Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Čestmír Suška, Outside/Inside, Rozhledna na dvoře DOXu Čestmír Suška, Outside/Inside, Rozhledna na dvoře DOXu

V Doxu rozkvetly Rezavé květy Čestmíra Sušky

I z rezavé cisterny se snadno může stát působivé umělecké dílo, alespoň pokud se dostane do rukou sochaři Čestmíru Suškovi. Pozvánka směřuje do Centra současného umění DOX, kde je v těchto dnech ke zhlédnutí výstava pojmenovaná Outside/Inside.

Výstava uzavírá Suškův projekt Rezavé květy, který byl k vidění na mnoha místech České republiky, například na pražském Staroměstském náměstí a poté putoval do USA.
Vedle několika starších skulptur si návštěvníci budou moci prohlédnout především dosud nevystavené práce z let 2008-2012. Expozice je rozdělena do dvou hlavních částí. Část výstavy nazvaná Outside je instalována venku na terase a ve dvoře, druhá část s názvem Inside pak v prostorách věže. Název výstavy nemusíme chápat jen jakože se odehrává venku a uvnitř DOXu, ale také proto, že i tvorba samotného autora si pohrává s vnitřním a vnějším prostorem sochy.

Čestmír Suška během své sochařské kariéry vystřídal velké množství materiálů, od keramiky po vyřezávání z kmenů stromů. Vždy se však jeho díla vyznačovala specifickým vnímáním prostoru a světla. Nápad na soubor perforovaných a svařovaných průmyslových nádrží se zrodil na rezidenčním pobytu ve Vermontu v roce 2005, kde se ve sběrně kovových odpadů Suška setkal se starými nádržemi na topení. Odřezané prvky si střádal jako vedlejší produkt pro další použití. Nejprve je složil v plošných instalacích a pak je dál otiskl na papír. Železné elementy poté začal svařovat zpět do zcela nové prostorové skladby. Každý objekt má svůj vlastní příběh. Některé nádrže jsou z pivovarů a léta v nich zrálo pivo, jiné – například Rozhledna na dvoře – jsou původně zásobníky na letecký benzín, a jiné zas sloužily k vytápění domů.

Společným jmenovatelem jeho posledních prací je prostupování světla. Objekty nabízejí pohled dovnitř, snad na něco, co mělo zůstat skryto. Snad na viditelné i neviditelné struktury, která nás obklopují. Jeho sochy s námi tímto způsobem komunikují a vyzývají nás k jakési hře.

K příležitosti konání výstavy vychází rovněž v nakladatelství Gallery monografie Čestmíra Sušky s textem Jiřího Oliče a v grafické úpravě Jana Zachariáše.

Termín konání: Část výstavy Outside bude instalována od 13. 4. do 31. 8., část Inside pak od 13. 4. do 3. 6.
Otevřeno: denně kromě úterý, PO: 10.00-18.00, ST-PÁ: 11.00-19.00, SO-NE: 10.00-18.00
Kurátorka: Magdalena Juříková

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1
Praha 7
170 00

http://www.dox.cz/cs/vystavy/cestmir-suska-outsideinside

Galerie