Studentka z VUT vymyslela, co s chátrajícím brněnským brownfieldem. Citlivé řešení jí vyneslo cenu za nejlepší diplomovou práci

Eva Truncová z Fakulty architektury VUT v Brně se stala vítězkou 22. ročníku Přehlídky diplomových prací. | Zdroj: VUT Brno Eva Truncová z Fakulty architektury VUT v Brně se stala vítězkou 22. ročníku Přehlídky diplomových prací. | Zdroj: VUT Brno

Území brownfieldu bývalé brněnské továrny Kras už několik dekád čeká na svou šanci. Nyní se areál dočkal projektu, který vyhrál prestižní soutěž Diplomky 2021. Diplomová práce Evy Truncové „Dva tisíce osmdesát čtyři“ dnes strádajícímu území přináší nový promyšlený způsob zastavění. Vymezuje se proti stávajícím praktikám developerských řešení a navrhuje k nim funkční alternativu. Projekt vznikl pod vedením děkana Fakulty architektury VUT v Brně Jana Kristka a jeho kolegy Jaroslava Sedláka. Název diplomové práce „2084“ odkazuje na známou knihu o kontrole a dozoru 1984. Právě soukromí a kontrola veřejného prostoru spolu s klimatem prostředí jsou hlavními tématy projektu.

Z brownfieldu brněnské továrny Kras moderní bydlení

Cílem práce bylo najít a navrhnout alternativní řešení k developerskému záměru na parcele brownfieldu bývalé továrny Kras v Brně. V této lokalitě se v době vzniku diplomové práce začal stavět polyfunkční bytový komplex implikující všechny současné „trendy“ developerské výstavby. Motivací autorce byla myšlenka, jestli existuje a jaká je podoba lokální alternativy k této logice developmentu.

„Samotnou mě zajímala myšlenka, jak pojmout takto velké území, a snažila jsem se najít strategii, co si s tím počít. Využila jsem generativní algoritmus. Postupuji od veřejného prostoru ulice přes mix prostorů, které nejsou binárně dělené na veřejné a soukromé, až do jednotky bytu,“ odprezentovala na slavnostním večeru svůj návrh Eva Truncová.

Vítězkou Přehlídky diplomových prací se stala Eva Truncová s návrhem alternativního řešení developerského záměru proměny brownfieldu brněnské továrny Kras na bydlení. | Zdroj: VUT BrnoVítězkou Přehlídky diplomových prací se stala Eva Truncová s návrhem alternativního řešení developerského záměru proměny brownfieldu brněnské továrny Kras na bydlení. | Zdroj: VUT Brno

Ať už se to děje vědomě, nebo to vyplývá ze současných požadavků na veřejný prostor, které málokdo zpochybňuje, prostor je vystavěn tak, aby splňoval nároky na přehlednost, absolutní transparenci a jednoduchou kontrolovatelnost domněle implikující bezpečí. Druhým způsobem kontroly, který taktéž přinesla moderna, je kontrola vnitřního klimatu prostřednictvím mechanického managementu prostředí, respektive prostřednictvím využití energie fosilních paliv k vytápění, chlazení a větrání. Současné požadavky na komfort vnitřního prostředí předpokládají konstantně a homogenně temperované prostředí bez ohledu na vnější klima nebo roční dobu. Oba režimy kontroly prostupují všemi měřítky městského prostředí a mají přímý vliv na jeho organizaci, formu, a především na režimy jeho užívání.

Opuštěný brownfieldu brněnské továrny Kras | Zdroj: Brněnský deníkOpuštěný brownfieldu brněnské továrny Kras | Zdroj: Brněnský deník

„Eva ve své závěrečné práci zkoumala vztah mezi režimy kontroly městského prostředí a režimy jeho užívání. Z pohledu architekta lze najít dvě oblasti, které mají zásadní vliv na to, jakým způsobem městské prostory každý den obýváme. Jednou oblastí je společenská kontrola veřejného prostoru, která se propisuje i do způsobů jejich navrhování. Druhou oblastí je kontrola vnitřního klimatu zdmi, okny a vytápěním, které definují, co je interiér a exteriér. Za sebe jsem hrdý, že je brněnská fakulta schopná konkurovat ostatním školám architektury na té nejvyšší úrovni,“ uvedl vedoucí projektu Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

Práci nazvanou Dva tisíce osmdesát čtyři obhájila na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a vypracovala Eva Truncová pod vedením Jana Kristka a Jaroslava Sedláka. | Zdroj: VUT BrnoPráci nazvanou Dva tisíce osmdesát čtyři obhájila na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a vypracovala Eva Truncová pod vedením Jana Kristka a Jaroslava Sedláka. | Zdroj: VUT Brno

Developerské firmy a jimi pověření architekti opakují prověřené obchodní modely bez většího ohledu na kontext místa a začleňují tuto „logiku kontroly“ do svých staveb a jejich okolí. Bytové soubory jsou plánovány jako jeden celek s rigidní strukturou a jen minimální možností jejich pozdější alterace. Doména kontroly prostupuje z veřejného prostoru až ke dveřím jednotky bytu. V interiéru se sociální kontrola mění na totální kontrolu vnitřního klimatu bytu, kde se stírají hranice mezi jednotlivými ročními obdobími a dnem a nocí.

Práce je polemikou s developerským projektem. Základním principem současného bytového developmentu, který podle autorky určuje jeho urbanismus, architekturu, a především způsob užívání, je režim kontroly. | Zdroj: VUT BrnoPráce je polemikou s developerským projektem. Základním principem současného bytového developmentu, který podle autorky určuje jeho urbanismus, architekturu, a především způsob užívání, je režim kontroly. | Zdroj: VUT Brno

Návrh hledá alternativní způsoby plánování území a navrhování budov. Zabývá se otázkou vztahu mezi stavbou, jejím okolím, platnými regulacemi a energetickou efektivností společně s myšlenkou adaptivního bydlení.

Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury a rovněž roční předplatné časopisů Architect+ a ASB. | Zdroj: VUT BrnoVítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury a rovněž roční předplatné časopisů Architect+ a ASB. | Zdroj: VUT Brno

O České komoře architektů

ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

Související

Brno slavnější než Manchester. Prohlídky honosných paláců připomínají časy, kdy moravská metropole bývala textilní centrum světa
Interiér a architektura

Brno slavnější než Manchester. Prohlídky honosných paláců připomínají časy, kdy moravská metropole bývala textilní centrum světa

Tereza Bíbová - 25. 6. 2021

Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně
Interiér a architektura

Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně

Tereza Urban - 26. 2. 2021

 Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek
Interiér a architektura

Mladý a progresivní. Vážeme se k tradici, ale nebojíme se hledat i jiné cesty, říká děkan Fakulty architekury na brněnské VUT Jan Kristek

Nikol Galé - 21. 9. 2020

Naděje z Brna. Fakulta architektury VUT uděluje Cenu Bohuslava Fuchse svým největším talentům
Interiér a architektura

Naděje z Brna. Fakulta architektury VUT uděluje Cenu Bohuslava Fuchse svým největším talentům

Hana Havlová - 14. 5. 2019

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024