Tady se narodil Mašín. Přestavba statku spjatého s výraznou rodinou odbojářů poutá svou přímočarou syrovostí

Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků. | Zdroj: ateliér IXA Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků. | Zdroj: ateliér IXA

Letošní Cena za architekturu zná své vítěze. Ocenění předsedy Senátu Poslanecké sněmovny ČR Miloše Vystrčila získal Památník tří odbojů od ateliéru IXA. Téma spojené s pietním územím aktuálně rezonuje společností prostřednictvím filmu Tomáše Mašína Bratři. Památník tří odbojů připomíná, jak velké můžou být oběti v boji za svobodu a demokracii.

Památník tří odbojů připomíná odboje 20. století – protirakouský, protinacistický a protikomunistický. Architekti ateliéru IXA hovoří o památníku jako o místu uchování paměti připomínajícímu nejenom podmínky vzniku a života oněch odbojů, ale i jejich souvislosti a integritu.

Rodina Mašínů vlastnila statek již od 17. století. Do selské rodiny se zde rodí v roce 1896 i Josef Mašín. Trvalo téměř třicet let od pádu komunistického režimu, než se původní vlastnictví obnovilo. Před tím, než paní Zdeňka Mašínová získává celý statek v Lošanech po svém otci do vlastnictví, jsou dům i ostatní budovy v tristním stavu a pomalu chátrají. V 50. letech byl statek znárodněn a dostal se do vlastnictví JZD. Bez jakékoliv údržby jsou prostory využívány jako dílny a ubytovny pro brigádníky. Po roce 1989 se ani tak statku nedostává potřebné renovace.

Památník je přístupný celý týden vyjma pondělí a vstup je zcela zdarma. | Zdroj: ateliér IXAPamátník je přístupný celý týden vyjma pondělí a vstup je zcela zdarma. | Zdroj: ateliér IXA

Nový úděl

Bodem zlomu je rok 2017, kdy se rodina Mašínova stává majitelem celého statku. V roce 2018 vzniká spolek, který má za cíl uchovávat a chránit statek i vzpomínku na rodinu. Cílem spolku je rovněž vytvořit památník a otevřít jej veřejnosti. Tomáš a Klára Hradeční z ateliéru IXA na tuto skutečnost reagují vypsáním semestrálního úkolu na Fakultě architektury ČVUT. Smyslem mělo být vytvoření důstojného prostoru, který umožní seznámení mladé generace i veřejnosti s částí naší historie, a zároveň prostředí podněcujícího ke vzdělávání a přemýšlení o významu pojmů, jako jsou identita, vlastenectví, národní hrdost, svoboda, smrt.“ Úkol s tématem zpracování podoby památníku odevzdalo 22 studentů i například jako diplomové práce. Návrh revitalizace památníku Walberta Schmirlera byl oceněn jako nejlepší studentský projekt cenou Olověný Dušan 2018. Konečná podoba Památníku tří odbojů vznikla pod taktovkou ateliéru IXA.

Předmětem úprav se stal rodný dům generála Josefa Mašína a část hospodářské budovy spolu s okolím. Dle informací architektů je záměrem investora, kterým je Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s., upravit druhou část hospodářské budovy s konírnou a seníkem pro konání přednášek, seminářů, workshopů a studijních pobytů ve spojení s činností paměťových institucí, jako jsou ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů), Muzeum paměti XX. století, Spolek pro zachování odkazu českého odboje a další. Seník by měl být částečně upraven pro krátkodobé ubytování.

Pohled na pietní zahradu v části rodného domu.  | Zdroj: ateliér IXAPohled na pietní zahradu v části rodného domu. | Zdroj: ateliér IXA

Pro hospodářskou budovu se našla ušlechtilá edukační funkce. Expozice je věnovaná historii statku, historii rodu Mašínů a tří československých odbojů. Pod původním trámovým stropem je na začištěných stěnách instalovaný kontrastní expoziční fundus. Součástí expozice je řada fotografií, dokumentů a artefaktů. Mezi některé dochované a zapůjčené předměty patří například cestovní kufr generála Mašína z dob, kdy se vrátil z legií, nebo výšivky a odznaky z americké armády, které zapůjčil syn Josef. K dispozici byl i celý archiv Zdeňky Mašínové. Autentický prostor sýpky je otevřen veřejnosti jen ve výjimečných případech a do budoucna by se zde mohly konat krátkodobé tematické výstavy.

„Chceme, aby památník byl důstojný a odpovídal standardům moderního výstavnictví muzeologie a aby to byl památník, kam se budou lidi rádi vracet,“ říká autor historické expozice památníku, historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů.  | Zdroj: ateliér IXA„Chceme, aby památník byl důstojný a odpovídal standardům moderního výstavnictví muzeologie a aby to byl památník, kam se budou lidi rádi vracet,“ říká autor historické expozice památníku, historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů. | Zdroj: ateliér IXA

Uvnitř povrchu

Původní rodný dům Josefa Mašína na sebe upozorní svou téměř skulpturální podobou. Dům ztratil svůj charakter kvůli častým přestavbám. Koncept se tedy oprostil od popisnosti a zachovala se pouze kostra domu, tedy její zdivo. Technika stříkaného betonu je běžnou inženýrskou technologií při zpevňování narušených povrchů nebo staveb a konstrukcí, neuplatňuje se však obvykle v pohledové úrovni. S tím architekti pracují. Sami přitom používají termín mumifikace. „Termín mumifikace odkazuje k inspirativní práci britské sochařky Rachel Whiteread, která pracuje se zachycením staveb nebo prostoru jako velkou formou, zcela vyplněnou monolitickým betonem. Dalo by se říci, že jsme její metodu použili inverzním způsobem, kdy vnitřní prostor zůstává fyzicky přítomný a přístupný, ale jeho vnější forma se ukrývá právě pod ochrannou skořepinu stříkaného betonu, komentuje zvolenou techniku Tomáš Hradečný. Fasádní „čistota“ tak prudce kontrastuje s přiznaným zdivem v interiéru a umocňuje celou atmosféru.

Provádění techniky stříkaného betonu.  | Zdroj: ateliér IXAProvádění techniky stříkaného betonu. | Zdroj: ateliér IXA

Samotný památník ukrývá několik symbolů odkazujících k rodině Mašínů. S nejsilnějším odkazem se setká návštěvník už u vstupu. Jako klíčový vnímají architekti prostor, kde je instalován přepis a zvukový záznam motáku, který Josef Mašín napsal v předvečer popravy jako rozloučení své ženě a dětem. „Kdo po přečtení či poslechu tohoto textu nepochopí integritu tří československých odbojů v podobě boje Mašínova rodu za svobodu, je odsouzen k tomu, že vrcholem projevu českého vlastenectví pro něj zůstane primitivní skandování ‚kdo neskáče, není Čech!‘“  Následuje druhá místnost s trojicí světlovodů v klenbě symbolizujících tři odboje. Atmosféra se zde proměňuje díky postupu slunce po obloze.

Vlevo: Statek stojí nedaleko tvrze Lošany. Vpravo: Interiér domu před vchodem do pietní zahrady. | Zdroj: ateliér IXAVlevo: Statek stojí nedaleko tvrze Lošany. Vpravo: Interiér domu před vchodem do pietní zahrady. | Zdroj: ateliér IXA

V poslední, nekryté části domu, kterou architekti definovali jako místo pro nadechnutí, se nachází pro lošanskou náves kdysi typický strom – moruše, symbol síly rodu. Klára Hradečná ale zdůrazňuje, že největší symbol je místo samotné: „Rozlehlý statek v nejúrodnější zemědělské oblasti české kotliny byl během komunistické totality zdevastován, stejně jako celý selský stav. Okolní krajina je dnes drancována průmyslovým zemědělstvím, které naše společnost dotuje a kope tak sama sobě hrob. Mezi tím vším se tu a tam vyskytuje nějaký svědek doby a místa, kde se rodil člověk znalý pravého významu slova svoboda.“ 

Související

Zase ta Litomyšl! Lávka od ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI si odnesla vítěznou trofej v soutěži Česká cena za architekturu 2023
Interiér a architektura

Zase ta Litomyšl! Lávka od ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI si odnesla vítěznou trofej v soutěži Česká cena za architekturu 2023

Redakce Czechdesign - 9. 11. 2023 - 14 min.

Místa, kde můžeme být hrdí na naši zem. Nově postavené památníky vzdávají hold českým osobnostem i kvalitní architektuře
Interiér a architektura

Místa, kde můžeme být hrdí na naši zem. Nově postavené památníky vzdávají hold českým osobnostem i kvalitní architektuře

Lilia Gutiérrez - 30. 1. 2023 - 9 min.

Památník v Letech se dočká pietní podoby. Místo, kde zahynuli během holokaustu Romové, otevře v nové podobě v roce 2023
Interiér a architektura

Památník v Letech se dočká pietní podoby. Místo, kde zahynuli během holokaustu Romové, otevře v nové podobě v roce 2023

Tamara Pavlechová - 13. 7. 2020 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024