Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v Podolské porodnici

Odborná organizace Czechdesign zlepšuje české zdravotnické prostředí. K oslavám dvacátých narozenin si nadělila výzkumný projekt Kudy kam: Identifikace bariér a problémů pacientů při hledání cesty ve zdravotnickém zařízení a testování nových řešení ke zlepšení stavu, ve kterém se spojujeme s legendárním Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD)

„V Ústavu pro péči o matku a dítě se snažíme stále zkvalitňovat služby a péči o naše pacientky i návštěvníky. Uvědomujeme si, že návštěva zdravotnického zařízení může být stresovou záležitostí, a proto je naší prioritou tyto situace pacientům co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. I proto jsme uvítali iniciativu organizace Czechdesign. Věříme, že společně najdeme elegantní a efektivní způsob, jak tyto služby v našem zařízení vylepšit,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD. 

Zaměřeno na service design 

Czechdesign má za cíl prostřednictvím komplexního výzkumu definovat potřeby klientů, ale i zaměstnanců zdravotnického zařízení a pomocí designérského dialogu a participativních designérských metod vytvořit studii, která navrhne způsoby zlepšení systému wayfindingu zohledňující potřeby zapojených aktérů, a to včetně pacientů se specifickými potřebami. 

 „Jádro leží v procesu nazvaném designové myšlení, který obsahuje uživatelský výzkum a testování. Věříme, že svou iniciativou pro orientační systémy v nemocnicích posuneme český design na novou úroveň a umožníme tak zlepšení kvality služeb poskytovaných v oblasti zdravotnictví, vyšší komfort a lepší orientaci pacientů a méně zátěže pro personál nemocnice,“ komentuje ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. 

Z výsledků výzkumu vznikne studie, která bude sloužit jako zadání soutěže pro architekty a designéry pro navrhování komplexního systému kombinujícího navigační, orientační i informační systémy do logického, jasně hierarchizovaného a jednotného celku. Systém wayfindingu bude zahrnovat ukazatele, šipky, mapky a plánky či schémata a další orientační body, které napomohou lépe se zorientovat v rozsáhlém komplexu budovy,“ dodává Jana Vinšová. 

Výsledky výzkumu, z nichž vzejde zadání designérské soutěže, by měly být známy na podzim tohoto roku.

Ústav pro péči o matku a dítě  

Ústav pro péči o matku a dítě, neoficiálně nazývaný také jako Porodnice v Podolí, je komplexem budov pocházejících z roku 1914 s kapacitou 164 dospělých lůžek. 

„Ústav pro péči o matku a dítě je situován pod hradbami Vyšehradu. Jedná se o členitou stavbu složenou z několika budov a pracovišť. Proto je nutné stávající orientační a navigační systém nejen modernizovat, ale taky jej citlivě zakomponovat do historického komplexu budov. V cestě ke zkvalitnění služeb jsme se rozhodli spolupracovat s organizací Czechdesign, protože stejně jako se na nás pacientky obrací s prosbou o odbornou pomoc, tak se i ÚPMD snaží spolupracovat s odborníky, kteří jistě přijdou s inovativním řešením, doplňuje prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, zástupce ředitele ÚPMD.

Ročně v porodnici přijde na svět přibližně přes pět tisíc dětí, což je v průměru 14 porodů za den. Denně je v porodnici ošetřeno na 350 ambulantních pacientek. Kromě nich areálem každý den projde také nespočet návštěv a skoro 300 zaměstnanců.  

Sociální inovace 

Odborná organizace Czechdesign má za sebou pořádání více než 150 designérských a architektonických soutěží, včetně mezinárodní soutěže na hledání nového pražského wayfindingu Čitelná Praha. Projekt Kudy kam: Identifikace bariér a problémů pacientů při hledání cesty ve zdravotnickém zařízení a testování nových řešení ke zlepšení stavu, registovaný pod číslem CZ.03.03.01/00/22_021/0001559, se soustředí na sociální inovaci a zlepšování service designu v českém zdravotnickém prostředí. Projekt byl podpořen grantem OPZ+ z MPSV a je financován Evropskou unií. 

„Projektu, který se bude zabývat service designem v nemocnicích, jsme se chtěli věnovat už dlouho. Jsme tedy rádi, že došlo ke spojení s Ústavem pro péči o matku a dítě, kde potřebu funkčního orientačního systému sami zaznamenali a umožnili nám tak provádět výzkum, díky němuž se pokusíme najít cestu, aby se pacienti neztratili, “ uzavírá ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. 

podporujemeinovace.cz

 

Související

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic
Design služeb

Konec bloudění a zmatku v dlouhých chodbách. Pomáháme měnit fungování českých nemocnic

Michaela Holubec Birtusová - 17. 7. 2023

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe
Design služeb

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe

Sabina Ježková - 12. 6. 2023

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace
Grafický design

Čitelná Praha. Český tým porazil mezinárodní konkurenci v soutěži na komplexní systém chytré městské navigace

Kateřina Matějková Žáková - 5. 4. 2022

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení