Ústí touží kultivovat veřejný prostor. Severočeské město zaplnily plakáty, které vytvořili pedagogové tamní univerzity

Ústecké autobusové zastávky celý duben krášlil design. | Foto: Jiří Dvořák Ústecké autobusové zastávky celý duben krášlil design. | Foto: Jiří Dvořák

Zapojit se více do života města a zároveň zviditelnit design jako takový, to je jedním z cílů nového vedení Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje přitom jak se sociálními specifiky tohoto města, tak i s vlastními odlišnostmi oproti ostatním uměleckým školám. Fakulta do ústeckých ulic rozmístila citylighty prezentující práci vedoucích jednotlivých ateliérů. Zářivým způsobem tak zahajuje svou misi kultivace postoje k designovým tématům nejen v Ústeckém kraji, ale v celé české společnosti.

Esteticky čisté plakáty mohli obyvatelé města po celý duben potkat na ústeckých sídlištích i na periférii, u supermarketů či u dálničních přivaděčů. „Líbí se mi právě ty plochy, které jsou na zvláštních místech… Když jsem viděla lidi, jak odevzdaně čekají na sídlišti na autobus, připadaly mi naše plakáty jako nějaké UFO, které tam přistálo a nabídlo jim nějakou krásu,“ uvedla děkanka Zdena Kolečková.

Výstava designu na místech, která jindy slouží k prodeji

Citylighty fakulty doslova prosvítily mnohdy ne zcela vlídná zákoutí města. „Můžeme to vnímat jako výstavu designu na autobusových zastávkách ve městě,“ vysvětlil proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci David Kořínek. „Tyto plochy většinou něco prodávají, zatímco my nabízíme lidem umění zadarmo,“ doplnila ho PR manažerka fakulty Barbora Podhradská.

Při výběru vizuálů fakulta vycházela ze zaměření jednotlivých ateliérů, přičemž dala prostor pro představení jejich klíčových osobností, tedy vedoucích ateliérů věnujících se designu a grafickému designu. Pedagogy, kteří jsou zároveň aktivními umělci, prezentují jejich konkrétní práce. „Obsah jednotlivých ploch jsme volili tak, aby bylo vidět jednak samotné dílo, jednak aby bylo spojené s osobností, která za ním je,“ vysvětlil proděkan volbu témat, která jsou pro diváky přitažlivá a umožňují dobré fungování kampaně.

Na cityligtech se prezentovaly také ateliéry produktového a grafického designu. | Zdroj: archív autorů, FUD UJEP; grafický návrh: Marek FantaNa cityligtech se prezentovaly také ateliéry produktového a grafického designu. | Zdroj: archív autorů, FUD UJEP; grafický návrh: Marek Fanta

Jelikož ve volném umění se škola specializuje spíše na nová média, která jsou pro lidi často těžko uchopitelná, mezi prezentovanými díly převažuje design výrobků doplněný grafickým designem. „Snažili jsme se najít něco, co je pro lidi pochopitelné a zároveň to může reprezentovat určitou kulturu a přesah,“ doplnila děkanka FUD, proč volba produktů padla na lyže, potisky mikin, sklo či keramiku.

Vizuál plakátů je tak jednoduchý, až ho nepřehlédnete

Plakáty také na první pohled zaujmou svou vizuální podobou, za níž stojí grafik Marek Fanta, který je na fakultě odborným asistentem. Minimalistické, nerušivé zpracování působí v městském prostředí plném reklamy naopak tak, že si člověk plakátu na první pohled všimne. „Dlouhodobě bojujeme s vizuálním smogem. Tady máme najednou kultivovanou plochu, která je profesionálně zpracovaná a je na ní výrazný výstup,“ vysvětlila Zdena Kolečková, podle níž je zajímavé vnímat kontrast s ostatními plochami. „Na první pohled člověk vidí změnu charakteru místa,“ upozornila.

Grafický design zastupoval také ateliér vizuálního designu a Monsters. | Foto: Jiří DvořákGrafický design zastupoval také ateliér vizuálního designu a Monsters. | Foto: Jiří Dvořák

Grafické zpracování jednotlivých ploch je minimalistické právě proto, aby na něm mohlo vyniknout samotné dílo. Velkorysé, jemné a elegantní řešení Marka Franty tak přináší do ústeckých ulic novou vizuální kvalitu. „Reprezentujeme designérskou školu, takže i design našich ploch musí nějak vypadat,“ uzavřel David Kořínek. Ještě působivější jsou pak citylighty v noci, kdy září do potemnělých ústeckých ulic.

Ústecké prostředí je specifické, fakulta ale chce budovat regionální hrdost

Vedení fakulty si uvědomuje specifika města, v němž působí, a tomu se snaží přizpůsobit i svou komunikaci směrem k veřejnosti. „Musí tady být cítit pokora, protože život lidí v Ústeckém kraji většinově, nebo alespoň často nebývá lehký,“ upozornila děkanka, která je ústeckou rodačkou.

U mostu Edvarda Beneše zářila prezentace ateliéru designu keramiky. | Foto: Jiří DvořákU mostu Edvarda Beneše zářila prezentace ateliéru designu keramiky. | Foto: Jiří Dvořák

Naopak proděkan David Kořínek začal v Ústí nad Labem působit teprve nedávno, i on ale vnímá specifika města a zároveň důležitost fungování umělecké školy v tomto prostředí. „Chceme poukázat na to, že tady vzniká kulturní centrum, že se snažíme ústeckou kulturu oživovat. Jednoduše upozornit na to, že tu fungujeme a že se nám tu daří,“ uvedl.

Kampaň proto volila jednoduché sdělení „Působíme v Ústí“To zároveň podprahově říká: „Jsme vám na blízku a něco jsme dokázali, takže s takovým přesahem a životními potřebami můžete žít i vy.“ „Pracovali jsme s obecnou zprávou právě proto, aby byla přístupná různým generačním a sociálním vrstvám,“ objasnila děkanka, podle níž jde i o podvědomé vztahování se k určitým perspektivám. Zároveň chce fakulta budovat regionální hrdost a pochopení toho, že Ústí není jen průmysl a že také umělecká škola je pro něj důležitá.

Křeslo vlna Jiřího Pelcla na autobusové zastávce | Foto: Jiří DvořákKřeslo vlna Jiřího Pelcla na autobusové zastávce | Foto: Jiří Dvořák

Ústecké sociální prostředí je přitom opravdu výjimečně složité, jsou tu mnohé vyloučené lokality a nedostudovanost základních škol tu dosahuje těžko uvěřitelných 12 %. Mezi jednotlivými částmi města jsou přitom obrovské rozdíly, stejně tak tu lze najít i nádherné vilové čtvrti, třeba právě v okolí kampusu univerzity či v labském údolí. Ústí je prostě město mnoha tváří, od těch přívětivých až po ty komplikované. „Pro nás je důležité narovnávat poměry toho, co by normální být mělo a jinde to normální je,“ vysvětlila děkanka.

Zájem o design pomáhají budovat i absolventi fakulty

V tom jí pomáhají i absolventi, z nichž mnozí se v Ústí nad Labem usazují. Nejde přitom jen o místní rodáky, ale i o ty, kteří si během studií město oblíbili. „Máme tu viditelnou komunitu absolventů, kteří v Ústí chtějí žít. Ústí si vyhodnotí jako místo, které je dobré pro start jejich kariéry,“ poukazuje děkanka Kolečková na možnosti, jako je dobrá infrastruktura i nabídky práce ve městě, které není drahé a není ani daleko od Prahy, navíc má dobrou dostupnost i do Německa.

Ukázka práce textilního ateliéru se usídlila ve střekovských ulicích. | Foto: Jiří DvořákUkázka práce textilního ateliéru se usídlila ve střekovských ulicích. | Foto: Jiří Dvořák

Někteří absolventi pracují také ve škole, dojíždějí sem i mnozí doktorandi. Absolventi školy pak působí v mnohých městských kulturních organizacích, jako třeba v kulturním centru Hraničář. Pracují tu například jako grafici, kurátoři, fotografové. Právě takto se FUD postupně dostává do povědomí Ústečanů. „Setkávání se studenty a absolventy formuje další lidi, jejich spolupracovníky a známé,“ poukázala Zdena Kolečková, podle níž mají pro školu obrovský význam i ti absolventi, kteří se vracejí domů a tvoří pak jakési spojky v kulturních institucích po celé republice.

Nejen současnou kampaní, fakulta umění se obecně hodně zaměřuje na práci s mládeží. Zájemce o studium přitom nalézá nejen v Ústí, ale i na specializovaných školách v širším regionu, kde navíc často vyučují právě zdejší absolventi. Pro mladé také fakulta pořádá letní školy či komentované prohlídky výstav diplomových prací. Vedení fakulty také podporuje mísení zkušeností mezi školami, kdy se nebrání zájemcům o magisterské studium z jiných vysokých škol.

Potisk mikin je jedním z témat, která jsou pro kolemjdoucí dobře uchopitelná. | Foto: Jiří DvořákPotisk mikin je jedním z témat, která jsou pro kolemjdoucí dobře uchopitelná. | Foto: Jiří Dvořák

FUD tak postupně formuje větší a větší skupinu lidí se zájmem o design a také dubnové světelné realizace měly poukázat na fakt, jak velký kultivační potenciál design pro město má. V této osvětě hodlá fakulta pokračovat i nadále, její vedení totiž dobře chápe, že nestačí jednorázová akce, ale pro těsnější sepětí s městem je třeba se neustále připomínat. „Plánujeme opakovaně vystoupit z komfortního jádra kampusu ven,“ slibuje děkanka.

Jedním z dalších kroků bude například výstava absolventských prací, která se právě chystá. Ta si klade za cíl propojit interiér výstavy s městským exteriérem. Využívá k tomu vizuál vycházející z navigačních systémů, který v jednoduché černobílé formě propojí propagaci výstavy i její vnitřní řešení. Výstava se navíc nebude odehrávat jen v budově školy, ale také v Domě kultury, který se nachází v těsné blízkosti centra města. FUD se tak Ústí přiblíží zase o krok blíže.

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Kde získáte interní informace o dění na FUD v Ústí? Škola spustila podcast, kde představuje jednotlivé ateliéry pěkně do hloubky!
Ostatní

Kde získáte interní informace o dění na FUD v Ústí? Škola spustila podcast, kde představuje jednotlivé ateliéry pěkně do hloubky!

Tereza Bíbová - 16. 2. 2023 - 15 min.

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí
Grafický design

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí

Nikol Galé - 6. 1. 2023 - 12 min.

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras
Ostatní

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Tereza Bíbová - 13. 9. 2022 - 7 min.

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem
Produktový design

Loos online! Studenti skla na FUD UJEP v Ústí nad Labem připravili virtuální panoramatickou výstavu inspirovanou slavným architektem

Tereza Bíbová - 9. 9. 2020 - 3 min.

Ateliér Produktového designu z FUD UJEP oslovil české firmy ke spolupráci
Produktový design

Ateliér Produktového designu z FUD UJEP oslovil české firmy ke spolupráci

Kateřina Kostková - 17. 7. 2017 - 2 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024