Tržnice pro všechny. Holešovická ikona představuje svůj vizuální styl

Nová vizuální identita Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková Nová vizuální identita Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Známou tržnici v pražských Holešovicích čeká nová éra. Po představení architektonicko-krajinářského konceptu na jaře letošního roku přichází nyní s odtajněním nové vizuální identity od Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše, kteří zvítězili v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign.

Cílem otevřené soutěže, ve které renomovaná porota vybírala z 38 návrhů, bylo najít směr prezentace, který podpoří přístupnost tržnice pro různé věkové i sociální skupiny a posílí její image jako tradičního místa setkávání Pražanů. Nezbytné bylo, aby v sobě návrh nesl potenciál pokrýt veškeré aktivity, které se zde potkávají, a byl nadčasový.

Nová vizuální identita Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováNová vizuální identita Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Vítězný koncept od designérů Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše nejvíce zaujal svým netradičním pojetím vizuálního stylu založeným na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou.

„Koncept vizuální identity Holešovické tržnice definujeme jako ozvuk tradice lidového, nejen obchodního, ale také kulturního, společenského a kulinářského života. Vidíme v tržnici možnost setkávat se a na jednom místě zažívat rozličné zážitky. I proto jsme zvolili v návaznosti na různé ‚zóny‘, které se v tržnici vyskytují, širokou škálu a možné využití barev. Pražská, resp. Holešovická tržnice je jakýmsi ‚městem ve městě‘ a s touto základní myšlenkou jsme i uvažovali nad celým grafickým řešením,“ popisují koncept autoři.

Vybrané písmo Animo (od české písmolijny Heavyweight) a grafické motivy odkazují na typické architektonické prvky tržnice, ale také na typickou estetiku prodejních míst – cenovky, vývěsní štíty, ukazatele nebo tabule. Ty mohou také evokovat ruch a rozmanitost trhového prostranství.

Písmo Animo (Heavyweight) a vizuální inspirace architekturou Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováPísmo Animo (Heavyweight) a vizuální inspirace architekturou Holešovické tržnice | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

„Tyto motivy se v kombinaci s písmem jeví jako ideální a přehledné řešení pro následnou tvorbu orientačního systému, který bude v tržnici výjimečně důležitý s ohledem na rozlehlost celého prostoru a šíři služeb,“ doplňují autoři.

Písmo Animo (Heavyweight) a modulární systém tvarosloví grafických prvků | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováPísmo Animo (Heavyweight) a modulární systém tvarosloví grafických prvků | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Při výběru písma byl pro autory důležitý odkaz k minulosti, ale také přesah do současného světa. „Ve vizuálním stylu se snažíme uchopit, co pro člověka může představovat tržnice i v dnešní době, ideálně prostor, který není určen jen k nákupu, hromadění a spěchu, ale slouží především jako místo plné zážitků,“ doplňují.

Logo Holešovické tržnice a Haly 22 | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováLogo Holešovické tržnice a Haly 22 | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Dle poroty je systém správně lokalizovaný pro potřeby tržnice a odráží její charakter a genius loci. Nabízí dostatek grafických nástrojů pro cílenou komunikaci se všemi různorodými skupinami návštěvníků. Funguje také velmi dobře v systému a nápaditě na sebe navazuje i napříč jednotlivými výstupy.

Logo Haly 22 v základních barvách a jeho aplikace a logo Holešovické tržnice na propagačním předmětu | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováLogo Haly 22 v základních barvách a jeho aplikace a logo Holešovické tržnice na propagačním předmětu | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Tvarosloví, jež využívá samolepek, propojuje minulost tržnice se současností a umožňuje aplikaci těchto tvarů na neomezené spektrum výstupů či aplikací. Systém je dle hodnocení poroty velmi důvtipný a dlouhodobě udržitelný.

Aplikace vizuální identity, vizuální inspirace pro tvorbu piktogramů a jejich aplikace  | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováAplikace vizuální identity, vizuální inspirace pro tvorbu piktogramů a jejich aplikace | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign doplňuje: „Tržnice je svébytným a významným prostorem v kontextu hlavního města a návrh od designérů toto velmi povedeným způsobem odráží. V soutěži se sešlo mnoho dobrých návrhů, ale tento právě v aplikaci na konkrétní prostor tržnice vynikal.“

Aplikace vizuální identity Holešovické tržnice (merch, sociální sítě) | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováAplikace vizuální identity Holešovické tržnice (merch, sociální sítě) | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Celý koncept pracuje s názvem Holešovická tržnice, označením, kterým se bude areál nově prezentovat. Pro známý zeleninový trh používá již zažité označení Hala 22 jako podznačku celého systému.

Označení jednotlivých hal (směrová navigace) a plátěná taška (merch Hala 22) | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováOznačení jednotlivých hal (směrová navigace) a plátěná taška (merch Hala 22) | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

První výstupy v novém stylu plánuje zadavatel realizovat již na jaře příštího roku.

Naznačení možného autorského řešení plakátů v rámci vizuálního stylu | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováNaznačení možného autorského řešení plakátů v rámci vizuálního stylu | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Josefina Karlíková a Matej Vojtuš

Josefina Karlíková a Matej Vojtuš | Foto: Viktorie Macánová, 2022Josefina Karlíková a Matej Vojtuš | Foto: Viktorie Macánová, 2022

Matej Vojtuš

Matej Vojtuš je čerstvým absolventem Ateliéru tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Radka Siduna, Tomáše Brousila a Karla Halouna. Před studiem na UMPRUM působil jako grafický designér ve vydavatelství Host a v současnosti se věnuje grafickému designu v různých polohách od tvorby vizuální identity značek, kulturních akcí a festivalů až po grafickou úpravu knih a tvorbu autorského písma. V roce 2018 získal slovenskou Národní cenu za komunikační design. Také se věnuje tvorbě písma pod hlavičkou písmolijny Regular Lines Type Foundry. Jeho práce byly představeny např. v časopisech Étapes, Typodarium, It's Nice That či rovněž na 28. Bienále v Brně. Spolupracuje jako grafický designér s klienty z mnoha oblastí, např. Národní galerie Praha, VÚB Banka, Slovenské centrum designu, Galerie NoD, MUD Benešov, Apple Music. Pracuje ve svém studiu na pražském Žižkově v domě Radost, kde se rovněž nachází Kino Přítomnost, kterému navrhl vizuální identitu. Jednou z jeho posledních prací byly titulky a plakát k filmu Kdyby radši hořelo.

Josefina Karlíková

Josefina Karlíková je čerstvou absolventkou Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM v Praze. Působí jako grafická designérka a divadelnice. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku získala v kategorii Krásná literatura 1. místo za grafickou úpravu rimbaudovského knižního eseje „Vedle mne jste všichni jenom básníci“ a 2. místo za titul Strašidelné Čechy, 1. místo pak v další kategorii za katalog k výstavě LITERATURA. Za maturitní práci, kterou byla učebnice šermu, obdržela cenu za Excelentní studentský design a cenu poroty, její práce byly rovněž představeny na 28. Bienále v Brně. Ve své diplomové práci Kniha o samizdatu se zabývala nejen vizuálními otázkami samizdatové kultury. Bakalářskou práci před tím věnovala vizualitě v díle divadelníka Petra Lébla a nazvala ji „Realizovat ,dokonalost‘ uprostřed bordelu – to není jen tak“. Název souzní i s její osobní zkušeností vůdčí osobnosti souboru „Strop je nahoře, podlaha je dole“, kde působí jako režisérka, scénografka, grafička a herečka (např. inscenace Sorokinovy hry Dostojevskij–trip, Jarryho Ubu králem, scénické koláže Projevy z řad pracující inteligence, uvedeno v pražském Činoherním klubu).

O soutěži

Soutěž na vizuální identitu byla koncipována jako kombinovaná. V prvním, anonymním kole mohl svůj návrh předložit kdokoliv z řad grafických designérů nebo studií, přičemž jmenovitě byli na základě pečlivé rešerše vyzváni Vaněk.Studio, Klára Kvízová, Pavel Fuksa a publikum.design. Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity museli soutěžící předložit též návrh plakátu, mapy a propagačních předmětů.

Z 38 návrhů porota vybrala do druhé fáze soutěže tři postupující: duo Josefina Karlíková a Matej Vojtuš, studio Sharp Objects (Richard Bakeš) a Vaněk.Studio. Všichni své koncepty, které zahrnovaly i grafické zpracování programu a navigačního systému, představovali již osobně.

Aplikace modulárního systému s písmem Animo na plakátech | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina KarlíkováAplikace modulárního systému s písmem Animo na plakátech | Zdroj: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Porota na základě odevzdaných návrhů rozhodla o tomto pořadí:

  • 1. místo – Josefina Karlíková a Matej Vojtuš,
  • 2. místo – Sharp Objects (Richard Bakeš),
  • 3. místo – Vaněk.Studio

Vyzvaní účastníci a postupující do druhé fáze za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězové pak zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Tomáš Hübl – předseda představenstva Výstaviště Praha, a. s.,
  • Milena Mauricová – marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

  • Bohumil Vašák – grafický designér, superlative.works,
  • Petr Babák – grafický designér, studio LABORATOŘ a vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM,
  • Jiří Toman – grafický designér, studio Toman Design.

Související

Holešovickou tržnici čekají velké změny. V nové éře se promění také její vizuální identita
Grafický design

Holešovickou tržnici čekají velké změny. V nové éře se promění také její vizuální identita

Jana Čepková - 26. 4. 2022 - 4 min.

Už se nebude dál rozpadat. Studio Perspektiv vyhrálo soutěž na novou podobu léta chátrající holešovické tržnice
Interiér a architektura

Už se nebude dál rozpadat. Studio Perspektiv vyhrálo soutěž na novou podobu léta chátrající holešovické tržnice

Redakce Czechdesign - 20. 4. 2022 - 6 min.

Nová šance pro Pražskou holešovickou tržnici. Ptáme se architektů, jak se jim líbí návrh rekonstrukce
Interiér a architektura

Nová šance pro Pražskou holešovickou tržnici. Ptáme se architektů, jak se jim líbí návrh rekonstrukce

Tereza Bíbová - 6. 7. 2020 - 6 min.

jelínek
MYP 2024