Světlo pro neziskovky!

Lidé v neziskových organizacích dělají neuvěřitelné věci. Čím více budou vidět, tím lepší bude svět, ve kterém žijeme.

V rámci Designbloku 07 (2. – 7. října 2007) proběhne výstava, prezentující jedinečný projekt zapojující grafický design do služeb neziskového sektoru. Projekt s názvem „Něco se stane!“ vytváří systém, který by od nynějška usnadnil spolupráci neziskových organizací s grafickými designery na tvorbě korporátního designu a také pomáhal řešit problémy neziskovek při zajišťování zdrojů pro jeho úspěšnou realizaci. Tento systém, pokud se projeví jako životaschopný by měl postupně začít řešit situaci v celé České republice.

Říjen je shodou okolností měsícem, který je věnován jak neziskovému sektoru tak i designu. Dny designu v Praze – Designblok 07 a celostátní kampaň 30 dní pro neziskový sektor, kterou realizuje Informační centrum neziskových organizací, probíhají paralelně a málokdo si vzájemnou souvislost těchto dvou světů uvědomuje. Na výstavě Světlo pro neziskovky se tyto dva světy propojují...“ Jiří Hanek, PROTEBE live

Návštěvníci mohou shlédnout ukázky jednotných vizuálních stylů tří neziskových organizací a komunikačních kampaní, které dosud realizovalo karlovarské občanské sdružení PROTEBE live, které založili a řídí grafičtí designéři.

Vytváříme systém usnadňující spolupráci neziskovek s grafickými designéry při vývoji korporátního designu. Design je jedním z nástrojů, který pomáhá neziskovým organizacím uspět ve tvrdém „konkurenčním“ prostředí. Kvalitní značka organizace, profesionálně zpracované tiskoviny, kterými se prezentuje na veřejnosti i při jednáních nebo internetové stránky jsou známkou profesionality organizace. A ta je životně důležitá při nutnosti každodenního obhajování její existence v očích veřejnosti, médií, úřadů a především má zásadní význam pro vztah mezi neziskovou organizací a komerční sférou. Představitelé komerční sféry často poukazují na to, že při jednání s neziskovými organizacemi postrádají na druhé straně rovnocenného profesionálního partnera.

Jiří Hanek, PROTEBE live

Výstavu budou doprovázet dvě přednášky. První přednáška, která je adresována studentům grafického designu a designérům, proběhne na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 4. 10. od 10.00 do 12.00 hodin. Tématem je otázka „Co a jak mohou designéři udělat pro neziskové organizace v této zemi?“. Příspěvkem CZECHDESIGN.CZ v rámci přednášky bude i téma autorského zákona.

Druhá přednáška, která je určena představitelům neziskových organizací, proběhne ve výstavním prostoru společnosti ETNA v pátek 5. 10. od 10.00 do 12.00 hodin. Tématem této přednášky je „Firemní design“ pro neziskovky. Představitelé občanských sdružení PROTEBE live a CZECHDESIGN.CZ budou hovořit o projektu „Něco se stane!“, o možnosti zapojení se do projektu, o korporátní identitě a autorskoprávní problematice související s vývojem korporátního designu.

Zaměřili jsme se na neziskové organizace, protože se domníváme, že naše designérská práce je tu potřeba více než kdekoliv jinde. Od doby, kdy jsme sami založili „designérskou“ neziskovku jsme samozřejmě zjistili, že práce pro neziskový sektor má svá četná specifika. Jasný je stálý nedostatek finančních a lidských zdrojů v organizacích a neprofesionalita v řízení. Pro grafické designéry může být ale neziskovka velmi zajímavým partnerem, protože její činnost má téma. Ať už je to zájem o lidi, čekající ve starobincích osaměle na smrt, drogově závislí, nebo romové, kteří se snaží začlenit do většinové společnosti. Komerční firma má jediné téma, kterému jsou podřízeny veškeré aktivity a tím je zisk. Bez ohledu na to, čím se zabývá. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že práce pro neziskový sektor je velmi obohacující zkušeností. Dostanete se na místa, kam by jste se jinak nikdy nedostali a setkáváte se s lidmi, se kterými by jste se nikdy nesetkali a do té doby jste třeba vůbec nevěděli, že existují. Víme o věcech, které nejsou vidět a proto se je snažíme zviditelňovat. Tyto věci se často týkají každého z nás a bývají mnohokrát děsivé! To, že neziskové organizace jsou pro společnost nezbytně nutné je fakt, přes který vlak nejede. Zabývají se otázkami, které nikdo jiný v této zemi a na tomto světě neřeší. Stát se jimi nezabývá i když by měl, politici jsou vůči nim imunní, podnikatele nezajímají a veřejnost o nich neví nebo si je nepřipouští.

Tereza Bredlerová, ředitelka PROTEBE live

Jde o jedinečný projekt, který mě velmi zaujal, jelikož jsme také neziskovka, bylo rozhodnutí snadné. Neziskový sektor si musí navzájem pomáhat a vzdělávání v designu je i naše priorita. Vystupování neziskovky je velmi důležité, ale lidé v ní na to zapomínají, pohlceni vlastními aktivitami neziskovky. Bohužel neziskovky často stojí na vůli několika jedinců a musím se připojit také s konstatováním, že stát ani podnikatelská sféra se dobročinnosti moc nevěnuje. Je několik oblastí, které se pro „pozitivní medializaci“ ve výročních zprávách vyjímají dobře. Ale ty opravdové problémy se zametají pod stůl. Možná že líbivý zevnějšek než tvrdá realita osloví nové sponzory.

Veronika Loušová, CZECHDESIGN.CZ

Výstava probíhá od 4. října do 1. listopadu 2007 ve výstavním prostoru společnosti ETNA, výhradního zástupce italské firmy iGuzzini pro Českou republiku, Mečislavova 2/307, 140 00 Praha 4. Ve dnech Designbloku (od 4. do 7. října) od 9.00 do 18.00 hodin, od 8. 10. do 1. 11. pak od 9.00 do 17.00 hodin.

Výstava a přednášky jsou pořádány ve spolupráci se společností ETNA, výhradním zástupcem italské firmy iGuzzini pro Českou republiku, občanským sdružením CZECHDESIGN.CZ a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Partnerem projektu je Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. Projekt „Něco se stane!“ je financován z prostředků Evropské unie a Karlovarského kraje.

jelínek
Kavelky MYP 2024