V dobré víře můžeme napáchat víc škody než užitku, říká Jan Kulhánek, který měřil, zda je český design opravdu ekologický

Jan Kulhánek je průmyslový a produktový designér. Úspěšně dokončil magisterské studium na FA ČVUT v ateliéru Jaroš/Bednář a aktuálně studuje doktorský program VŠCHT – Fakulty ochrany životního prostředí se zaměřením na ekodesign. | Zdroj: lcastudio.cz / Výstava s názvem Eco? | Zdroj: Česká centra Jan Kulhánek je průmyslový a produktový designér. Úspěšně dokončil magisterské studium na FA ČVUT v ateliéru Jaroš/Bednář a aktuálně studuje doktorský program VŠCHT – Fakulty ochrany životního prostředí se zaměřením na ekodesign. | Zdroj: lcastudio.cz / Výstava s názvem Eco? | Zdroj: Česká centra

Je opravdu každý produkt, který má nálepku ekologický, šetrný k přírodě? A jak to lze exaktně zjistit? Na to se nám pokusil odpovědět Jan Kulhánek, doktorand na pražské VŠCHT, který byl součástí týmu, jenž spolu s kurátorkou a šéfredaktorkou magazínu Czechdesign, Veronikou Pařízkovou, připravil výstavu ECO? Český design na cestě k udržitelnosti. Ta ukázala desítky produktů českých firem a designérů, kteří se rozhodli jít cestou uvědomělosti. Tvůrci výstavy je ale zároveň podrobili hodnocení, které ukázalo, jaké dopady na životní prostředí výrobky reálně mají.

Začnu jednoduchou otázkou. Co je LCA analýza a k čemu se využívá?

JAN: LCA analýza je z anglického Life Cycle Assessment – tedy posuzování životního cyklu, tímto způsobem se dají posuzovat služby a produkty, a to v rámci celého životního cyklu, takzvaně od kolébky do hrobu. Posuzujeme tedy produkt od jeho prvopočátku (těžba surovin, zpracování, výroba, transport, užívání a nakonec, ve chvíli, kdy nám produkt doslouží, tak i jeho odstranění). Metoda se používá k vyčíslení environmentálních dopadů, které pak můžeme vidět například v podobě uhlíkové stopy. Rovněž jsme schopni poměrně přesně rozklíčovat, na kterou kategorii dopadu působí produkt nejvíce. Může se jednat o spotřebu surovin, acidifikaci, eutrofizaci nebo třeba negativní vliv na lidské zdraví.

Každý z vystavených produktů na výstavě Eco? byl podroben zkoumání nejen z hlediska zátěže prostředí množstvím CO2 při výrobě, ale také z hlediska spotřeby vody při výrobě nebo používání toxických látek. | Zdroj: Česká centraKaždý z vystavených produktů na výstavě Eco? byl podroben zkoumání nejen z hlediska zátěže prostředí množstvím CO2 při výrobě, ale také z hlediska spotřeby vody při výrobě nebo používání toxických látek. | Zdroj: Česká centra

Může si ji designér, firma udělat sám, nebo je třeba nějaké speciální oprávnění? 

JAN: Provedení v domácích podmínkách bych určitě nedoporučoval, byť to za určitých ne moc pravděpodobných podmínek provést lze. Pro správný výpočet je potřeba umět pracovat s poměrně velkým souborem dat a máme na to pravidla, kterých je potřeba se držet. Rovněž je důležité vlastnit licenci k některému z výpočetních softwarů, dále hrají samozřejmě významnou roli znalosti životního prostředí, kategorií dopadů a zkušenosti. Pokud se má jednat o EPD nebo verifikovaný výsledek, tak už je na to potřeba oprávnění a verifikace autorizovanou osobou.

Kompostovatelné kávové kapsle Veroniky Janečkové | Zdroj: Archiv autorkyKompostovatelné kávové kapsle Veroniky Janečkové | Zdroj: Archiv autorky

Na výstavě Eco? jste měli za úkol zhodnotit produkty českých firem a designérů z pohledu udržitelnosti. Co bylo nejtěžší na začátku a co na konci procesu?

JAN: Z počátku bylo nejtěžší získat od všech 17 designérů potřebná data, byl to poměrně dlouhý proces, ve kterém jsme si datový soubor přehazovali tam a zpátky, dokud jsme nezískali alespoň nutné minimum. Obecně se ukázalo, že se budeme muset zaměřit na edukaci designérů v oblasti inventarizační analýzy a nějak jim v tomhle ohledu pomoci. Na konci procesu pak bylo obtížné přijít se správnou interpretací, tak aby byly výsledky srozumitelné široké veřejnosti.

Kompostovatelné kávové kapsle Veroniky Janečkové | Zdroj: Archiv autorkyKompostovatelné kávové kapsle Veroniky Janečkové | Zdroj: Archiv autorky

Jakou jste zvolili metodologii a proč?

JAN: V environmentálním hodnocení jsme se rozhodli zjednodušit kategorie dopadu na pět skupin, které vycházejí z plánované taxonomie Evropské unie. Jedná se o spotřebu surovin, omezení úniku toxických látek, míru zachování biodiverzity a další. Pro přepočet na „hvězdičkový“ systém jsme použili jako měřítko škálu od 1 do 1000 kWh, respektive jsme porovnávali environmentální dopady produktů v jednotlivých kategoriích s dopady průměrné kWh evropského energetického mixu. Produkt, který nesl dopady nižší nežli 1 kWh, získal 5 hvězd, naopak výrobek přesahující zátěž 1000 kWh hvězdu jen jednu. Hodnocení jsme se rozhodli rozšířit o sociální, ekonomický a nakonec i kulturní pilíř. Protože výrobek, který je sebevíc šetrný, ale není schopen obstát na trhu, činit lidem radost a naplňovat veškeré aspekty designu, rozhodně není udržitelný. Zde je potřeba hledat určitý balanc a kompromis.

Česká centra u příležitosti českého předsednictví v Radě EU zvou do Laboratoře budoucnosti. Její součástí je i výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti, která je od 11. do 31. července k vidění na Mariánském náměstí v Praze. | Foto: Simona AmiriduČeská centra u příležitosti českého předsednictví v Radě EU zvou do Laboratoře budoucnosti. Její součástí je i výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti, která je od 11. do 31. července k vidění na Mariánském náměstí v Praze. | Foto: Simona Amiridu

Myslíte, že české firmy a designéři přemýšlejí nad ekologičností svého výrobku?

JAN: České firmy nad ekologičností určitě přemýšlí a věřím, že často je jejich záměr čistý a opravdu chtějí vytvářet šetrné a kvalitní výrobky. Bohužel to není tak jednoduché a v mnoha případech si se selským rozumem nevystačíme. Můžeme pak, byť v dobré víře, napáchat více škody než užitku.

Co vás u výsledků nejvíc překvapilo?

JAN: Na výsledcích nebylo asi nic, co by mě opravdu zarazilo. Nejvyšší dopady často působilo množství použité energie a pak také například ocel, naopak doprava většinou nikterak významnou roli nehrála.

Výstava je určena nejen široké veřejnosti, ale také designérům, kteří hledají cesty, jak změnit spotřební návyky, nebo odborníkům, kteří na téma udržitelnosti nahlížejí optikou vědy. | Zdroj: Česká centraVýstava je určena nejen široké veřejnosti, ale také designérům, kteří hledají cesty, jak změnit spotřební návyky, nebo odborníkům, kteří na téma udržitelnosti nahlížejí optikou vědy. | Zdroj: Česká centra

Jaké byly největší nešvary u hodnocených produktů, co je zkrátka největší překážka, aby se dalo říct, produkt je ekologický?

JAN: Největším nešvarem je asi to, že je ekologičnost často vnímána způsobem: použili jsme odpad, tak musí být výrobek určitě šetrný. Bohužel tomu tak pokaždé není, je potřeba brát v úvahu energetickou náročnost na zpracování tohoto odpadu a v neposlední řadě životnost takového produktu. V některých případech pak z environmentálního hlediska vychází lépe odpad odstranit s energetickým využitím v ZEVO.

Návrh městského mobiliáře z odpadových materiálů je aktuálně ve finále soutěže RO Plastic Prize. | Foto: Archiv Balance is MotionNávrh městského mobiliáře z odpadových materiálů je aktuálně ve finále soutěže RO Plastic Prize. | Foto: Archiv Balance is Motion

A může být vůbec výroba 100% ekologická?

JAN: To určitě nemůže. Vždy se lze bavit pouze o ekologičtější variantě. Každý produkt lidské činnosti je spojen s nějakými environmentálními dopady. Ty jsou pak menší nebo větší, nikdy však nulové. S uhlíkovou stopou je potřeba zacházet trochu jako s financemi – opravdu tento produkt potřebuji? Bude lepší si koupit jeden kvalitní produkt, byť třeba s vyšší stopou, ale delší životností a možností opravy, nebo si raději koupím každý rok nový, protože déle nevydrží?

Výstava Eco? | Zdroj: Česká centraVýstava Eco? | Zdroj: Česká centra

O výstavě

Výstava si dává za cíl nabídnout kritický pohled na téma ekologie a otevřít širší diskusi o reálných dopadech naší spotřeby na udržitelnost.

Projekt se poprvé představil na Mariánském náměstí v Praze 11. července, kde bude ke zhlédnutí do 31. července. V průběhu českého předsednictví v Radě EU bude do prosince putovat po sedmi evropských městech: Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Stockholmu a Varšavě.

Výstava ECO? bude od 4. srpna dostupná také virtuálně v online prostředí.

Vystavující firmy a umělci: BROKIS and Janštejn GlassMMCITÉTON
EgoéSára MatysováAnna Marešová, Maria Nina Václavková, NahakuKave FootwearDavid Valner Glass
Filip KramplaAnna VácováAdam ŽeleznýTextile MountainLLEV,
Veronika Janečková, Balance is MotionPlastic Guys

Související

Nálepka „ekologický produkt“ nemusí bohužel nic znamenat. Výstava Eco? ukazuje, jak si české firmy a designéři vedou na cestě k udržitelnosti
Ostatní

Nálepka „ekologický produkt“ nemusí bohužel nic znamenat. Výstava Eco? ukazuje, jak si české firmy a designéři vedou na cestě k udržitelnosti

Redakce Czechdesign - 25. 7. 2022 - 9 min.

Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší, myslí si teoretička Klára Peloušková, která se věnuje možnostem udržitelného designu
Produktový design

Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší, myslí si teoretička Klára Peloušková, která se věnuje možnostem udržitelného designu

Barbora Čápová - 14. 2. 2022 - 13 min.

Obaly na vložky, vitamíny nebo kosmetiku inovativně, ekologicky a jednoduše. Soutěž Model Young Package představuje vítěze
Produktový design

Obaly na vložky, vitamíny nebo kosmetiku inovativně, ekologicky a jednoduše. Soutěž Model Young Package představuje vítěze

Jarmila Řehořková - 22. 10. 2020 - 6 min.

Konec hliníkovým obalům na kávu. Soutěž Model Young Package vyhrála Češka s přelomovým nápadem, jak ekologicky uchovat kávu
Produktový design

Konec hliníkovým obalům na kávu. Soutěž Model Young Package vyhrála Češka s přelomovým nápadem, jak ekologicky uchovat kávu

Olga Fraitová - 24. 9. 2018 - 6 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024