Ústí sebevědomé. Krajské město představuje novou vizuální identitu

Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio

Na specifické písmo a sebevědomé logo vsadilo severočeské studio Trifor a uspělo mezi 84 návrhy nové vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem. Vítězné studio vzešlo z otevřené designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign.

Nová vizuální identita reflektuje historii města, ale zároveň i jeho novou perspektivu. Dominuje jí výrazné logo, které působí přímočaře, sebevědomě, důrazně a nezaměnitelně. Identita se kromě oficiální komunikace města propíše postupně také do komunikace městských obvodů a klíčových příspěvkových organizací a akciových společností města.

Záměrem zástupců Ústí nad Labem bylo vytvořit moderní a ambiciózní identitu, která sjednotí a systematizuje vizuální komunikaci města a všech jeho složek. Původní logo tento účel nesplňovalo, bylo vytvořené v roce 2005 a nebylo rozpracované do uceleného systému. „Identita má prezentovat Ústí nad Labem jako město, ke kterému mohou začít občané cítit hrdost a které stojí za návštěvu,“ komentoval na začátku soutěže Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem.

Odkaz na minulost, který hledí do budoucna

Na tom, že právě studiu Trifor se podařilo v soutěži nejlépe vystihnout zadání, charakter i ambice města, se shodla jak odborná porota, tak zástupci města.

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio

Koncept vizuální identity od studia Trifor je založený na specificky seseknutém písmu, přičemž jeho nejsilnějším momentem je výrazné logo.

Emoce, které v sobě nese, velmi dobře konvenují s charakterem města. Pozitivně a úderně pak působí aplikace samotného stylu.

Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio

„Samotný logotyp představuje protnutí historie, poválečné architektury (zejména brutalismu) a nové perspektivy. Charakteristickými prvky je propojení typografie, známé siluety budovy krajského úřadu, tzv. ústecké „vany“, novogotického lomeného písma odkazujícího na německou historii města a dimenzionalita pohledu symbolizující perspektivu, kterou město může nabídnout,“ doplňují autoři.

Pro základní logotyp je použité písmo Monument Extended v řezu Black. Jako doprovodné písmo např. pro sazbu textů byl zvolen font Louka Daniela Barka, ústeckého typografa a studenta Fakulty umění a designu místní UJEP. Písmo Louka rozehrává kontrast mezi logotypem a doprovodnou typografií a cílí na neutralitu a čitelnost.

Digitální média v rámci nové vizuální identity Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio Digitální média v rámci nové vizuální identity Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio

Důležitým prvkem celého návrhu je barevnost, která je variabilní a dlouhodobě použitelná. Základní černobílá a modrá barevnost odráží specifickou drsnost a náladu města. Doplňková barevnost je volena k rozšíření palety vizuálního stylu a zastává funkci kontrastních akcentů k základní barevnosti.

Ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová shrnuje: „Identita od vítězného studia přiznává postindustriální kořeny města, je velmi ryzí a pravdivá. Ačkoliv se jedná o velmi radikální současné řešení, je uctivé a přináší pozitivní náladu. Studio o celém konceptu navíc přemýšlí velmi prakticky a udržitelně z finančního hlediska, což je velké plus.“

Vizuální komunikace napříč městem

Studiu Trifor se podařilo nejlépe nastavit vizuální systém komunikace jednotlivých městských obvodů a dalších značek. Systém v sobě nese sjednocující prvky, ale byl připraven tak, aby byla komunikace jednotlivých složek zároveň i odlišitelná.

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio

Základní komunikace pro město a městské organizace pracuje s charakteristickým „seříznutím“. Městské obvody jej pak využívají jako grafický prvek, jehož umístěním vznikají samostatné komunikační linie a každý obvod tak má svou vlastní variantu.

Ústí nepustí

Porota na vítězném návrhu ocenila i odlehčený copywriting, který ukazuje, jaké Ústí si pro sebe každý může objevit. Ať už se jedná o hru s významem slova Ústí (Ústí historie, Ústí architektury, Ústí kultury atd.), veršování (Ústí nepustí), nebo místní kontext a specifika (Brána Čech, Ústí ajncvaj do Němec, atd.).

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, plakáty | Zdroj: Trifor studio

Jako povedené bylo též hodnoceno naznačené použití principu seříznutí destiček v orientačním systému. Využitím sklonu se vytváří i potenciál pro další prostorová využití (např. městský mobiliář nebo instalace ve veřejném prostoru).

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, ikony | Zdroj: Trifor studio Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, ikony | Zdroj: Trifor studio

V neposlední řadě zaujala i ekonomičnost celého návrhu, která se projevila jak v návrhu podoby městského autobusu, tak v konceptu reklamních předmětů, vizitek nebo plakátů. Jejich kompozice je jednoduchá s ohledem na následné použití tak, aby nebyl nutný autorský dohled.

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, podoba MHD | Zdroj: Trifor studio Nová vizuální identita Ústí nad Labem od Trifor studia, podoba MHD | Zdroj: Trifor studio

Trifor studio

Autory nového logotypu a vizuální identity města Ústí nad Labem jsou designéři Ilona Chalupecká a Tomáš Trykar z chomutovského Trifor studia. Studio se zaměřuje na budování identit, design a kompletní reklamní tvorbu v online i offline prostředí a stojí např. za identitou největšího zooparku v České republice (Zoopark Chomutov), logem dotačního programu Dešťovka nebo za vizuálním stylem Skiareálu Klínovec.

Ilona Chalupecká a Tomáš Trykar | Zdroj: Trifor studioIlona Chalupecká a Tomáš Trykar | Zdroj: Trifor studio

 

O soutěži

První kolo soutěže na návrh vizuální identity a loga pro město a jeho klíčových příspěvkových organizací a akciových společností bylo vyhlášeno v září 2021 a bylo otevřeno všem zájemcům z oboru grafického designu. Úkolem bylo kromě grafického konceptu a systému vizuální identity představit též logo města a podznačky, plakáty nebo propagační předměty.

Z došlých 84 návrhů, které byly prezentovány anonymně, pak porota složená ze zástupců města a odborníků oboru vybrala 5 postupujících.

 • Duo Ivana Stránská a Katarína Jamrišková,
 • duo Juraj Hatlas a Vojtěch Kollert,
 • Pixla Design,
 • Roman Černohous,
 • Studio Trifor.

Všichni postupující za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězné studio Trifor pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Ústí nad Labem a její implementaci.

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

 • PhDr. Ing. Petr Nedvědický – primátor statutárního města Ústí nad Labem,
 • Mgr. Miloš Studenovský – tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

 • MgA. Markéta Hanzalová – grafická designérka,
 • MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog FUD UJEP,
 • MgA. Jiří Hanek – grafický designér, absolvent UJEP,
 • doc. ak. mal. Michal Slejška – grafický designér a pedagog UJEP.

Vítězná identita se propíše také do komunikace městských obvodů, klíčových příspěvkových organizací a akciových společností města, jako jsou např. muzeum, pečovatelská služba nebo dopravní podnik. Novou podobu následně dostane ale i místní zpravodaj nebo orientační systém. Cílem nové identity je kromě sjednocení vizuální komunikace i zkvalitnění veřejného prostředí.

„Bude to dlouhý proces, který bude stát velké úsilí pracovníky magistrátu, městských organizací, a hlavně samotných grafiků z Trifor studia. A vlastně i zástupců Czechdesignu, kteří nám i po skončení soutěže pomáhají jako podpůrní poradci a koordinátoři,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Související

Aktuálně z Czechdesignu: známe 5 finalistů v soutěži na vizuální styl Ústí nad Labem
Grafický design

Aktuálně z Czechdesignu: známe 5 finalistů v soutěži na vizuální styl Ústí nad Labem

Jarmila Řehořková - 11. 11. 2021 - 2 min.

Aktuálně z CZECHDESIGN: Designéři navrhnou vizuální identitu pro Ústí nad Labem
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGN: Designéři navrhnou vizuální identitu pro Ústí nad Labem

Jarmila Řehořková - 18. 5. 2021 - 5 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024