Už se nebude dál rozpadat. Studio Perspektiv vyhrálo soutěž na novou podobu léta chátrající holešovické tržnice

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

Otevřená mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž na budoucí podobu veřejných prostranství Pražské tržnice má svého vítěze. Je jím pražské Studio Perspektiv architektů Jána Antala a Martina Stáry. Jejich návrh vybrala mezinárodní porota ze soutěžních prací od celkem osmnácti studií z devíti zemí světa. Volbu odborné poroty stvrdila Rada hlavního města na svém pondělním zasedání.

V mezinárodní soutěži zvítězila vize Studia Perspektiv

„Areál Pražské tržnice se nám ještě nedávno doslova rozpadal před očima a Praha se o něj soudila s jeho bývalým nájemcem. Budoucnost byla nejistá. Soudní spor se nám ale podařilo vyhrát a od té doby realizujeme první neodkladné opravy a změny. Veřejná prostranství areálu však potřebují jednotný přístup a nová řešení, aby fungovala jako celek. Rozhodli jsme se je najít v mezinárodní soutěži. Vítězný návrh naplnil naše očekávání a já nepochybuji o tom, že pomůže oživit Tržnici po celý rok a zpřístupnit ji všem věkovým i příjmovým skupinám Pražanů,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má Pražskou tržnici na starosti.​

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio PerspektivVizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

„Navrhujeme nové Meziprostory Pražské tržnice se zachováním lidského měřítka a čitelné struktury. Plochy členíme pomocí různorodé dlažby a drobných detailů. Redukcí plotů na nezbytné provozní minimum současně otevíráme celý areál městu. Klíčovým tématem pro nás bylo doplnění stromů v prostoru. Transformace místa s novou identitou včetně systému mobiliáře zajistí vyšší atraktivitu a návštěvnost všech obyvatel Prahy,“ říkají Martin Stára a Ján Antal, zakladatelé studia a autoři návrhu.

Na vítězném návrhu porota nejvíce ocenila jasný přístup k řešení, který vyniká oproti ostatním projektům, a to nejen v otázce krajinářské a veřejných prostor, ale i v práci s tématy, jako jsou změna klimatu a fenomén tepelného ostrova. Porota vyzdvihla rovněž práci s širokou, rozmanitou a vhodně zvolenou paletou rostlin a propojení Tržnice s okolím.​

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio PerspektivVizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

Klima areálu by tak mělo do budoucna zlepšovat nesrovnatelně více zeleně, která bude k zavlažování využívat například i dešťovou vodu. Vysazeny budou desítky nových stromů a vzniknou nové zelené plochy. Problémy tepelného ostrova pomohou během letních měsíců zmírňovat nové vodní prvky. Vítězná studie rovněž počítá se vznikem náměstí u objektu bývalé vodárenské věže a navrhuje také nová dětská hřiště. V areálu přibude na míru navržený mobiliář, který nabídne nová místa k posezení a setkávání. Důležitou změnou bude lepší propojení Tržnice s okolím díky novým vstupům do areálu.​

„Pražská tržnice je velice důležitým prostorem pro celou vnitřní část města. Nové řešení, vzniklé z architektonické soutěže, prostor výrazně oživí, přinese nové funkce a také jej zkultivuje. Porota se shodla, že vítězný návrh tato očekávání jednoznačně splňuje,“ komentuje Štěpánka Šmídová, členka poroty a krajinářská architektka.​

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio PerspektivVizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

Proměna veřejných prostranství nezačne hned. Projekční práce budou odhadem trvat následující tři roky. K samotné úpravě pak bude docházet po etapách, aby nebyl narušen provoz celého areálu. Při realizaci proměny veřejných prostranství bude také kladen důraz na koordinaci s kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí a také aktivitami a programem akcí v areálu. Nové podoby první části Tržnice by se Pražané mohli dočkat zhruba v roce 2027. Předpokládaná hodnota rekonstrukce se bude pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun.​

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio PerspektivVizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

Soutěžící ve dvoukolové mezinárodní soutěži navrhovali podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešili nové vstupy a lepší napojení areálu na okolí, umístění zeleně, nový mobiliář nebo využití dešťové vody. Důležitým kritériem bylo zohlednění již existujícího Masterplanu rozvoje areálu a připomínek odboru památkové péče. Současně bylo třeba vzít v úvahu všechny aspekty a potřeby místa i jeho uživatelů a návštěvníků Tržnice.

Vizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio PerspektivVizualizace vítězného návrhu Pražské tržnice | Zdroj: Studio Perspektiv

V prvním kole soutěže šlo primárně o koncepční přístup k možnostem a příležitostem veřejných prostranství Pražské tržnice. Úkolem bylo rozvinout potenciál Tržnice jako oblíbeného místa maloobchodu a gastronomie, místa setkávání, odpočinku i kreativity, místa dostupného, prostupného, otevřeného, bezpečného a odolného a místa přístupného – jak pro rodiny s dětmi, mladé i seniory nebo lidi s hendikepem, tak i pro všechny příjmové skupiny obyvatel.​

V druhé fázi soutěže šlo o detailnější a konkrétnější vypracování návrhu. Do druhého kola postoupilo šest studií, jejichž návrhy porota vyhodnotila jako ty s největším potenciálem pro jejich další dopracování.​

Soutěž byla až do zveřejnění finálních výsledků anonymní. Mezinárodní porota vybírala celkem z osmnácti návrhů. Do soutěže dorazily čtyři návrhy z České republiky, čtyři z Nizozemska, dvě studie vždy z Maďarska, Slovenska a Itálie, po jednom návrhu pak dorazilo ze Spojených států amerických, Číny, Polska a Belgie.

Vítězové​

  • 1. místo – Studio Perspektiv (Praha, Česká republika)
  • 2. místo – Between (Bratislava, Slovensko) 
  • 3. místo – Boele (Praha, Česko)

Na koncepční postup od celku k detailu naváže designérská soutěž na vizuální identitu Pražské tržnice, která by měla podtrhnout nově sjednocenou, funkční a přívětivou tvář bývalých holešovických jatek. Novou vizuální identitu bude Pražská tržnice hledat prostřednictvím dvoufázové kombinované designérské soutěže, jež bude vyhlášena na začátku května. Do soutěže se budou moci se svými návrhy přihlásit grafičtí designéři a studia. Soutěž je pořádána ve spolupráci s organizací Czechdesign.

Související

Nová šance pro Pražskou holešovickou tržnici. Ptáme se architektů, jak se jim líbí návrh rekonstrukce
Interiér a architektura

Nová šance pro Pražskou holešovickou tržnici. Ptáme se architektů, jak se jim líbí návrh rekonstrukce

Tereza Bíbová - 6. 7. 2020

Končí éra kýčovitých tržních stánků? Chytré a estetické příklady od českých architektů slibují změnu
Interiér a architektura

Končí éra kýčovitých tržních stánků? Chytré a estetické příklady od českých architektů slibují změnu

Nela Kuhnová - 24. 7. 2020

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024