Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Technická univerzita v Liberci hledá novou vizuální identitu, vzejde z designérské soutěže

Technická univerzita v Liberci (TUL) hledá v designérské soutěži novou vizuální identitu, která bude moderní a pomůže sjednotit a systematizovat veškerou komunikaci školy. Do soutěže, kterou má na starosti odborná organizace Czechdesign, bylo vybráno pět grafických designérů/studií.

„Současný vizuální styl je nejednotný a neodpovídá moderním potřebám naší univerzity,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Miroslav Brzezina. Dodává, že si od nového vizuálního stylu univerzity slibuje větší sjednocení prezentace jejích sedmi fakult, výzkumného ústavu a rektorátních oddělení a útvarů.

Manuál vizuální identity je 10 let starý, není přizpůsoben ke komunikaci na digitálních platformách, nereflektuje ani velikost univerzity. Z toho důvodu je i převod do praxe složitý a v mnoha oblastech není současný manuál dodržován, ani aplikovatelný.

Aktuální podoba komunikace Technické univerzity Liberec | Zdroj: TULAktuální podoba komunikace Technické univerzity Liberec | Zdroj: TUL

Dalším z důvodů pro tuto soutěž je zaměření komunikace TUL na zahraniční studenty, vědce i oborové firmy. „Vizuální komunikace je jakýmsi obrazem univerzity. Ve většině případů hraje významnou roli prvního kontaktu s uchazeči, obchodními partnery či vědeckými spolupracovníky. I proto jsme se rozhodli pro změnu vizuálního stylu, jelikož již delší dobu cítíme, že s naší univerzitou nekoresponduje. Na konci soutěže tak bude funkční vizuální styl, který vystihne charakter TUL a osloví nejen domácí, ale také zahraniční publikum,“ říká Radek Suchánek, prorektor pro rozvoj TUL.

Aktuální podoba komunikace Technické univerzity Liberec | Zdroj: TULAktuální podoba komunikace Technické univerzity Liberec | Zdroj: TUL

Designérská soutěž má podobu uzavřené soutěže, které předcházela veřejná výzva. O účast v soutěži se tak mohl přihlásit kdokoliv z odborné veřejnosti. Návrhy soutěžících budou hodnoceny porotou složenou ze zástupců univerzity a z externích odborníků na grafický design a vizuální komunikaci. Studenti se budou moci s návrhy, které vzniknou v 1. fázi soutěže, seznámit a sdílet svůj názor v rámci online interní prezentace.

„Ke změně vizuálního stylu přistupujeme s maximálním respektem. Proto nám s pořádáním soutěže pomáhají profesionálové z organizace CZECHDESIGN. Do procesu výběru nového „kabátu“ jsme také zapojili všechny naše fakulty, zástupce akademického senátu a dalších součástí, protože nejen univerzita jako celek, ale i ony samostatně se budou novou vizuální identitou prezentovat,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Logotyp Technické univerzity Liberec | Zdroj: TULLogotyp Technické univerzity Liberec | Zdroj: TUL

Účastnící soutěže

  • Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka
  • Klára Kvízová Graphics
  • Studio Colmo
  • Sudetype
  • Toman Design

„Technická univerzita v Liberci je progresivní školou, a proto oceňujeme, že se chce posunout i v oblasti vizuální komunikace. Do soutěže se přihlásilo mnoho kvalitních a zkušených studií, a tak věříme, že splní zadání a výsledek se stane identitou, která bude TUL sloužit dlouhá léta a pomůže ji v komunikaci jak interně, tak navenek s potenciálními studenty i partnery,“ doplňuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign.

Do druhého, finálového kola soutěže postoupí 3 účastníci. Všichni účastníci obdrží za odevzdaný návrh v každém kole skicovné. Vítěz obdrží zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci včetně licence. Konečné výsledky budou oznámeny na přelomu září a října 2021.

Porota soutěže

Externí odborníci:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka,
  • MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog,
  • doc. MgA. Radek Sidun – typograf, grafický designér.

Zástupci TUL:

  • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. – rektor TUL,
  • Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – prorektor pro rozvoj TUL.

Galerie

Další články