Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

SUPERSTUDIO 2015 zná své vítěze

Před několika týdny jsme vás informovali o architektonické soutěži SUPERSTUDIO 2015. Již známe vítězné práce a rádi se o ně podělíme.

Superstudio je týmová ideová soutěž pro studenty architektury bez ohledu na ročník či školu, přičemž členy týmu mohou být i studenti jiných VŠ oborů. Odehrává se nonstop během 24 hodin a téma se účastníci dozvídají až při zahájení soutěže.

Zadání

Vyberte si konkrétní stavbu (či soubor staveb), která se nachází na území ČR, je stará maximálně 70 let a její současná náplň je ve městě/krajině v blízké budoucnosti podle vás problematická. Navrhněte její konverzi pro vhodnější využití.
Celkově se zúčastnilo 61 týmů, z nichž 11 postoupilo do celostátního kola a následně měly k dispozici týden na dopracování svých projektů, ze kterých pak porota složená z porotců z jednotlivých měst a autorů zadání vybrala vítěze.

5. místo
NÁRODNÍ MUZEUM ČESKÉHO POHRANIČÍ
tým Martin Petřík/Matěj Šebek

5. místo NÁRODNÍ MUZEUM ČESKÉHO POHRANIČÍ, zdroj: superstudiocontest.cz5. místo NÁRODNÍ MUZEUM ČESKÉHO POHRANIČÍ, zdroj: superstudiocontest.cz

Výborně zvolené objekty, reálný - civilní náhled na využití“ (Adam Wlazel)

Před 26 lety padla Železná opona v Evropě. V posledních letech zažívá pohraničí České republiky drastickou proměnu. Střežené území nikoho se stává beztvarým prostorem nesoucím hluboké šrámy minulosti s nejistou vizí.
Devadesátá léta zde zanechávají obskurní typologii hraničních přechodů. Unikátní struktura staveb ztratila své původní využití a nové hledá jen velmi těžko. Naším cílem je propojit pitoreskní architekturu 90. let s dobou 1. pol. 20. stol.
Každý jeden obnovený dům – bývalý hraniční přechod se stává lokální expozicí historie.

4. místo
KONVERZE KLADIVOVÉ TĚŽNÍ VĚŽE JEREMENKO
tým Michaela Okálová/David Buroň/Jan Novotný

4. místo KONVERZE KLADIVOVÉ TĚŽNÍ VĚŽE JEREMENKO, zdroj: superstudiocontest.cz4. místo KONVERZE KLADIVOVÉ TĚŽNÍ VĚŽE JEREMENKO, zdroj: superstudiocontest.cz

Oceňuji návaznost na širší okolí i ÚP, myšlenka opětovného využití přírodního bohatství hluboko v zemi.“ (Kamila Amblerová)

Historie samotného areálu, kde se věž nachází, sahá až do roku 1891. S rozvojem techniky s na Ostravsku začaly v 60. letech 20. století budovat kladivové těžní věže. Jednou z nich je i Jeremenko. Nyní objekt slouží k odčerpávání vody z ostravské uhelné pánve. Tato činnost by měla být ukončena v roce 2008.

Potenciál objektu spatřujeme zejména v jeho dominantní výšce 55 m a prostoru, jenž hlava věže nabízí – 30 x 20 x 18 m.  Stěžejním se pro náš návrh stal výskyt důlní vody s teplotou 26-29°C se zdrojem přímo pod věží. Průzkumy prokázaly regenerační účinky na lidské zdraví.
Samotná konverze spočívá ve vložení dvou podlaží do hlavy těžní věže, což umožňuje vytvořit potřebný provoz regeneračního centra. Léčivá důlní voda by byla využívána v lázních a díky centrálnímu atriu by utvářela jedinečné klima v hodné i pro léčbu inhalací v nejvyšším podlaží.
Konverze dolu Jeremenko na regenerační centrum navazuje na hornickou tradici Ostravy a opětovně využívá přírodního bohatství skrytého hluboko pod zemí.

3. místo
HRANICE
tým Ondřej Hanuš/Prokop Matěj

3. místo HRANICE, zdroj: superstudiocontest.cz3. místo HRANICE, zdroj: superstudiocontest.cz

Dobře zvolené téma, srozumitelná prezentace. Navrhovaný projekt (proces) „hranice“ s nejen uměleckými přesahy má potenciál dalšího rozvíjení a hluboce se dotýká celé společnosti.“ (Tomáš Doležal)

Položme si otázku, kde vlastně leží vnitřní hranice Evropy? Kde leží skutečná hranice České republiky? Je správné, aby jediným orientačním prvkem v evropském prostoru bylo dopravní značení? Symbolika hranic je natolik silná, že nemůže být nahrazena pouhou informační tabulí.
Proto navrhujeme funkci správce hraničního přechodu. Správce, který se zde usídluje například se svojí rodinou. Žije obyčejný život. Vrací místu ztracenou identitu. Stát by se tak vypořádal se správou těchto objektů a poskytl by novou příležitost řadě rodin.
Uvědomujeme si, že některé objekty mají charakter spíše dopravních staveb a jejich adaptace na obytné prostředí je nereálná. Jelikož se jedná o rozsáhlou síť kolem celého území České republiky, mohli by poskytovat atraktivní platformu pro umělecké instalace. Symbolika hranic by mohla být vhodným způsobem zvýrazněna.

2. místo
SEBEREFLEXE
tým Anita Andelová/Tomáš Musil/Petr Müller

2. místo SEBEREFLEXE, zdroj: superstudiocontest.cz2. místo SEBEREFLEXE, zdroj: superstudiocontest.cz

Silne tema riesene silnym a pritom jednoduchym konceptom, ktory reaguje na stav v postsocialistickej spolocnosti a stav mesta Prahy.“ (Michal Krištof)

Vybrali jsme si Metronom, zbylý piedestal po Stalinově pomníku, stavbu s pohnutou minulostí, relikvii minulého režimu. Naším záměrem je navrátit na Letenský vrch chybějící dominantu, jelikož kyvadlo v této věci selhává.
Tento pomník demokracie koncipujeme jako volně stojící kvádr o rozměrech původního sousoší. Nastavujeme Praze dvě zrcadla, přední obrazné a zadní doslovné. Obrazným zrcadlem je digitální panel, na který promítáme hesla nebo obrazy zrcadlící aktuální dění ve společnosti. Výběr promítaného obrazu bude probíhat online hlasováním. Pro znemožnění cenzury bude tento panel ve vlastnictví nezávislé nadace. Do podzemí monumentu umisťujeme archiv denních tiskovin, kterému bude patřit celý památník. Dáváme tím důraz na hodnotu tištěného slova, záznamu dialogu.
Neustále se měnící obrazovka se stane zhmotněním informačního toku reflektující společnost. Nabídne jí tak možnost spatřit její vlastní odraz. Přestože si to nerada připouští, zatím nezměnila principy svého fungování. Sice jsme strhli symboly, ale režim zůstal.

1. místo
SOLÁRNÍ SMRT
tým Zuzana Sagitariová/Alžběta Bláhová/Šimon Marek

1. místo SOLÁRNÍ SMRT, zdroj: superstudiocontest.cz1. místo SOLÁRNÍ SMRT, zdroj: superstudiocontest.cz

Velmi aktuální téma, vtipné a nebojácné řešení. Výtvarná síla návrhu kompenzuje jeho technické slabiny. Skvělá prezentace.“ (Martin Klenovský)

Česká republika trpí záplavou solárních panelů s omezenou životností, jenž v horizontu pětadvaceti let ztratí svůj původní smysl. Po uplynutí doby využitelnosti se země bude potýkat s odpadem v podobě 10 milionů nefunkčních panelů, rozesetých po dříve zelených českých polích a lukách.

Naší vizí je využít „mrtvé” panely v jejich původní podobě jako stavební materiál budoucnosti, dostupný v okolí každé české vesnice, využitelný tam, kde je a bude vždy potřeba.
Modul tvořený výrobními rozměry a elegantní estetiku ornamentálního černého skla jsme využili k návrhu funerální vertikální konstrukce, která řeší problematiku nedostatku místa k uchovávání ostatků na hřbitovech. Jednoduchý modul kolumbární schránky umožňuje vytvořit variabilní strukturu pietního objektu, která stoupá vzhůru k nebesům jako koncept budoucnosti uchovávání ostatků.

Další informace a fotografie k pracím naleznete na webu superstudia.

Galerie

Další články