Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Lenka Vacková, Fast or Last, zdroj: UMPRUM Lenka Vacková, Fast or Last, zdroj: UMPRUM

UMPRUM je v Miláně angažovaně kritická

Design Week v Miláně otevírá své brány a k vidění zde budou i čeští vystavovatelé. Jednou z nejspecifičtějších prezentací bude jistě představení Vysoké školy uměleckoprůmyslové s názvem EPHEMERAL_ETERNAL.

Česká škola letos nebude prezentovat žádné konkrétní produkty, žádné konkrétní návrhy. Ve výstavě naváže na svou více jak 130 letou tradici a zároveň se symbolicky vyjádří k době dnešní i budoucí. Tři vybraní studenti a absolventi podrobí konzumní životní styl, pomíjivost věcí i hodnotu řemesla osobité a angažované kritice.

„Staré sádrové modely, které určovaly nadčasový estetický kánon, jsou součástí školní identity a zároveň odrazovým můstkem pro aktuální – skrytě angažovanou – milánskou expozici. Významový kontrapunkt mezi různými přístupy k času je tématem výstavy: pomíjivý nebo věčný, prchavý nebo stálý, rychlý nebo pomalý, momentální nebo udržitelný. V obecné rovině tak milánská výstava sleduje otázku časovosti věcí a obrazů“

Lada Hubatová – Vacková, kurátorka výstavy

Prvním ze studentů je Vendula Radostová, která představuje projekt Entropie výrobků manufaktury Royal Dux. Nevypálené porcelánové figurky českého výrobce sestavila do „rokokové salónní kompozice“ a ponořila do akvária. Jejich postupné rozpadání pak zachytila do videosekvence.

„Rozpadá se před našimi zraky konkrétní, pracně sestavená soška? Tradiční rukodělné řemeslo? Kdysi věhlasná manufaktura? Chátrají a proměňují se v ruinu někdejší společenské zvyklosti, etiketa a rituály? Nebo je video obecnějším obrazem pomíjivosti času, obrazem přerodu mezi starým světem a tím novým, jehož kontury se nám ztrácejí v mlze?“

text k expozici Entropie výrobků manufaktury Royal Dux

Vendula Radostová, Entropie výrobků manufaktury Royal Dux, zdroj: UMPRUMVendula Radostová, Entropie výrobků manufaktury Royal Dux, zdroj: UMPRUM

Lenka Vacková naplní výstavu dennodenní performancí Fast of Last. Marnivost jiných, fast fashion, konzumerismus napadá svým vlastním tělem. Přímo v Miláně si nechává tetovat loga světových značek na vlastní kůži. Místo tradičního trvanlivého inkoustového pigmentu používá vlastní krev, která následně postupně zmizí. Neustále proměnlivá část výstavy, tělo samotné autorky, je doplněna o objekt složený z množství identických košil. Důležitý není jeden každý samotný produkt, ale naopak jejich množství, které symbolizuje hromadění věcí, nesmyslnost akumulace.

Lenka Vacková, Fast or Last, zdroj: UMPRUMLenka Vacková, Fast or Last, zdroj: UMPRUM

Nejvíce do historie svým projektem zasahuje Ondřej Přibyl. Za prostým názvem Daguerrotypie se skrývá výběr desek pořízený právě touto historickou technologií. Na vysoce leštěném stříbře jsou díky chemickému procesu zachyceny částečky amalgamu tvořící fotografovaný obraz. Jestliže košile Lenky Vackové symbolizují absurditu množství, Ondřej poukazuje za nemultiplikovatelnost takovýchto obrazů. Žádný negativ nebo datový záznam zde neexistuje.

Ondřej Přibyl, Daguerrotypie 2011–2017, zdroj: UMPRUMOndřej Přibyl, Daguerrotypie 2011–2017, zdroj: UMPRUM

UMPRUM nechce působit přehnaně kriticky, ale jak sama o sobě říká „skrytě angažovaně.“ Od roku 1885 vychovává budoucí umělce a prostřednictvím výstavy EPHEMERAL_ETERNAL mluví i sama k sobě.

„Výstavu nevnímáme jako radikální protest vůči stále silnějšímu konzumerismu. Poukazujeme na křehkou hranici a složitou otázku pomíjivosti a věčnosti. Právě toto uvědomění by mělo být jedním z určujících témat pro tvorbu nejen naší školy.“

prof. Jiří Pelcl, prorektor a autor architektonického řešení výstavy

EPHEMERAL_ETERNAL

plakát EPHEMERAL_ETERNAL, zdroj: UMPRUMplakát EPHEMERAL_ETERNAL, zdroj: UMPRUM

Prezentace UMPRUM na Design Week v Miláně v rámci Salone Internazionale del Mobile

Termín: 4. 4. – 9. 4. 2017

Otvírací hodiny: Út–So 10:00-20:00, Ne 10:00-18:00

Vernisáž výstavy: středa 5. 4. od 19 hodin

Lokalita: Via Privata Oslavia 3, Ventura Lambrate, Milano

Galerie

Další články