Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru

Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt

Národní galerie Praha našla díky designérské soutěži, kterou pro ni zorganizoval CZECHDESIGN, partnera pro realizaci nové vizuální identity. V konkurenci 9 předních českých studií zvítězilo svým komplexně zpracovaným návrhem Studio Najbrt. Vedle galerie DOX, MFF Karlovy Vary nebo České filharmonie si tak na konto připisuje vizuální identitu další významné kulturní instituce.

Cílem soutěže bylo najít vizuální identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 (2. místo) a Heyduk, Musil & Strnad (3. místo).

Na druhý pokus

Cestu k nové vizuální identitě zahájila Národni galerie už v roce 2015, kdy uspořádala otevřenou soutěž, kterou bez udání důvodu po odevzdání prací zrušila, za což sklidila kritiku designérské obce.

O dva roky později nový tým Sekce prezentace, marketingu a komunikace NGP oslovil CZECHDESIGN a společně zahájili intenzivní přípravu nové, tentokrát vyzvané soutěže. Spolupráce začala pečlivou přípravou zadání pro designéry. To mimo jiné formulovalo cíl nové vizuální identity, definovalo nový název a zkratku, kterou bude galerie v komunikaci používat (nově Národní galerie Praha – NGP, místo Národní galerie v Praze - NG) a stanovilo požadavky, které má nová identita splňovat. Designéři tak měli ke své práci všechny potřebné informace.

„Jsme rádi, že Národní galerie Praha jde příkladem ostatním veřejným institucím a došla k nové vizuální identitě férovou a transparentní cestou. Výsledek soutěže jistě vzbudí vzrušené diskuze o tom, jak se mají instituce ke kvalitnímu návrhu dostat. Národní galerie vyzvala studia z nejlepších a odborná porota rozhodla o výsledku. Soutěž je přínosem pro všechny zúčastněné strany – splnila cíle a očekávání Národní galerie, designérům nastavila férové podmínky a adekvátní finanční ohodnocení včetně skicovného v 1. kole soutěže,“ říká k soutěži Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN.

Otevřená instituce

Nejzásadnějším požadavkem bylo, aby nová identita komunikovala galerii jako živou a otevřenou instituci, přátelskou a příjemnou k návštěvníkům, tedy aby byl znatelný posun od velké nepřístupné instituce, kterou symbolizuje dosavadní logo se znakem lva.

Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí – z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP – Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP.

Stávající logo Národní galerie v Praze, které nahradí návrh Studia Najbrt, zdroj: NGPStávající logo Národní galerie v Praze, které nahradí návrh Studia Najbrt, zdroj: NGP

Kdo rozhodl o vítězi?

Do soutěžního procesu byli kromě zástupců NGP od začátku zapojeni externí nezávislí odborníci z řad grafikých designérů, kteří se podíleli na zadání soutěže a hodnocení došlých návrhů v prvním i ve druhém kole soutěže: art director a grafický designér Alan Záruba, grafická designérka a pedagožka ZČU v Plzni Kristýna Fišerová a typograf a pedagog UMPRUM Tomáš Brousil.

„Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení – textovým, obrazovým i audiovizuálním a umožňuje prezentaci širokého spektra aktivit a umění od starověku po současnost,“ komentuje vítězný návrh odborná porota. Na návru ocenila zejména potenciál atraktivní online komunikace a citlivý a nápaditý přístup k označení budov NGP.

9 soutěžících

Studio Najbrt, vítěz soutěže, se stane autorem vizuální identity Národní galerie Praha a získá zakázku na zpracování komplexního grafického manuálu v hodnotě 1.300.000 Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP.

Ve 2. kole soutěže studio soupeřilo s návrhem studia Side2, které získalo 2. místo s odměnou ve výši 60.000 Kč, a návrhem studia Heyduk, Musil & Strnad, který skončil na 3. místě s odměnou ve výši 50.000 Kč.

V 1. kole se utkali s dalšími 6 vyzvanými studii a grafickými designéry: BREISKY, Dynamo Design, Laboratoř Petra Babáka, Markéta Steinert a Adam Uchytil, Studio PetrohradSymbiont. Jejich návrhy vizuální identity NGP zveřejníme a představíme v následujících dnech. Všichni účastníci za své soutěžní práce obdrželi skicovné ve výši 30.000 Kč. Studio 20YY Designers, které bylo také mezi vyzvanými účastníky, svůj návrh do soutěže neodevzdalo.

Autoři vítězné vizuální identity: zleva Andrea Vacovská, Zuzana Lednická, Aleš Najbrt a Martin Vácha (Studio Najbrt), zdroj: Studio NajbrtAutoři vítězné vizuální identity: zleva Andrea Vacovská, Zuzana Lednická, Aleš Najbrt a Martin Vácha (Studio Najbrt), zdroj: Studio Najbrt

Vítězné Studio Najbrt 

Studio Najbrt v soutěži předložilo návrh, který je výsledkem spolupráce následujícího týmu: 

Artdirection: Aleš Najbrt, Zuzana Lednická
Design: Martin Vácha, Andrea Vacovská
Music & Webdesign: Michael Dolejš
3D, Animation and cut: Zdeněk Trinkewitz

Studio vytváří vizuální identity českým institucím i firmám od roku 1994. Z mnoha realizací zmiňme dlouholetou spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, skupinou Ambiente, vizuální identitu galerie DOX, Botanické zahrady Praha, Masarykovy Univerzity, loga měst Hl. m. Prahy, Ostravy nebo Valašského Meziříčí.

Prostor pro umění

Nový vizuální styl Národní galerie Praha je založen na výrazném logu. Podstata loga vychází ze smyslu a poslání Národní galerie – prezentace a prostoru pro umění. Litera P (Praha) je posunuta do druhé řádky, čímž je logicky oddělena a akcentována, stejně jako slovo Praha v nezkrácené verzi této značky.

Studio Najbrt, nová vizuální identita NGP, zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, nová vizuální identita NGP, zdroj: Studio Najbrt

Nové logo instituce vymezuje prostor ve tvaru obdélníku, který nabízí škálu využití – od představení výtvarných děl napříč sbírkami NGP přes audiovizuální prezentaci až po umístění textu.

Animace loga NGP, zdroj: Studio Najbrt

Základním písmem vizuální identity je Untitled Sans od Klim Type Foundry. Pro vizuální styl jsou použity především verzálky v návaznosti na logotyp NGP, jehož litery z tohoto písma vycházejí. Jako doplňkové písmo bylo vybráno patkové písmo Untitled Serif ze stejné písmové rodiny.

Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt

Výstava

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června.

Studio Najbrt, Nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio NajbrtStudio Najbrt, Nová vizuální identita Národní galerie Praha, zdroj: Studio Najbrt

Související

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia
Grafický design

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia

Kamila Matoušková - 23. 3. 2018 - 3 min.

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia
Grafický design

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia

Kamila Matoušková - 22. 1. 2018 - 4 min.

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze
Grafický design

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze

Kamila Matoušková - 28. 12. 2017 - 3 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení