Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
projekt Christopha Ingenhovena z Düsseldorfu, nový ICE terminál ve Stuttgartu projekt Christopha Ingenhovena z Düsseldorfu, nový ICE terminál ve Stuttgartu

Světová ocenění za ekologické stavby

První ročník celosvětové soutěže Holcim Awards zná vítěze celosvětového finále.

Během dubnového slavnostního večera v thajském Bangkoku byly nejlepším stavebním projektům splňujícím kritéria trvale udržitelného rozvoje uděleny ceny v celkové hodnotě 1,1 milionů USD.

Prestižní ceny prvního ročníku Holcim Awards for Sustainable Construction za nejlepší stavební projekty splňující ekologické, ekonomické a sociální kritéria trvale udržitelného rozvoje byly v pondělí uděleny v thajském Bangkoku. Mezinárodní soutěž, jejíž regionální vítězové na úrovni jednotlivých světových kontinentů postoupili do celosvětového finále, byla vyhlášena koncem roku 2004 s dotací v celkové částce 1 milion USD. V konkurenci 3000 projektů ze 118 zemí světa nejlépe obstály evropské projekty. Vzhledem k výjimečnosti projektů se odborná porota rozhodla udělit dvě první místa – jedno z nich získal projekt výstavby železničního terminálu ve Stuttgartu a druhé Latinská Amerika za venezuelský projekt obnovy chudinské periférie Caracasu. Stříbro si z Bangkoku odnášejí autoři revitalizačního projektu rekonstrukce údolí Mulini Valley nedaleko italského Amalfi a na třetí příčce se umístil kanadský projekt zavedení zeleně v městské čtvrti v Montrealu.

Cílem soutěže Holcim Awards for Sustainable Construction je podporovat stavební projekty, které překračují tradiční řešení a přitom splňují kritéria ekonomické efektivity, ekologické kvality a společenské zodpovědnosti. Všechny projekty přijaté do soutěže musí splňovat kritéria trvale udržitelného rozvoje v oblasti architektury, krajinotvorby, urbanistického designu, stavebního a strojního inženýrství a v příbuzných disciplínách. Udržitelnosti se má dosáhnout v souladu s pěti základními kritérii, kterými jsou: inovativnost, etické standardy, ekologický přístup, ekonomická efektivita a estetická hodnota. Pořadatelem a vyhlašovatelem celosvětové soutěže je Nadace Holcim Foundation pro trvale udržitelnou výstavbu, kterou založila a podporuje společnost Holcim Ltd., přední výrobce stavebních materiálů a dodavatel služeb v tomto sektoru. Společnost působí také v České republice. Patnáct finalistů a čtyři vítěze prvního ročníku určila porota složená z významných nezávislých odborníků v oblasti stavebnictví a architektury z 11 zemí světa.

Klaus Töpfer, bývalý zástupce generálního tajemníka a výkonný ředitel Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) prohlásil, že rostoucí urbanizace musí být součástí trvale udržitelného rozvoje. „Sociální, ekologický a ekonomický život širokých vrstev populace bude určován hlavně dynamikou a kreativitou městského rozvoje,“ řekl Klaus Töpfer. Töpfer zároveň zdůraznil, že města a městské aglomerace musí být v budoucnosti součástí řešení pro trvale udržitelný rozvoj.

Vzhledem k vysoké úrovni přihlášených projektů byla v rámci prvního celosvětového finále udělena dvě první místa, která byla oceněna finanční podporou ve výši 300 000 USD. „Přes vysoce rozdílnou kulturní problematiku projektů byly oba projekty posuzovány porotou jako rovnocenné ve ztělesňování úsilí Holcim Awards,“ pronesla během vyhlašování vítězů Adèle Naudé Santos, předsedkyně poroty Holcim Awards z Technologického institutu Massachusetts (MIT) v USA.

Jedním ze dvou oceněných byl projekt architekta Christopha Ingenhovena z Düsseldorfu. Návrh nového ICE terminálu ve Stuttgartu přesvědčivým způsobem integruje aspekty architektury, územního plánování, inženýrství a jiných stavebních disciplín. Železniční terminál je umístěný pod zemí, čímž se na povrchu uvolnil prostor pro nové městské centrum. Moderní ekologické systémy propouštějí do stanice denní světlo, přičemž jejich výstavba spotřebovala pouze relativně málo materiálu. Ředitel TEN Arquitectos, člen Dozorčí rady nadace Holcim Foundation a poroty Holcim Awards, Enrique Norten z Mexika vyzdvihl projekt výstavby nového železničního terminálu pro stimulaci národní hrdosti prostřednictvím nového městského centra: “Tento projekt inovativně zahrnuje materiál, strukturu a průzkum produktu v jasném a dlouhodobě fungujícím designu na vylepšení městského prostoru.

Pozornost světových odborníků si rovněž získal projekt obnovy chudinské periférie venezuelského Caracasu představující inovativní řešení s pozitivním dopadem na místní společnost a přitom splňující náročné geografické a sociální podmínky. K vítěznému týmu z Proyectos Arqui 5 CA, Caracas, patřili Silvia Soonets, Isabel Cecilia Pocaterra, Maria Ines Pocaterra a Victor Gastier. Maximální využití výhod strmých svahů, na kterých je projekt situován, vytváří nové sociální oblasti. Umístění obytných jednotek je koncipováno tak, že eliminuje nebezpečí sesuvů půdy. Projekt nabízí důležité poznatky o tom, jak trvale udržitelná nízkonákladová technologie pomáhá zlepšit sociální a ekonomické živobytí a zároveň přibližuje citlivé ekologické a kulturní řešení v současným regionálních podmínkách. „Projekt městské integrace nejen pozdvihl pýchu města a jeho důmyslnost, ale poukázal na eticky zodpovědný a ekologicky citlivý přístup k  minimalizaci mimořádných socioekonomických nedostatků,“ řekla Kaarin Taipale z Fakulty ekonomiky CKIR v Helsinkách a členka poroty Holcim Awards.

Druhé, stříbrné místo v hodnotě 250 000 USD putovalo projektu regionálního urbanistického plánu, který je spojením ochrany a inovace zaměřené na posílení ekonomického základu údolí Mulini Valley v Itálii. Projekt koordinoval Luigi Centola z ateliéru Centola & Associati, Řím a Mariagiovanna Riitano z Univerzity v Salernu, Fisciano ve spolupráci s partnery z Itálie, Španělska, USA a Velké Británie.

Profesor Ashok B Lall z Indie, člen odborné poroty a ředitel společnosti Ashok B Lall Architects, se vyjádřil, že „projekt elegantně koordinuje rozmanitost účastníků za účelem výroby životaschopného modelu pro dlouhodobé zlepšení přírodního a umělého prostředí.” Demonstruje akutnost uvědomování si evoluce místa a šikovně vmíchává moderní materiály a technologie do historické stavební struktury.

Třetí cenu v hodnotě 150 000 USD získal projekt na nízkorozpočtovou bytovou výstavbu a obnovu města v kanadském Motrealu, který zahrnuje účast společnosti a mnoha prospěšných technologií na mimořádných stavebních technikách a efektivitě. Projekt byl vytvořen týmem vedeným Danielem Pearlem, Markem Poddubiukem a Bernardem Olivierem z montrealské L’OEUF (L'Office de L'Eclectisme Urbain et Fonctionnel).

V Evropě se soutěž Holcim Awards setkala se značnou pozorností a zájmem. Přihlásilo se do ní 400 projektů z více než 20 zemí. Spektrum projektů bylo enormní, od inovativních materiálů a stavebních prvků až po trvale udržitelné koncepty velkých budov a plánů městského rozvoje.

Českou republiku reprezentovalo 11 přihlášených projektů, které posunuly naši zemi na 9. místo ve výsledných evropských statistikách. I přesto, že nezískaly žádné z ocenění, nezávislou porotu zaujaly zejména úrovní a kvalitou zpracování projektů. K nejzajímavějším patřil projekt z oblasti veřejných služeb stavebního inženýra Konstantina Polyaka z Humpolce - řešení toalet ve veřejných prostorách, který se soutěže účastnil i s projektem ideálního města k životu. Porotu zaujal i projekt studenta architektury Radka Suchánka z Brna, který navrhuje řešení infrastruktury v centru postkomunistického města, kde využívá pozitivní role veřejné dopravy jakožto ekologického způsoby přepravy. Mezi přihlášenými projekty najdeme také studii wellness centra, projekt na rekonstrukci brázděného domu z první poloviny 20. století, vodního mlýnu či zámeckého parku v Lanškrouně.

Nadace Holcim pro trvale udržitelné stavebnictví vybírala regionální vítěze z pěti oblastí – Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Afriky a Středního východu, a Asie a Oceánie. Do celosvětového finále v Bangkoku automaticky postoupily tři nejlepší projekty z každého regionu. Další kolo Holcim Awards bude vyhlášeno v polovině roku 2007.

Galerie