sv. Salvátora. Cílem autorů nového řešení interiéru, čistého svou formou, bylo vytvořit prostředí, které bude důstojným rámcem bohoslužby.

Jeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel, zdroj: med pavlík architektiJeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel, zdroj: med pavlík architekti

Hlavní inspirací oživení chrámového interiéru je verš z Lukášova evangelia 9,29, „jeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel“ a téma přicházejícího světa. Nový liturgický prostor má tři základní kameny – oltář, ambon a sedes. Oltář z odlehčeného bílého betonu, prostoupený paprsky ze světlopropustných prvků, představuje záři proměňování Krista při eucharistickém obřadu. 

Ke zhmotnění vize přispěla inovativní česká firma Gravelli, zdroj: med pavlík architektiKe zhmotnění vize přispěla inovativní česká firma Gravelli, zdroj: med pavlík architekti

Na realizaci se podílela inovativní česká firma Gravelli, která vyvíjí vlastní technologie zpracování betonu. K výrobě oltáře byla použita nová, světově patentovaná technologie úpravy betonu ve spojení s UV stabilními, světlopropustnými, plexisklovými prvky. Lavice pro ministranty a pult ambonu jsou vyrobeny z dubového dřeva.

Rekonstrukce kláštera svatého Františka z Assisi, Votice

autor: Ing. arch. Tereza Musilová, MgA. Vendula Hladíková, Ing. Lukáš Zimandl, DESIGN4FUNCTION s.r.o.

Votický klášter je po rekonstrukci využíván jako víceúčelový prostor, zdroj: design4function s.r.oVotický klášter je po rekonstrukci využíván jako víceúčelový prostor, zdroj: design4function s.r.o

Snahou tříleté rekonstrukce bylo navrátit votickému klášteru jeho původní podobu, kterou narušily násilné úpravy po roce 1900. Došlo k vybourání konstrukcí dostavovaných ve 20. století, odstranění vestavby sociálních zařízení v konkrétních místnostech, příček, betonových podlah a dalších nepůvodních prvků. Vzhledem k chátrajícímu stavu bylo nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci interiérů i exteriérů – s ohledem na budoucí využití kláštera jako viceúčelového prostoru. Klášter a jeho původní refektář je nyní nově využíván k pořádání koncertů, přednášek, výstav či svatebních obřadů.

Při rekonstrukci byly použity původní materiály - kámen a masivní dřevo, zdroj: design4function s.r.oPři rekonstrukci byly použity původní materiály - kámen a masivní dřevo, zdroj: design4function s.r.o

Vzhledem k památkové ochraně objektu byly historické konstrukce řešeny v souladu s historickými postupy – při rekonstrukci byly použity původní materiály, kámen a masivní dřevo, jež vytváří kontrast s čistě bílými stěnami. Novodobé konstrukce jsou demontovatelné a řešeny tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o moderní řešení – takto není výraz prostoru potlačen a návštěvník si lépe uvědomí původní podobu kláštera.

Související

 Zastávka nemusí být nehostinným přístřeškem. 8 míst od českých architektů, kde si počkáte rádi
Interiér a architektura

Zastávka nemusí být nehostinným přístřeškem. 8 míst od českých architektů, kde si počkáte rádi

Kamila Nováková - 21. 1. 2019 - 7 min.

5 projektů ze světa architektury, ve kterých hlavní roli hrají rostliny
Produktový design

5 projektů ze světa architektury, ve kterých hlavní roli hrají rostliny

Alexandra Střelcová - 13. 8. 2018 - 6 min.

Nový kostel v Sazovicích je celý z betonu. Zaujal i světová média
Interiér a architektura

Nový kostel v Sazovicích je celý z betonu. Zaujal i světová média

Alice Muziková - 29. 9. 2017 - 2 min.

jelínek
MYP 2024