Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Ústecký kraj hledá po více než 20 letech novou vizuální identitu ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign

Ústecký kraj se rozhodl pro obměnu a modernizaci svého vizuálního stylu reflektující proměnu, kterou prošel a která ho ještě čeká. Ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign vyzval 5 grafických designérů/studií ke zpracování návrhu. Výsledkem soutěže bude nejen logo, ale komplexní systém utvářející novou jednotnou identitu kraje.

Drsný sever, hnědouhelný revír a sociální problémy, tak je Ústecko dlouhodobě vnímáno. Kraj prochází značnými změnami nejen v oblasti průmyslu, ale i revitalizací krajiny a chce ukázat, že má nakročeno k moderní a zelené budoucnosti. Na tento vývoj se váže i změna vizuální identity, která by měla lépe reflektovat současné, a především budoucí směřování. 

„Rozhodli jsme se pro aktualizaci loga Ústeckého kraje a sjednocení krajské vizuální identity, protože logo, které používáme, je více než 20 let staré. Za tu dobu se nejen významně posunuly standardy a kvality grafické práce, ale především se proměnil celý náš region,“ zmiňuje hejtman kraje Jan Schiller.

Ústecký kraj oslovil odbornou organizaci Czechdesign, která má za sebou nespočet úspěšných soutěží na vizuální identity, například pro města Kadaň, Litoměřice nebo Ústí nad Labem, jež leží právě v tomto kraji.
Czechdesign zastřešuje celý proces soutěže – od přípravy soutěžního zadání přes komunikaci s designéry, sestavení a vedení poroty po odbornou podporu s nastavením implementace.

Do soutěže na novou vizuální identitu, která probíhá jako dvoufázová a neanonymní, vyzvali zástupci Ústeckého kraje na základě pečlivě zpracované rešerše těchto 5 účastníků:

Kolargrafik/studio

Studio tvoří Jakub Dudáček a Jan Kolář. Specializují se převážně na komplexní úkoly z oblasti jednotného vizuálního stylu. Zákazníky jsou nejen klienti z privátní sféry, ale i zástupci státní správy, a to především velké instituce. Kolargrafik/studio je autorem vítězných návrhů na jednotný vizuální styl města Olomouc, Pardubice, Regionálního Muzea Mělník a Královéhradeckého kraje, za který autoři obdrželi Národní cenu za design.

Jakub Dudáček a Jan Kolář; Kolargrafik/studio | Zdroj: archiv Kolargrafik/studioJakub Dudáček a Jan Kolář; Kolargrafik/studio | Zdroj: archiv Kolargrafik/studio

Libor Jelínek

V oblasti grafického designu působí přes 20 let, zaměřuje se především na tvorbu značek a vizuálních identit pro komerční společnosti, kulturní projekty, sportovní organizace a státní správu. Po studiu Střední školy uměleckých řemesel v Brně, obor grafický design, studoval v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na pražské UMPRUM. Pracoval jako Art director v Ogilvy CID, následně založil a spoluvlastnil studio Dynamo design, které 11 let vedl z pozice Creative directora. V současné době působí ve společnosti Livesport, pro kterou společně s londýnským DesignStudiem připravoval rebranding a implementaci firemní a produktové identity. Je autorem či spoluautorem značek a vizuálních identit Air Bank, Město Plzeň, Home Credit, Pražské jaro (2017-2019), Banka Creditas, Moser a další. 

Libor Jelínek | Zdroj: Libor JelínekLibor Jelínek | Zdroj: Libor Jelínek

ReDesign

Studio vzniklo v Praze jako malé grafické studio v roce 1999. V současnosti ho tvoří Petr Krejzek a Kateřina Šuterová. Studio se specializuje na knižní, časopiseckou grafiku, tvorbu vizuálních stylů, plakátů, webových, architektonických a hudebních projektů ad. Během let spolupracovalo s řadou grafiků, fotografů, ilustrátorů. ReDesign se podílel na projektech se společenským dopadem jako například redesign časopisu Respekt nebo ABC či vizuálních stylech VUT v Brně, Pedagogické fakulty UK nebo čerstvě města Rožnov pod Radhoštěm.

Petr Krejzek a Kateřina Šuterová; ReDesign | Zdroj: ReDesignPetr Krejzek a Kateřina Šuterová; ReDesign | Zdroj: ReDesign


Studio Petrohrad

Studio Petrohrad bylo založeno v roce 2008 ve stejnojmenné plzeňské čtvrti tehdejšími spolužáky z ateliéru Multimédií Lukášem Pumprem a Petrem Polákem, k nimž se po letech přidal také grafický designér Lukáš Beran. Studio se ve své práci zaměřuje především na tvorbu vizuální identity, online videa a fotografie z oblasti architektury a designu. Část týmu se také věnuje pedagogické činnosti na pražské Scholastice a plzeňské Nerudovce. Mezi výrazné aktivity studia patří mimo jiné blog Naokraj pojednávající o lidech, kteří s rodinami opouštějí města a zapouštějí kořeny na venkově. Studio dlouhodobě spolupracuje s Městem Plzeň, Galerií Rudolfinum, Letištěm Václava Havla, pražskou AVU a mnoha dalšími subjekty.

Petr Polák, Lukáš Pumpr, Lukáš Beran; studio Petrohrad | Zdroj: Studio PetrohradPetr Polák, Lukáš Pumpr, Lukáš Beran; studio Petrohrad | Zdroj: Studio Petrohrad

TopEcht!

Studio TopEcht! tvoří Jakub Konupka a Katrin Bittnerová, kteří se společně setkali v ateliéru Grafický design 1 pod vedením pana profesora Karla Míška na FUD UJEP. Jejich spolupráce začala již mnohem dříve, nicméně pod značkou TopEcht! tvoří od roku 2019. Hlavní zázemí mají v Ústí nad Labem – v kraji, odkud pochází Jakub a kde je Katrin již několik let náplavou pocházející z Plzně.

Katrin Bittnerová a Jakub Konupka | Zdroj: TopEcht!Katrin Bittnerová a Jakub Konupka | Zdroj: TopEcht!

Průběh soutěže

Ve středu 11. května 2022 proběhl osobní briefing se zástupci Ústeckého kraje a vyzvanými účastníky, kteří již pracují na návrzích do 1. fáze soutěže. První zasedání poroty proběhne na konci června, kdy účastníci osobně odprezentují porotě své návrhy, ze kterých budou vybráni až tři postupující účastníci do 2. fáze soutěže. Vítěz soutěže bude veřejnosti představen na podzim tohoto roku. Nová vizuální identita se postupně propíše jak do interních materiálů Ústeckého kraje, tak do široké externí komunikace a příspěvkových organizací kraje. 

Porota soutěže

O vítězi soutěže rozhodne porota složená ze 2 zástupců Ústeckého kraje a 3 nezávislých odborníků na grafický design, typografii a vizuální identity. V porotě zasednou i další zástupci kraje a jeho příspěvkových organizací jako hlasy poradní.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Ing. Jan Schiller – hejtman Ústeckého kraje,
  • Bc. Jan Jelínek – vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí.

Nezávislá část poroty / odborníci na grafický design, typografii a vizuální identity:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka,
  • MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
  • MgA. Jiří Hanek – grafický designér.

Kontakt Czechdesign

Ing. Aneta Hubačová – manažerka designérských projektů Czechdesign

aneta.hubacova@czechdesign.cz

+420 605 504 193

Další články