Studio HMS design vytvořilo vizuální identitu, která má potenciál udělat křížek nad neurčitou reputací západočeského Chebu

Nový logotyp CHeb od studio HMS design | Zdroj: HMS design Nový logotyp CHeb od studio HMS design | Zdroj: HMS design

„Není to úplně město z knížek, aspoň z mýho pohledu, udělejte nad tím křížek a hurá do Chebu!“ Song kapely Chinaski „Hurá do Chebu“ je dnes už jen úsměvným odkazem divokých 90. let, kdy západočeské město platilo za populární cíl návštěvníků pochybných zálib. Od revoluce urazil Cheb dlouhou cestu a je dnes místem, které má co nabídnout široké veřejnosti. Vítězný tým soutěže na novou vizuální identitu, pořádané odbornou organizací Czechdesign, se rozhodl udělat křížek nad překonanými stigmaty a ve svém konceptu dává vyniknout potenciálu neobjeveného pokladu Karlovarského kraje.

Cheb je městem, které má co nabídnout. Malebné centrum plné jedinečných pokladů historické architektury, rozlehlý sportovní areál v údolí řeky Ohře, bohatou a živou kulturní tradici nebo třeba lokální pivovar. Přesto nepatří do mentální mapy Čechů jako místo, které stojí za to navštívit, a i pro mnohé místní postrádá jasnou identitu, se kterou by se mohli snadno identifikovat. I proto se vedení města rozhodlo oslovit odbornou organizaci Czechdesign se záměrem uspořádat designérskou soutěž na jednotnou vizuální identitu.

Cíle projektu

Dosud používané prvky vizuální prezentace města | Zdroj: město ChebDosud používané prvky vizuální prezentace města | Zdroj: město Cheb

Město Cheb k prezentaci dosud užívá především svůj historický znak, v některých případech ho ale nahrazuje či doplňuje logo Špalíčku, jedné z místních významných historických budov. Způsob užívání těchto dvou prvků ale není systematicky dodržován. Absence definice celkové podoby jednotlivých materiálů zatěžuje jejich tvůrce a způsobuje vizuální chaos, který má na svědomí roztříštěnou a nesrozumitelnou komunikaci směrem k občanům i návštěvníkům.

Stejně jako pro všechna ostatní města, která se rozhodla investovat do projektu jednotné vizuální identity, je proto i pro Cheb cílem nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou, srozumitelnou a kvalitní prezentaci města. Jasná definice principů tvorby veškerých materiálů, ať už se jedná o sazbu radničních listů, plakátů, městských oznamů, nebo komunikaci na sociálních sítích, ušetří do budoucna zaměstnancům města čas, energii a městské pokladně opakované vynakládání finančních prostředků.

Ukázky implementace nové vizuální identity na plakátu, propagačních předmětech a radničních listech | Zdroj: studio HMS designUkázky implementace nové vizuální identity na plakátu, propagačních předmětech a radničních listech | Zdroj: studio HMS design

Klíčovou motivací vedení města pro realizaci projektu vizuální identity je pak snaha podpořit v Chebanech pocit, že je pro ně Cheb domovem, na který mohou být právem hrdí. Vizuální identita není samospásným řešením, má ale potenciál tento dlouhodobý cíl podpořit. Starosta Antonín Jalovec k projektu říká: „Od začátku soutěže jsem akcentoval, aby výsledný návrh byl jednoduše komunikovatelný a jeho podoba snadno zdůvodnitelná obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Jsem rád, že vizuál, který ze soutěže vzešel, toto jednoznačně splňuje. Získáváme nástroj, který jistě dokáže Chebany oslovit a který nám pomůže prezentovat Cheb jako moderní a atraktivní město. Vidím v něm velký potenciál přispět k významnější identifikaci obyvatel s jejich městem, což bylo hlavním cílem celé akce. Jsme ale teprve v polovině práce. Máme v rukou prototyp, který nyní musíme uvést ‚do výroby‘, tedy implementovat do běžného života Chebu. Věřím, že se to podaří. Považuji to za osobní prioritu.“

Zakázka zahrnuje vytvoření konkrétních komunikačních materiálů města i jeho příspěvkových organizací, jako jsou radniční listy, plakáty, letáky nebo merkantilie, dále pak propsání nové vizuální identity do online komunikace včetně sociálních sítí. Součástí zakázky je i vytvoření komplexního grafického manuálu včetně praktických šablon pro jednoduchou práci se systémem, v neposlední řadě pak proškolení všech, kteří budou s vizuální identitou dlouhodobě pracovat.

Variabilita značky a sjednocení prezentace města s jeho příspěvkovými organizacemi | Zdroj: studio HMS designVariabilita značky a sjednocení prezentace města s jeho příspěvkovými organizacemi | Zdroj: studio HMS design

Vítězný návrh

Studiu HMS design se podařilo vytvořit koncept, který nenásilně propojuje historické atributy města s prvky každodenního novodobého života. Vizuální identita je postavena na třech základních kamenech, symbolu mřížky, používání CH z velkých písmen a terakotové barvě vycházející z barevnosti chebských střech.

Symbol mřížky je pro město autentický, najdeme ho na každém kroku v dláždění chebských ulic, v konstrukcích jedinečných historických krovů nebo třeba v městském znaku. Mřížka tu není rigidním symbolem, ale inspirativním nástrojem pro kreativní interpretaci nejen v oficiální komunikaci města, ale i pro jeho obyvatele. Jedinečnost značky výrazně umocňuje propojení symbolu mřížky s používáním CH z velkých písmen. Samostatné použití těchto dvou znaků funguje jako zkrácená varianta logotypu, velké CH je navíc užíváno napříč konceptem jako sebevědomý podpis města.

Symbol mřížky jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit města | Zdroj: studio HMS designSymbol mřížky jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit města | Zdroj: studio HMS design

„Symbol mřížky je víc než jen grafický prvek, který ozvláštňuje značku. Jde spíš o komunikační nástroj, kterým může město oslovit občany pro pořádání nejrůznějších akcí. Na pozvánce na trhy se mřížka může změnit v zeleninu, na dětské dny se symbol vytvoří z pastelek nebo kříd, na sportovní akci zase ze sportovních atributů, kreativitě se tu meze nekladou. Mřížku lze zároveň vytvořit i fyzicky, jednoduchým gestem prsty mohou místní i návštěvníci oživit symbol města třeba pro komunikaci na sociálních sítích. Stejně snadno lze používat i velké CH,“ vysvětluje Filip Heyduk, grafický designér studia HMS design, spoluautor vítězného konceptu.

Hlavní atributy vizuální identity mají potenciál stát se v rukou místních i návštěvníků virálním symbolem západočeského města. | Zdroj: studio HMS designHlavní atributy vizuální identity mají potenciál stát se v rukou místních i návštěvníků virálním symbolem západočeského města. | Zdroj: studio HMS design

Nadčasovou kvalitu konceptu a jeho přístupnost pro širokou veřejnost umocňuje propsání humoru a nadsázky napříč celým systémem. Příkladem toho jsou i originální reklamní předměty kombinující značku s chytrým copywritingem.

Humor a nadsázka jsou nejlepším nástrojem, jak koncept nenásilně přiblížit široké veřejnosti. | Zdroj: studio HMS designHumor a nadsázka jsou nejlepším nástrojem, jak koncept nenásilně přiblížit široké veřejnosti. | Zdroj: studio HMS design

HMS design

Autory vítězného návrhu jsou grafičtí designéři Filip Heyduk, Martin Strnad a Jan Šimsa ze studia HMS design. Renomované grafické studio z Prahy má za 20 let svého působení na kontě více než 450 projektů. Spolupracuje s veřejným i komerčním sektorem, velkými značkami i důležitými institucemi. Vytvořilo například jednotný vizuální styl pro Akademii múzických umění v Praze a její fakulty. Do chebského projektu přináší dlouholeté zkušenosti nejen s tvorbou konceptů, ale i jeho následnou realizací.

Vítězný tým studia HMS design, zleva Jan Šimsa, Josef Musil, Filip Heyduk a Martin Strnad | Zdroj: studio HMS designVítězný tým studia HMS design, zleva Jan Šimsa, Josef Musil, Filip Heyduk a Martin Strnad | Zdroj: studio HMS design

O soutěži

Uzavřená designérská soutěž probíhala ve dvou fázích. Z otevřené výzvy, do které se přihlásily tři desítky zájemců, byli do 1. fáze vyzváni 4 účastníci: duo Barbora Vildová a Martin Kolerus, studio HMS design, duo Jan Matoušek a Anežka Minaříková a Roman Černohous.

Na konci března absolvovali všichni vyzvaní uchazeči osobní briefing v Chebu, po kterém se pustili do zpracování návrhů. V polovině května pak proběhla osobní prezentace soutěžních prací, kde účastníci kromě grafického konceptu a systému vizuální identity prezentovali také ukázky nové podoby Chebských radničních listů, plakátů městských akcí nebo vizualizaci proměny interiéru místního infocentra.

Do 2. fáze byli vyzváni 3 účastníci: Barbora Vildová a Martin Kolerus, studio HMS design a Roman Černohous. Ti své návrhy dopracovali na základě připomínek a doporučení poroty a znovu je osobně představili v polovině června, kdy porota rozhodla o vítězi.

Všichni soutěžící za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězný tým pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Chebu a spolupráci při její implementaci. Soutěžní návrhy finalistů budou veřejnosti představeny letos na podzim v online Magazínu Czechdesign.

Porota soutěže

O vítězi soutěže rozhodla porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků na grafický design, typografii a vizuální identity. Kromě hlasujících porotců byli součástí celého procesu také další zástupci města a příspěvkových organizací, kteří budou s novou vizuální identitou pracovat, jejich vhled a názor byl proto důležitým faktorem.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

●      Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu,

●      Mgr. Václav Sýkora MBA, tajemník městského úřadu Cheb.

Nezávislá část poroty / odborníci na grafický design, typografii a vizuální identity:

●      MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, spoluzakladatel studia Colmo,

●      Mgr. Filip Blažek, typograf, teoretik a publicista, zakladatel studia Designiq,

●      MgA. Markéta Steinert, grafická designérka a art director.

O vítězi bylo rozhodnuto jednohlasnou shodou, která panovala nejen mezi hlasujícími porotci, ale také mezi všemi přizvanými zástupci města a příspěvkových organizací.

„Studio HMS design prokázalo naprosto profesionální přístup, práce na konceptu je evidentně bavila a na výsledku je to znát. Schopnost vyslyšet připomínky a doporučení poroty po 1. fázi soutěže dokazuje, že jsou otevření dialogu a budou pro město skvělým partnerem při realizaci. Velkou přidanou hodnotou je i chytrý merch a prvek fyzického propojení lidí se systémem prostřednictvím hry s mřížkou. Cheb získává v tomto konceptu jedinečný symbol, který se snadno vryje do paměti, do kůže, do krve a především s ním město dokáže snadno a dlouhodobě pracovat,“ komentuje volbu vítězného návrhu Miroslav Roubíček, grafický designér a specialista na vizuální identity měst, odborný porotce soutěže.

Související

Břeclav ve víru tance. Město na křižovatce cest představuje novou vizuální identitu
Ostatní

Břeclav ve víru tance. Město na křižovatce cest představuje novou vizuální identitu

Jarmila Řehořková - 10. 6. 2022

Historický Cheb hledá novou vizuální identitu v soutěži pořádané odbornou organizací Czechdesign
Grafický design

Historický Cheb hledá novou vizuální identitu v soutěži pořádané odbornou organizací Czechdesign

Kateřina Matějková Žáková - 11. 3. 2022

Aktuálně z Czechdesignu: pro Cheb hledáme účastníky soutěže na vizuální styl města
Grafický design

Aktuálně z Czechdesignu: pro Cheb hledáme účastníky soutěže na vizuální styl města

Jarmila Řehořková - 20. 1. 2022

BOTAS došel do Chebu
Produktový design

BOTAS došel do Chebu

Tomáš Čech - 12. 5. 2016

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení